In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-i-konserwacja-urzadzen-i-ukladow-hydraulicznychorganizacja-prac-oraz-bezpieczna-eksploatacja-urzadzen-elektroenergetycznych-w-2017-roku-2

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych

– trafna diagnoza stanu technicznego – szybkie usuwanie usterek, eliminacja niesprawności

Awarie systemów hydrauliki siłowej to jedne z najczęstszych przyczyn przestojów produkcji. Mogą skutkować nie tylko zniszczeniem sprzętu czy stratami produkcyjnymi, ale również zranieniem personelu, a nawet śmiercią.

Zapraszamy Specjalistów Działu Utrzymania Ruchu i Remontów, odpowiedzialnych za stan maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym do udziału w dwudniowych warsztatach mających na celu nabycie umiejętności szybkiej diagnozy i usuwania usterek układów hydraulicznych.


uczestnicy szkolenia Bezpieczna eksploatacja i konserwacja urządzeń i układów hydraulicznych wybrali również:

Szkolenie wymagania pip dla maszyn i urządzeń technicznych – audyt bezpieczeństwa maszyny i dokumentacji – sprawdź
 

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Przypomnienie, utrwalenie lub poznanie najważniejszych zasad eksploatacji urządzeń hydraulicznych
 • Poznanie budowy i zasad działania elementów hydrauliki siłowej
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symboli graficznych oraz czytanie schematów układów hydraulicznych
 • Nabycie umiejętności doboru elementów do układu hydraulicznego, zasad montażu oraz uruchamiania i badania układów hydraulicznych
 • Zapoznanie się ze sposobami kontroli stanu technicznego maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym
 • Poznanie metod szybkiego diagnozowania, samodzielnej oceny i usuwania usterek układów hydraulicznych, tym samym skrócenie czasu awarii
 • Minimalizacja przestojów maszyn i urządzeń spowodowana awariami elementów hydrauliki siłowej
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do układów hydrauliki siłowej

 • Zastosowanie układów hydrauliki siłowej
 • Zalety i wady napędów hydraulicznych
 • Istota działania hydrostatycznych układów napędowych
 • Podział układów hydraulicznych

2. Znajomość praw, które leżą u podstaw pracy wszystkich systemów hydraulicznych – czyli co każdy specjalista UR wiedzieć powinien?

 • Prawo Pascala w odniesieniu do układów hydrauliki siłowej
 • Podstawowe parametry układu napędowego
 • Zależności pomiędzy parametrami układów hydraulicznych
 • Multiplikacja siły (prasa hydrauliczna)
 • Multiplikacja ciśnienia
 • Jednostki miar
 • Straty ciśnienia w układach hydrauliki siłowej

3. Budowa hydrostatycznych układów napędowych

 • Struktura układu napędowego
 • Podstawowe elementy napędu hydrostatycznego oraz ich zastosowanie
 • Parametry eksploatacyjne układów hydraulicznych

4. Generatory strumienia stosowane w układach hydrauliki siłowej

 •  Podział pomp wyporowych
 • Parametry eksploatacyjne i sprawnościowe jednostek pompujących
 • Budowa, zasada działania wybranych rozwiązań konstrukcyjnych pomp:
  – Zębatych o zazębieniu zewnętrznym i wewnętrznym
  – Łopatkowych (pojedynczego i podwójnego działania)
  – Wielotłoczkowych osiowych (o zmiennej i stałej wydajności
 • Kontrola i diagnostyka stanu technicznego pomp wyporowych
 • Naprawa i regeneracja generatorów strumienia

5. Silniki hydrauliczne

 • Podział silników hydraulicznych
 • Parametry eksploatacyjne i sprawnościowe silników obrotowych
 • Budowa, zasada działania wybranych rozwiązań konstrukcyjnych silników szybko- i wolnoobrotowych
 • Kontrola i diagnostyka stanu technicznego silników hydraulicznych
 • Naprawa i regeneracja silników obrotowych

6. Siłowniki hydrauliczne

 • Podział i rodzaje siłowników hydraulicznych
 • Parametry eksploatacyjne
 • Uszczelnienia w siłownikach hydraulicznych
 • Diagnozowanie szczelności wewnętrznej
 • Naprawa i regeneracja siłowników hydraulicznych

7. Zawory hydrauliczne

 • Funkcje zaworów w układach hydrauliki siłowej
 • Podział zaworów hydraulicznych
 • Budowa, zastosowanie i zasada działania wybranych rozwiązań konstrukcyjnych zaworów sterujących: kierunkiem przepływu, natężeniem przepływu i ciśnieniem
 • Diagnozowanie stanu technicznego zaworów hydraulicznych

8. Ciecze robocze stosowane w układach hydrauliki siłowej

 • Klasyfikacja cieczy roboczych stosowanych w układach hydrauliki siłowej
 • Parametry eksploatacyjne
 • Badanie stanu zużycia cieczy roboczych
 • Serwisowanie oraz obsługa zbiorników cieczy hydraulicznych

9. Filtracja w hydrostatycznych układach napędowych

 • Rola filtracji
 • Rodzaje i podział zanieczyszczeń
 • Metody filtracji
 • Rozmieszczenie filtrów w układach
 • Klasy czystości cieczy roboczych
 • Metody poprawy parametrów czystościowych cieczy hydraulicznych

10. Akumulacja energii w układach hydrauliki siłowej

 • Zastosowanie hydroakumulatorów w napędach hydraulicznych
 • Parametry pracy akumulatorów hydraulicznych
 • Budowa i zasada działania akumulatorów: pęcherzowych, membranowych i tłokowych
 • Obsługa serwisowa akumulatorów

11. Połączenia elementów hydraulicznych

12. Systemy złączne w układach hydrauliki siłowej

13. Metodologia diagnozowania układów hydrostatycznych

14. Analiza schematów hydraulicznych pod kątem identyfikacji elementów oraz poszukiwania przyczyn niesprawności

15. Istotne punkty kontroli hydrostatycznych układów napędowych

16. Zalecanie dotyczące obsługi i serwisowania napędów hydrostatycznych

17. Typowe niesprawności w układach hydrauliki siłowej

18. Bezpieczeństwo obsługi i serwisowania układów hydraulicznych

19. Metody szybkiego i bezpiecznego usuwania awarii

20. Rozruch układu napędowego po naprawach i remontach

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Wybitny Ekspert w zakresie projektowania, eksploatacji, konserwacji napędów hydraulicznych, autor kilkudziesięciu publikacji na temat sterowania hydraulicznego i pneumatycznego.
Konsultant największych firm produkcyjnych w Polsce, jest autorem wielu wdrożeń usprawniających napędy hydrauliczne.

W swojej pracy zawodowej koncentruje się na:

– konsultacjach technicznych z zakresu hydrauliki siłowej,
– projektowaniu układów hydrauliki siłowej,
– modyfikacji układów napędowych
– diagnozowaniu stanu technicznego,
– dostosowaniu do wymagań bezpieczeństwa.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z ćwiczeniami. Każdy blok tematyczny będzie poprzedzony mini wykładem wprowadzającym uczestników do poszczególnych tematów. Wykładowca dokona analizy sytuacji zawodowych uczestników szkolenia – ‘case study’. Dyskusje zbiorowe. Całość będzie uwzględniała szczegółową analizę zgłaszanych przez uczestników problemów.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • pracowników służb utrzymania ruchu, służb serwisu maszyn i urządzeń z napędem i sterowaniem hydraulicznym
 • inżynierów mechaników, elektryków, automatyków
 • osób dozoru i kierownictwa odpowiedzialnych w zakładzie za bezpieczeństwo i bezawaryjność urządzeń z układem hydraulicznym
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Bardzo dobrze dobrana treść jak i prowadzenie wykładów do moich zainteresowań zawodowych".  

   Rolls Royce Poland Sp. z o.o. Waldemar
  • "Doskonała organizacja, perfekcyjny prowadzący".  

   FERROXCUBE POLSKA Sp. z o.o. Dariusz
  • "Zrównoważony przekaz wiedzy teoretycznej i praktycznej. Obszerny temat został bardzo dobrze skompensowany. Odpowiedzi na zadane pytania były zadawalające i wyczerpujące".  

   System Gazociągów Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. Marian

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.