In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-bhp-zasady-bhp-kultura-bezpieczenstwa-pracy-2

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – zero wypadków na Twojej zmianie!

– wzrost standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Szkolenie dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników.

Szkolenie podnoszenie kultury bhp w dziale produkcji i UR

zostało przygotowane z myślą o problemach związanych z egzekwowaniem zasad bhp przez kierowników działów technicznych, mistrzów, brygadzistów, liderów zmian odpowiedzialnych nie tylko za realizację zadań produkcyjnych i DUR, ale także za eliminację zagrożeń i przestrzeganie przez pracowników zasad bhp chroniących ich zdrowie i życie.
Naszym celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie kierujących pracownikami w działach produkcji i UR do aktywnego eliminowania zagrożeń.

Chcesz podnieść bezpieczeństwo pracy i kształtować kulturę respektowania zasad bhp przez pracowników produkcji i UR?
Chcesz rozwinąć poczucie odpowiedzialności za sprawy bhp u pracowników?
Chcesz skutecznie wpływać na postawy pracowników i ich podejście do bezpieczeństwem pracy?
Chcesz poznać i wdrożyć nowoczesne narzędzia i systemy do podnoszenia kultury bezpieczeństwa pracy w swoim zespole?

Samo szkolenie bhp dla pracowników to za mało!

Pamiętaj! Jesteś odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników, którymi zarządzasz!

Zwiększ swój autorytetu wśród pracowników!
Naucz się skutecznie komunikować swoje oczekiwania i motywować pracowników do przestrzegania bezpieczeństwa!
Skorzystaj ze skutecznych narzędzi: Gemba walk, BBS – metoda zarządzania bezpieczeństwem oraz elementów Cross Audytu w obszarach bezpieczeństwa, który w swoim zakresie posiada również ocenę poziomu funkcjonowania BHP w miejscu audytowanym.
Zyskaj narzędzia wspierające procesy bezpieczeństwa:

 • checklista audytowa – cross audyt
 • szablon metody BBS
 • instrukcja skutecznej realizacji Gemba Walk w organizacji

Żeby skłonić pracowników do współpracy na rzecz respektowania zasad bhp w codziennej pracy, trzeba nie tylko umieć zarządzać ludźmi, ale także być psychologiem i stosować techniki perswazji.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa pracy w firmie jest tak ważna?

Wysoka kultura bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad bhp to mniej wypadków i lepsza wydajność pracy pracowników, czyli większe dochody firmy.
Na naszym szkoleniu poznasz najlepsze standardy bezpieczeństwa stosowane w największych i najbardziej narażonych na zagrożenia zakładach pracy, m.in. branż: automotive, produkcyjnej, wydobywczej i metalurgicznej, budowlanej, energetycznej oraz chemicznej.
Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i pomysły oraz dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem pracy do zastosowania w praktyce!
Poznasz Behavioral Based System, Gemba Walk i inne narzędzia stosowane przez liderów w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Szkolenie zawiera moduł dotyczący odpowiedzialności prawnej zarządzających pracownikami za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania przez kierujących pracownikami:
Jakie są obowiązki i odpowiedzialność kierowników za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie nowych instrukcji i procedur bezpieczeństwa dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
Jak bezpiecznie korzystać ze wspólnych narzędzi pracy, urządzeń technicznych?
Co w przypadku kiedy nie można zapewnić pracownikom odległości 1,5 m od rozmówcy?
Czy pracodawca może skierować pracownika na testy i poznać ich wyniki?
Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia COVID-19?

Szkolenie będzie przebiegało w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu pracowniami w DUR i produkcji. Przygotowaliśmy studia przypadków, praktyczne porady dla osób odpowiedzialnych za organizację działów utrzymania ruchu i produkcji.

Jakie kompetencje liderów produkcji i UR rozwiniemy?

Zajmiemy się rozwojem osobistym liderów w zakresie: przywództwa i budowania autorytetu, budowania partnerskiej relacji i komunikowania się, używania środków perswazji, a także motywowania do przestrzegania zasad bhp przez pracowników.
Inspektor PIP
zapozna Uczestników z prawami i obowiązkami osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, wynikającymi z przepisów kodeksu pracy, jak i innych aktów prawnych.


uczestnicy szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR wybrali również:

Wypadki przy pracy – Sprawdź:

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – korzyści z udziału:

Korzyści dla Uczestników

Podczas szkolenia dowiedzą się i przećwiczą:

 • Jak rozwijać kompetencje przywódcze i wzmocnić swój autorytet w oczach pracowników?
 • Co wpływa na zmianę zachowań i postaw pracowników w środowisku pracy?
 • Jak podnieść rangę spraw bhp w Dziale Technicznym?
 • Jakie techniki perswazyjne z powodzeniem stosują specjaliści BHP przynoszące konkretne efekty w postaci zmiany nastawienia do zasad BHP?

Korzyści dla firmy

Budowanie środowiska otwartego na komunikację, w którym:

 • Pracownicy i Kierownicy pracują w sposób odpowiedzialny
 • Pracownicy widząc słabe punkty, nastawieni są na znalezienie rozwiązania
 • Standardy bezpieczeństwa są akceptowane i sprzężone z codzienną pracą
 • Bezpieczeństwo i zdrowie są ważną wartością dla pracowników, kierownictwa i organizacji
PROGRAM

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – program:

Część I

Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie? Ciągła poprawa bezpieczeństwa. Czy można niskim kosztem zapewnić pracownikom bezpieczne miejsca pracy?
BHP – o czym warto pamiętać?

Zaangażowanie kierownictwa – wyrażanie osobistego zainteresowania i troski o bezpieczeństwo pracowników.
BHP w mojej pracy – co ja, osobiście, robię / mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?
Jakie są moje wartości? – ćwiczenie
Co wymaga doskonalenia i czego nam brakuje? – określ obszary, które wymagają wsparcia w zakresie bhp – ćwiczenie
Co motywuje pracowników do dbania o bhp? – ćwiczenie
Systemowe podejście do bezpieczeństwa – czyli jak zaangażować pracowników do rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na dbanie o odpowiedni poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Metody pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników
Siła samodyscypliny
Mój własny system BHP – ćwiczenie oparte na opracowaniu ścieżki działań mających na celu wspieranie kultury zapewnienie bhp w organizacji

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo
 • stwórz i wspieraj kulturę BHP w swojej firmie
 • wyeliminuj zagrożenia w swoich procesach przy zaangażowaniu pracowników
 • wypracuj systemowe podejście do BHP dzięki standaryzacji
 • poznaj metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbuduj bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość i powtarzalność prac

Skuteczne porozumiewanie się na linii:  szef DUR/produkcji – specjalista BHP – pracownicy. 
W jaki sposób kierownicy informują pracowników o swoich oczekiwaniach związanych z bezpieczeństwem pracy? Czy można zrobić coś więcej?

 • Rola kierownictwa w zapewnieniu bhp – ćwiczenie
 • Jak efektywnie budować świadomość pracowników?
 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Co robię źle? – siła nawyków i przyzwyczajeń – jak im skutecznie zapobiegać?
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – skuteczny onboarding, zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Autorytet szefa działu technicznego oraz służb bhp podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami

Jak rozmawiać i przekonywać – sprawdzone techniki wykorzystywane nie tylko przez bhp-owców

 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo? – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wg rad doświadczonych specjalistów bhp

Część II Wieloletni Inspektor PIP

Obowiązki pracodawcy, w dziedzinie bhp i kształtowanie kultury bezpieczeństwa.
Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie bhp i ich wpływ na budowanie i utrwalanie kultury bezpieczeństwa.

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami wynikające art. 212 Kodeksu pracy
 • Kto może być osobą kierującą pracownikami, forma powierzenia zadań, uprawnienia, sposób realizacji obowiązków, możliwości wpływania na pracowników, zakres obowiązków, wykluczenia w zakresie odpowiedzialności.
 • Bezpieczna organizacja stanowisk pracy w zakładach różnych branż – przykłady.
 • Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; definicje, wymagania prawne dla ŚOI (znakowanie
  i instrukcje), dobór, użytkowanie, konserwacja, wymiana, itp.
 • Zabezpieczanie pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, definicje wypadku przy pracy, urazu, choroby zawodowej, sposób postępowania, kiedy wypadek nie będzie wypadkiem przy pracy.
 • Dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy.
  Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie techniczne, wymagania zasadnicze bhp dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa) – deklaracja zgodności, instrukcje użytkowania, znakowanie znakiem CE oraz wymagania minimalne bhp dla maszyn starych (dyrektywa narzędziowa).
 • Egzekwowanie przestrzegania przez podległych pracowników zasad i przepisów bhp, stosowanie kar porządkowych.
 • Orzecznictwo sądowe w zakresie nieprzestrzegania przez dozór swoich obowiązków.

Prawa i obowiązki pracowników wynikające z Kodeksu pracy

 • Obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, naruszenie obowiązków pracowniczych, konsekwencje – sposób postępowania.
 • Powstrzymanie się od wykonywania pracy oraz powierzenie innej pracy pracownikowi.
 • Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej oraz wykonywane w obsadzie dwuosobowej.

Mobbing, stres oraz alkohol i substancje psychotropowe w miejscu pracy

 • Procedura postępowanie z pracownikami będącymi pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych, obowiązki kierownika wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, uprawnienia organów porządku publicznego, przykłady dobrej praktyki.
 • Mobbing w miejscu pracy; co nim jest a co nie, prawa pracownika i obowiązki pracodawcy. Sposób postępowania dozoru w stosunku do podwładnych tak, aby nie być posądzonym
  o mobbing.
 • Orzecznictwo sądowe dotyczące alkoholu i mobbingu w miejscu pracy, obowiązki osób kierujących pracownikami, wypadki przy pracy pod wpływem alkoholu – ustawa wypadkowa.

Nadzór nad pracownikami

 • Przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace bez wstrzymania ruchu zakładu), prace pożarowo niebezpieczne
  –   procedury.
 • Dodatkowe kwalifikacje; UDT, energetyczne, spawalnicze, budowlane, do obsługi maszyn
  i urządzeń technicznych.
 • Koordynator ds. bhp – prawa i obowiązki; kto może być, a kto nie koordynatorem ds. bhp, odpowiedzialność, wymagania prawne, zasady współpracy między podmiotami, przepisy obowiązujące w tym zakresie, przykłady realizacji obowiązku.
 • Przykłady wypadków przy pracy w zakładach różnych branż; warsztaty na podstawie zdjęć
  i filmów, omawianie przyczyn i nieprawidłowości, wskazywanie błędów i zaniedbań ze strony dozoru.

Zadania służby BHP i społecznej inspekcji pracy w nadzorze nad pracownikami

 • Książka SIP (wpisy i uwagi); obowiązek tworzenia SIP, prawa i obowiązki, rola
  w kształtowaniu warunków bhp w zakładzie – obowiązki osób kierujących pracownikami.
 • Uprawnienia służby bhp; odpowiedzialność, zadania i obowiązki.
 • Przykłady skutecznego budowania kultury bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z kontroli i audytów PIP przeprowadzanych w największych zakładach w Polsce.
WYKŁADOWCA

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR poprowadzą:

I Wykładowca
Wieloletni Inspektor PIP, posiadający bogate doświadczenie w nadzorze nad bezpieczeństwem pracy i kontroli technicznego bezpieczeństwa pracy w największych zakładach produkcyjnych w Polsce.
Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dyrektyw: maszynowej 2006/42/WE (wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń technicznych), narzędziowej 2009/104/WE (minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy).
Biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest autorem opracowań, dokumentacji do ekspertyz stanu technicznego maszyn i urządzeń. Udziela porad w zakresie dokumentacji projektowej i technicznej maszyn. Współpracuje z firmami produkcyjnymi, usługowymi i handlowymi w zakresie prawnej ochrony pracy.

II Wykładowca
Inspirator rozwoju osobistego menedżerów produkcji i UR i bhp.
Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR.

Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI. 

Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego.
Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.

Wdraża rozwiązania z zakresu:
5S, TPM, SMED, TWI, standaryzacja, normowanie i balansowanie procesów produkcyjnych, wprowadzanie wskaźników zarządczych, opracowywanie skutecznych form raportowania, wprowadzanie wizualizacji wspomagających zarządzanie, wdrażanie matryc kompetencji, wartościowanie stanowisk pracy.

Doświadczenie z blisko 100 projektów wdrożeniowych i szkoleniowych pozwala z sukcesem wprowadzać najlepsze praktyki, co przekłada się na efektywne i zyskowne procesy.
Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w firmie branży spożywczej.

Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, TWI. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jest autorem licznych publikacji na łamach czasopism Utrzymanie Ruchu i Magazyn Przemysłowy.

Dotychczas współpracował między innymi z:

KGHM – Huta Miedzi Głogów, PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, GREENBRIER Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., RABEN Transport, Keller, BIPROMET, EKO-OKNA, PROPART, ZPUE, PESA Pojazdy Szynowe, CEMET S.A., OPAKOMET Sp. z o.o., RAWAG, SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group), Copal Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., CREDIN, Kontakt-Simon, Profilex, Radpol, Wirbet, Śrubena, KZN Bieżanów, POCH, Stella Pack, PORTA Drzwi, ZNTK Oława, PCO Żarów, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., AKRIHI.

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – metody szkolenia:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
case study,
handout,
pokazy audiowizualne,
ćwiczenia coachingowe.

ADRESACI

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR adresowane jest do:

 • osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian,
 • służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
 • kierowników technicznych i produkcji.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR :

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.