In UR / Produkcja / BHP

Szkolenia
UR / Produkcja / BHP

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-ur-produkcja-bhp/szkolenie-twi-poprawa-efektywnosci-szkolen-stanowiskowych

TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

–  poprawa jakości pracy, zwiększenie wydajności i tempa pracy niedoświadczonych pracowników, redukcja awarii maszyn. Wyzwania dla kierujących pracownikami – liderów zmian, mistrzów produkcji, brygadzistów i służb bhp w obszarze szkoleń stanowiskowych.

Szkolenie TWI – szybkie wdrażanie nowych pracowników do pracy

Rotacja w dziale produkcji i utrzymania ruchu nie zwalnia?
Uczymy osoby kierujące pracownikami jak poprawić efektywność szkoleń stanowiskowych, jak przyśpieszyć wdrażanie nowych pracowników do samodzielnej pracy, jak zmniejszyć liczbę awarii maszyn obsługiwanych przez niedoświadczonych pracowników oraz maksymalnie zwiększyć wydajność i tempo pracy bez utraty jakości.

Nasze warsztaty to doskonała propozycja szkolenia dla kieruj brygadzistów, mistrzów, liderów zespołów, kierowników działów, liderów zmian, którzy wdrażają nowych pracowników do pracy przy produkcji lub uczą pracy na maszynach i urządzeniach technicznych obecnych pracowników w ramach przesunięć stanowiskowych.

Warsztaty kierujemy również do osób, które budują systemy szkoleń stanowiskowych i dbają o pracę standaryzowaną w organizacji – managerowie specjaliści Lean oraz HR Business Partnerzy.

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych

to odpowiedź na rotację w działach produkcyjnych oraz konieczność szybkiego wdrażania nowych pracowników, często obcojęzycznych, tymczasowych.

Z doświadczeń naszego Eksperta wynika, że jedną z najważniejszych przyczyn przestojów i awarii maszyn jest niedoszkolenie operatorów i zła organizacja pracy. Liderzy zespołów, mistrzowie i brygadziści nie zdają sobie sprawy, jak duży wpływ na wzrost wydajności, jakość produkcji i bezpieczeństwo pracy ma sposób szkolenia nowych pracowników.
Pomocą dla przełożonych może być wdrożenie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI.

Chcesz:

 • wdrożyć lub poprawić efektywność szkoleń stanowiskowych
 • wypracować jednolity sposób pracy na każdej zmianie
 • zweryfikować, czy instruktaż w Twojej firmie jest skuteczny?
 • poznać skuteczne metody instruowania pracowników zgodnie z TWI
 • skrócić czas, który brygadziści i mistrzowie poświęcają na wdrożenie nowych pracowników do samodzielnej pracy i pełnej efektywności
 • zapewnić firmie możliwość rotacji pracowników pomiędzy stanowiskami
 • wdrażać do pracy pracowników z zagranicy skutecznie i szybko (np. z Ukrainy)
 • eliminować ludzkie błędy w produkcji, zmniejszyć awaryjność maszyn, zwiększyć świadomość pracowników
 • poprawić jakość i zwiększyć produkcję
 • poprawić bezpieczeństwo pracy
 • zbudować dobre relacje z pracownikami
 • zwiększyć współpracę i motywację 
 • skutecznie rozwiązywać konflikty

postaw na skuteczne Instruowanie Pracowników, weź udział w naszych warsztatach TWI!

W czym może mi pomóc TWI?

Wdrożenie systemu szkoleń wg  TWI to mniejsza ilość reklamacji, mniejsza liczba wypadków oraz mniejsza ilość uszkodzeń narzędzi i wyposażenia.

TWI Job Instruction to najlepsza metoda szybkiego przeszkolenia ludzi w zakresie nowych umiejętności, przy jednoczesnej minimalizacji defektów i przestojów.
Przeanalizujemy najlepsze praktyki oraz przykłady wdrożeń z różnych branż, takich jak przemysł spożywczy, lotniczy, automotive i wiele innych.
Uczestnicy poznają sposoby zastosowania TWI w różnych środowiskach, takich jak produkcja zautomatyzowana, produkcja wielowariantowa, maszynowa oraz manualna.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności tworzenia instrukcji pracy oraz efektywnego instruowania zgodnie z metodą TWI. Poznają kluczowe elementy budowy systemów szkoleń stanowiskowych i tworzenia pracy standaryzowanej w swoich organizacjach.

Dzięki warsztatom TWI uczestnicy będą mieli szansę:

 • Efektywnie instruować pracowników zgodnie z TWI.
 • Tworzyć instrukcje pracy i wprowadzać standaryzację.
 • Redukować błędy ludzkie i ilość odpadu produkcyjnego.
 • Szybko i skutecznie wdrażać pracowników z różnych krajów, w tym z Ukrainy.
 • Poprawiać jakość oraz wydajność produkcji.

uczestnicy szkolenia Prowadzenie instruktaży stanowiskowych wg twi wybrali również:

Szkolenie Tpm, 5s i Smed w utrzymaniu ruchu – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – cele i korzyści:

Głównym celem warsztatu jest poznanie sposobów na stworzenie efektywnego systemu szkoleń pracowników, który umożliwia pracę na stanowiskach zgodnie z ustalonymi standardami, poprzez wprowadzenie pracy standaryzowanej. Dzięki TWI zapewniamy, że każdy pracownik wykonywać będzie swoje obowiązki w sposób spójny i efektywny.

Uczestnicy będą praktykować umiejętności instruowania i tworzenia instrukcji niezbędne do efektywnego przekazywania wiedzy co jest kluczowe dla każdego kto instruuje w miejscu pracy niezależnie od roli czy funkcji.

Warsztat ma charakter praktyczny, co pozwoli uczestnikom na pełne zrozumienie metody i jej skuteczności poprzez praktyczne ćwiczenia.

Wykorzystując tą metodę przełożeni będą w stanie krócej, a przy tym skuteczniej instruować pracowników, co przełoży się na redukcję błędów w pracy i wzrost wydajności.Program TWI rozwija kompetencje potrzebne do efektywnego pełnienia codziennych obowiązków związanych z zarządzaniem zespołami operacyjnymi.

PROGRAM

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – program:

Wysokie tempo pracy, przesunięcia kadrowe, absencje pracowników produkcji. Wszystko to wymaga od brygadzistów i liderów produkcji szybkiego wdrażania pracowników do wykonywania nowych zadań. Liczy się czas, bezawaryjność, wysoka jakość i precyzja produkcji i bezpieczeństwo niedoświadczonych pracowników.
Jak skrócić czas szkoleń stanowiskowych?
Jak przygotować powtarzalne schematy szkoleń, instrukcje, standardy – narzędzia ułatwiające onboarding.
Jak wdrożyć szkolenia nowego pracownika na stanowisku wg TWI?

Wprowadzenie do TWI

 • Geneza powstania programu TWI – Jak program, który powstał w latach 40’ jest nadal skuteczny w obliczu obecnych wyzwań.
 • Studia przypadku z wdrożeń w branżach między innymi: Spożywczej, automotive, Lotniczej, e-commerce.
 • Skuteczność Programu TWI i wpływ na wyniki biznesowe organizacji. W jakim stopniu TWI wpływa na redukcję braków i odpadu produkcyjnego, skrócenie czasu wdrożenia pracowników do pracy, redukcję kosztów szkoleń, redukcję rotacji i innych KPI
 • Cele programu TWI związane z tworzeniem organizacji uczącej się i rozwojem kluczowych umiejętności liderów.
 • TWI, a Lean – dlaczego nie ma Lean bez TWI.

Rola Lidera/instruktora w TWI

 • Pięć kluczowych kompetencji lidera
 • Trzy elementy standaryzacji pracy będącej kluczem do rozwoju pracowników i poprawy wyników.
 • Z czego rozliczamy liderów w codziennej pracy – błędne koło braku czasu na rozwój ludzi.

Instruktaże stanowiskowe wg TWI – jak szkolić, by uczeń świadomie i poprawnie wykonywał pracę

 • Najpopularniejsze metody przekazywania wiedzy i poziom ich skuteczności (Ćwiczenie z węzłem zabezpieczającym)
 • Zasadnicze problemy z instrukcjami pracy – doświadczenia praktyczne zaobserwowane podczas wdrożeń

Ćwiczenie: Opracowywanie instrukcji opisowych na wybranym przykładzie (w grupach)

 • Błędy, które popełniamy w trakcie prowadzenia instruktażu – autodiagnoza
 • Różnice w sposobach przyswajania wiedzy u dorosłych w zależności od sensorycznych typów uczenia.

Metoda TWI IP, cztery kroki Instruktażu i przygotowania

 • Prezentacja metody TWI Instruowania Pracowników – analiza obecnie stosowanych metod szkoleniowych na stanowisku pracy (przykład praktyczny z węzłem zabezpieczającym)
 • Analiza metody i porównanie jej z najważniejszymi elementami, które wpływają na jakość instruktażu stanowiskowego.

Ćwiczenie: cztery kroki metody instruowania pracowników wg TWI

Instrukcja pracy – podstawowe narzędzie instruktora

 • Poznanie Budowy Arkusza Podziału Pracy
 • Poznanie zasad opisywania głównych kroków, wskazówek i przyczyn
 • Poznanie zasad dla wykonywania zdjęć do instrukcji
 • Kto jest właścicielem standardu i dla kogo jest on przygotowywany
 • Analiza błędów z przykładowych instrukcji – o co warto zadbać, a czego unikać podczas tworzenia instrukcji?

Ćwiczenie: opracowanie Instrukcji dla węzła zabezpieczającego
Ćwiczenie: opracowanie instrukcji na wybranym przykładzie szkoleniowym (w grupach)

TWI Instruowanie Pracowników – część praktyczna Tworzenie instrukcji pracy

Ćwiczenie: opracowanie Instrukcji zgodnych z TWI na przykładzie procesu szkoleniowego (w grupach)

 • Analiza powstałych instrukcji – poprawa błędów
 • Podsumowanie dnia pierwszego warsztatów

Metoda TWI w różnych środowiskach

 • TWI w produkcji maszynowej i manualnej
 • TWI w produkcji wielowariantowej
 • TWI w produkcji zautomatyzowanej
 • Ścieżka wdrożenia pracowników do pracy w procesach zautomatyzowanych

TWI Instruowanie Pracowników – część praktyczna Instruktaże stanowiskowe

 • Rola instruktora i jego autorytet
 • Cechy skutecznego instruktora (siła doświadczenia, umiejętności interpersonalne)
 • Trudne sytuacje w trakcie szkolenia jak sobie z nimi radzić?
 • Kluczowe elementy rekrutacji instruktorów w organizacji ocena predyspozycji do bycia instruktorem.
 • Przypomnienie metody na przykładzie składania koszulki

Ćwiczenie: Instruktaże stanowiskowe wg metody TWI podział na role Instruktor, uczeń audytor

TWI a zarządzanie kompetencjami

 • Matryce kompetencji jako kluczowe narzędzie lidera do zarządzania rozwojem pracowników
 • Budowa matrycy kompetencji
 • Warunki, dla których matryca kompetencji jest żywym dokumentem.

Ćwiczenie: Zarządzanie matrycami kompetencji

Cykl uczenia się – jak dbać o rozwój ludzi długoterminowo

 • Cykl shu -ha -ri sposób na budowę organizacji uczącej się.
 • Elementy Kata, jak zapewnić rozwój doświadczonym pracownikom
 • Cykl PDCA jako motor napędowy KATA

Wdrażanie TWI w organizacji najlepsze praktyki – czynniki sukcesu

 • Ścieżka wdrożenia TWI w oparciu o cykl PDCA
 • Kluczowe aspekty wdrożenia, które sprawiają, że TWI staje się elementem systemu zarządzania organizacją
 • Określanie projektów pilotażowych oraz KPI dla TWI
 • Rola koordynatora TWI w organizacji

TWI Metody Pracy sposób na standaryzacje i budowę kultury nastawionej na doskonalenie

 • Czym jest standaryzacja pracy i dlaczego pełni kluczową rolę w rozwoju ludzi i doskonaleniu procesów
 • Przewaga podejścia Kaizen nad konwencjonalnym sposobem działania w organizacjach
 • Definiowanie stanu obecnego – elementy pracy standaryzowanej
 • Analiza stanu obecnego – metoda 5w1h w celu generowania pomysłów na usprawnienia
 • Ocena pomysłów i opracowywanie nowej metody pracy
 • Wdrożenie nowej metody pracy

Ćwiczenie: Analiza i generowanie pomysłów na usprawnienia zgodnie z metodą TWI MP dla przykładu szkoleniowego.

TWI Relacje z Pracownikami kluczowe umiejętności zapewniające ponadprzeciętne rezultaty przełożonych. 

 • Ekonomia zaufania
 • Relacje poziomu drugiego wg E. Scheina
 • Podstawy budowania dobrych relacji – jak budować zaangażowane zespoły.
 • TWI Relacje z Pracownikami, a badania Galupa w kontekście zaangażowania w pracy.
 • Jak rozwiązywać problemy między ludzkie

 Podsumowanie warsztatów

 • Moderowana dyskusja
WYKŁADOWCA

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych poprowadzi:

Trener, konsultant, pasjonat Programu TWI i Lean Management. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt zrealizowanych szkoleń TWI. Wspiera firmy w rozwoju kluczowych umiejętności liderów i przełożonych zgodnie z programem TWI. 

Głównymi obszarami jego aktywności są:
– Program TWI ( IP, MP, RP, BP, PS)
– Standaryzacja pracy,
– Doskonalenie procesów (Kaizen, SMED, TWI Metody Pracy),
– Onboarding pracowników i szkolenia stanowiskowe,
– Zarządzanie zmianą.

Projekty wdrożeniowe:

Realizował projekty wdrożeniowe w firmach z branż automotive, spożywczej, lotniczej, metalurgicznej, sanitarnej, grzewczej, produkcja napędów elektrycznych, gastronomiczna – usługi). Odpowiadał za wdrożenie TWI w 5 zakładach globalnego koncernu automotive oraz wspierał pozostałe europejskie zakłady.

Przeszkolił liderów firm z branż:

automotive, spożywcza, lotnicza, metalurgiczna, energetyczna, sanitarna, grzewcza, produkcja napędów elektrycznych, gastronomiczna – usługi).

Był członkiem globalnego zespołu zajmującego się wdrożeniem systemu TPM – Autonomous Maintenance z wykorzystaniem podejścia programu TWI.
Jego rolą w projekcie było wykonanie Instrukcji Pracy TWI dla operacji działań autonomicznej konserwacji w kilku zakładach z branży Automotive w Europie. Obecnie pracuje nad wdrożeniem metody TWI w procesach zautomatyzowanych.
Autor i współautor kilku pozycji książkowych i artykułów poświęconych programowi TWI.
Prowadzi zajęcia z programu TWI na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej.

Uwielbia szkolić i dzielić się wiedzą. Prowadził szereg szkoleń non-profit dla różnych firm i studenckich kół naukowych (np. Koło Kazein z Politechniki Wrocławskiej).

Prywatnie miłośnik sportu i podróży, zawodnik jednego z najlepszych klubów footballu amerykańskiego w Polsce, gdzie również realizuje działania związane z TWI i Lean.

METODY

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych – metody pracy:

Podczas warsztatów stosujemy zasadę 30/70 czyli – 30% Teorii i 70% Praktyki.

Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach i zadaniach opartych na przykładach z ich pracy.

Dzięki takiemu podejściu do tematyki uczestnicy już podczas warsztatów mogą zapoznać się z zasadami funkcjonowania narzędzi i zobaczyć, jak ich funkcjonowanie może przełożyć się na realne usprawnienia w swojej firmie.

ADRESACI

Szkolenie TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych kierujemy do:

 • trenerów wewnętrznych,
 • kierowników,
 • liderów zespołów,
 • mistrzów, brygadzistów,
 • pracowników działów HR,
 • koordynatorów Lean,
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia TWI – poprawa efektywności szkoleń stanowiskowych

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.