In

Społeczna inspekcja pracy – społeczny nadzór nad warunkami pracy

SIP sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce.
Funkcjonuje jednak stereotyp, że społeczna inspekcja pracy to relikt przeszłości. To nieprawda – struktury SIP funkcjonują z powodzeniem w całej Europie. Istnieje nawet Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategia poprawy warunków pracy w Europie. (2013/2112(INI)). Rezolucja zwraca uwagę państwom członkowskim na liczne nieprawidłowości w sferach:

  • bezpieczeństwa pracy
  • zapobiegania zagrożeniom
  • przestrzegania przepisów prawa.

Rezolucja wzywa pracodawców i inspekcje pracy poszczególnych państw do nawiązywania ścisłej współpracy z partnerami społecznymi. Ponadto wspierania ich rozwoju, doskonalenia zawodowego. Oprócz tego zwiększenia ich roli w obszarze egzekwowania praca, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Społeczna Inspekcja Pracy w Polsce – zadania

Zadaniem Społecznych Inspektorów Pracy jest podejmowanie działań w obszarze ochrony zdrowia i życia pracowników. W związku z tym niezmiernie ważne są również działania w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz nadzoru nad prawnymi warunkami świadczenia pracy. Niestety pracodawcy często zapominają, że funkcja ta wymaga wyjątkowego wsparcia z ich strony i organizacji związkowych. Wsparcie to jest konieczne nie tylko ze względu na przepisy gwarantowane Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy, ale przede wszystkim kontrolny, nadzorczy i prewencyjny charakter działań dla dobra ogółu pracowników i całego zakładu pracy.
Bardzo istotne jest zapewnienie Społecznej Inspekcji Pracy niezależności względem pracodawców. Tylko tak działające służby gwarantują skuteczną kontrolę ochrony zdrowia w miejscu pracy. Państwa Unii powinny dążyć do osiągnięcia takiego poziomu kadr, że jeden inspektor powinien przypadać na 10 tys. pracowników.

Poprawne funkcjonowanie Społecznej Inspekcji Pracy, efektywność jej działań, czy właściwa komunikacja z pracodawcą to niezbędne elementy nowego podejścia do bezpieczeństwa prawnego i technicznego w przedsiębiorstwie. Z kolei relacje ze Społecznymi Inspektorami Pracy przekładają się niejednokrotnie na relacje z organizacjami związkowymi, które sprawują nad nimi nadzór.

Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy

Aby Społeczny Inspektor Pracy mógł skutecznie wykonywać swoje funkcje i być partnerem dla przedstawicieli pracodawców (służby kadrowe i bhp w zakładzie) niezbędne jest ciągłe poszerzanie jego wiedzy i bycie na bieżąco w przepisami prawa pracy, interpretacjami, najnowszym orzecznictwem.
Jest to możliwe dzięki regularnemu udziałowi w szkoleniach z prawa pracy prowadzonych przez najlepszych ekspertów.

Jakie szkolenia biznesowe przygotowała firma szkoleniowa Ośrodek Szkoleń Effect z Gliwic?

OSII Effect przygotowała kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm.

Są wśród nich szkolenia z prawa pracy, które rozwijają kompetencje pracowników w wielu obszarach:
szkolenie kodeks pracy
zmiany w kodeksie pracy
nawiązywanie stosunku pracy i rozwiązywanie umów o pracę,
prowadzenie dokumentacji pracowniczej (akta osobowe pracownika)
szkolenie czas pracy (rozliczanie czasu pracy, planowanie pracy, rozliczanie nadgodzin)
szkolenie rozliczanie urlopów
szkolenia delegowanie pracowników
szkolenie zatrudnianie cudzoziemców
szkolenie mobbing
szkolenie dyskryminacja
szkolenie ZFŚS
szkolenie zbiorowe prawo pracy (uprawnienia pracodawców, uprawnienia związków zawodowych)
bhp szkolenia

Kursy zawodowe – nasi Eksperci

Nasze kursy i szkolenia prowadzą praktycy prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, sędziowie sądów pracy, inspektorzy UDT i PIP, wybitni specjaliści prawa pracy, eksperci zbiorowego prawa pracy, uznani radcy prawni, mediatorzy i negocjatorzy w obszarze dialogu społecznego.
Firma szkoleniowa OSII Effect prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

Szkolenia proponowane przez nasz Ośrodek Effect pomagają w nabyciu i pogłębieniu wiedzy w zakresie dynamicznie zmieniającego się prawa pracy i bezpieczeństwa pracy. Dzięki warsztatowej formie przewidującej pracę nad konkretnymi, problemowymi zagadnieniami, z którymi inspektorzy spotykają się realizując swoje codzienne zadania, nasze szkolenia są cenione przez uczestników.

Nie czekaj, sprawdź naszą ofertę szkoleniową już teraz!
Zdobądź rzetelną wiedzę i praktyczne narzędzia!
Rozpocznij proces budowy strategii poprawy bezpieczeństwa pracy w swojej firmie od udziału w naszych szkoleniach biznesowych.


Autorka artykułu: Joanna Jarosz-Opolka

Z pewnością chętnie przeczytasz również:
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie różnorodnością
Feedback

zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
zarządzanie różnorodnością w zespole
feedback-w-pracy
urlop wypoczynkowy 2019delegowanie-pracownikow-za-granice