In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-zbiorniki-cisnieniowe-rurociagi-dozor-techniczny-udt

Rewolucyjne zmiany w dozorowaniu urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – praktyka kontrolna

nowe rozporządzenie ciśnieniowe, dyrektywy, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – kontrole urządzeń, wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

Sprawdź jak poważnie zmieniły się Twoje obowiązki związane z eksploatacją, modernizacją i remontami zbiorników ciśnieniowych wraz z wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.!
Nowe przepisy dozorowe i ich interpretacje przedstawi dr Jan Tunk, wieloletni kierownik działu urządzeń ciśnieniowych UDT!

 • Jesteś użytkownikiem zbiorników ciśnieniowych?
 • Eksploatujesz kotły, rurociągi?
 • Jesteś odpowiedzialny za proces inwestycyjny i zakup urządzeń ciśnieniowych?
 • Chcesz być na bieżąco z aktualnymi przepisami i normami technicznymi dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych?
 • Chcesz poznać najnowsze interpretacje UDT dotyczącą wielu niejasności związanych z eksploatacją i naprawą/modernizacją zbiorników ciśnieniowych (nowe definicje modernizacji, konserwacji, naprawy urządzeń ciśnieniowych, które wynikają z nowelizacji ustawy o dozorze technicznym?
 • Chcesz dowiedzieć się o zmianach i nowych obowiązkach wynikających z rozporządzenia ciśnieniowego, które obowiązuje od 27.01.2022 roku?
 • Chcesz poznać najnowsze stanowiska UDT dotyczące montażu i eksploatacji instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika?
 • Chcesz poznać zmiany dotyczące terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych? (zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony).
 • Gubisz się w zawiłościach dyrektywy ciśnieniowej?
 • Jesteś użytkownikiem instalacji ciśnieniowej zmontowanej przez producenta na odpowiedzialność użytkownika? Chcesz poznać czynności związane z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na jej eksploatację?
 • Chcesz mieć pewność kiedy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznakowanie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z zasadniczymi wymaganiami? 
 • Nie masz kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej przy odbiorze urządzenia?
  Brakuje deklaracji zgodności, rysunków urządzenia czy instrukcji eksploatacji – nie wiesz co zrobić, żeby przejść odbiór UDT?
 • Chcesz przygotować się do kontroli inspektorów UDT w Twojej firmie?

Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi Ekspert Effect!
Otrzymasz optymalne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo urządzeń i zminimalizujesz konieczne nakłady!

Urządzenia ciśnieniowe – co zyskasz na udziale w szkoleniu?

Zaproszony Ekspert przedstawi prawidłową interpretację aktualnie obowiązującego prawa dotyczącego etapów: projektowania, wytwarzania, eksploatowania oraz naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, czyli od projektu do uzyskania pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Poznasz wytyczne, zgodnie z którymi Inspektorzy UDT wykonują odbiory techniczne elementów ciśnieniowych.
Podpowiemy Ci najlepsze rozwiązania, które są akceptowane podczas kontroli UDT.
Skorygujesz błędy przed kontrolą UDT i zyskaj pakiet gotowych rozwiązań!

Nasz Ekspert omówi kontrowersyjne wymagania UDT dla osób zajmujących się montażem i odbiorami połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02).

Weź udział w naszym szkoleniu na temat użytkowanie urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych!


uczestnicy szkolenia bhp przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wybrali również:

Szkolenie planowanie i harmonogramowanie produkcji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

13-14 czerwca 2024r. – Hotel Olympic**** Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.

Cena szkolenia wynosi 1499 zł netto/os. i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2299 zł netto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena z zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2249 zł netto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł netto (za dwa noclegi).
Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

BHP przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – cele szkolenia:

Uczestnicząc w szkoleniu BHP przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych uzupełnisz posiadana wiedzę o informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym wybranych dyrektyw europejskich.
Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi UDT.

PROGRAM

BHP przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – program szkolenia:

I. Aktualne wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń  ciśnieniowych w aspekcie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 17 grudnia 2021 r.  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych.

II. Aktualne wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych w świetle ustawy o dozorze technicznym i rozporządzeń z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych.

1. Rodzaje urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT
2. Formy dozoru technicznego
3. Rodzaje czynności (badań) wykonywanych przez UDT

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
 • Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

III. Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

1. Obowiązki Eksploatującego
2. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację
3. Opracowanie i złożenie w UDT dokumentacji rejestracyjnej dla urządzeń „nowych”

 • Opis techniczny na druku UDT
 • Deklaracja zgodności lub inny dokument
 • Rysunek urządzenia
 • Dobór zabezpieczeń przed przekroczeniem stanów dopuszczalnych urządzenia, w tym zabezpieczenie instalacji grzewczych na „wypadek pęknięcia wspólnej ścianki”
 • Schemat technologiczny
 • Rysunek usytuowania
 • Instrukcja eksploatacji wymagana przez UDT

4. Opracowanie i złożenie w UDT dokumentacji rejestracyjnej dla urządzeń ciśnieniowych nieposiadających deklaracji zgodności lub tzw. „poświadczenia wykonania i zbadania” (odtwarzanie dokumentacji technicznej dla starych urządzeń)

5. Przygotowanie urządzenia technicznego do badania UDT poprzedzającego wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

6. Czynności dozoru technicznego poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

 • formy dozoru technicznego
 • terminy i zakresy badań technicznych (rewizje wewnętrzne, próby ciśnieniowe, rewizje zewnętrzne)

7. Szczegółowe warunki techniczne dotyczące eksploatacji

 • kotłów
  wodnych
  parowych
  piekarskich
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
  zbiorników do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, żrących i trujących
  zbiorników przeznaczonych do gazów skroplonych i skroplonych schłodzonych
  zbiorników z wykładzinami
  zbiorników w instalacjach ziębniczych
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych
 • instalacja zespołów urządzeń ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – nowe stanowiska UDT dotyczące dopuszczania do eksploatacji.

8. Eksploatacja urządzeń technicznych w warunkach siły wyższej –  omówienie zagadnień wnioskowania do UDT o:

 • odroczenie badań technicznych,
 • zawieszenie wykonywania badań okresowych zbiorników LPG bez wyrejestrowania z rejestru UDT,
 • zawieszenie badania urządzenia technicznego z uwagi na wyłączenie z eksploatacji ,
 • przesuniecie terminu rewizji wewnętrznej.

Eksploatacja urządzeń technicznych pod „wzmożonym nadzorem służb energetycznych” 
9. Modyfikacje, modernizacje i naprawy urządzeń ciśnieniowych – prawo krajowe czy unijne? Dokumentacja urządzeń naprawianych i modernizowanych.

 • Modernizacje kotłów w aspekcie ekologicznym – wdrożenie dyrektywy IED
 • Uregulowania UE w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw zwłaszcza węgla
 • Modernizacje dla poprawy sprawności kotła
 • Instalacja trwałego obniżenia mocy kotła w paliwie jako przykład modernizacji urządzenia ciśnieniowego

10. Służby eksploatacyjne dla urządzeń ciśnieniowych

 • Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
 • Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji
 • Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji

11. Nowe wymagania UDT dla osób zajmujących się montażem i odbiorami połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02).

IV. Omówienie nowej Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE (PED) – zmiany wprowadzone przez dyrektywę

 • Urządzenia objęte zakresem dyrektywy i wyłączenia z dyrektywy
 • Idea oceny zgodności
 • Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych i płynów roboczych
 • Kategorie zagrożenia i odpowiadające im moduły oceny zgodności
 • Tablice klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja osprzętu ciśnieniowego
 • Normy zharmonizowane, procedury oceny zgodności, wybór modułu, procedury oceny
 • Urządzenia wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską
 • Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
 • Materiałów i wytwarzania znakowania i instrukcji oraz oceny końcowej urządzenia,
 • Obowiązki wytwórców, zasady potwierdzania oceny zgodności, rola dystrybutora
 • Stosowanie w praktyce postanowień dyrektywy przez podmioty zajmujące się montażem/instalacją, użytkowaniem i konserwacją urządzeń ciśnieniowych
 • Jednostki notyfikowane a jednostki nadzoru rynku

1. Montaż zespołów urządzeń ciśnieniowych, dopuszczanie do eksploatacji, naprawy i modernizacje

2. Modyfikacja urządzeń ciśnieniowych – kiedy modyfikacja eksploatowanego urządzenia ciśnieniowego jest objęta dyrektywą?

V. Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji (w ramach procesu inwestycyjnego – etap formułowania wymagań SIWZ) dla potrzeb: oceny zgodności, rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację przez UDT, urządzeń ciśnieniowych wchodzących w skład instalacji technicznych.


Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie bhp przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych poprowadzi:

Jan Tunk

Wieloletni Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zainicjował i prowadzi cykl seminariów naukowo – technicznych pt. Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych”.

Opracował i doprowadził do wdrożenia procedurę rejestracji „starych” zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych nie posiadających deklaracji zgodności lub „Poświadczenia wykonania i zbadania”

Zainicjował w ramach UDT problem diagnostyki elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania i jest współautorem opracowanej w UDT Instrukcji badań diagnostycznych elementów ciśnieniowych pracujących w temperaturze powyżej granicznej”

Wykonywał czynności dozorowe jako Inspektor ds. Urządzeń Ciśnieniowych m.in. w Elektrowni RYBNIK, Elektrociepłowni ZABRZE, Elektrociepłowniach Spółki Energetycznej Jastrzębie, Elektrociepłowni Marcel,  KWK Szczygłowice, KWK JANKOWICE , KWK MARCEL, KWK CHWAŁOWICE, KWK BYDRYK, KWK KRUPIŃSKI, LOGSTOR Żory, PEC Jastrzębie.

Ekspert Jednostki Notyfikowanej 1433, przeprowadzał pierwsze oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.

Aktywnie współdziała z Instytutem Metalurgii Żelaza, Zakładem Kotłów i Wytwornic Pary I M i U E Wydziału I Ś i E Politechniki Śląskie, gdzie wygłasza wykłady na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

METODY

bhp przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych – metody szkolenia:

Szkolenie bhp przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Czas trwania zajęć – 12 godzin dydaktycznych.

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu bhp przy eksploatacji, remontach i modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych zachęcamy osoby zajmujące się:

 • instalowaniem
 • eksploatacją
 • naprawą
 • modernizacją
 • projektowaniem
 • wytwarzaniem
  urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

13-14.06.2024 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.