In UR / Produkcja / BHP

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-twi-poprawa-efektywnosci-szkolen-stanowiskowych

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

–  poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych.

Szkolenie TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

Uczymy kierowników jak poprawić efektywność szkoleń stanowiskowych, jak przyśpieszyć wdrażanie nowych pracowników do samodzielnej pracy, jak zmniejszyć liczbę awarii maszyn obsługiwanych przez niedoświadczonych pracowników oraz maksymalnie zwiększyć wydajność i tempo pracy bez utraty jakości.

Nasze warsztaty to doskonała propozycja szkolenia dla brygadzistów, mistrzów, liderów zespołów, kierowników działów, liderów zmian, którzy wdrażają nowych pracowników do pracy przy produkcji lub uczą pracy na maszynach i urządzeniach technicznych obecnych pracowników w ramach przesunięć stanowiskowych.

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych

to odpowiedź na rotację w działach produkcyjnych oraz konieczność szybkiego wdrażania nowych pracowników, często obcojęzycznych, tymczasowych.

Z badań wynika, że jedną z najważniejszych przyczyn przestojów i awarii maszyn jest niedoszkolenie operatorów i zła organizacja pracy. Liderzy zespołów, mistrzowie i brygadziści nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ na wzrost wydajności, jakość produkcji i bezpieczeństwo pracy ma sposób szkolenia nowych pracowników.
Pomocą dla przełożonych może być wdrożenie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI.
Chcesz:

 • wdrożyć lub poprawić efektywność szkoleń stanowiskowych
 • wypracować jednolity sposób pracy na każdej zmianie
 • zweryfikować, czy instruktaż w Twojej firmie jest skuteczny?
 • poznać skuteczne metody instruowania pracowników zgodnie z TWI
 • skrócić czas, który brygadziści i mistrzowie poświęcają na wdrożenie nowych pracowników do samodzielnej pracy i pełnej efektywności
 • zapewnić firmie możliwość rotacji pracowników pomiędzy stanowiskami
 • wdrażać do pracy pracowników z zagranicy skutecznie i szybko (np. z Ukrainy)
 • eliminować ludzkie błędy w produkcji, zmniejszyć awaryjność maszyn, zwiększyć świadomość pracowników
 • poprawić jakość i zwiększyć produkcję
 • poprawić bezpieczeństwo pracy
 • zbudować dobre relacje z pracownikami
 • zwiększyć współpracę i motywację 
 • skutecznie rozwiązywać konflikty

postaw na skuteczne Instruowanie Pracowników, weź udział w naszych warsztatach TWI!

W czym może mi pomóc TWI?

Wdrożenie systemu szkoleń wg  TWI to mniejsza ilość przeróbek, mniejsza liczba wypadków oraz mniejsza ilość uszkodzeń narzędzi i wyposażenia.

TWI Job Instruction to najlepsza metoda szybkiego przeszkolenia ludzi w zakresie nowych umiejętności, przy jednoczesnej minimalizacji defektów i przestojów.


uczestnicy szkolenia Prowadzenie instruktaży stanowiskowych wg twi wybrali również:

Szkolenie Tpm, 5s i Smed w utrzymaniu ruchu – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – cele i korzyści:

Celem szkolenia TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników. Dzięki TWI IP możliwe jest wprowadzenie pracy standaryzowanej, pracownicy wiedzą jak powinni pracować na własnych stanowiskach. Każdy na danym stanowisku będzie pracował tak samo, według ustalonych standardów.

Celem warsztatów TWI jest nauczenie się odpowiedniego przekazywania wiedzy i umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy oraz ujednolicenie pracy a ostatecznie – zwiększenie efektywności pracy.

Celem warsztatów TWI jest trening umiejętności interpersonalnych zwierzchnika (Instruktora TWI) – którym, zgodnie z ideą TWI jest każdy, kto realizuje instruktaż w miejscu pracy (bez względu na formalnie zajmowane stanowisko – funkcję)

Korzyści dla uczestników szkolenia TWI:

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat TWI, zdobędą wiedzę i umiejętności przeprowadzania szkolenia stanowiskowego z wykorzystaniem metody TWI – „Instruowanie pracowników”, poznanie praktycznych przykładów wprowadzania metody TWI – „Instruowanie pracowników” w innych firmach produkcyjnych oraz budowy dobrych relacji w zespole, nauczą się sposobu przekazywania bezcennego doświadczenia i wypracowanych umiejętności.

Wykorzystując tą metodę przełożeni będą w stanie krócej, a przy tym skuteczniej instruować pracowników, co przełoży się na redukcję błędów w pracy i wzrost wydajności.

Program TWI rozwija kompetencje potrzebne do efektywnego pełnienia codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołami operacyjnymi.

PROGRAM

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – program:

Wysokie tempo pracy, przesunięcia kadrowe, absencje pracowników produkcji. Wszystko to wymaga od brygadzistów i liderów produkcji szybkiego wdrażania pracowników do wykonywania nowych zadań. Liczy się czas, bezawaryjność, wysoka jakość i precyzja produkcji i bezpieczeństwo niedoświadczonych pracowników.
Jak skrócić czas szkoleń stanowiskowych?
Jak przygotować powtarzalne schematy szkoleń, instrukcje, standardy – narzędzia ułatwiające onboarding.
Jak wdrożyć szkolenia nowego pracownika na stanowisku wg TWI?

Nasz program szkolenia TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych skupia się głównie na rozwoju w obszarach:

 • Instrukcja pracy (TWI Job Instruction) – Umiejętności Instruowania Pracowników
 • Relacje w pracy (TWI Job Relations) – Umiejętności budowy dobrych Relacji z Pracownikami

I CZĘŚĆ – TWI Job Instruction – Umiejętności Instruowania Pracowników 

 • „Lewitujące przedmioty” – zadanie symulacyjne, wnioski do dalszej pracy
 • Postawa i nastawienie jako fundament samorozwoju i doskonalenia

Wprowadzenie do TWI (Training Within Industry)

 • Historia TWI – geneza powstania – cofnijmy się do czasów II wojny światowej
 • Wyniki wdrożeń TWI kiedyś i dzisiaj analiza danych
 • TWI – czy warto?
 • Dlaczego TWI jest skuteczną i coraz bardziej popularną metodą rozwoju pracowników?

Kim jest Instruktor TWI – lider, brygadzista, mistrz, kierownik

 • Typowe trudności i problemy w rozwoju pracowników – praca w podgrupach na FCH
 • Pięć kluczowych kompetencji Instruktora TWI – czyli czego powinniśmy się uczyć?

Instruowanie pracowników (Job Instructions).

 • Co to znaczy instruować?
 • Cztery główne etapy TWI
 • „Standardowe metody instruowania” – czyli analiza obecnie stosowanych metod szkoleniowych na stanowisku pracy
 • Historyczny węzeł zabezpieczający – standardowe metody instruowania wg TWI w praktyce – ćwiczenie na forum
 • Błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – autodiagnoza
 • Jak i dlaczego warto eliminować błędy w instruktarzu

Metoda IP, cztery kroki przygotowania szkoleń przez zwierzchnika dla pracownika

 • Jak tworzyć narzędzia pracy dla Instruktora, czyli APP Arkusz Podziału Pracy
 • Instrukcja pracy wg TWI, czyli rozwinięta forma APP dla ucznia
 • Odpowiednie przygotowanie Instruktora oraz przygotowanie podwładnego.
 • Trzy prezentacje prowadzone przez Instruktora – umiejętności merytoryczne i interpersonalne
 • Trzy prezentacje realizowane przez ucznia (pracownika)
 • Obserwowanie pracownika podczas wykonywania danej czynności – rola Instruktora
 • Pozostaw ucznia i daj mu szansę rozwoju – rola Instruktora, czyli jak monitorować postępy pracy ucznia

Warsztaty z wykorzystaniem symulacji TWI: przygotowanie pełnej prezentacji według poznanych zasad – praca w podzespołach – prezentacje na wybranych przykładach

Podsumowanie: Uczestnicy warsztatów zostaną postawieni przed pytaniem:

 Czy Wasz dotychczasowy system szkoleń jest bardziej skuteczny aniżeli IP TWI?

II CZĘŚĆ – TWI Job Relations – Umiejętności budowy dobrych Relacji z Pracownikiem
Buduj pozytywne relacje z pracownikami, zwiększaj współpracę i motywację oraz skutecznie rozwiązuj konflikt

TWI Job Relations to trening relacji z pracownikami – doskonała okazja aby zmierzyć się z potencjalnymi  i rzeczywistymi problemami typu:

 • Negatywne postawy i zachowania związane z postrzeganiem zmian w firmie związanych np. z wdrażaniem idei i narzędzi LEAN
 • Obniżona motywacja i zaangażowanie (zbyt duże obłożenie pracą, tempo zmian, praca zmianowa, niespełnione oczekiwania finansowe itp.)
 • Negatywne nastawienie pracowników np. roszczeniowe, agresywne. Stosowanie presji na bezpośrednich przełożonych – włącznie z szantażem typu: a co mi zrobisz? najwyżej się zwolnię!
 • TWI JR to trening relacji międzyludzkich, który uczy przełożonych (Instruktorów), jak radzić sobie z problemami międzyludzkimi, jak zapobiegać ich występowaniu, a co najważniejsze, pomaga w opracowaniu logicznego, zdroworozsądkowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z podejściem zorientowanym na ludzi.
 • Kluczowe elementy programu sprzyjają nauczaniu podstaw budowania konsensusu i indywidualnego rozwiązywania problemów. Ten program stanowi bazę, na podstawie której możesz zbudować stabilność w swoich procesach.

Korzyści: zwiększona wydajność, lepsza frekwencja, lepsze morale i wyższy wskaźnik utrzymania pracowników.

 Budowanie relacji w zespole JR (Job Relations).

 • Czym są relacje, czyli o co tak naprawdę chodzi? – nasza definicja i przykłady
 • „Trójkąt efektywnych relacji” – zadanie zespołowe na forum – wnioski do dalszej pracy w roli Instruktora TWI

Jakie są typowe problemy w rozwijaniu pracowników i co jest ich źródłem?

 • Czynniki wewnętrzne (wewnątrz sterowalność)
 • Czynniki zewnętrzne (zewnątrz sterowalność)
 • Strefa troski i wpływu – jak instruktor powinien podchodzić do problemu

Autorytet Instruktora TWI – czyli jak zadbać o to, aby chcieli Cię słuchać

 • Główne źródła autorytetu Instruktora
 • Siła wiedzy i doświadczenia Instruktora
 • Umocowanie formalne czyli atrybuty funkcji i stanowiska
 • Siła osobowości – czyli charyzma instruktora
 • Doświadczenie Milgrama – jak korzystać z prostych metod wpływu i perswazji

Zapobieganie problemom ludzkim – cztery podstawy dobrych relacji

 • Informowanie pracowników o tym jak sobie radzą
 • Chwalenie pracowników, kiedy zasłużą
 • Powiadamianie pracowników o zmianach, które ich dotyczą
 • Robienie najlepszego użytku ze zdolności każdego pracownika

Metody zapobiegania problemom interpersonalnym w relacjach pracowniczych wg TWI.

 • Gdy pojawiają się problemy, Job Relations przedstawia sprawdzoną metodę tzw 4 kroków: uzyskiwania faktów, opcji ważenia, podejmowania decyzji, podejmowania działań i sprawdzania wyników.
 • 6 kroków wg Gordona w pracy z dorosłymi
 • Zajęcia warsztatowe – studia przypadków scenki sytuacyjne

Efektywna komunikacja interpersonalna z uczniem w realiach TWI – kluczowe umiejętności instruktora

 • Pytania i aktywne słuchanie
 • Obawy pracowników – jak je łagodzić?
 • Jak zdobywać informacje o predyspozycjach ucznia do pracy?
 • Udzielanie informacji zwrotnej – pochwała i reprymenda
 • Komunikaty pozytywne i negatywne wobec ucznia
 • Analogie jako narzędzie pracy instruktora

Sesja podsumowująca warsztaty

Czy instruktorzy TWI będą potrafili świadomie budować satysfakcjonujące i partnerskich relacji z pracownikami oraz być nie tylko zwierzchnikami ale również partnerami dla pracowników? – dyskusja moderowana wnioski na FCH

WYKŁADOWCA

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych poprowadzi:

Trener TWI, Konsultant wspierający procesy wdrażania koncepcji LEAN Manufacturing w firmach produkcyjnych, a także rozwoju kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla oraz umiejętności osobistych pracowników w środowisku LEAN. Wdrożył z powodzeniem standardy pracy wg TWI w wielu firmach produkcyjnych. Posiada 17 letnie doświadczenie trenerskie, a od 10 lat jego aktywność koncentruje się na szkoleniach skierowanych do firm produkcyjnych. Jest audytorem w projektach rozwojowych na etapie wdrożeń kontroli i oceny.
Twórca programów szkoleniowych i autorskich rozwiązań
i mające na celu podniesienie standardów komunikacji w środowisku produkcyjnym, wzrost efektywności zarządzania zespołami dla kierowników, brygadzistów, liderów, mistrzów.

Prowadzi szkolenia wspierające wdrażanie idei LEAN:

 • Warsztaty liderskie dla mistrzów, brygadzistów liderów obszarów produkcyjnych.
 • Podstawy komunikacji interpersonalnej w środowisku LEAN.
 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym w środowisku LEAN – warsztaty kierownicze.
 • Motywacja do zmian w LEAN.
 • 5S Przygotowanie do wdrożenia.
 • Pracownicze Programy Pomysłów – jak angażować do innowacyjności?
 • Sztuka udzielania instruktarzu wg metodologii TWI.
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów wg LEAN.
 • Trening Trenera KAIZEN.

Przeszkolił liderów takich firm jak:

Enersys Sp. z o.o., CNH Holland Sp. z o.o., AMCOR Sp. z o.o., NESTLE Pacyfic SA, MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Cenos SA., Danfoss, Wilbo – Neptun SA., Młyny i Spichlerze Gdańskie Sp. z o.o., ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warkom Sp. z o.o., ENERGA Obsługa Klienta, Lotos Serwis Sp. z o.o., LOTOS Biuro Kontraktacji, Radmor SA., NordGlass, Philips Polska, „Herbapol – Lublin” S. A., Weyerhaeuser Poland Sp. z o.o., Jakob Hatteland Computer” Sp. z o.o., Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o., Frosta Sp. z o.o., SE Bordnetze Polska Sp. z o., AIC S.A. Produkcja wymienników ciepła, Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., Ministerstwo Obrony Narodowej, PFRON o/Gdańsk, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim i in.

METODY

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – metody pracy:

Podczas warsztatów stosujemy zasadę 30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

ADRESACI

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych kierujemy do:

 • trenerów wewnętrznych,
 • kierowników,
 • liderów zespołów,
 • mistrzów, brygadzistów,
 • pracowników działów HR,
 • koordynatorów Lean,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.