http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/dokumentacja-w-obrocie-miedzynarodowym-razace-bledy-w-wypelnianiu-dokumentow-korekty-konsekwencje-pomylek

Szkolenie Dokumentacja w obrocie międzynarodowym – rażące błędy w wypełnianiu dokumentów, korekty, konsekwencje pomyłek

– jak unikać błędów w dokumentach celnych skutkujących nieprawidłowymi rozliczeniami należności celno – podatkowych oraz poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych?

Źle wypełnione dokumenty celne zdarzają się nawet doświadczonym firmom.
Błędy te nie tylko spowalniają obrót, ale również skutkują poważnymi konsekwencjami finansowymi dla podmiotów gospodarczych.

Podczas szkolenia Dokumentacja w obrocie międzynarodowym zaproszony Ekspert – Izabella Tymińska przeanalizuje najczęściej popełniane błędy w dokumentach celnych i załącznikach (faktury, listy przewozowe, packing listy, itp.), które skutkują nieprawidłowo naliczonymi należnościami celno-podatkowymi, co przekłada się na nieprawidłowe koszty towaru oraz brak możliwości rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

Jeśli:

 • chcesz poznać obowiązki i procedury związanymi z udokumentowaniem obrotu towarowego z zagranicą po nowelizacji
 • chcesz znaleźć skuteczne rozwiązania usprawniające proces obsługi celnej
 • masz problemy z czytaniem i sprawdzaniem zgłoszeń celnych do procedury celnej,
 • chcesz się dowiedzieć jak powinno wyglądać zgłoszenie celne wraz z dokumentami dołączonymi i potwierdzającymi transakcję handlową,
 • masz wątpliwości w związku ze zmianą przepisów,
 • chcesz poznać najczęściej popełniane błędy w dokumentacji celnej i skutecznie unikać ich w przyszłości,
 • chcesz wiedzieć jak należy postąpić w momencie odkrycia błędów w zgłoszeniu celnym,
 • chcesz wiedzieć jaki jest zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa przy współpracy z agencją celną,
 • chcesz wiedzieć co zrobić aby kontrola na granicy Cię nie zaskoczyła
 • chcesz zminimalizować zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów

szkolenie Dokumentacja w obrocie międzynarodowym jest dla Ciebie!

Co zyskasz po udziale w szkoleniu Dokumentacja w obrocie międzynarodowym?

Udział w szkoleniu Dokumentacja w obrocie międzynarodowym pomoże Ci ustrzec się błędów i ich dotkliwych konsekwencji.
Od naszego Eksperta dostaniesz jasne wytyczne i instrukcje wypełniania dokumentów celnych.
Krok po kroku, rubryka po rubryce przestudiujesz wypełnianie zgłoszeń, formularzy, deklaracji itd.

Nasze szkolenie to inwestycja, która natychmiast się zwraca i gwarantuje przewagę nad konkurencją.

Postaw na konkretne umiejętności. Ucz się od doświadczonego praktyka!

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym – cele szkolenia:

W trakcie szkolenia Dokumentacja w obrocie międzynarodowym Uczestnik uzyska wiedzę na temat:

– aktualnych przepisów (źródeł prawa) regulujących kwestie obrotu towarowego z zagranicą,
– doboru procedur celnych do danej transakcji,
– szukania błędów w zgłoszeniu celnym,
– prawidłowego wypełniania dokumentów załączanych do zgłoszenia celnego,
– odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowych zgłoszeń celnych,
wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie celno-podatkowym.

W trakcie szkolenia Dokumentacja w obrocie międzynarodowym Uczestnik nauczy się:

– jak sprawdzać poprawność zgłoszenia celnego,
– jak prawidłowo wystawiać dokumenty w obrocie towarowym z zagranicą,
– jak rozliczać się z księgowością,
– jak interpretować przepisy prawa UE,
– jak zminimalizować zagrożenia wynikające z błędnej interpretacji przepisów.

PROGRAM

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym – program szkolenia:

Co to jest zgłoszenie celne?

 • Formy zgłoszeń celnych do procedury celnej towaru ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego zgłoszenia celnego.
 • Jednolity Dokument Administracyjny jako dokument zgłoszenia celnego – najczęściej popełniane błędy przez wypełniającego (agenta celnego lub podmiot gospodarczy).
 • Kto odpowiada za zgłoszenie celne? – odpowiedzialność za formę, sposób wypełniania i stronę merytoryczną zgłoszenia.

Dlaczego zgłoszenie celne jest takie ważne?

 • W imporcie do rozliczenia kosztowo-podatkowego.
 • W eksporcie do rozliczenia podatkowego.
 • Bez zgłoszenia celnego – brak możliwości przyjęcia towaru do magazynu, w posiadanie do dysponowania przez firmę.
 • Każdy towar z zagranicy musi być zgłoszony – obowiązki.

Jakie dokumenty muszą wystąpić przy zgłoszeniu celnym i dlaczego nawet doświadczone podmioty robią błędy?

 • Faktura handlowa, omówienie cech wymaganych dokumentu (faktury) na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego, Dyrektywy UE w sprawie VAT (Szósta dyrektywa), Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych albo faktura proforma jako dokument informacyjny bez usankcjonowania jej w prawie – jeżeli nie ma transakcji kupna sprzedaży.
 • Packing list – jeden z najważniejszych dokumentów transportowych – załącznik do faktury, czyli potwierdzenie jakie towary są załadowane, sposobu zapakowania i rozmieszczenia towaru do transportu.

Co powinna zawierać packing list?

 • Międzynarodowy list przewozowy – jeżeli występuje.
 • Ograniczenia pozataryfowe.
 • Inne dokumenty wynikające z ograniczeń pozataryfowych na towarze. oraz dokumenty fakultatywne – świadectwo pochodzenia – świadectwo przewozowe (CoO, form A, EUR 1, A.

Jak powinny być prawidłowo wypełnione dokumenty?

 • Elementy kalkulacyjne które służą obliczania należności celno-podatkowych (import) bądź podatkowych (eksport).
 • Pochodzenie towaru i jego wpływ na zastosowanie wielkości stawki celnej.
 • Wartość celna towaru i jej wpływ a podstawę obliczenia cła.
 • Kod taryfy celnej i jej wpływ na stawkę celną.
 • Wpływ kosztów transportu na l prawidłowe wypełnienia zgłoszenia celnego.
 • Nowe podejście do rabatu na fakturze. Jak zabezpieczyć podmiot żeby rabat został uwzględniony w zgłoszeniu celnym?

Jak odróżnić zgłoszenia celne przywozowe, wywozowe i tranzytowe? – wskazówki do dokumentów.

 • IM (PZC).
 • EX (IE 599).
 • T1 i T2.

Jakie skompletować dokumenty w celu rozliczenia się z księgowością?

 • Jak postąpić w przypadku braku poświadczonego zgłoszenia celnego?
 • Alternatywne potwierdzenie wyprowadzenia towaru poza UE.

Jak sobie radzić, gdy brakuje jakiegoś dokumentu, czyli jak prawidłowo napisać wniosek do Urzędu Celno Skarbowego?

Analiza przykładowych błędnie wypełnionych zgłoszeń celnych w przywozie (imporcie) – case studies

 • Dokument celny z błędami a termin odliczenia VAT.
 • Omówienie samych trudnych przypadków i najczęściej popełnianych błędów przez wypełniających.

Analiza przykładowych błędnie wypełnionych zgłoszeń celnych w wywozie (eksporcie)

 • Omówienie samych trudnych przypadków i najczęściej popełnianych błędów przez wypełniających.

Jakie stosować procedury, kiedy nie zachodzi transakcja handlowa? – same skomplikowane przypadki.

 • Uszlachetnianie czynne,
 • Uszlachetnianie bierne,
 • Odprawa czasowa,
 • Skład celny, jako alternatywa dla przypadków jeżeli z dokumentami bądź towarem jest coś nie w porządku.

Kto ma prawo kontrolować towary wywożone i przywożone spoza UE? – praca na trudnych przykładach praktycznych

 • Urząd Celno Skarbowy.
 • Urząd Kontroli Skarbowej.
 • Straż Graniczna.
 • Inspekcja Transportu Drogowego.
 • Policja.
 • Kiedy i w jakich przypadkach kontrolują poszczególne organy?
 • Kontrola wielu organów w jednym czasie.

Jak może przebiegać kontrola przed zwolnieniem towaru do procedury?

 • Kontrola poprawności i posiadania dokumentów – częściowa bądź całościowa.
 • Rewizja towaru częściowa bądź całościowa w tym pobieranie próbek, wzywanie biegłych bądź inne czynności operacyjne.

Jak i do kiedy może być prowadzona kontrola po zwolnieniu towaru do procedury?

 • Najczęściej kontroli poddawana jest dokumentacja, ale możliwe są również oględziny towaru. (W celu dokonania oględzin kontrola może dotrzeć do końcowego konsumenta).
 • Terminem granicznym jest podatek od towarów i usług.

Intrastat – najnowsze zmiany

WYKŁADOWCA

Szkolenie dokumentacja w obrocie międzynarodowym poprowadzi:

dr Izabella Tymińska – specjalizuje się w sprawach zawiłych trudnych i nietypowych.

Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny.
Świetnie oceniany wykładowca. Zajmuje się doradztwem z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa celnego. W pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenia zdobyte w administracji celnej (była pracownikiem Urzędu Celnego), spedycji i logistyce. Jest wykładowcą na Akademii Sztuki Wojennej na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Instytucie Logistyki w Warszawie. Absolwentka Ekonomii, Logistyki, Stosunków Międzynarodowych, Zarządzania oraz Ekonomiki Obronności. Prowadzi zajęcia na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat.
Osobiście dokonywała odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych.

METODY

Dokumentacja w obrocie międzynarodowym – metody szkolenia:

Szkolenie Dokumentacja w obrocie międzynarodowym będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Uczestnicy dokonają wraz z prowadzącym analizy błędów w wypełnianych dokumentach celnych. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

Szkolenie Dokumentacja w obrocie międzynarodowym adresujemy do:

 • menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu,
 • dyrektorów i handlowców zajmujących się obsługą transakcji handlowych z krajami trzecimi,
 • specjalistów działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe,
 • specjalistów ds. celnych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów i właścicieli firm handlujących z podmiotami zagranicznymi, którzy chcą zapoznać się z zasadami prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Dokumentacja w obrocie międzynarodowym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Wyjątkowe i jasne przedstawienie aktualnie obowiązujących reguł INCOTERMS 2010. Bardzo ciekawe pytania systematyzujące przekazane informacje. Jak najbardziej polecam".  

   NSK Bearings Polska S.A. Ireneusz
  • "Od wielu lat nasza firma korzysta z usług szkoleniowych firmy Effect i zawsze jesteśmy zadowoleni, dlatego tak często wracamy. Wiemy, że jakość usług szkoleniowych jest zawsze na najwyższym poziomie".  

   Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Katarzyna
  • "Szkolenie idealne dla zakupowca/logistyka. Świetne materiały. Jasne tłumaczenie tematu. Zostały omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia tematu szkolenia".  

   ENERSYS Sp. z o.o. Michał

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.