In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-kurs-bhp-zbiorniki-cisnieniowe-rurociagi-dozor-techniczny-udt

Szkolenie kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT

– zmiany w przepisach, które wpływają na eksploatację, konserwację, modernizację i wytwarzanie. Dyrektywa ciśnieniowa, prawo krajowe, normy zharmonizowane, montaż instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – wytyczne UDT i analiza wątpliwości interpretacyjnych

Urządzenia ciśnieniowe – dozór UDT – co użytkownicy powinni wiedzieć w 2021 roku?

 • Jesteś użytkownikiem zbiorników ciśnieniowych?
 • Eksploatujesz rurociągi?
 • Chcesz być na bieżąco z aktualnymi przepisami i normami technicznymi dotyczącymi zbiorników ciśnieniowych?
 • Chcesz poznać najnowsze interpretacje UDT dotyczącą wielu niejasności związanych z eksploatacją i naprawą/modernizacją zbiorników ciśnieniowych (nowe definicje modernizacji, konserwacji, naprawy urządzeń ciśnieniowych, które konkretyzują zakres prac i wynikają z nowelizacji ustawy o dozorze technicznym?
 • Chcesz poznać najnowsze stanowiska UDT dotyczące montażu i eksploatacji instalacji ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika?
 • Chcesz poznać zmiany dotyczące terminowości zaświadczeń kwalifikacyjnych? (zaświadczenia kwalifikacyjne osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne będą wydawane na czas określony).
 • Gubisz się w zawiłościach dyrektywy ciśnieniowej?
 • Jesteś użytkownikiem instalacji ciśnieniowej zmontowanej przez producenta na odpowiedzialność użytkownika?  Poznasz Czynności związane z uzyskaniem decyzji UDT zezwalającej na jej eksploatację.
 • Chcesz mieć pewność kiedy użytkownik dokonując samodzielnie modernizacji urządzenia traci oznakowanie CE i musi oznaczyć je nowym znakiem oraz przyjąć na siebie odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo i zgodność z zasadniczymi wymaganiami? 
 • Nie masz kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej przy odbiorze urządzenia?
  Brakuje deklaracji zgodności, rysunków urządzenia czy instrukcji eksploatacji – nie wiesz co zrobić, żeby przejść odbiór UDT?

Na te i inne pytania odpowie zaproszony na szkolenie Inspektor UDT, który wskaże najbardziej optymalne rozwiązanie techniczne minimalizujące konieczne nakłady.
Podczas szkolenia omówimy ważne tematy związane z eksploatacją urządzeń w warunkach siły wyższej (pandemia), gdy utrudnione są odbiory i badania okresowe urządzeń podlegających UDT.

Urządzenia ciśnieniowe – co zyskasz na udziale w szkoleniu?

Jan Tunk Ekspert UDT – wieloletni wykładowca Akademii UDT przedstawi prawidłową interpretację aktualnie obowiązującego prawa dotyczącego etapów: projektowania, wytwarzania, eksploatowania oraz naprawy i modernizacji urządzeń ciśnieniowych, czyli od projektu do uzyskania pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Poznasz wytyczne, zgodnie z którymi Inspektorzy UDT wykonują odbiory techniczne elementów ciśnieniowych.
Podpowiemy Ci najlepsze rozwiązania, które są akceptowane podczas kontroli UDT.
Skorygujesz błędy przed kontrolą UDT i zyskaj pakiet gotowych rozwiązań!

Nasz Ekspert omówi kontrowersyjne wymagania UDT dla osób zajmujących się montażem i odbiorami połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02).

Weź udział w naszym szkoleniu na temat użytkowanie urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych!


uczestnicy szkolenia kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych wybrali również:

Szkolenie planowanie i harmonogramowanie produkcji – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21-22 października 2021 r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1890 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1840 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT – cele szkolenia:

Wymagania dyrektyw nałożyły na pracodawców obowiązki w zakresie wyposażania stanowiska pracy w urządzenia spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, a to z kolei zrodziło wiele pytań i wątpliwości użytkowników.

Uczestnicząc w szkoleniu Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT uzupełnisz posiadana wiedzę o informacje dotyczące aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym wybranych dyrektyw europejskich.
Przedstawione zostaną praktyczne rozwiązania zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających dozorowi UDT.

PROGRAM

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT – program szkolenia:

I. Aktualne wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych w świetle ustawy o dozorze technicznym i rozporządzeń z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się problemów interpretacyjnych.

1. Rodzaje urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT
2. Formy dozoru technicznego
3. Rodzaje czynności (badań) wykonywanych przez UDT

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych
 • Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych

II. Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

1. Obowiązki Eksploatującego
2. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację
3. Opracowanie i złożenie w UDT dokumentacji rejestracyjnej dla urządzeń „nowych”

 • Opis techniczny na druku UDT
 • Deklaracja zgodności lub inny dokument
 • Rysunek urządzenia
 • Dobór zabezpieczeń przed przekroczeniem stanów dopuszczalnych urządzenia, w tym zabezpieczenie instalacji grzewczych na „wypadek pęknięcia wspólnej ścianki”
 • Schemat technologiczny
 • Rysunek usytuowania
 • Instrukcja eksploatacji wymagana przez UDT

4. Opracowanie i złożenie w UDT dokumentacji rejestracyjnej dla urządzeń ciśnieniowych nieposiadających deklaracji zgodności lub tzw. „poświadczenia wykonania i zbadania” (odtwarzanie dokumentacji technicznej dla starych urządzeń)

5. Przygotowanie urządzenia technicznego do badania UDT poprzedzającego wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

6. Czynności dozoru technicznego poprzedzające wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację

 • formy dozoru technicznego
 • terminy i zakresy badań technicznych (rewizje wewnętrzne, próby ciśnieniowe, rewizje zewnętrzne)

7. Szczegółowe warunki techniczne dotyczące eksploatacji

 • kotłów
  wodnych
  parowych
  piekarskich
 • stałych zbiorników ciśnieniowych
  zbiorników do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, żrących i trujących
  zbiorników przeznaczonych do gazów skroplonych i skroplonych schłodzonych
  zbiorników z wykładzinami
  zbiorników w instalacjach ziębniczych
 • rurociągów przesyłowych i technologicznych
 • instalacja zespołów urządzeń ciśnieniowych na odpowiedzialność użytkownika – nowe stanowiska UDT dotyczące dopuszczania do eksploatacji.

8. Eksploatacja urządzeń technicznych w warunkach siły wyższej –  omówienie zagadnień wnioskowania do UDT o:

 • odroczenie badań technicznych,
 • zawieszenie wykonywania badań okresowych zbiorników LPG bez wyrejestrowania z rejestru UDT,
 • zawieszenie badania urządzenia technicznego z uwagi na wyłączenie z eksploatacji ,
 • przesuniecie terminu rewizji wewnętrznej.

Eksploatacja urządzeń technicznych pod „wzmożonym nadzorem służb energetycznych” 
9. Modyfikacje, modernizacje i naprawy urządzeń ciśnieniowych – prawo krajowe czy unijne? Dokumentacja urządzeń naprawianych i modernizowanych.

 • Modernizacje kotłów w aspekcie ekologicznym – wdrożenie dyrektywy IED
 • Uregulowania UE w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw zwłaszcza węgla
 • Modernizacje dla poprawy sprawności kotła

10. Służby eksploatacyjne dla urządzeń ciśnieniowych

 • Tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych
 • Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji
 • Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji

11. Nowe wymagania UDT dla osób zajmujących się montażem i odbiorami połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie (zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1591-4:2014-02).

III. Omówienie nowej Dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE (PED) – zmiany wprowadzone przez dyrektywę

 • Urządzenia objęte zakresem dyrektywy i wyłączenia z dyrektywy
 • Idea oceny zgodności
 • Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych i płynów roboczych
 • Kategorie zagrożenia i odpowiadające im moduły oceny zgodności
 • Tablice klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja osprzętu ciśnieniowego
 • Normy zharmonizowane, procedury oceny zgodności, wybór modułu, procedury oceny
 • Urządzenia wytwarzane zgodnie z uznaną praktyką inżynierską
 • Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
 • Materiałów i wytwarzania znakowania i instrukcji oraz oceny końcowej urządzenia,
 • Obowiązki wytwórców, zasady potwierdzania oceny zgodności, rola dystrybutora
 • Stosowanie w praktyce postanowień dyrektywy przez podmioty zajmujące się montażem/instalacją, użytkowaniem i konserwacją urządzeń ciśnieniowych
 • Jednostki notyfikowane a jednostki nadzoru rynku

1. Montaż zespołów urządzeń ciśnieniowych, dopuszczanie do eksploatacji, naprawy i modernizacje

2. Modyfikacja urządzeń ciśnieniowych – kiedy modyfikacja eksploatowanego urządzenia ciśnieniowego jest objęta dyrektywą?

IV. Wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji (w ramach procesu inwestycyjnego – etap formułowania wymagań SIWZ) dla potrzeb: oceny zgodności, rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację przez UDT, urządzeń ciśnieniowych wchodzących w skład instalacji technicznych.

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest OSiI Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.
Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT poprowadzi:

Jan Tunk

Wieloletni Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego, wykładowca Akademii UDT

Zainicjował i prowadzi cykl seminariów naukowo – technicznych pt. Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych”.

Opracował i doprowadził do wdrożenia procedurę rejestracji „starych” zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych nie posiadających deklaracji zgodności lub „Poświadczenia wykonania i zbadania”

Zainicjował w ramach UDT problem diagnostyki elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania i jest współautorem opracowanej w UDT Instrukcji badań diagnostycznych elementów ciśnieniowych pracujących w temperaturze powyżej granicznej”

Wykonywał czynności dozorowe jako Inspektor ds. Urządzeń Ciśnieniowych m.in. w Elektrowni RYBNIK, Elektrociepłowni ZABRZE, Elektrociepłowniach Spółki Energetycznej Jastrzębie, Elektrociepłowni Marcel,  KWK Szczygłowice, KWK JANKOWICE , KWK MARCEL, KWK CHWAŁOWICE, KWK BYDRYK, KWK KRUPIŃSKI, LOGSTOR Żory, PEC Jastrzębie.

Ekspert Jednostki Notyfikowanej 1433, przeprowadzał pierwsze oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych.

Aktywnie współdziała z Instytutem Metalurgii Żelaza, Zakładem Kotłów i Wytwornic Pary I M i U E Wydziału I Ś i E Politechniki Śląskie, gdzie wygłasza wykłady na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

METODY

Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT – metody szkolenia:

Szkolenie Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami.

Czas trwania zajęć – 12 godzin dydaktycznych.

ADRESACI

Do udziału w szkoleniu kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT zachęcamy osoby zajmujące się:

 • instalowaniem
 • eksploatacją
 • naprawą
 • modernizacją
 • projektowaniem
 • wytwarzaniem
  urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych podlegających UDT

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

21-22.10.2021 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1390 ZŁ (BRUTTO)
18-19.11.2021 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1390 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.