In Rozwój kompetencji osobistych, Szkolenia dla instytucji publicznych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/grafologia-autentycznosc-dokumentow-falszerstwa-dokumentow-publicznych

Sposoby skutecznej weryfikacji autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii

– jak ocenić autentyczność dokumentów, rozpoznać dokumenty podrobione? – metody, procedury, dobre praktyki

Jak sprawdzić, czy dowód osobisty, paszport, prawo jazdy są autentyczne?
Jak zweryfikować czy wizy, karty pobytu, dokumenty podróży dla cudzoziemców nie są podrobione?
Jak zbadać autentyczność dokumentów firmowych, stepli, pieczęci?
Jak ocenić autentyczność podpisów?
Jakie są techniki zabezpieczania dokumentów?
Jakie dokumenty są najczęściej fałszowane i jak dokonywane są fałszerstwa?
Jak postępować w przypadku stwierdzenia fałszerstwa dokumentów?

Nasz  Ekspert wyjaśni wątpliwości związane z badaniem autentyczności dokumentów i podpisów, z zabezpieczaniem dokumentów przed fałszerstwem i rozpoznawanie fałszerstw dokumentów.

Gwarantujemy 100% czystej praktyki – nuda i zbędna teoria – to nie na naszych szkoleniach!
Zapisz się już dziś i skorzystaj z porad Eksperta!


Uczestnicy szkolenia Czas pracy wybrali również:
Szkolenie Prawo pracy dla menedżerów

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Badanie i weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii – cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracowników przy weryfikacji autentyczności dokumentów i podpisów.

PROGRAM

Szkolenie weryfikacja autentyczności dokumentów firmowych, dokumentów tożsamości – program: 

Co to jest dokument? – definicja.
W jakim celu kontrolujemy dokumenty?
Jakie są skutki odstępienia od kontroli dokumentów lub niewłaściwej kontroli dokumentów?
Dokumenty potwierdzające tożsamość a dokumenty administracyjne

Dokumenty potwierdzające tożsamość

 • przestępstwa związane z dokumentami potwierdzającymi tożsamość
 • posługiwanie się dokumentem innej osoby
 • podrabianie
 • przerabianie dokumentu (wymiana zdjęcia i danych).

Dowód osobisty 

 • pobranie dokumentu
 • ocena zgodności wizerunku posiadacza ze zdjęciem w dokumencie
 • ogólna ocena dokumentu
 • stopień zużycia dokumentu
 • naturalności zużycia dokumentu
 • kolorystyka i szata graficzna
 • typy dowodów osobistych będących w obiegu
 • zabezpieczenia blankietu
 • zabezpieczenia personalizacji
 • analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji)
 • typy falsyfikatów wykonanych przez przerobienie
 • falsyfikaty wykonane przez podrobienie
 • ćwiczenia

Paszport

 • typy paszportów będących w obiegu
 • zabezpieczenia blankietu
 • zabezpieczenia personalizacji
 • analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji)
 • typy falsyfikatów

  Karta pobytu 

  • typy kart pobytu będących w obiegu
  • zabezpieczenia blankietu
  • zabezpieczenia personalizacji
  • analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji)

  Prawo jazdy

  • typy praw jazdy będących w obiegu
  • zabezpieczenia blankietu
  • zabezpieczenia personalizacji
  • analiza danych w dokumencie (zasady personalizacji)
  • typy falsyfikatów

  Podsumowanie

  Dokumenty administracyjne 

  Rodzaje dokumentów administracyjnych

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
  • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
  • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  • deklaracje podatkowe PIT
  • Akty notarialne
  • Orzeczenia sądowe
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu

  Przestępstwa związane z dokumentami administracyjnymi

  • przerobienie
  • podrobienie
  • pozyskanie dokumentu poprzez poświadczenie nieprawdy

  Kontrola dokumentu

  • pobranie dokumentu
  • ogólna ocena stanu dokumentu
  • analiza danych w dokumencie
  • kontrola elementów autoryzujących dokument

  Kontrola pieczęci

  • metody fałszowania pieczęci
  • cechy odcisku pieczęci autentycznej
  • metody rozpoznawania autentyczności odcisku pieczęci

  Podstawy grafologii

  Kontrola podpisu 

  • podstawowe informacje o analizie pisma ręcznego
  • czynniki wpływające na
  • cechy osobowe
  • podpis, jako szczególna forma pisma ręcznego
  • rodzaje podpisów
  • zmiana podpisu w czasie
  • metody fałszowania podpisu:
   – maskowanie,
   – kreowanie,
   – naśladownictwo
   1. porównanie podpisu z kartą wzoru
   2. porównywanie podpisów w dokumentach potwierdzających tożsamość
   3. porównywanie podpisów w dokumentach
   4. ćwiczenia
   WYKŁADOWCA

   Szkolenie Badanie i weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii poprowadzi:

   Ekspert z 25 letnim doświadczeniem w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów publicznych, znaków pieniężnych, dokumentów tożsamości, dokumentów firmowych i pieczęci. Wykonuje ekspertyzy druków wartościowych. Prowadzi szkolenia z grafologii.
   Współpracuje z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, Drukarnią Skarbową.

   Prowadził szkolenia dla m.in.

   Bank Pekao S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Alior Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Plus Bank  S.A, Ikano Bank S.A., HSBC Bank Polska S.A., PZU S.A., PZU Życie S.A., Poczta Polska S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Miast, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów.

   METODY

   Badanie i weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii – metody szkolenia:

   Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych .

   ADRESACI

   Szkolenie badanie i weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii adresowane jest do:

   • osób, które w firmach weryfikują dokumenty potwierdzające tożsamość i dokumenty firmowe
   • urzędników zajmujących się weryfikacją autentyczności dokumentów tożsamości lub dokumentów będących w obrocie publicznym (ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie i inne)
   • pracowników banków
   • przedstawicieli instytucji finansowych
   • pracowników kancelarii notarialnych

   Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Badanie i weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych dokumentów tożsamości, dokumentów administracyjnych, firmowych oraz podstawy grafologii:

   POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
   98%
   ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
   98%
   UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
   99%

   MIEJSCE SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

    • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

    • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

     Konfucjusz
    • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

     Nazwa firmy Jan Kowalski
    • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

     Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.