http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/korupcja-przeciwdzialanie-korupcji-procedury-antykorupcyjne-antykorupcja-szkolenie-2

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego od 1 października 2023 roku

jak ustrzec się ryzyka odpowiedzialności? Sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania!

Jesteś zamawiającym lub wykonawcą?
Uważaj na zaostrzenie przepisów karnych od 1 października 2023 roku!

Znowelizowane przepisy otwierają przez organami ścigania nowe możliwości stawiania zarzutów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy to zarówno zamawiających jak i wykonawców!
Zmieniają się przepisy dotyczące tzw. zakłócenia zamówienia publicznego, a znowelizowany art. 305 kodeksu karnego objął wszystkie tryby udzielania zamówienia, nie tylko tryby przetargowe.

Dokonaj przeglądu wewnętrznych procedur i praktyk!
Zminimalizuj ryzyko odpowiedzialności karnej!
Uważaj na działania, które mogą zostać zakwalifikowane jako utrudnianie bądź naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez manipulowanie informacjami lub dostępem do informacji.

Karane jest działanie na szkodę interesu publicznego w postaci:

 • utrudniania lub udaremniania zamówienia,
 • bezprawnego wpływania na przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania,
 • zmowy przetargowej.

Za zakłócenie zamówienia publicznego grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli zakłócenie było związane z praktykami korupcyjnymi – grozi za nie nawet do 8 lat więzienia.

Zaostrzone zostały także przepisy karne związane z przekupstwem urzędniczym i płatną protekcją.

Odkryj sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania!

Zabezpiecz się przed ryzykiem odpowiedzialności karnej!

Składasz oświadczenia o konflikcie interesów?​

Masz świadomość, że pkt. 4 oświadczenia jest pułapką prawną?
Nie dotyczy faktów, ale opinii?
A oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Ponadto wykonywanie czynności w sytuacji konfliktu interesów może cię dodatkowo narazić na odpowiedzialność z tytułu znowelizowanego art. 305 kk.

Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?

 • Praktyczne kompetencje: nauczysz się rozpoznawać i unikać zagrożeń korupcyjnych oraz konfliktu interesów w zamówieniach publicznych.
 • Bezpieczeństwo: dowiesz się, jak postępować w sytuacjach korupcyjnych i korupcjogennych oraz jak prawidłowo składać oświadczenia o konflikcie interesów.
 • Zrozumienie zmowy przetargowej: poznasz techniki rozpoznawania i reagowania na przejawy zmowy przetargowej.
 • Przejrzystość: zdobędziesz umiejętności przejrzystego przygotowania i prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, aby chronić się przed podejrzeniami zakłócenia postępowania.
 • Jasne relacje: poznasz jak wykonawcy powinni unikać zarzutów o zakłócenie pracy zamawiającego.

Szkolenie posiada walor prewencyjny. Podnieś poziom bezpieczeństwa Pracowników i Firmy, 100% praktyki z najlepszego źródła!


uczestnicy szkolenia Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego wybrali również:

Szkolenie Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

– jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności? Sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników i firmy.

PROGRAM

Szkolenie zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – program:

Dlaczego zamówienia publiczne narażone są na nadużycia?

 • Obowiązki zamawiającego w zakresie prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania.

Zaostrzony kodeks karny. Przestępstwa powiązane z zamówieniami publicznymi po zmianach przepisów.

 • Korzyści należne i nienależne.
 • Korzyści majątkowe i osobiste.
 • Przekupstwo i płatna protekcja w sektorze publicznym.
 • Zakłócenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Nadużycie władzy i niedopełnienie obowiązków.
 • Poświadczenie nieprawdy.
 • Cztery formy popełnienia przestępstwa.
 • Możliwość uniknięcia lub złagodzenia kary.
 • Dowody wdzięczności od wykonawców.
 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.

Zajmujesz się zamówieniami publicznymi po stronie zamawiającego?

 • Odkryj sprawdzone metody i techniki, które pomogą Ci unikać pułapek korupcji, konfliktu interesów, zmowy przetargowej i innych form zakłócenia postępowania.
 • Zabezpiecz się przed ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Zajmujesz się zamówieniami publicznymi po stronie wykonawcy?

 • Sprawdź, jak nowe przepisy wpłyną na Twoją pracę. Zabezpiecz się przed ryzykiem odpowiedzialności karnej.

Prawidłowe zachowanie w sytuacjach korupcyjnych i korupcjogennych, zgodnie z wytycznymi CBA.Ćwiczenie – czy to przestępstwo?

Zasady prawidłowej komunikacji z potencjalnymi wykonawcami – jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne i ich unikać?

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

 • Trzy rodzaje konfliktu interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany.
 • Zasady unikania.
 • Źródła i skutki.
 • Jak złożyć rzetelne oświadczenie o konflikcie interesów pod rygorem odpowiedzialności karnej? Częste błędy.   
 • Kim jest „inna osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania” zobowiązana do złożenia oświadczenia?
 • Zarządzanie konfliktem interesów na etapie przygotowania postępowania.
 • Odpowiedzialność kierownika zamawiającego.
 • Prezenty, gościnność i przysługi jako czynnik konfliktu interesów.

Ćwiczenie – konflikt interesów.

Zmowa przetargowa

 • Rodzaje.
 • Symptomy.
 • Zasady postępowania zamawiającego.
 • Jak ograniczać ryzyko?

Zamówienia odporne na zakłócenia. Zasady postępowania zamawiającego, symptomy nadużyć i właściwa reakcja na etapie

 • Przygotowania postępowania.
 • Prowadzenia postępowania – przed otwarciem ofert.
 • Prowadzenia postępowania – po otwarciu ofert.
 • Realizacji umowy.

Podsumowanie. Dodatkowa sesja pytań i odpowiedzi. 

WYKŁADOWCA

Szkolenie zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego poprowadzi:

Ekspert z zakresu antykorupcji, zwalczania przestępstw finansowo-gospodarczych, bezpieczeństwa.
Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji
(ISO 37001 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi), członek Zarządu Transparency International Polska.
Praktyk – tworzył i kierował komórkami ds. zapobiegania korupcji w różnych organizacjach, wiele lat pełnił funkcję pełnomocnika antykorupcyjnego w MON i MSZ.
Ekspert programu NATO Building Integrity in Defence.
Autor procedur antykorupcyjnych dla podmiotów z różnych sektorów: samorządowego, rządowego, prywatnego.
Opracował standardy etyki i postępowania biznesowego dla pracowników wielu organizacji.
Wdrażał systemy sygnalizowania i ochrony sygnalistów w największych instytucjach i w biznesie prywatnym.
Dzieli się wiedzą w zakresie sposobów ograniczania ryzyka zjawisk korupcyjnych w firmach i organizacjach, unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne.
Prowadzi szkolenia dla zarządów, menedżerów i pracowników w zakresie ograniczania ryzyka zjawisk korupcyjnych w firmie. Uczy szefów i pracowników jak w praktyce asertywnie reagować na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne.

Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”.

Prowadził szkolenia między innymi dla firm:

 • KGHM S.A.
 • Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
 • Vantage S.A.
 • Fuji Seal Poland Sp. z o.o.
 • Asseco BS S.A.
 • Grupa Veolia
 • Kogeneracja S.A.
 • Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Grupa Kingspan
 • Państwowa Spółka Gazownictwa
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • oraz dla blisko 100 urzędów państwowych i samorządowych.
METODY

Szkolenie zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – metody:

Dyskusja z udziałem uczestników – z uwagi na duże doświadczenie praktyczne szkoleniowca wszelkie zagadnienia są popierane przykładami z prowadzonych spraw, decyzji podjętych przez prokuratorów, orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa.             

ADRESACI

Szkolenie zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego kierujemy do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów zamówień publicznych, zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, pracowników mających kontakt z Klientami.
 • członków zarządów, rad nadzorczych, udziałowców, akcjonariuszy i prokurentów oraz oficerów compliance, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki i pracowników zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne,
 • audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

Zapraszamy osoby zajmujące się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, finansami, controllingiem, zarządzaniem projektami, itp.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej?:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.