In HR / Kadry, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/praktyczne-aspekty-rozliczania-krajowych-i-zagranicznych-podrozy-sluzbowych-pracownikow

Szkolenie Praktyczne aspekty rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników

– używanie samochodu służbowego do celów prywatnych i prywatnego do celów służbowych – warsztaty praktyczne

Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników w aspekcie prawa pracy, rozliczaniem jazd lokalnych odbywanych prywatnymi samochodami pracowników oraz omówienie zmian dotyczących wprowadzenia ryczałtu za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych.

Każdy z uczestników zapoznana się z aktualnym stanem prawnym i praktyką w zakresie ewidencji i rozliczania podróży służbowych.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy

 • Jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
 • Jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę aby podróż pracownika była podróżą służbową?
 • Koszty noclegu pracownika poza siedzibą firmy a powstanie przychodu ze stosunku pracy.
 • Jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp. aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
 • Czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
 • Czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
 • Czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?

Rozliczanie podróży służbowych

 • Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
 • Jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej ?
 • Czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?
 • Czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów?
 • Jakie należy spełnić warunki aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?
 • Jakie powstaną konsekwencje w przypadku zwrotu pracownikowi kosztów benzyny zamiast tzw. kilometrówki?
 • Czy pracodawca ma prawo obniżyć wysokość tzw. kilometrówki?
 • Czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?
 • Czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?
 • Czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?

Podróż krajowa

Dieta

 • Jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który powrócił z podróży w tej samej dobie?
 • Jaka wysokość diety przysługuje pracownikowi, który przebywał w podróży kilka dni?
 • Jakie sytuacje powodują, że dieta pracownikowi nie przysługuje ?
 • O ile należy pomniejszyć wysokość diety, w przypadku gdy w hotelu zapewniono pracownikowi śniadanie?
 • Czy obiad z kontrahentem ma wpływ na wysokość przysługującej diety?
 • Czy zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia wygeneruje u niego przychód?
 • Czy rozpoczęcie podróży służbowej w dniu wolnym daje pracownikowi prawo do diety?

Koszt noclegu

 • W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt?
 • Czy kierowcy należy wypłacić ryczałt za nocleg w przypadku kiedy pracodawca wyposażył samochód w miejsce do spania?
 • Czy powstanie u pracownika przychód w przypadku zwrotu kosztu noclegu powyżej określonego limitu?
 • W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Koszty dojazdów

 • W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu a kiedy ryczałt?
 • W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić wypłaty ryczałtu?

Podróż zagraniczna

 • Jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 • Jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?
 • Jak udokumentować moment przekroczenia granicy poszczególnych państw?

Dieta

 • Na jaki cel przeznaczona jest dieta?
 • Czy istnieje możliwość wypłaty diety niższej niż z rozporządzenia?
 • Czy zapewnione śniadanie w cenie noclegu ma wpływ na wysokość diety?
 • Jakie sytuacje zwalniają z obowiązku wypłaty diety?

Koszty przejazdów i dojazdów

 • Jaka wysokość ryczałtu przysługuje pracownikowi, któremu zapewniono dojazd do hotelu z lotniska?
 • Czy pracownikowi można zwrócić faktyczne koszty poniesione w związku z dojazdem środkami komunikacji miejscowej?
 • W jakich sytuacjach ryczałt nie przysługuje?

Koszty noclegu

 • Jaka wysokość zwrotu przysługuje pracownikowi za nocleg?
 • Czy zwrot wyższych kosztów niż ustalony limit wygeneruje u pracownika przychód?

Zaliczki pieniężne

 • Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub zagranicznej?
 • Czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy polskiej?

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 • Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 • Czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 • Ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 • Kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

 • Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia dla pracownika?
 • Jak ustalić wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia zleceniobiorcy?
 • Jak pomniejszyć ryczałt za dni nieobecności pracownika w pracy?
 • Czy zakupione paliwo przez pracodawcę wchodzi do wysokości miesięcznego limitu?
 • Jak ustalić przychód w przypadku wypłaty wynagrodzenia w następnym miesiącu?

Ryczałt na jazdy lokalne

 • Podstawy prawne wypłaty ryczałtu.
 • Czy pracownik musi być właścicielem pojazdu aby mógł otrzymać ryczałt?
 • Ograniczenie stawek za kilometr.
 • W jakiej wysokości wypłacić ryczałt dla niepełnoetatowca?
 • Jak pomniejszyć ryczałt za nieobecności w pracy?
 • Czy jest wymóg badań lekarskich?
 • Oskładkowanie i opodatkowanie po wyroku TK z 08 lipca 2014 r.
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert z zakresu ubezpieczeń i podatków z wieloletnią praktyką zawodową.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Głównych Księgowych
 • Osób pracujących w działach kadrowo-płacowych
 • Pracowników biur rachunkowych
 • Pracowników zajmujących się obsługą kadrową firm na zasadzie outsourcingu personalnego

 

ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

20 września 2017r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

   Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.