In Inwestycje budowlane
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/jak-czytac-ksiegi-wieczyste-i-dokonywac-w-nich-wpisow

Szkolenie Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów?

– praktyczne warsztaty umiejętności

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest omówienie zasad związanych z księgami wieczystymi:
• Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
• Domniemanie zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym
• Zasada jawności formalnej ksiąg wieczystych

Szkolenie zostanie przeprowadzone w charakterze wykładu połączonego z warsztatami dotyczącymi czytania księgi wieczystej i składania wniosków o wpis w księdze wieczystej.


uczestnicy szkolenia Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów wybrali również:

Szkolenie Podział wieczystoksięgowy nieruchomości – sprawdź
 

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia umiejętności prawidłowego czytania, analizy ksiąg wieczystych w tym elektronicznych ksiąg wieczystych oraz sporządzania wniosków o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Znaczenie ksiąg wieczystych w obrocie nieruchomościami.

2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych i zasada jawności ksiąg wieczystych.

3. Pozyskiwanie danych z księgi wieczystej i uzyskiwanie odpisów z księgi wieczystej. Ustalenie stanu prawnego nieruchomości na podstawie księgi wieczystej.

4. Struktura ksiąg wieczystych. Poszczególne działy księgi wieczystej

5. Wpisy w księdze wieczystej – wymogi dot. dokumentów stanowiących podstawę wpisów. Wzmianka o wniosku. Jakie są zasady składania i wypełniania wniosku o założenie i wpis w księdze wieczystej?

6. Ujawnienie ograniczonych praw rzeczowych i praw osobistych w księdze wieczystej (hipoteka, służebność prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu i inne).

7. Jak czytać księgę wieczystą w wersji elektronicznej i w wersji papierowej? – praktyczne warsztaty poparte przykładami z praktyki.

8. Formularze wniosków dot. wpisów w księgach wieczystych – praktyczne uwagi.

9. Opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

10. Niezgodność między stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej a stanem rzeczywistym Skarga na orzeczenie referendarza. Apelacja w postępowaniu wieczystoksięgowym.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. Dorota Dorska

Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu.

Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Posiada bogate doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC.

Doradza Klientom – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji.

Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, sporządzania oraz negocjowania umów o roboty budowlane i umów pokrewnych, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości.

Jest autorką wielu publikacji związanych z procesem budowlanym

 • „Umowy w procesie budowlanym”,
 • „Kruczki prawne przy zawieraniu umów o roboty budowlane”,
 • „Kodeks budowlany”,
 • „Praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego”,
 • „Kto odpowiada za samowolę budowlaną”,
 • „Kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych”
 • „Czy inwestor musi odebrać inwestycję z wadami”,
 • „Wszystko o odstępstwach od przepisów techniczno-budowlanych” itp.
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

 • praca z dokumentem (analiza ksiąg wieczystych – warsztaty)
 • praca z dokumentem (dokonywanie wpisów w księgach wieczystych)
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów
ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

członków zarządu, dyrektorów spółek, pracowników działów administracji, inwestycji, działów prawnych, działów windykacji i zabezpieczeń, deweloperów, którzy w swojej pracy zmuszeni są analizować lub dokonywać wpisów w księgach wieczystych.

Zapraszamy również osoby korzystające z elektronicznego wglądu do ksiąg w szczególności: pracowników banków, doradców kredytowych, pracowników spółdzielni, rzeczoznawców majątkowych, pośredników sprzedaży nieruchomości, pracowników agencji nieruchomości, geodetów.

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.