In HR / Kadry, Ochrona danych osobowych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/szkolenie-rodo-ochrona-danych-osobowych

Szkolenie RODO w 2019 roku

– najnowsze przepisy uzupełniające RODO i praktyka stosowania prawa.

Szkolenie RODO w prostej i przystępnej formie wyjaśnia zmiany w prawie, które czekają przedsiębiorców w 2019 roku.

 • Na naszym szkoleniu rozwiniesz swoją wiedzę o praktykę stosowania przepisów.
 • Dowiesz się jak zarządzać systemem bezpieczeństwa danych osobowych w firmie i go doskonalić.
 • Dowiesz się jakie dokumenty są wymagane prawem oraz jak je przygotować.
 • Poznasz wytycznych zespołów roboczych (cały czas pojawiają się kolejne wytyczne) oraz zalecenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które wyjaśniają stosowanie przepisów w praktyce.
 • Dopytasz Eksperta co zrobić, aby nie narazić się na coraz surowsze kary, proces, a najlepiej w ogóle uniknąć kontroli.

RODO obowiązuje już blisko rok. W tym czasie pojawiło się wiele błędnych interpretacji, co do obowiązków, jakie ono nakłada. Wiele nadmiernych i często absurdalnych informacji dotyczących wymogów RODO to po prostu nieprawda. Warto wiedzieć jakie stanowisko w tym względzie przyjmuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO) i jakie oczekiwania w stosunku do przedsiębiorców mają inspektorzy przeprowadzający kontrole. Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy, które wejdą w życie w 2019 r. oraz o najnowsze wytyczne Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące realizacji wymogów RODO.

Prowadzący będzie odpowiadał na pytania Uczestników dotyczące wątpliwości co do stosowanych rozwiązań oraz funkcjonującej w firmie dokumentacji.


uczestnicy szkolenia RODO 2019 wybrali również:

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie RODO w 2019 roku – cele i korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia RODO w 2019 roku:
1. zdobędzie praktyczną wiedzę na temat tego, czego może wymagać od firmy inspekcja kontrolująca zgodność działania z RODO oraz jakie nowe wymogi niosą przepisy uzupełniające RODO obowiązujące od 2019r.

2. otrzyma przydatne wzory i formatki dokumentów firmowych z dziedziny ochrony danych osobowych opracowane na podstawie najnowszych przepisów.

PROGRAM

Szkolenie rodo w 2019 roku – program:

Obowiązujące od 25 maja 2008 r. RODO jest aktem napisanym nieprzystępnym, prawniczym językiem. Tymczasem nakłada ono na przedsiębiorców i osoby u nich zatrudnione liczne obowiązki i grozi wysokimi karami. To czego naprawdę wymaga się od przetwarzających dane zależy od interpretacji RODO przez urzędy i sądy oraz od polskich przepisów uzupełniających RODO, które przyjmowane są na bieżąco w poszczególnych dziedzinach, w tym w 2019r.    

Krótkie wprowadzenie, czyli co to są dane osobowe i co w praktyce oznacza chronić dane osobowe.


Główny wymóg – zabezpieczenie danych osobowych
– czego mogą wymagać organy kontrolujące!

 • czego oczekuje się od kierownictwa?
 • czego oczekuje się od pracowników?

 Wzory: Praktyczny wykaz wymogów do wdrożenia

 Przetwarzanie danych klientów: – ważne zmiany w 2019 r.!

 • jak zalegalizować przetwarzanie danych klientów, czyli zgoda nie zawsze jest potrzebna!
 • jakie dane można zbierać, jak długo można je przechowywać oraz do czego wolno je wykorzystywać
 • w jaki sposób wolno zbierać dane o klientach, kiedy i jak realizować obowiązki informacyjne 
 • prawa klienta – co gdy wpłynie wniosek

Wzory: Zgoda na przetwarzanie danych, obowiązkowa informacja w przypadku zbierania danych od klienta, obowiązkowa informacja w przypadku zbierania danych w Internecie

Przetwarzanie danych pracowników – ważne zmiany w 2019 r.!

 • jakie dane o pracownikach można zbierać
 • kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych
 • prawa pracownika do jego danych

Wzory: Obowiązkowa informacja dla pracownika o przetwarzaniu jego danych

Monitoring w firmie – ważne zmiany w 2019 r.!

 • monitoring wizyjny
 • monitorowanie poczty elektronicznej pracownika

Wzory: Obowiązkowa informacja przy monitoringu wizyjnym

Dostęp do danych – czego mogą wymagać organy kontrolujące!

 • osoby zatrudnione (pracownicy)
 • inne firmy, czyli powierzenie przetwarzania

Wzory: dokumentacja pracownicza, czyli upoważnienie do przetwarzania i zobowiązanie do zachowania poufności, obowiązkowe klauzule do umowy powierzenia

Organizacja ochrony danych osobowych – czego mogą wymagać organy kontrolujące!

 • struktura pionu ochrony danych osobowych
 • inspektor ochrony danych – kiedy potrzebny i jak go zastąpić
 • audyty wewnętrzne
 • naruszenie danych osobowych

Wzory: Dokumentacja audytów, dokumentacja naruszenia  

Obowiązkowa dokumentacja – czego mogą wymagać organy kontrolujące!

 • rejestr czynności przetwarzania
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • ocena ryzyka i DPIA

Wzory: Wzory rejestrów   

Kary i odpowiedzialność – dotychczasowa praktyka!

 • Odpowiedzialność administracyjna, czyli kary nakładane przez organy ochrony danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna, czyli kiedy wkracza prokuratura i sąd karny?
 • Odpowiedzialność cywilna, czyli kto i kiedy może nas pozwać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
 • Odpowiedzialność wewnętrzna, czyli za co i jak może nas ukarać pracodawca?
WYKŁADOWCA

Szkolenie rodo w 2019 roku poprowadzi:

dr Mariusz Jagielski

Doktor habilitowany (rozprawa habilitacyjna: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie), Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert-praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Od 1998 roku zajmuje się tematyką bezpieczeństwa informacji. Prowadzi zajęcia z przedmiotów Ochrona danych osobowych oraz Dokumentacja ochrony danych osobowych dla studentów kierunków Prawo, Administracja i Przedsiębiorczość  oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Zajmuje się doradztwem prawnym w tematyce ochrony danych osobowych, jest autorem opracowań i wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji w wielu polskich firmach i instytucjach.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka:
W 2016 r. opublikował opracowanie Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w. Administracyjne procedury kontrolne.
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie. Wolters Kluwer
Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów.
Dane osobowe w obrocie gospodarczym.
Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych.
Konstytucjonalizacja ochrony prywatności.

Wystąpienia podczas konferencji:
Dane medyczne jako dane osobowe
Ochrona danych osobowych w świetle praktyki sektora finansów publicznych

Do chwili obecnej przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla m.in. pracowników, banków i instytucji finansowych oraz firm prywatnych, Kompanii Węglowej S.A., Górnośląskiego Centrum Medycznego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Urzędu Powiatowego w Raciborzu, sekretarzy urzędów miejskich i gminnych aglomeracji śląskiej.

METODY

Szkolenie rodo w 2019 roku – metody praktyczne:

Szkolenie RODO w 2019 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji.

 • wykład interaktywny
 • prezentacja multimedialna
 • studia przypadków (case study)
 • wypełnianie dokumentów ochrony danych osobowych.
ADRESACI

Szkolenie RODO w 2019 roku adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr, Głównych Księgowych
 • Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. handlowcy, pracownicy działów obsługi klienta, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów)
 • Osób zajmujących lub przygotowujących się do objęcia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie,
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia RODO w 2019 roku:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.