http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ochrona-danych-osobowych-rodo/szkolenie-rodo-dla-menedzerow

Szkolenie RODO dla Menedżerów

– ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Niezbędnik dla pracodawców i zarządzających pracownikami.

Szkolenie RODO dla menedżerów w prostej i przystępnej formie wyjaśnia jakie obowiązki nakładają przepisy na kierownictwo firmy, menedżerów zarządzających pracownikami w obszarze ochrony danych osobowych.

Jesteś menedżerem, zarządzasz pracownikami, kontaktujesz się z klientami, współpracujesz z dostawcami – zabezpieczaj skutecznie ich dane osobowe. Nie narażaj firmy na kontrole, dotkliwe kary finansowe.
Wymagaj od Pracowników poszanowania danych osobowych klientów i partnerów biznesowych.
Sprawdź czego oczekuje się od kierownictwa firmy i zarządzających pracownikami?
Jak szkolić pracowników, szczególnie nowoprzyjmowanych do pracy, by ich działanie było zgodne z prawem i nie narażało firmy na kary.
Pomożemy Ci wypracować prosty schemat szkolenia dla nowych pracowników zawierający zestawienie wymogów, które muszą znać i przestrzegać.
Dowiesz się jakie dokumenty należy chronić i zabezpieczać.
Nasz Ekspert odpowie na Twoje pytania, wątpliwości i problemy, zaproponuje najlepsze rozwiązania i narzędzia do zastosowania od zaraz.


uczestnicy szkolenia Dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie wg RODO 2018 wybrali również:

Szkolenie Rewolucja w dokumentacji pracowniczej – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Rodo dla menedżerów – cele i korzyści

Szkolenie RODO dla menedżerów w prostej i przystępnej formie wskaże wymagania jakie nakładają na przedsiębiorcę przepisy z dziedziny danych osobowych oraz wyjaśni jak najprościej dostosować bieżącą działalność firmy do tych wymogów. W szczególności omówiona zostanie kwestia praktyk i procedur, które powinny być stosowane przez osoby zatrudnione w firmie. 
Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się lub przypomnienia sobie kluczowych wymogów nałożonych na firmę przez RODO

2). uczestnik otrzyma praktyczną wiedze jak szkolić nowoprzyjmowanych  pracowników (otrzyma szymel zawierający zestawienie informacji, które powinny być przedstawione na takim szkoleniu).

PROGRAM

Szkolenie Rodo dla menedżerów – program:

1. Krótkie wprowadzenie, czyli co to są dane osobowe – jakie dokumenty należy chronić, gdy prawo nakazuje chronić dane osobowe
2. Główny wymóg – zabezpieczenie danych osobowych

 • czego oczekuje się od kierownictwa?
 • czego oczekuje się od pracowników?
 • jak przeszkolić pracownika przyjmowanego do pracy

Wzór:  wykaz wymogów, które należy przedstawić osobie przyjmowanej do pracy

3. Przetwarzanie danych klientów i kontrahentów

 • jak zalegalizować przetwarzanie danych klientów i kontrahentów, czyli zgoda nie zawsze jest potrzebna!
 • jakie dane można zbierać, jak długo można je przechowywać oraz do czego wolno je wykorzystywać
 • w jaki sposób wolno zbierać dane o klientach i kontrahentach, kiedy i jak realizować obowiązki informacyjne
 • prawa klienta (kontrahenta) – co gdy wpłynie wniosek

Wzory: Zgoda na przetwarzanie danych, obowiązkowa informacja w przypadku zbierania danych od klienta (kontrahenta), obowiązkowa informacja w przypadku zbierania danych w Internecie

4. Przetwarzanie danych pracowników – ważne zmiany w 2019 r.!

 • jakie dane o pracownikach można zbierać
 • kiedy potrzebna jest zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych
 • prawa pracownika do jego danych

Wzory: Obowiązkowa informacja dla pracownika o przetwarzaniu jego danych

5. Monitoring w firmie
– ważne zmiany w 2019 r.!

 • monitoring wizyjny
 • monitorowanie poczty elektronicznej pracownika

Wzory: Obowiązkowa informacja przy monitoringu wizyjnym

6. Dostęp do danych

 • osoby zatrudnione (pracownicy)
 • inne firmy, czyli powierzenie przetwarzania

Wzory: dokumentacja pracownicza, czyli upoważnienie do przetwarzania i zobowiązanie do zachowania poufności, obowiązkowe klauzule do umowy powierzenia

7. Kary i odpowiedzialność – dotychczasowa praktyka!

 • odpowiedzialność administracyjna, czyli kary nakładane przez organy ochrony danych osobowych
 • odpowiedzialność karna, czyli kiedy wkracza prokuratura i sąd karny?
 • odpowiedzialność cywilna, czyli kto i kiedy może nas pozwać o odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
 • odpowiedzialność wewnętrzna, czyli za co i jak może nas ukarać pracodawca?
WYKŁADOWCA

Szkolenie Rodo dla menedżerów poprowadzi:

dr Mariusz Jagielski

Doktor habilitowany (rozprawa habilitacyjna: Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie), Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ekspert-praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Od 1998 roku zajmuje się tematyką bezpieczeństwa informacji. Prowadzi zajęcia z przedmiotów Ochrona danych osobowych oraz Dokumentacja ochrony danych osobowych dla studentów kierunków Prawo, Administracja i Przedsiębiorczość  oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw oraz organów administracji rządowej i samorządowej.

Zajmuje się doradztwem prawnym w tematyce ochrony danych osobowych, jest autorem opracowań i wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji w wielu polskich firmach i instytucjach.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka:
W 2016 r. opublikował opracowanie Kontrola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w. Administracyjne procedury kontrolne.
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie. Wolters Kluwer
Ochrona danych osobowych. Zbiór podstawowych przepisów.
Dane osobowe w obrocie gospodarczym.
Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych.
Konstytucjonalizacja ochrony prywatności.

Wystąpienia podczas konferencji:
Dane medyczne jako dane osobowe
Ochrona danych osobowych w świetle praktyki sektora finansów publicznych

Do chwili obecnej przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla m.in. pracowników, banków i instytucji finansowych oraz firm prywatnych, Kompanii Węglowej S.A., Górnośląskiego Centrum Medycznego, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Urzędu Powiatowego w Raciborzu, sekretarzy urzędów miejskich i gminnych aglomeracji śląskiej.

METODY

Szkolenie Rodo dla menedżerów – metody praktyczne:

Szkolenie Rodo dla menedżerów będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji.

– wykład interaktywny
– prezentacja multimedialna
– studia przypadków (case study)
– wypełnianie dokumentów ochrony danych osobowych krok po kroku.

ADRESACI

Szkolenie Rodo dla menedżerów adresujemy do:

 • Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm
 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr, Głównych Księgowych
 • Kierowników, Liderów zespołów, Szefów działów
 • Osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia dokumentacja ochrony danych osobowych w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.