http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/sztuka-efektywnosci-i-zarzadzania-czasem-2-2-2

Szkolenie sztuka efektywności i zarządzania czasem

– czyli jak w natłoku obowiązków pracować efektywniej, bez marnowania czasu, bez stresu, z satysfakcją? Opracowanie DOPALACZY SKUTECZNOŚCI – zestawu narzędzi do określenia priorytetów, planowania i zarządzania czasem

 • Chcesz poprawić zarządzanie czasem i efektywność.
 • Masz wrażenie, że sprawy „do załatwienia” piętrzą się bez ustanku.
 • Chciałbyś się rozdwoić lub w końcu zatrzymać, a  rosnące napięcie ogranicza zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji.
 • Odczuwasz potrzebę zwiększenia własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej i życiu osobistym
  – ten trening zarządzania czasem i poprawy efektywności został opracowany dla Ciebie.

Do kogo kierujemy trening efektywności i zarządzania czasem

Uczestnikami szkolenia powinny być osoby, które każdego dnia muszą podejmować szybkie i odpowiedzialne decyzje opierając się na dużej ilości informacji, uczestnicy projektów, którzy muszą wykazać się tzw. „kreatywnością na życzenie”, osoby, które czują, że coraz gorzej radzą sobie z bieżącymi zadaniami, które wykonują pod presją czasu.


uczestnicy szkolenia sztuka efektywności i zarządzania czasem wybrali również:

Szkolenie mistrzowskie prezentacje i wystąpienia publiczne – sprawdź
 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – cele szkolenia:

Uczestnicy wezmą udział w angażującej grze decyzyjnej „Fabryka zegarków”, która pokazuje, że w firmie nie wystarczy dobrze zarządzać czasem własnym i podległego zespołu.
Dla poprawy efektywności ważna jest współpraca wszystkich działów!

Podczas szkolenia sztuka efektywności i zarządzania czasem uczestnicy dokonają diagnozy własnej skuteczności w realizacji zadań, poznają praktyczne reguły planowania, porządkowania oraz wartościowania zadań zawodowych w celu efektywnego wykorzystania posiadanego czasu. Poznają skuteczne zasady ułatwiające pracę w mniejszym stresie. Nauczą się zarządzania czasem, planowania działania, wyeliminują pożeracze czasu, dowiedzą się co to prokrastynacja i jak ją pokonać.

PROGRAM

Szkolenie Sztuka efektywności i zarządzania czasem – program:

1. Diagnoza osobistego stylu zarządzania czasem.

Cel: Uświadomienie uczestnikom barier utrudniających skuteczne zarządzanie sobą w czasie oraz  analiza własna „rozpraszaczy” czasu

– Bariery utrudniające skuteczne zarządzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić.
– Wielozadaniowość i twórczy bałagan – mity utrudniające efektywne zarządzanie czasem.
– Jak właściwie rozpocząć dzień pracy, żeby zrobić wszystko co najważniejsze i skończyć pracę ze spokojną głową?
– Na co poświęcam najwięcej czasu a na co go marnotrawię?
– Mój dzień pracy – identyfikowanie indywidualnych problemów związanych z zarządzaniem czasem – test
– Typologia osobowości wg C.G. Junga – mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
– Bariery w efektywnym zarządzaniu czasem, jak je pokonać?

Ćwiczenie: Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

2. Jak przezwyciężyć dezorganizację, wyznaczać cele, pracować efektywniej?

– Efektywne wyznaczanie celów i priorytetów –  jak skonstruować cel i zwiększyć szanse na jego realizację?
– Planowanie pracy:  wyznacz cel i osiągnij go!
– Na co poświęcam najwięcej czasu a na co go marnotrawię?
– Sztuka stawiania celu – SMARTER – kiedy nasze cele są „paliwem”?
– Pytania kartezjańskie – matryca badania ekologii celu
– CUD – Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce? Jak skutecznie motywować się do działania?

Ćwiczenie: Opracowanie zestawu narzędzi do indywidualnego zarządzania czasem

3. Planuję swój dzień pracy, zadania – moja dzienna lista spraw, moje zadania na przyszłość

Cel: Poznanie metod planowania pracy własnej

Zasady ustalania priorytetów – jak wybrać z listy spraw to, co jest najważniejsze?
– Wyznaczanie priorytetów – metody ustalania priorytetów: Metoda ABC / Zasada Pareto / Matryca Eisenhowera
Identyfikacja zadań: pilność i ważność – Zasada 80/20.
– Sposoby zmniejszania uzależnienia od tzw. „bieżączki”.
– Metody planowania pracy : Zasada 5/3 i Metoda 60/40.
– Metoda ALPEN – jak wykorzystać do robienia harmonogramu?
– Kalendarz Covey’a – plan tygodniowy uwzględniający role społeczne.
– Krzywa sprawności umysłowej i jej wpływ na koncentrację i efektywność.
– ZEN TO DONE Leo Babauty – innowacyjne podejście ułatwiające organizację pracy.
– Jak ruszyć z miejsca – Reguła 5..4…3…3…2…1  Mel Robbins.
– Organizacja dnia w pracy, biologiczne rytmy wydajności: dlaczego pora dnia ma znaczenie dla produktywności?

Ćwiczenie: Opracowanie DOPALACZY SKUTECZNOŚCI – zestawu narzędzi do określenia priorytetów  i planowania krótko i długoterminowego

4. Czasopożeracze i rozpraszacze – co decyduje o moim czasie?

Cel: Poszukiwanie i zdefiniowanie własnych „pułapek czasu”

– Jak radzić sobie z natłokiem zadań?
– Zarządzanie skrzynką mailową
– Racjonalne korzystanie z telefonu, Internetu
– Porządkuję otoczenie – moje biurko, moja szafa, moje zasoby komputerowe
– Efektywny udział w telekonferencjach roboczych, wideokonferencjach i spotkaniach
– Czas dla innych pracowników – jak go znaleźć? – skuteczny obieg informacji, asertywna komunikacja, asertywna odmowa
– Zamykanie cykli

Ćwiczenie: Zdefiniowanie własnych „pułapek czasu”

5. Praca zdalna – Jak się do niej przygotować?

Cel:  Uświadomienie uczestnikom   barier i korzyści wynikających z pracy zdalnej

– Pozytywne i negatywne skutki pracy zdalnej.
– Moje miejsce pracy w domu – jak je przygotować?
– Jak sobie radzić z rozpraszaczami i utrudniaczami w nowym miejscu pracy?
– Rytuały kluczem do efektywności w nowej rzeczywistości.
– Schemat dnia – na co zwrócić uwagę, jakich pułapek się ustrzec?
– Zasady wspomagające skuteczną organizację pracy: ”Zasada 1”, „zasada 2 minut”, „zjedz tę żabę”, Metoda POMODORO.

II CZĘŚĆ – PRAKTYKA ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE

1. Zarządzanie Uwagą
– Rozpraszacze
Ćwiczenie w grupach + dyskusja, w której uczestnicy najpierw tworzą listę najpopularniejszych rozpraszaczy w ich pracy, a następnie w zespołach starają się znaleźć dobry sposób na ich wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego wpływu
– Pełna koncentracja
Interaktywny miniwykład + ćwiczenie indywidualne, w którym trener najpierw pokaże, jak mistrzowie sportu wykorzystując Rytuał Wprowadzający byli w stanie wejść w stan podwyższonej koncentracji, a następnie każdy uczestnik indywidualnie stworzy swój własny Rytuał Wprowadzający, by nauczyć się błyskawicznie odcinać się od rozpraszaczy
– Asertywna obrona swojego czasu
Odgrywanie ról + dyskusja, w którym uczestnicy, potrenują negocjowanie terminu realizacji zadania z przełożonym lub kluczowym klientem, stosując m.in. technikę Zrób to jutro.

2. Projektowanie i rozwijanie nawyków
– Fakty i mity o rozwijaniu nawyków
Angażujące ćwiczenie grupowe Pogromcy mitów, w którym uczestnicy będą dyskutować o tym, które z popularnych tez o nawykach są prawdziwe, a które fałszywe. Następnie trener zaprezentuje sprawdzoną wiedzę o nawykach, zgodną z badaniami naukowymi.
– Siła wyzwalacza
Ćwiczenie indywidualne Gra w alfabet,
w którym uczestnicy doświadczą siły działania wyzwalacza (bodźca wywołującego określone zachowanie) oraz poznają przykłady dobrych wyzwalaczy, które będą mogli wykorzystać do rozwijania nowych, wartościowych nawyków.

3. Kraina Nawyków: projektowanie
Część pierwsza Gry szkoleniowej Kraina Nawyków, w której uczestnicy za pomocą 3 talii kart oraz Karty Rozwoju Nawyku zaprojektują szczegółowo 2 nawyki, które chcą rozwinąć. Wyróżnią w nich główny i awaryjny wyzwalacz, główną i bonusowe nagrody i wiele innych ważnych elementów.

4. Kraina Nawyków: monitorowanie postępów
Część druga Gry szkoleniowej Kraina Nawyków,
w której uczestnicy za pomocą specjalnej planszy nauczą się śledzić postępy w rozwijanych przez siebie nawykach, dbać o motywację do pracy wykorzystując zdrowe współzawodnictwo i metodą 5 dniowych wyzwań.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie czasem i efektywność poprowadzą trenerzy biznesu:

Pierwszy dzień szkolenia poprowadzi:

Trener, konsultant, psycholog, coach. Posiada certyfikat I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzaniem czasem i poprawą efektywności w pracy zawodowej, rozwojem kompetencji osobistych: zarządzanie stresem i kontrola emocji, obsługa klienta, komunikacja i asertywność, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Od 14 lat jest coachem (certyfikat Multi Level Coaching – studium coachingu obejmowało 540 godz.) – od 2004 roku prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi life coaching oraz personal coaching. Od 18 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów średniego szczebla oraz specjalistów największych firm w Polsce. Mistrz Praktyk NLP – w pracy wykorzystuje nowoczesne metody neurolingwistycznego programowania.

Trener technik szybkiego czytania w Akademii Nauki i mnemotechniki. Od 10 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe, business coachingu, manager coachingu, jak również life coachingu oraz personal coachingu.

Ekspert w zakresie psychologii zapraszany do udziału w znanych audycjach radiowych: m.in. „Dobranocka” dla Programu III Polskiego Radia.

Związana głównie z biznesem, prowadziła szkolenia dla: TAURON, Coca-Cola, KIRCHHOFF, Motorola, Nestle, Novartis, ORLEN SA, PKO SA, ABOVO, Alima Gerber, Allianz, Amway, Antalis, AUDIO SAT, BGŻ, Canal +, CMC, Demos Polska, Danfos, EMC, ERA – Polska Telefonia Cyfrowa, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Gemalto, Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o., Jabil, Jean Louis David, Jones, KAPSCH , Krajowy Fundusz Inwestycyjny, Lu Polska S.A., Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Mazowiecka Izba Rzemieślnicza,  PFRON, Polkomtel, Polski Gaz, PricewaterhouseCooper, PZU SA, Se Bordnetze, Sygma – Bank, Torex, Zalko.
Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej m.in. dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Poznania, Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiego Instytutu Dyplomacji, itd.

Drugi dzień szkolenia poprowadzi:

Trener biznesu, Polski Ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej. 3800 godzin przeprowadzonych szkoleń, 13 lat w zawodzie, ponad 4 000 przeszkolonych Uczestników.
Twórca autorskich narzędzi i programów szkoleniowych.
Innowator: Twórca Krainy Nawyków – jedynej w Polsce edukacyjnej gry planszowej rozwijającej nawyki i umiejętności.
Autor elektronicznego narzędzia do planowania i zarządzania sobą w czasie – System Skuteczności TM
Napisał i opublikował ponad 80 artykułów na temat poprawy efektywności.
Autor książki Przewodnik po Krainie Nawyków praktycznego poradnika o projektowaniu i rozwianiu nawyków.

Szkolił z sukcesami wiele firm, m.in. Capgemini, IBM, Opera Software, Volvo IT, The Banyan Solutions,  Axxiome, DeLaval, Herbapol, Kaczmarski Group, Krajowy Rejestr Długów, Lotos, Mennica Polska, Samsung,  Swarovsky, TRW, UPS, Volkswagen, Petrochemia Blachownia, Rockwell Automation, Avio Polska, Diehl Metering Rettig Heating, Lincoln Electric Bester, Tauron Obsługa Klienta, Elektrometal, Packprofil, WUP Kraków, Kinnarps Polska.
Co wyróżnia naszego Trenera:

 • Zamiast powtarzać banały i utarte schematy, w każdym z tematów wynajduje innowacyjne rozwiązania i najnowsze trendy. Dzięki temu uczestnicy jego szkoleń zawsze uczą się czegoś nowego.
 • Uzyskany tytuł Advance Communicator Silver oraz Advance Leader Bronze przyznawany przez Toastmasters International – największą na świecie organizację uczącą wystąpień publicznych i przywództwa.
 • Zdobyty tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kreatywności jako trener drużyn.
 • 4-krotny reprezentant Polski w Finałach Światowych w kreatywności w Stanach Zjednoczonych.
METODY

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – metody szkolenia:

 • wprowadzenie – mini wykłady
 • testy pozwalające rozpoznać własne siły i słabości w planowaniu zadań
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego umysłu
 • ćwiczenia grupowe – rozwiązywanie problemów

Uczestnicy szkolenia Sztuka efektywności i zarządzania czasem wezmą udział w angażującej grze decyzyjnej „Fabryka zegarków”.

ADRESACI

Sztuka efektywności i zarządzania czasem – adresaci szkolenia:

 • menedżerów odpowiedzialnych za wyniki całego zespołu i chcą poznać tajniki skutecznego planowania i organizacji pracy,
 • handlowców, od których wymagana jest poprawa wyników sprzedaży w krótkim czasie,
 • specjalistów zespołów projektowych i zadaniowych, pracujący pod silną presją czasu,
 • wszystkich osób, które odczuwają potrzebę organizacji czasu, zwiększenia własnej skuteczności i efektywności w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Sztuka efektywności i zarządzania czasem:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.