In Zarządzanie projektami
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/zarzadzanie-projektami-szkolenia/szkolenie-zarzadzanie-projektami-metodyki-zarzadzania-projektami

Szkolenie Zarządzanie projektami – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM

wybór optymalnych rozwiązań dla organizacji, mocne i słabe strony każdego podejścia

Masz zamiar wdrożyć ideę zarządzania projektami w Twojej organizacji?
Szukasz narzędzi, które pomogą sprawnie zarządzać przedsięwzięciami firmowymi?
Nie wiesz od czego zacząć i chcesz poznać najchętniej wybierane metodyki zarządzania projektami?
A może już zarządzasz projektami, ale nie do końca jesteś zadowolony z efektów swojej pracy i chcesz poznać inne metody, techniki czy narzędzia?
Rozwiązanie jest jedno – udział w naszych warsztatach z zarządzania projektami.

Co zyskasz dzięki udziałowi w szkoleniu Zarządzanie projektem – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi?

Nasz Ekspert zarządzania projektami nauczy Cię zaplanować projekt, zdefiniować nakład czasu, skalkulować koszty, zarządzać ryzykiem, kontrolować budżet.

Podczas szkolenia Zarządzanie projektami – siła metod i narzędzi poznasz pięć najchętniej wybieranych standardów zarządzania projektami PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA NCB, Agile/scrum, AgilePM/DSDM.
Najważniejsza część warsztatów to przejście przez cały cykl projektu – przygotowanie, planowanie strategiczne, realizacja i zamknięcie. Uczestnicy mogą porównać techniki, narzędzia i procesy oferowane przez poszczególne modele.
Nasz Ekspert zaprezentuje mocne strony każdej z metod w różnych obszarach zarządzania projektami, z uwzględnieniem rodzaju projektu i specyfiki Twojej organizacji.
Na praktycznych przykładach zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy poszczególnymi metodami, co pozwoli dopasować odpowiedni standard do Twojej organizacji i rodzaju projektu, który realizujesz.

Program bazuje na ideach PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA, Scrum, DSDM/AgilePM, inspiracjach płynących z modeli dojrzałości organizacji AXELOS/P3M3, AXELOS/P2MM, PMI/OPM3 oraz doświadczeniach praktycznych trenera.


uczestnicy szkolenia Zarządzanie projektami – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi wybrali również:

Szkolenie Certyfikowany Project Manager  

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

18-19 czerwca 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
 • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

Zarezerwuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-14:00.

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 1450zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zarządzanie projektami – siła metod i narzędzi – cele i korzyści:

Zarządzanie projektami – siła metod i narzędzi to warsztaty, których podstawowym celem jest przedstawienie, na praktycznych przykładach metod, technik, narzędzi, które należy wybrać do zarządzania konkretnymi projektami. Pozwala dopasować odpowiedni standard zarządzania do rodzaju organizacji.

Znajdziesz w nim dokładne omówienie tematów bliskich przedsiębiorcom m.in. porady:

 • jak prowadzić projekty w sposób prosty i nieobciążający czasowo menedżerów?
 • jak planować cele, harmonogramy i budżet by zadowolić klientów i utrzymywać wysokie standardy obsługi zaplanowanych przedsięwzięć?
 • jak właściwie zaplanować i zakończyć sukcesem projekt w wyznaczonym czasie i w ramach dostępnych środków?
PROGRAM

Szkolenie Zarządzanie projektami – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi – program:

O co chodzi z tymi projektami?

Projekt w organizacji czy organizacja projektowa

 • pozycja projektu w organizacji
 • praca projektowa a prace w ramach hierarchii organizacyjnej
 • cel projektu a strategia organizacji
 • ład projektowy w organizacji (project governance)

Czynniki sukcesu projektu – kto i co przeszkadza w osiągnięciu sukcesu?

 • krytyczne elementy
 • światowe statystyki związane z realizacją projektów

Wspólny język projektowy

 • co to jest projekt
 • czym różni się cel od produktu projektu
 • co to jest kontekst biznesowy
 • interesariusze projektu – podstawowe pojęcia
 • kluczowe obszary zarządzania projektem
 • klasyczne (kaskadowe i iteracyjne) a zwinne podejście do projektu – dobór cyklu wg potrzeb i ograniczeń projektu
 • zespół projektowy a zasoby i ograniczenia
 • wyższy poziom zarządzania projektami w organizacji – zarządzanie programami, zarządzanie portfelem projektów

projekt zarządzany metodycznie a metodyka zarządzania projektem

Różne modele PMI®/PMBOK®, AXELOS®/PRINCE2®, IPMA NCB®, Agile/scrum, AgilePM®/DSDM® – przedstawiamy obecne standardy, modele oraz trendy w zarządzaniu projektami

 • kluczowe elementy podejścia do projektów
  – zasady wg PMI®/PMBOK®
  – pryncypia wg AXELOS®/PRINCE2®
  – model kompetencji wg IPMA NCB®
  – manifest agile
  – pryncypia wg DSDM®
  – wartości Scrum
 • obszary zarządzania w modelach
 • perspektywy spojrzenia na projekt
  – biznes – dostawca – użytkownik
  – zamawiający – wykonawca
  – inicjator – sponsor – kierownik projektu – zespół
 • struktura organizacyjna
  – dobór ról a styl zarządzania i relacji z interesariuszami
 • cykl życia projektu
  – decyzje projektowe i decyzje biznesowe
  – oczekiwania klienta
  – podejście kaskadowe i zwinne
 • mocne i słabe strony modeli

projekt w praktyce – od kaskady do zwinności – weź co najlepsze z modeli!

Przegląd i dobór praktyk modeli PMI®/PMBOK®, AXELOS®/PRINCE2®, IPMA NCB®, Agile/scrum, AgilePM/DSDM. Jak z gąszcza standardów i metodyk wyłowić te elementy, które najlepiej pasują do specyfiki organizacji prowadzącej projekt.

Przed projektem – faza idei i przygotowania

 • przygotowanie projektu – identyfikacja „po co?” i rozpoznanie czy warto planować
  – modele wspierające przygotowanie
  – role i zdania w trakcie przygotowania projektu

Planowanie projektu

Obszary planowania

 • porównanie obszarów wspólnych i luk w metodykach

Dobre praktyki i procesy wspierające planowanie projektami

 • role i zadania podczas planowania projektu
 • podejście do planowanie długoterminowego wg modeli

Realizacja i sterowanie projektem w praktyce

 • podejście do delegowania uprawnień i zadań
 • role, zadania i techniki planowania operacyjnego etapów i zadań
 • praktyki, techniki i rytuały wspierające sterowanie i śledzenie postępów
 • podejście do zmian i ryzyka
 • zasady współpracy z interesariuszami
 • techniki i narzędzia budowy i rozwoju zespołu
 • promowane techniki komunikacji

zamknięcie etapu, projektu

 • podejście do przekazanie produktów projektu
 • formalne rozliczenie etapu, projektu
 • techniki i praktyki podsumowania etapu, projektu i procesu

po projekcie – nadzór nad realizacją korzyści

 • jak modele wspierają aktywności po projekcie
 • plan nadzoru i weryfikacji korzyści
 • wdrażanie doświadczeń i obserwacji z projektu

modele zarządzania w praktyce organizacji

Po poznaniu modeli omawiamy możliwości ich wdrożenia. Zaczynamy od oceny bieżącego poziomu zarządzania projektami –  tu pokażemy kilka modeli self-assessmentu – i na tej podstawie określimy jak stworzyć własną metodykę. 

 • zanim wprowadzę ład projektowy
  – określenie obecnego stanu dojrzałości organizacji
  – modele samooceny dojrzałości AXELOS/P3M3®, AXELOS/P2MM®, PMI/OPM3®
 • dobór modelu zarządzania projektami lub wybranych praktyk do własnej metodyki

kiedy formalne certyfikacje są ważne

 • certyfikacje i zasady ich zdobycia
  • PMI/PMP
  • IPMA Level A,B,C,D,
  • PRINCE2/Foundation & Proctitioner
  • APM Foundation & Pacttioner
  • Scrum Alliance/Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner
  • org/Professional Scrum Master, Proffesional Scrum Product Owner
 • propozycje ścieżek budowania i rozwoju kompetencji indywidualnych, zespołu i organizacji
WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie projektami – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi poprowadzi:

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce wykładowców prezentujących standardy PMI. Akredytowany trener metod zwinnych, metodyki PRINCE2 oraz standardów PMI. Członek założyciel PMI Pland Chapter. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia projektów oraz wdrażania i doskonalenia kultury projektowej w firmach i organizacjach. Przeprowadził blisko 10 000 godzin szkoleń, warsztatów i doradztwa dla największych firm w Polsce.
Lead konsultant skupiony na obszarze rozwoju kompetencji kierowników projektów. Prowadzi coaching kierowników projektów i zespołów projektowych.
Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w pracy projektowej oraz w zakresie kierowania dużymi zespołami, pełniąc kierownicze funkcje i role w Comarch S.A., MOTOROLA Polska Software Center, eCentreS.A., ABG S.A. Prowadził duże projekty m.in. OFSA i IACS.
Członek PMI Polska. W latach 2007-2008 Członek Zarządu ds. Edukacji krakowskiego oddziału PMI.
Certyfikat PMP zdobył w 2003 roku. Certyfikowany PRINCE2 Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2. Certyfikowany AgilePM Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile.
Od 2013 roku certyfikowany DSDM/Atern Practitioner.

Wprowadza i stosuje metody formalne bazując na modelach SEI/CMMI, PMI/PMBOK, PRINCE2 oraz technikach zwinnych Scrum i DSDM/Atern.

Wybrani Klienci:

Capgemini, Elektrobudowa SA, Alstom Konstal, Energetyka Dwory SA, Exatel SA, Grupa Żywiec, Hewlett-Packard Polska, IBM, Ernst & Young, ESSELTE POLSKA, Macrologic SA, Motorola Solutions Systems, Philip Morris Polska, Oracle Polska, Orange, Thomson Reuters, UniCredit, UBS Bank, Vattenfall Business Services, VECTRA SA, Vesuvius Polska SA, ZUS, BGIK, Ministerstwo Rolnictwa, POLPHARMA, Shell Polska, Swedspan Polska, Kongsberg Automotive, Michelin, NSK, Pilkington, Teknia, Bridgestone, Rockweel, STRABAG, ITTURI, Amway, PGE Systemy, PGNiG Energia, Politechnika Gdańska.

METODY

Szkolenie zarządzanie projektami – metody:

 • analiza-studium przypadku wg scenariusza przygotowanego z uczestnikami szkolenia (grupa podzielona na zespoły 3-5 osobowe)
 • dyskusje – analizy praktyki stosowania poznanych metod, narzędzi i praktyk (analiza w zmieniających się zespołach 2-4 osobowych)
 • wykład interaktywny prezentujący podstawy teoretyczne i doświadczenia praktyczne – bieżąca dyskusja i wymian doświadczeń
 • program bazuje na ideach PMI/PMBOK, AXELOS/PRINCE2, IPMA, Scrum, DSDM/AgilePM, inspiracjach płynących z modeli dojrzałości organizacji AXELOS/P3M3, AXELOS/P2MM, PMI/OPM3oraz doświadczeniach praktycznych trenera

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian, materiał zapada w pamięć, wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności.

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

Szkolenie zarządzanie projektami – siła najskuteczniejszych metod i narzędzi adresowane jest do:

pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego
 • praktycy, którzy szukają inspiracji w wyborze ścieżki przyszłego rozwoju, lub nowej wiedzy i umiejętności prowadzenia projektów
 • osoby poszukujące ścieżki certyfikacji w dziedzinie zarządzania projektami

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia siła najskuteczniejszych metod i narzędzi:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

18-19.06.2024 Szkolenie online
1450 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
  • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

   ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.