TPM, SMED I 5S – kompleksowe utrzymanie ruchu

 In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-kurs-tpm-smed-5s-utrzymanie-ruchu

Szkolenie TPM, 5S I SMED – kompleksowe utrzymanie ruchu

– poprawa wyników finansowych firmy poprzez prewencyjne zarządzanie parkiem maszynowym. Najlepsze praktyki.

Na naszym szkoleniu TPM, SMED, 5S poznasz niezawodne praktyki w utrzymaniu ciągłości produkcji i nauczysz się kompleksowo dbać o stan techniczny maszyn.
Nasi Eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami z udanych wdrożeń TPM, SMED, 5S.
Dowiesz się jak zapobiegać przypadkowym przestojom produkcji, które mogą doprowadzić firmę do ogromnych strat finansowych.
Niewielkim nakładem sił wypracujesz najlepszą strategię utrzymania ruchu w swoim zakładzie, usprawnisz procesy produkcyjne, wyeliminujesz straty związane z awariami i i nieplanowanymi przestojami maszyn (Utrzymanie Ruchu jako dział prewencyjny, a nie „gaszący pożary”).

Chcesz kompleksowo zarządzać parkiem maszynowym:

 • wydłużyć czas eksploatacji urządzeń,
 • zwiększyć prędkość maszyn i produktywność maszyn,
 • zapewnić bieżącą płynność pracy maszyn i urządzeń, czy linii produkcyjnych,
 • istotnie zredukować nieoczekiwane awarie maszyn,
 • wpłynąć na poprawę wyników finansowych firmy poprzez odpowiednie zarządzanie produktywnością maszyn,
 • zoptymalizować współpracę produkcji z działami okołoprodukcyjnymi eliminując nieoczekiwane przestoje,
 • mierzyć efektywność parku maszynowego

czas poznać najlepsze praktyki i rozwiązania TPM (Total Productive Maintenance), SMED, 5S oraz inne sprawdzone metody utrzymania ruchu.


Uczestnicy szkolenia TPM, SMED, 5S wybrali również:

Lean manufacturing – techniki odchudzonej produkcji v.2

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21-22 listopada 2019r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1240 zł brutto.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1740 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1690 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

szkolenie tpm, smed, 5s – cele i korzyści:

 • zrozumienie założeń podejścia TPM (Total Productive Maintenance) jako zarządzania parkiem maszynowym generującego oszczędności w firmie,
 • przedstawienie i omówienie 8 filarów TPM oraz szczegółowe zapoznanie z filarem „Autonomiczne utrzymanie”,
 • skuteczność prostych rozwiązań w zarządzaniu parkiem maszynowym,
 • minimalizacja strat związanych z awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn (Utrzymanie Ruchu jako dział prewencyjny, a nie „gaszący pożary”),
 • przykłady udanych rozwiązań wynikających z wdrożenia TPM,
 • techniki: 5S, SMED w Utrzymaniu Ruchu,
 • globalne spojrzenie na dział Utrzymania Ruchu w strukturze firmy,
 • niezawodność działu Utrzymania Ruchu w procesie planowania produkcji i realizacji założonych celów produkcyjnych.
PROGRAM

szkolenie tpm, smed, 5s – program:

Założenia podejścia TPM do utrzymania ruchu w firmie

 • tradycyjne utrzymanie ruchu a kompleksowe podejście zgodne z TPM
 • przedstawienie i omówienie założeń Total Productive Maintenance jako nowoczesnej metody zarządzania parkiem maszynowym.
 • wpływ TPM na ograniczenie nieplanowanych przestojów oraz awarii urządzeń

Ćwiczenie: główne straty w obszarze parku maszynowego – diagnozowanie występujących strat i ich przyczyn – warsztaty grupowe

Total Productive Maintenance (TPM) w praktyce

 • Total Productive Maintenance – zarządzanie parkiem maszynowym
  – przedstawienie i omówienie 8 podstawowych filarów TPM
  – szczegółowe omówienie „Autonomicznego utrzymania” i 7 kroków jego wdrożenia,
 • podstawowe działania w zakresie wdrożenia TPM
  – dobre rozwiązania z zakresu „Autonomicznego utrzymania”,
 • operator maszyny jako kluczowa osoba we wdrożeniu TPM.
  – TPM – sposób efektywnego wykorzystania zasobów parku maszynowego
 • działania służące zwiększeniu dostępności maszyn,
 • sposoby szybkiego reagowania na pojawiające się zdarzenia,
 • rozliczanie pracy Służb Utrzymania Ruchu,
 • „Karty anomalii” – usystematyzowany sposób pracy Służb Utrzymania Ruchu,
 • istotność harmonogramów przeglądów, ich realizacji i weryfikacji,
 • jak planować remonty maszyn.
  – podział odpowiedzialności”
 • sposoby zwiększenia dostępność Służb Utrzymania Ruchu,
  – istota mierzenia przestojów maszyn
 • dlaczego warto mierzyć nawet 5 minutowe przestoje,
 • sposoby raportowania i monitorowania przestojów maszyn.
  – standaryzacja i wizualizacja w zakresie TPM – istotny element szkolenia załogi
 • elastyczna załoga i efektywny zespół Utrzymania Ruchu.

TPM – podstawowe wskaźniki

 • wskaźnik wykorzystania maszyn OEE (Overall Equipment Effectiveness) i jego znaczenie w organizacji,
 • współczynnik dyspozycyjności, wydajności, jakości, jako wyznaczniki dalszych działań, – wskaźnik awaryjności MTTR, MTBF i ich znaczenie w zarządzaniu parkiem maszynowym,
 • rodzaje awarii – dlaczego warto mierzyć i analizować.

TPM – wdrożenie

 • metodyka właściwego wdrożenia TPM,
 • kluczowe momenty w trakcie wdrożenia,
 • błędy popełniane przy wdrażaniu,
 • standardy, instrukcje – opracowanie standardu utrzymania maszynyna co należy położyć szczególny nacisk przy wdrażaniu,
 • oczekiwane wyniki wdrożenia.

Ćwiczenie: symulacja TPM zapoznanie się z metodą w praktyce i ukazanie jej zasadności na przykładzie gry zadaniowej (warsztaty grupowe)

 • tworzenie instrukcji i wizualizacji przeprowadzenie ćwiczenia grupowego polegającego na opracowywania materiałów szkoleniowych w oparciu o symulację TPM

TPM – przykłady skutecznych wdrożeń

 • prezentacja i omówienie rzeczywistych przykładów skutecznych wdrożeń i korzyści z nich wynikających (przemysł kolejowy, spożywczy, wydobywczy, samochodowy)

TPM jako strategia poprawy produkcyjności

 • planowanie Utrzymania Ruchu w planowaniu produkcji
 • analiza ryzyka awarii oraz jego wpływu na ciągłość produkcji
 • TPM a tradycyjne Utrzymanie Ruchu w zarządzaniu efektywnością produkcji
 • optymalizacja produkcji i utrzymanie ciągłości jako wspólna odpowiedzialność

Generowanie oszczędności poprzez utrzymanie ciągłości produkcji

 • wpływ Utrzymania Ruchu na wyniki finansowe firmy i realizację budżetu

5S – kluczowa rola wizualizacji stanowiska pracy

 • metoda systemowego podejścia do właściwej organizacji stanowiska pracy wpływająca na zwiększenie wydajności i efektywności (sortowanie, sprzątanie, systematyka, standaryzacja i samodoskonalenie)

Ćwiczenie: Symulacja 5 S w praktyce – warsztaty grupowe

5S – standaryzacja pracy

 • standaryzacja pracy i jakie są korzyści z jej stosowania?
 • jak prawidłowo zaplanować standaryzację pracy żeby proces produkcyjny stał się czytelniejszy, bardziej przewidywalny, mierzalny z możliwością łatwiejszego wykrycia  i eliminacji błędów?
 • działania usprawniające proces szkolenia nowych pracowników, a także ułatwiające weryfikację kompetencji i umiejętności pracowników

SMED – metoda redukcji czasu przezbrojenia maszyn – wskazanie możliwych usprawnień pracy

Co powinno być priorytetem w codziennej pracy UR?

 • czy znasz swoje priorytety?
 • miary w UR
 • projekty w Utrzymaniu Ruchu
 • jakie są problemy z projektami?
 • dlaczego projekty się opóźniają?
WYKŁADOWCA

szkolenie tpm, smed, 5s poprowadzą:

Tomasz Król

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Doskonalenia Produkcji, ekspert w dziedzinie wdrażania Lean Management, konsultant, trener i autor programów szkoleniowych w obszarze zarządzania produkcją. Współtwórca Systemu Trwałej Efektywności Produkcji (S.T.E.P.). Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie i w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w stosowaniu filozofii Lean Management, prowadzi szkolenia z zakresu technik i narzędzi lean.
Doświadczenie biznesowe zdobywał w przemyśle motoryzacyjnym jako ekspert pracy standaryzowanej według metodyki General Motors.
Przeprowadził ponad 100 projektów wdrożeniowych i blisko 1000 szkoleń z różnych obszarów procesów produkcyjnych w niemal wszystkich branżach.
Autor i animator gier symulacyjnych dotyczących optymalizacji procesów produkcyjnych.

Od 2002 roku wdraża autorskie rozwiązania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, samochodowego, kolejowego, ciężkiego, wydobywczego, chemicznego, tworzyw sztucznych oraz drzewnego. Specjalizuje się w metodyce Kaizen, tworzeniu wskaźników pomiaru procesów produkcyjnych, technice SMED i TPM, a także standaryzacji pracy.

Ma na swoim koncie wdrożenia autorskich rozwiązań między innymi dla: Scania Production Słupsk S.A., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Hutchinson Poland Sp. z o.o., TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o., BorgWarner Poland Sp. z o.o., HUF Polska Sp. z o.o., Delphi Krosno, RABEN Transport Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów, Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., PESA Pojazdy Szynowe S.A., NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z.o.o., Cadbury Wedel Sp. z o. o., Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., POCH S.A., Porta KMI Poland Sp. z o.o., Victaulic Polska, Kopex S.A.

Autor niezliczonych artykułów na temat zarządzania produkcją oraz książki „Lean Management po polsku. O dobrych i złych praktykach”.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Warszawskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor warsztatów:

 • Wzrost efektywności linii produkcyjnej poprzez podniesienie OEE,
 • Program mentoringu,
 • Redukcja błędów jakościowych
 • Przywództwo w koncepcji Lean Management
 • Teoria ograniczeń w kontekście Lean Management
 • Redukcja wąskich gardeł w procesie wytwarzania i metodyka SMED
 • Zastosowanie Strategii Błękitnego Oceanu a kultura lean oraz wiele innych.

Kamil Radom

Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, farmaceutycznego oraz wydobywczego.

Specjalista w zakresie Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz wskaźników procesów produkcyjnych. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dotychczas współpracował m.in. z:

 • KGHM – Huta Miedzi Głogów,
 • PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń,
 • GREENBRIER Wagony Świdnica S.A.,
 • FAM S.A.,
 • RABEN Transport,
 • Keller,
 • BIPROMET,
 • EKO-OKNA,
 • PROPART,
 • ZPUE,
 • PESA Pojazdy Szynowe,
 • CEMET S.A.,
 • OPAKOMET Sp. z o.o.,
 • RAWAG,
 • SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group),
 • Copal Sp. z o.o.,
 • WORWO Sp. z o.o.,
 • CREDIN,
 • Kontakt-Simon,
 • Profilex,
 • Radpol,
 • Wirbet,
 • Śrubena,
 • KZN Bieżanów,
 • POCH,
 • Stella Pack
 • PORTA Drzwi,
 • ZNTK Oława,
 • PCO Żarów,
 • Stolbud Włoszczowa S.A,
 • SCANIA,
 • KIRCHHOFF,
 • StellaPack,
 • PORTA,
 • Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j.,
 • AKRIHIN,
 • i wiele innych.
METODY

szkolenie tpm, smed, 5s – metody warsztatowe:

Nasze warsztaty TPM, SMED, 5S są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i realiami branży.

Konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Większość czasu na szkoleniu poświęcona jest na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

Szkolenie TPM, SMED, 5S – najczęściej stosowane formy: mini-wykłady, praca w grupach, gry symulacyjne, burza mózgów, studia przypadków, filmy instruktażowe, dyskusje

ADRESACI

szkolenie tpm, smed, 5s kierujemy do:

 • Dyrektorów i Kierowników Technicznych
 • Dyrektorów i Kierowników produkcji, Inżynierów produkcji
 • Liderów zarządzających
 • Głównych Mechaników i Głównych Inżynierów
 • Szefów Utrzymania Ruchu
 • Mistrzów, Brygadzistów, Operatorów urządzeń technicznych i linii produkcyjnych

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia kompleksowe utrzymanie ruchu: TPM, 5S I SMED

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
95%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

21-22.11.2019 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1240 ZŁ (BRUTTO)
14-15.05.2020 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1290 ZŁ (BRUTTO)
26-27.11.2020 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1290 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • AGNIESZKA KRÓL
  AGNIESZKA KRÓL Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 608 577 231 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

 • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

 • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

  Konfucjusz
 • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

  Nazwa firmy Jan Kowalski
 • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

  Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.