In
Rozwój techniki, procesów produkcji i ewolucja samych produktów na przestrzeni ostatnich lat pociągnęły za sobą przemiany nie tylko natury technologicznej, ale i organizacyjnej w zakładach produkcyjnych. Konieczne stało się wprowadzenie usprawnień do systemów zarządzania zasobami ludzkimi i procesem produkcyjnym na poziomie fabrycznej hali. Od zarządzania dostępnością maszyn, przez nadzorowanie przebiegu procesu wytwórczego i zachowanie jego ciągłości, przygotowywanie harmonogramów, norm oraz nadzór nad ich wykonaniem – tym kiedyś zajmował się majster lub brygadzista. Dziś jednak jego zadania są inne. Osoba obecnie pracująca na takim stanowisku powinna być nie tylko swego rodzaju nadzorcą, ale i liderem. Co to oznacza? To, że żeby wyrobić normy i zrealizować plan produkcyjny konieczne jest odpowiednie podejście do załogi. Lider produkcji powinien umieć dobrać swoim ludziom zadania adekwatne do ich możliwości, wpływać na postawę motywując pracowników do wykonywania zadań (najchętniej poprzez dawanie przykładu), powinien również umieć pochwalić ich za osiągnięcia lub konstruktywnie skrytykować i wreszcie zatrzymać wartościowych pracowników w firmie, gdyby zechcieli odejść. Jak więc widać, zadania i odpowiedzialność lidera produkcji daleko wykraczają poza przyjęte dawniej zadania i odpowiedzialność brygadzisty. Dziś lider produkcji, poza planowaniem i realizacją procesu wytwórczego także precyzyjnie i skutecznie komunikuje się z załogą, wskazuje cele do wykonania jako wspólne, buduje zaufanie wśród pracowników i nie boi się przyznać do popełnienia błędu. Potrafi również przekazywać negatywne informacje w neutralny sposób, zarządzać konfliktem w łonie załogi i w odpowiedni oraz zgodny z przepisami Prawa Pracy sposób rozwiązać go.

Jak kształtować liderów produkcji?

Zdobycie umiejętności skutecznego lidera produkcji jest dziś łatwiejsze, niż przed laty. Po pierwsze, rośnie świadomość znaczenia tej roli wśród kadry kierowniczej i managerskiej, po drugie – dostępne są instrumenty umożliwiające wykształcenie liderów produkcji: szkolenia nie tylko wdrażające w nowe umiejętności, ale i dające możliwość sprawdzenia ich w praktycznym ujęciu. Po trzecie wreszcie – i najważniejsze – liderzy produkcji sami rozumieją ewolucję tego stanowiska i znaczenie roli, którą pełnią, starają się więc ciągle doskonalić jako przełożeni, dojrzewać jako ludzie i wziąć za to wszystko osobistą odpowiedzialność. Dzięki takiemu podejściu możliwa staje się kapitalizacja potencjału ludzkiego pracowników zakładu, wdrożenie konkretnych modeli postępowania czy zarządzania, wszystko to też przełoży się na lepszą organizację pracy, wydajność oraz kondycję finansową firmy.