In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/bezpieczna-eksploatacja-remonty-utb-i-zawiesi-podlegajacych-dozorowi-udt-dostosowanie-do-minimalnych-wymagan-bezpieczenstwa-zalecenia-pip

Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu UDT. Dobre praktyki w zakresie doboru, oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi. Najnowsze przepisy, interpretacje, kontrole i zalecenia Inspektorów UDT.

– szkolenie dla dozoru technicznego, służb utrzymania ruchu, specjalistów bhp, operatorów urządzeń technicznych przedstawi wieloletni Inspektor UDT

Urządzenia transportu bliskiego – dozór UDT – co użytkownicy powinni wiedzieć w 2021 roku?

 • Jesteś użytkownikiem urządzeń transportu bliskiego?
 • Chcesz być na bieżąco z aktualnymi przepisami i normami technicznymi dotyczącymi eksploatacji urządzeń transportu bliskiego?
 • Chcesz poznać najnowsze interpretacje UDT dotyczącą wielu niejasności związanych z eksploatacją i naprawą/modernizacją urządzeń transportu bliskiego nowe definicje modernizacji, konserwacji, naprawy urządzeń UTB, które konkretyzują zakres prac i wynikają z nowelizacji ustawy o dozorze technicznym?
 • Gubisz się w zawiłościach przepisów i wymagań Inspektorów UDT?
 • Nie masz kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej przy odbiorze urządzenia?
  Brakuje deklaracji zgodności, rysunków urządzenia czy instrukcji eksploatacji – nie wiesz co zrobić, żeby przejść odbiór UDT?
 • Planujesz wprowadzić usprawnienia, modernizacje?
 • Chcesz bez problemów zalegalizować nowe UTB?
 • Chcesz się dowiedzieć jakie zapisy i wymagania umieścić w umowie z dostawcą urządzeń technicznych,  aby uniknąć problemów przy ich rejestracji w UDT?
 • Chcesz mieć wszystko pod kontrolą i pewność, że dokumentacja, zapisy, przeglądy, kontrole urządzeń są przeprowadzone zgodnie z prawem, a Twoje urządzenia bezpieczne?
 • Chcesz poznać tok postępowania z urządzeniami budzącymi wątpliwości co do podległości pod dozór techniczny?
 • Chcesz poznać dobre praktyki w zakresie oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi?

Weź udział w naszych unikalnych warsztatach prowadzonych przez wieloletniego Inspektora UDT!

Będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami w prawie, które powinien znać każdy eksploatujący UTB.

Nasz Ekspert UDT, który przeprowadził setki kontroli urządzeń transportu bliskiego, rozwieje Twoje wątpliwości i obawy dotyczące bezpiecznej eksploatacji, remontów i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Poznasz wytyczne, zgodnie z którymi Inspektorzy UDT wykonują odbiory techniczne UTB.
Podpowiemy Ci najlepsze rozwiązania, które są akceptowane podczas kontroli UDT.
Skorygujesz błędy przed kontrolą UDT i zyskaj pakiet gotowych rozwiązań!


uczestnicy szkolenia Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi wybrali również:

Szkolenie planowanie i harmonogramowanie produkcji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu – korzyści:

Podczas warsztatów doświadczony ekspert UDT przedstawi cały proces funkcjonowania urządzenia w zakładzie produkcyjnym, od momentu zakupu urządzenia przez zgłoszenie w organach dozoru technicznego, dokonanie uzgodnień odnośnie dokumentacji technicznej aż po dopuszczenie urządzenia do eksploatacji, jego kontrole techniczne oraz remonty i modernizacje.

PROGRAM

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu – program:

Aktualny system dozorowania urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych

Bezpieczna eksploatacja żurawi, suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych, podestów ruchomych i innych UTB.

Ustawa o dozorze technicznym z najnowszymi zmianami

Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Eksploatacja urządzeń transportu bliskiego w świetle najnowszych przepisów prawnych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Innowacji w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw

 • rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego,
 • dokumentacja techniczna – „rejestracyjna” wprowadzanych do eksploatacji urządzeń produkcji krajowej i zagranicznej – import – jak to przygotować,
  – zakres dokumentacji wymaganej  dla urządzeń, które były umieszczone na rynku przed przystąpieniem Polski do UE,
  – instrukcja eksploatacji, opis techniczny, wymagania w zakresie obsługi,
 • dokumentacja dla urządzeń naprawianych i modernizowanych,
 • warunki eksploatacji urządzeń transportu bliskiego,
 • formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych,
 • wymagania dotyczące oznakowania maszyny, zawartości instrukcji,
 • dokumentacja uzupełniająca, protokoły, itp.
 • zakres dokumentacji wymaganej dla urządzeń, które były umieszczone na rynku po przystąpieniem Polski do UE – rejestracja urządzeń w organach dozoru technicznego, wymagania odnośnie dokumentacji.
 • jakie zapisy i wymagania umieścić w umowie z dostawcą urządzeń technicznych,  aby uniknąć problemów przy ich rejestracji w UDT?

Wymagania dla konserwatorów UTB

 • terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB
 • obowiązki konserwujących urządzenia transportu bliskiego (dokonywanie pomiarów, prowadzenie dziennika konserwacji itp.).

Wymagania dotyczące wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

 • zakres dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej wymaganej przez UDT w stosunku do wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • obowiązujące regulacje prawne w zastosowaniu do bezpiecznego i higienicznego organizowania stanowisk pracy wyposażonych w wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
 • analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, metody likwidacji i ograniczenia zagrożeń
 • wymogi kwalifikacyjne i psychofizyczne osób obsługujących „wózki widłowe”
 • nowe rozwiązania napędów
 • eksploatacja ogumienia wózków
 • wymagania dotyczące dachów ochronnych

Modernizacja i naprawa urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych podnośnikowych i innych UTB. Modernizacja i naprawa okazjonalna.
Operatorzy i konserwatorzy – wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21.05.2019 w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz przedłużania zaświadczeń kwalifikacyjnych.
Kontrowersje związane ze sprawdzaniem kwalifikacji.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy z urządzeniami transportu bliskiego i sposoby ich eliminowania – doświadczenia pokontrolne Inspektorów UDT.

Bezpieczna eksploatacja zawiesi – dobre praktyki w zakresie oceny zużycia, magazynowania, konserwacji, regeneracji zawiesi.

Podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi.

Podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowa zawiesi oraz podstawowe elementy składowe, ich rodzaje i budowa.

Oznaczanie zawiesi, wymagania przepisów, dyrektywa maszynowa w zastosowania do zawiesi, deklaracja zgodności.

Rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi, kontrola różnych rodzajów zawiesi, składowanie zawiesi, ocena stanu technicznego elementów zawiesi (ubytki, wytarcia, pęknięcia), próby wytrzymałościowe zawiesi.
Kryteria wycofania zawiesi.

Obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia zawiesia.

Komunikacja między hakowym a operatorem urządzenia transportu bliskiego.

Wypadki i uszkodzenia przy dźwignicach spowodowane niewłaściwą eksploatacją zawiesi.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu poprowadzi:

Charyzmatyczny wykładowca, wieloletni Kierownik Działu Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego z bogatą praktyką i doświadczeniem w zakresie kontroli maszyn pod względem ich bezpieczeństwa.

METODY

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu poprowadzi – metody:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

ADRESACI

Szkolenie Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu adresujemy do:

 • użytkowników maszyn (pracodawcy, dozór techniczny, służby utrzymania ruchu, specjaliści BHP, konserwatorzy)
 • firmy odpowiedzialne za:
  – instalowanie,
  – naprawę,
  – modernizację,
  – wytwarzanie
  urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za stan urządzeń w przedsiębiorstwie

Oceny uczestników wcześniejszych edycji szkolenia Bezpieczna eksploatacja, remonty, modernizacje utb i zawiesi podlegających dozorowi technicznemu:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.