In UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-podnoszenie-kultury-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-w-dziale-produkcji-i-ur

Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w działach technicznych

– wzmocnienie standardów bezpieczeństwa, eliminacja zagrożeń, dobre praktyki i skuteczne narzędzia poprawy bhp w zakładach produkcyjnych. Gemba walk, BBS, Cross Audyt. Interaktywne warsztaty on-line dla mistrzów, brygadzistów, team liderów, służb bhp odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników.

Szkolenie podnoszenie kultury bhp w dziale produkcji i UR

Jako brygadzista/lider zmiany/kierownik działu jesteś odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników, którymi zarządzasz!
Zadbaj już dziś o bezpieczeństwo swoich pracowników!

Naucz się rozmawiać z ludźmi o bezpiecznej pracy!
Zwiększ swój autorytetu wśród pracowników!
Naucz się skutecznie komunikować swoje oczekiwania i motywować pracowników do przestrzegania bezpieczeństwa! Wzmacniaj pozytywne postawy!
Skutecznie ograniczaj zdarzenia niebezpieczne, ryzykowne, które mogą zakończyć się wypadkiem przy pracy!
Podnieść świadomość i kształtuj kulturę respektowania bezpieczeństwa przez pracowników!

Samo szkolenie bhp dla pracowników to za mało!

Stosuj nowoczesne narzędzia i systemy do podnoszenia kultury bezpieczeństwa – Behavior Based Safety (BBS), Gemba Walk, Cross Audyt, zasady lean manufacturing i lean management w obszarze bezpieczeństwa.

Na naszym szkoleniu zyskasz gotowe narzędzia wspierające procesy bezpieczeństwa:

 • checklista audytowa – cross audyt
 • szablon metody BBS
 • instrukcja skutecznej realizacji Gemba Walk w organizacji

Żeby skłonić pracowników do współpracy na rzecz respektowania zasad bhp w codziennej pracy, trzeba nie tylko umieć zarządzać ludźmi, ale także być psychologiem i stosować techniki perswazji.

Dlaczego kultura bezpieczeństwa pracy w firmie jest tak ważna?

Wysoka kultura bezpieczeństwa, przestrzeganie zasad bhp to mniej wypadków i lepsza wydajność pracy pracowników, czyli większe dochody firmy.
Na naszym szkoleniu poznasz najlepsze standardy bezpieczeństwa stosowane w największych i najbardziej narażonych na zagrożenia zakładach pracy, m.in. branż: automotive, produkcyjnej, wydobywczej i metalurgicznej, budowlanej, energetycznej oraz chemicznej.
Przedstawimy sprawdzone rozwiązania i pomysły oraz dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem pracy do zastosowania w praktyce!
Poznasz Behavioral Based System, Gemba Walk i inne narzędzia stosowane przez liderów w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa pracy. Szkolenie zawiera moduł dotyczący odpowiedzialności prawnej zarządzających pracownikami za bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Szkolenie będzie przebiegało w formie aktywnych warsztatów, w spontanicznej i przyjaznej atmosferze, co pozwala z łatwością nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności stosowania metod psychologicznych, przydatnych w zarządzaniu pracowniami w DUR i produkcji. Przygotowaliśmy studia przypadków, praktyczne porady dla osób odpowiedzialnych za organizację działów utrzymania ruchu i produkcji.

Jakie kompetencje liderów produkcji i UR rozwiniemy?

Zajmiemy się rozwojem osobistym liderów w zakresie: przywództwa i budowania autorytetu, budowania partnerskiej relacji i komunikowania się, używania środków perswazji, a także motywowania do przestrzegania zasad bhp przez pracowników.
Szkolenie zostało przygotowane z myślą o problemach związanych z egzekwowaniem zasad bhp przez kierowników działów technicznych, mistrzów, brygadzistów, liderów zmian odpowiedzialnych nie tylko za realizację zadań produkcyjnych i DUR, ale także za eliminację zagrożeń i przestrzeganie przez pracowników zasad bhp chroniących ich zdrowie i życie.
Naszym celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie kierujących pracownikami w działach produkcji i UR do aktywnego eliminowania zagrożeń.


uczestnicy szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR wybrali również:

Wypadki przy pracy – Sprawdź:

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – korzyści z udziału:

Korzyści dla Uczestników

Podczas szkolenia dowiedzą się i przećwiczą:

 • Jak rozwijać kompetencje przywódcze i wzmocnić swój autorytet w oczach pracowników?
 • Co wpływa na zmianę zachowań i postaw pracowników w środowisku pracy?
 • Jak podnieść rangę spraw bhp w Dziale Technicznym?
 • Jakie techniki perswazyjne z powodzeniem stosują specjaliści BHP przynoszące konkretne efekty w postaci zmiany nastawienia do zasad BHP?

Korzyści dla firmy

Budowanie środowiska otwartego na komunikację, w którym:

 • Pracownicy i Kierownicy pracują w sposób odpowiedzialny
 • Pracownicy widząc słabe punkty, nastawieni są na znalezienie rozwiązania
 • Standardy bezpieczeństwa są akceptowane i sprzężone z codzienną pracą
 • Bezpieczeństwo i zdrowie są ważną wartością dla pracowników, kierownictwa i organizacji
PROGRAM

Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – program:

Jak kształtować kulturę bezpieczeństwa w firmie?
Jak przekonywać pracowników do pożądanych zachowań i postaw?
Czy można niskim kosztem zapewnić pracownikom bezpieczne miejsca pracy?
BHP – o czym warto pamiętać? – niezbędnik brygadzisty/lidera zmian.

BHP w mojej pracy – co ja, osobiści mogę zrobić dla poprawy bezpieczeństwa pracy w moim dziale?
Jakie są moje wartości? – ćwiczenie
Co wymaga doskonalenia i czego nam brakuje? – określ obszary, które wymagają wsparcia w zakresie bhp – ćwiczenie
Co motywuje pracowników do dbania o bhp? – ćwiczenie
Systemowe podejście do bezpieczeństwa – czyli jak zaangażować pracowników do rozwijania kultury organizacyjnej nastawionej na dbanie o odpowiedni poziom organizacji i bezpieczeństwa pracy.
Metody pobudzenia kreatywności i inicjatywy pracowników
Siła samodyscypliny

Mój własny system BHP – ćwiczenie oparte na opracowaniu ścieżki działań mających na celu wspieranie kultury zapewnienie bhp w organizacji

 • organizowanie efektywnych spotkań grupowych
 • rozmowy indywidualne z pracownikami, korygowanie zachowań ryzykowny wśród pracowników
 • sposoby zachęcania pracowników do troski o bezpieczeństwo
 • metody okazywania wsparcia przez kierownictwo
 • stwórz i wspieraj kulturę BHP w swojej firmie
 • wyeliminuj zagrożenia w swoich procesach przy zaangażowaniu pracowników
 • wypracuj systemowe podejście do BHP dzięki standaryzacji
 • poznaj metody budowania trwałych relacji z pracownikami
 • zbuduj bazę wiedzy firmy, która pozwoli zachować ciągłość i powtarzalność prac

Skuteczne porozumiewanie się na linii:  szef DUR/produkcji – specjalista BHP – pracownicy. 
W jaki sposób kierownicy informują pracowników o swoich oczekiwaniach związanych z bezpieczeństwem pracy? Czy można zrobić coś więcej?

 • Rola kierownictwa w zapewnieniu bhp – ćwiczenie
 • Jak efektywnie budować świadomość pracowników?
 • Budowanie wiarygodnych komunikatów i formułowanie przekonujących argumentów podczas rozmów na temat stosowania procedur bhp
 • Motywowanie pracowników na stanowiskach technicznych do bezpiecznych zachowań – jakie sposoby stosować, tak aby nie traktowali istoty problemu lekceważąco
 • Co robię źle? – siła nawyków i przyzwyczajeń – jak im skutecznie zapobiegać?
 • Rozmowy i szkolenia z nowymi i młodymi pracownikami – skuteczny onboarding, zapobieganie złym nawykom
 • Jak radzić sobie z rutyną i złymi nawykami doświadczonych pracowników z wieloletnim stażem?

W tej części szkolenia wskażemy jak ważna jest otwarta komunikacja poprzez rzetelne i systematyczne informowanie wszystkich pracowników o zagrożeniach, środkach ochrony i o wszystkich niepożądanych sytuacjach występujących w miejscu pracy.
Jak liderzy powinni motywować oraz wzmacniać bezpieczne zachowania poprzez wyrażanie aprobaty i uznania pracownikom, którzy postępują bezpiecznie oraz angażują się w działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Autorytet szefa działu technicznego oraz służb bhp podstawą skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy

 • Podstawowe czynniki budujące autorytet
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – władza polegająca na porozumieniu
  – co podważa, a co buduje autorytet menedżera działu technicznego
 • Budowanie relacji z pracownikami w środowisku technicznym
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z pracownikami

Jak rozmawiać i przekonywać – sprawdzone techniki wykorzystywane nie tylko przez bhp-owców

 • Operatorzy i specjaliści – jak dostosować język, tempo mówienia i argumenty do grupy pracowników?
 • Środki perswazji i wywieranie wpływu pomagające w zmianie postawy wobec konieczności przestrzegania zasad bhp
 • Jakich technik używać, aby przekonać do stosowania środków ochrony pracowników na stanowiskach operacyjnych i specjalistów?
 • Jak wyzwalać inicjatywy i odpowiedzialność za bezpieczeństwo? – techniki, które podnoszą skuteczność rozmów
 • Jak przekonać do swoich racji opornych pracowników – techniki prowadzenia rozmów i sprawdzone metody wg rad doświadczonych specjalistów bhp
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR poprowadzi:

  Inspirator rozwoju osobistego menedżerów produkcji i UR i bhp.
  Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej działów produkcyjnych i UR.

  Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania TWI, Standaryzacji Pracy, metody SMED, TPM oraz poprawy wskaźników procesów produkcyjnych. Na swoim koncie ma wiele zrealizowanych szkoleń i wdrożeń TWI. 

  Trener i konsultant Lean Management z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, hutniczego, samochodowego, oświetleniowego, kolejowego, stolarki otworowej, tworzyw sztucznych, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego.
  Prowadzi audyty i szczegółowe analizy organizacji produkcji.

  Wdraża rozwiązania z zakresu:
  5S, TPM, SMED, TWI, standaryzacja, normowanie i balansowanie procesów produkcyjnych, wprowadzanie wskaźników zarządczych, opracowywanie skutecznych form raportowania, wprowadzanie wizualizacji wspomagających zarządzanie, wdrażanie matryc kompetencji, wartościowanie stanowisk pracy.

  Doświadczenie z blisko 150 projektów wdrożeniowych i szkoleniowych pozwala z sukcesem wprowadzać najlepsze praktyki, co przekłada się na efektywne i zyskowne procesy.
  Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w firmie branży spożywczej.

  Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz gry symulacyjne z narzędzi i metod LM, TWI. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
  Jest autorem licznych publikacji na łamach czasopism Utrzymanie Ruchu i Magazyn Przemysłowy.

  Dotychczas współpracował między innymi z:

  KGHM – Huta Miedzi Głogów, PeBeKa Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń, GREENBRIER Wagony Świdnica S.A., FAM S.A., RABEN Transport, Keller, BIPROMET, EKO-OKNA, PROPART, ZPUE, PESA Pojazdy Szynowe, CEMET S.A., OPAKOMET Sp. z o.o., RAWAG, SUMIKA CERAMICS Sp. z o.o. (Sumito Chemical Group), Copal Sp. z o.o., WORWO Sp. z o.o., CREDIN, Kontakt-Simon, Profilex, Radpol, Wirbet, Śrubena, KZN Bieżanów, POCH, Stella Pack, PORTA Drzwi, ZNTK Oława, PCO Żarów, Stolbud Włoszczowa S.A, SCANIA, KIRCHHOFF, Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp. j., AKRIHI.

  Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

  Opinie Uczestników szkolenia:

  • Dzisiejsze szkolenie to prawdziwa przyjemność, odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu”
  • „Przyjazna i otwarta atmosfera podczas spotkania ułatwia zadawanie pytań a tym samym uruchamianie dyskusji”
  • „Bardzo pozytywna osoba z dużą wiedzą, bardzo ciekawe szkolenie”
  • „Szkolenie przeprowadzone przez Pana Kamila było bardzo interesujące, ciekawe i pouczające. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu cennych informacji w postępowaniu na stanowisku lidera oraz jak ważne jest przestrzeganie BHP w pracy”
  • „Szkolenie zorganizowane bardzo dobrze. Informacje przekazywane obrazowo, poparte przykładami. Doskonały sposób przekazywania informacji”
  • „Szkolenie przeprowadzone w bardzo dobry sposób, nie było monotonne”
  • „Szkolenie ok. Super podejście prowadzącego”
  • „Ciekawe, konkretne, zmuszające do zastanowienia i refleksji”
  • „Świetne podejście wykładowcy, ogrom  wiedzy, którą bardzo dobrze przekazuje”
  • „Szkolenie poprowadzone w ciekawej formie, z dużym zasobem nowych, przydatnych w pracy informacji”
  METODY

  Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR – metody szkolenia:

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej

  Metody wyszczególnione:
  dyskusja moderowana,
  symulacje,
  case study,
  handout,
  pokazy audiowizualne,
  ćwiczenia coachingowe.

  ADRESACI

  Szkolenie podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR adresowane jest do:

  • osób kierujących pracownikami, mistrzów, team leaderów, brygadzistów, liderów zmian,
  • służb bhp, SIP nadzorujących przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w zakładzie,
  • kierowników technicznych i produkcji.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia podnoszenie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w dziale produkcji i UR :

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.