http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/korupcja-przeciwdzialanie-korupcji-procedury-antykorupcyjne-antykorupcja-szkolenie?date=69422

prezenty, świadczenia, przysługi – gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?

– jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej w procesach zakupowych i sprzedażowych? Profilaktyka antykorupcyjna. Wytyczne CBA. Warsztaty dla kupców, handlowców, pracowników działu inwestycji i zamówień publicznych.

Ryzyko korupcji i nieuczciwych praktyk rośnie w niepewnych czasach!
Szczególnie narażone na zagrożenia korupcyjne są działy zakupów, inwestycji, zamówień publicznych, sprzedaży.

Chcesz mieć pewność, że każdy kupiec i handlowiec wie, jak zachować się w sytuacjach wrażliwych etycznie?
Chcesz ustrzec swoich ludzi przed naruszeniami i nieprawidłowościami?
Przypomnij pracownikom działu zakupów i sprzedaży jak unikać zagrożeń korupcyjnych!
Zadbaj o regularne szkolenia, podnieś świadomość etyczną i wspieraj kulturę uczciwości wśród pracowników!
Naucz ludzi jak eliminować sytuacje korupcyjne i jak prawidłowo reagować w przypadku, gdy propozycja korupcyjna stanie się faktem!

Promuj zasady przestrzegania prawa i kodeksu etyki postępowania w biznesie!
Zrób wszystko, żeby ochronić swoich pracowników, menedżerów, swoją organizację!

Sprawdź:

 • jak zminimalizować ryzyko korupcji i eliminować nadużycia w działach zakupów, inwestycji, sprzedaży?
 • jak unikać zagrożeń korupcyjnych i konfliktu interesów oraz nieświadomego wikłania się w podejrzane sytuacje w procesach zakupowych i sprzedażowych?
 • jak zapewnić bezpieczeństwo sobie, swoim szefom, współpracownikom i podwładnym oraz swojej organizacji?
 • dlaczego uczciwi ludzie czasami robią nieuczciwe rzeczy?
 • jak promować kulturę opartą na uczciwości?
 • jak unikać świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne?
 • jak prawidłowo i asertywnie reagować na bezpośrednie próby korupcji?
 • jak rozpoznawać zmowy przetargowe?

Dowiesz się:

 • jak przygotować pracowników i menedżerów działów zakupów i zamówień do właściwego reagowania na zagrożenia korupcyjne?
 • jakie są zagrożenia, z których często pracownicy nie zdają sobie sprawy?, jakie są prawidłowe wzorce zachowań w sytuacjach korupcyjnych?
 • w jaki sposób skutecznie walczyć z korupcją i nadużyciami?
 • jak ograniczyć przyjmowanie korzyści majątkowych od kontrahentów?
 • jak eliminować proceder preferowania wybranego kontrahenta wbrew interesom firmy?
 • jak wyrafinowane i trudne do wykrycia mogą być formy przekupstwa?
 • czym jest konflikt interesów i dlaczego należy go unikać?
 • jak zapobiegać poważnym stratom finansowym i wizerunkowym firmy oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia korupcji i nadużyć w organizacji?

Szkolenie przybliży Uczestnikom skomplikowaną tematykę antykorupcyjną, uświadomi zagrożenia i pułapki jakie czyhają na menedżerów, pracowników działów zakupów i zamówień publicznych w ich codziennej pracy, poprawi bezpieczeństwo prawne. Szkolenie posiada walor prewencyjny. Podnieś poziom bezpieczeństwa Pracowników i Firmy, 100% praktyki z najlepszego źródła!


uczestnicy szkolenia jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej, wybrali również:

Szkolenie Umowy handlowe w obrocie gospodarczym

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej – cele szkolenia:

Uczestnik pozna zagrożenia w swojej pracy, z których często nie zdaje sobie sprawy; pozna prawidłowe sposoby zachowania się w sytuacji korupcyjnej jak też sposoby na to by takich sytuacji uniknąć lub je omijać.

Uczestnik nauczy się niedopuszczania do stworzenia warunków postawienia go w sytuacji korupcyjnej, a sama sytuacja – jeśli zaistnieje – nie zaskoczy go aż tak bardzo; nabędzie umiejętność prawidłowego reagowania.

Uczestnik osiągnie wyższy poziom świadomości trudnej tematyki; nauczy się zauważać zagrożenia dla siebie i je eliminować; umocni też swą postawę moralną.

PROGRAM

Szkolenie jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej? – program:

Dlaczego uczciwi ludzie czasami zachowują się nieuczciwie?

 • trójkąt nadużyć
 • anomia
 • teoria wybitych okien.

Przestępstwa korupcyjne w procesach zakupowych i sprzedażowych. Jakie zachowania grożą odpowiedzialnością karną?

 • korzyści należne i nienależne
 • korzyści majątkowe i osobiste
 • przekupstwo i płatna protekcja w sektorze publicznym
 • przekupstwo w obrocie gospodarczym
 • poświadczenie nieprawdy
 • utrudnianie przetargu
 • cztery formy popełnienia przestępstwa
 • możliwość uniknięcia lub złagodzenia kary
 • dowody wdzięczności.

Przyjąłeś łapówkę – co Ci grozi? (odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna)

Czy sprawca przekupstwa urzędniczego lub menedżerskiego może uniknąć kary?

Prawidłowe i bezpieczne zachowania w sytuacjach korupcyjnych i korupcjogennych – zgodnie z wytycznymi CBA.

Ćwiczenie – czy to przestępstwo?

Zasady prawidłowej komunikacji z partnerami biznesowymi.
Jak rozpoznawać sytuacje korupcjogenne, jak nie prowokować ani nie ułatwiać składania korupcyjnych propozycji?

Konflikt interesów w sektorze komercyjnym

 • trzy rodzaje konfliktu interesów: rzeczywisty, potencjalny i postrzegany
 • zasady unikania
 • źródła i skutki
 • różnice między procesami zakupowymi i sprzedażowymi
 • zarządzanie konfliktem interesów.

Ćwiczenie – oceń poziom ryzyka konfliktu interesów.

Prezenty, świadczenia, przysługi w relacjach biznesowych

 • gdzie kończy się uprzejmość, a zaczyna korupcja?
 • reguła wzajemności
 • dobra reguła prezentowa
 • polityka prezentowa firmy.

Zmowa przetargowa

 • rodzaje
 • symptomy
 • zasady odpowiedzialności
 • jak ograniczać ryzyko?

Samoocena i monitoring zakupów w trybie przetargowym.
Kluczowe pytania, symptomy nadużyć i właściwa reakcja na etapie

 • przygotowania przetargu
 • przetargu – przed otwarciem ofert
 • przetargu – po otwarciu ofert
 • realizacji kontraktu.

Jak promować zasady uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności wśród pracowników?

WYKŁADOWCA

Szkolenie jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej poprowadzi:

Ekspert z zakresu antykorupcji, zwalczania przestępstw finansowo-gospodarczych, bezpieczeństwa.
Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji
(ISO 37001 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi), członek Zarządu Transparency International Polska.
Praktyk – tworzył i kierował komórkami ds. zapobiegania korupcji w różnych organizacjach, wiele lat pełnił funkcję pełnomocnika antykorupcyjnego w MON i MSZ.
Ekspert programu NATO Building Integrity in Defence.
Autor procedur antykorupcyjnych dla podmiotów z różnych sektorów: samorządowego, rządowego, prywatnego.
Opracował standardy etyki i postępowania biznesowego dla pracowników wielu organizacji.
Wdrażał systemy sygnalizowania i ochrony sygnalistów w największych instytucjach i w biznesie prywatnym.
Dzieli się wiedzą w zakresie sposobów ograniczania ryzyka zjawisk korupcyjnych w firmach i organizacjach, unikania zagrożeń wynikających z możliwości świadomego lub nieświadomego wejścia w relacje korupcyjne.
Prowadzi szkolenia dla zarządów, menedżerów i pracowników w zakresie ograniczania ryzyka zjawisk korupcyjnych w firmie. Uczy szefów i pracowników jak w praktyce asertywnie reagować na sytuacje korupcjogenne i korupcyjne.

Autor i współautor szeregu publikacji z zakresu zapobiegania korupcji „Świadomość ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach publicznych”, „Konflikt interesów w zamówieniach publicznych”.

Prowadził szkolenia między innymi dla firm:

 • KGHM S.A.
 • Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o.
 • Vantage S.A.
 • Fuji Seal Poland Sp. z o.o.
 • Asseco BS S.A.
 • Grupa Veolia
 • Kogeneracja S.A.
 • Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.
 • Grupa Kingspan
 • Państwowa Spółka Gazownictwa
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • oraz dla blisko 100 urzędów państwowych i samorządowych.
METODY

Szkolenie jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej w procesach zakupowych – metody:

Dyskusja z udziałem uczestników – z uwagi na duże doświadczenie praktyczne szkoleniowca wszelkie zagadnienia są popierane przykładami z prowadzonych spraw, decyzji podjętych przez prokuratorów, orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa.             

ADRESACI

Szkolenie jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów zamówień publicznych, zakupów, zaopatrzenia, inwestycji, pracowników mających kontakt z Klientami.
 • członków zarządów, rad nadzorczych, udziałowców, akcjonariuszy i prokurentów oraz oficerów compliance, koordynatorów systemów antykorupcyjnych, doradców ds. etyki i pracowników zajmujących stanowiska narażone na zagrożenia korupcyjne,
 • audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

Zapraszamy osoby zajmujące się dziedzinami o podwyższonym ryzyku, np. księgowością, finansami, controllingiem, zarządzaniem projektami, itp.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia jak sobie radzić z ryzykiem korupcji, konfliktu interesów i zmowy przetargowej?:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.