Ochrona sygnalistów

Społeczna inspekcja pracy sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce.W Polsce funkcjonuje stereotyp, że społeczna inspekcja pracy to relikt przeszłości. To nieprawda - [...]