http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-prawo-budowlane/podzial-wieczystoksiegowy-nieruchomosci

Szkolenie Podział wieczystoksięgowy nieruchomości

– problematyka prostowania wpisów w Księgach Wieczystych, odłączania części nieruchomości, podziału nieruchomości, wyodrębniania lokali, zakładania nowych ksiąg

Celem szkolenia jest poznanie zasad prawidłowego podziału wieczystoksięgowego nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem przypadków odłączania części nieruchomości, wyodrębniania lokali i zakładania nowych ksiąg.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.


uczestnicy szkolenia Podział wieczystoksięgowy nieruchomości   wybrali również:

Szkolenie Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów? – Sprawdź

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • omówienie regulacji oraz instytucji prawnych związanych z podziałem wieczystoksięgowym.
 • przedstawienie trybu i zasad postępowania organów administracyjnych na tle ustawy o gospodarce nieruchomościami w przedmiocie podziałów nieruchomości.
 • przypomnienie wiadomości związanych z hipoteką i księgami wieczystymi.
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Procedura aktualizacji treści zawartych w ewidencji gruntów

 • przesłanki aktualizacji treści zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 ze zm.; dalej: Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 • tryb aktualizacji treści zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w Księgach Wieczystych

 • treść i rodzaj dokumentów stanowiących podstawę wpisów
 • rodzaje wpisów w Księgach Wieczystych
 • legitymacja czynna w postępowaniu wieczystoksięgowym

3. Prostowanie wpisów w Księgach Wieczystych

 • przesłanki sprostowania zapisów w Księgach Wieczystych
 • zakres danych podlegających sprostowaniu
 • legitymacja czynna do złożenia wniosku o sprostowanie

4. Uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

 • przesłanki wytoczenia powództwa
 • legitymacja czynna do wytoczenia powództwa
 • skutki orzeczenia sądowego.

5. Procedura korekty „błędów” w Księgach Wieczystych w związku z migracją wpisów Ksiąg do ksiąg elektronicznych

 • przesłanki korekty błędów
 • zakres danych podlegających korekcie
 • tryb dokonania korekty

6. Skutki odłączania części nieruchomości z obciążonej Księgi Wieczystej oraz odłączanie nieruchomości bez obciążeń z Księgi Wieczystej, w której wpisane są obciążenia (np. służebność, hipoteka)

7. Podział nieruchomości, dla których założone są księgi dawne

8. Procedura wpisu oraz wykreślenia ostrzeżeń w postępowaniach w sprawie zwrotu nieruchomości

9. Procedura wykreślenia z Księgi Wieczystej wpisów „nieaktualnych” (np. niewykonywane służebności) 

10. Służebność przesyłu

 • przesłanki i sposoby ustanowienia służebności,
 • treść służebności przesyłu
 • podstawa wpisu służebności do Księgi Wieczystej

11. Ustanowienie odrębnej własności lokali

 • przesłanka „odrębności lokalu”
 • dokumenty niezbędne do ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • założenie Księgi Wieczystej oraz wpis do Księgi Wieczystej

12. Procedura ujawniania praw jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa do działek gruntu, wydzielonych pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

13. Procedura wykreślenia ograniczonych praw rzeczowych z działu III Księgi Wieczystej

 • przesłanki wykreślenia ograniczonych praw rzeczowych
 • dokumenty stanowiące podstawę wykreślenia
 • legitymacja czynna do złożenia wniosku o wykreślenie

14. Mienie Gminy Wrocław wykonującej zadanie powiatu jako miasta na prawach powiatu

15. Wpis ostrzeżenia o niezgodności wpisu ze stanem prawnym w przypadkach określonych w art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj, przejścia z mocy prawa własności nieruchomości

 • przesłanki wpisu ostrzeżenia
 • legitymacja czynna do złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia

16. Wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności wpisu ze stanem prawnym

 • przesłanki złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia
 • legitymacja czynna do złożenia wniosku o wpis ostrzeżenia
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

mec. MONIKA SAWARSKA

adw. Monika Sawarska

Adwokat, ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Praktykę i doświadczenie zdobywała w pracy w jednej z wiodących kancelarii ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. , świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców na terenie Górnego Śląska.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Aplikację adwokacką ukończyła egzaminem adwokackim z oceną celującą.

W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z prawem pracy tzw. ładem korporacyjnym w spółkach oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw, procesami łączeniowymi i przekształceniowymi spółek.

Obecnie w ramach własnej praktyki doradza przede wszystkim spółkom prawa handlowego w sprawach korporacyjnych związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem. Reprezentuje również Klientów w sprawach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek, oraz odpowiedzialności odszkodowawczej przedsiębiorców związanej z prowadzoną działalnością. Z uwagi na dotychczasową praktykę i ukończone studia podyplomowe w zakresie fuzji i przejęć przeprowadza procesy gospodarcze związane z przekształcaniem, podziałem i łączeniem spółek.

Prowadzi także szkolenia w zakresie zawierania kontraktów w handlu międzynarodowym, jak również wspomaga przedsiębiorców polskich i zagranicznych w tworzeniu, negocjowaniu i rozstrzyganiu sporów na tle wykonania tego typu umów.

Autorka bloga o prawnych aspektach działania Spółki Akcyjnej – „Spółka Akcyjna w praktyce”

Na co dzień doradza spółkom kapitałowym i pomaga w rozwiązywaniu problemów, które są związane z zawiłymi regulacjami prawnymi w przedmiocie ich funkcjonowania.

Publikacje artykułów:

 • Akcjonariusz powinien walczyć o swoje prawa, Wyborcza.biz
 • Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. w przypadku bezskuteczności egzekucji, Infor.pl
 • Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki akcyjnej
 • Koszty założenia spółki akcyjnej
 • Regulaminy w spółce akcyjnej
 • Przejęcie spółki akcyjnej
 • Reprezentacja spółki akcyjnej przez prokurenta
 • Jedyny akcjonariusz w spółce akcyjnej
 • Kadencja zarządu spółki akcyjnej
 • Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru
 • Co powinna zawierać międzynarodowa umowa handlowa?, Infor.pl
 • Prawo właściwe dla zobowiązań umownych, Infor.pl
 • Zawiadomienie o przelewie wierzytelności, jako jedna z form ochrony dłużnika, Monitor Prawniczy
 • Zakaz potrącenia ex iure tertii, Rejent
 • Elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (e-BTE), Infor.pl
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • członków zarządu, dyrektorów spółek, pracowników działów administracji, inwestycji
 • pracowników działów prawnych
 • deweloperów, którzy w swojej pracy zmuszeni są analizować lub dokonywać wpisów w księgach wieczystych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców nieruchomości
 • pracowników działów geodezji i kartografii
 • pracowników działów zagospodarowania przestrzennego
 • pracowników działów architektury
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra*** Wellness&Spa
hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-3hotel-w-zakopanem-sala-konferencyjna-17hotel-w-zakopanem-sala-szkoleniowa-3

Hotel Tatra*** Wellness&Spa

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.