Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-zasady-bhp-kultura-bezpieczenstwa-pracy

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR 

– szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za przestrzeganie zasad bhp przez pracowników

Szkolenie podnoszenie kultury bhp w dziale produkcji i UR

zostało przygotowane z myślą o problemach związanych z egzekwowaniem zasad bhp przez kierowników działów technicznych, odpowiedzialnych nie tylko za realizację zadań produkcyjnych i DUR, ale także za przestrzeganie przez pracowników zasad bhp chroniących ich zdrowie i życie.

Chcesz podnieść bezpieczeństwo pracy w dziale produkcji i UR?
Kształtować kulturę respektowania zasad bhp przez pracowników produkcji i UR?
Chcesz podnieść świadomość bezpieczeństwa pracy i poczucie odpowiedzialności za sprawy bhp u pracowników?

Samo szkolenie bhp dla pracowników to za mało!

Zacznij od szkolenia podnoszącego świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo kadry nadzorującej pracę: liderów zmian, brygadzistów, mistrzów, kierowników produkcji i UR!
Zwiększ swój autorytetu wśród pracowników!
Naucz się skutecznie komunikować swoje oczekiwania i motywować pracowników do przestrzegania bezpieczeństwa!

Żeby skłonić pracowników do współpracy na rzecz respektowania zasad bhp w codziennej pracy, trzeba nie tylko umieć zarządzać ludźmi, ale także być psychologiem i stosować techniki perswazji.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa pracy w firmie jest tak ważna?

Wysoka kultura bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad bhp to mniej wypadków i lepsza wydajność pracy pracowników, czyli większe dochody firmy.

Szkolenie będzie przebiegało w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu pracowniami w DUR i produkcji. Przygotowaliśmy studia przypadków, praktyczne porady dla osób odpowiedzialnych za organizację działów utrzymania ruchu i produkcji.

Jakie kompetencje liderów produkcji i UR rozwiniemy?

Zajmiemy się rozwojem osobistym liderów w zakresie: przywództwa i budowania autorytetu, budowania partnerskiej relacji i komunikowania się, używania środków perswazji, a także motywowania do przestrzegania zasad bhp.
Inspektor PIP
zapozna Uczestników z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, wynikającymi z przepisów kodeksu pracy, jak i innych aktów prawnych.


uczestnicy szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR wybrali również:

Wypadki przy pracy – Sprawdź:

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

23-24 kwietnia 2020r. – Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1290 zł brutto.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1790 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1740 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – korzyści z udziału:

Korzyści dla Uczestników

Podczas szkolenia dowiedzą się i przećwiczą:

 • Jak rozwijać kompetencje przywódcze i wzmocnić swój autorytet w oczach pracowników?
 • Co wpływa na zmianę zachowań i postaw pracowników w środowisku pracy?
 • Jak podnieść rangę spraw bhp w Dziale Technicznym?
 • Jakie techniki perswazyjne z powodzeniem stosują specjaliści BHP przynoszące konkretne efekty w postaci zmiany nastawienia do zasad BHP?

Korzyści dla firmy

Budowanie środowiska otwartego na komunikację, w którym:

 • Pracownicy i Kierownicy pracują w sposób odpowiedzialny
 • Pracownicy widząc słabe punkty, nastawieni są na znalezienie rozwiązania
 • Standardy bezpieczeństwa są akceptowane i sprzężone z codzienną pracą
 • Bezpieczeństwo i zdrowie są ważną wartością dla pracowników, kierownictwa i organizacji
PROGRAM

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – program:

Część I

Czym jest kultura bezpieczeństwa zakładu pracy?
Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie?

Zaangażowanie kierownictwa – wyrażanie osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników – co ja, osobiście, robię / mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo

Skuteczne porozumiewanie się na linii:  szef DUR/produkcji – specjalista BHP – pracownicy. 
W jaki sposób kierownicy informują pracowników o swoich oczekiwaniach związanych z bezpieczeństwem pracy?

 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Autorytet szefa działu technicznego oraz służb bhp podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • Autorytet a władza formalna
 • Podstawowe czynniki budujące autorytet:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Zasady sprawowania władzy
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami

Jak rozmawiać i przekonywać – sprawdzone techniki wykorzystywane nie tylko przez bhp-owców

 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik perswazji używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów aż o 70%?
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wywierania wpływu wg rad doświadczonych specjalistów bhp

Część II Inspektor PIP

Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy

 • Kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności
 • Bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • Zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy
 • Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa)
 • Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy

 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania
 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi
 • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej

Mobbing, stres oraz alkohol i substancje psychotropowe w miejscu pracy

 • Procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki
 • Mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym o mobbing
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa

Nadzór nad pracownikami

 • Przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne –   procedury.
 • Dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • Koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku
 • Przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru

Zadania służby BHP i społecznej inspekcji pracy w nadzorze nad pracownikami

 • Książka SIP (wpisy i uwagi); obowiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • Uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obowiązki.
WYKŁADOWCA

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR poprowadzą:

Część I
Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w obszarach związanych z zarządzaniem w sektorach produkcyjnych – specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich dedykowanych kadrze średniego i wyższego szczebla. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Część II
Ekspert PIP posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu kontroli bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Wykładowca na studiach podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” organizowanych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Specjalizuje się głównie w kontrolach technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym m.in. przestrzegania przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy) oraz w sprawie środków ochrony indywidualnej 89/686/EWG (znakowanie, dokumentacja, dobór, stosowanie i użytkowanie). Jest autorem artykułów i opracowań w dziedzinie bhp publikowanych na łamach miesięcznika INSPEKTOR PRACY oraz portalu www.znamibezpiecznie.pl.

METODY

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – metody szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
case study,
handout,
pokazy audiowizualne,
ćwiczenia coachingowe.

ADRESACI

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR adresowane jest do:

 • osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian,
 • służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • kierowników technicznych i produkcji.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR :

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

23-24.04.2020 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1290 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
 • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

  Forbis Sp. z o.o. Krystyna

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.