BLOG - Firmy szkoleniowej EFFECT

ochrona-wynagrodzenia-za-prace-2019
 
Rozwój Kompetencji Osobistych
Odmrażanie gospodarki, powrót do pracy po stanie epidemii w wielu firmach uruchomi konieczność poszukiwania oszczędności i cięcia kosztów działalności. Oprócz redukcji wynagrodzeń, optymalizacji kosztów zakupów, renegocjacji umów z dostawcami, konieczne będzie baczne przyjrzenie się kosztom utrzymania floty samochodowej, które w wielu firmach są znacznym obciążeniem.
negocjacje jak negocjować w biznesie
 
Rozwój kompetencji osobistych
COVID 19 zmienił diametralnie naszą rzeczywistość biznesową. Najważniejsi ekonomiści zapowiadają globalną i głęboką recesję. Przedsiębiorcy prowadząc działalność muszą zmierzyć się z różnymi problemami. Jedną z trudności jest wywiązywanie się z umów zawartych w czasie prosperity. Umowy, do tej pory realizowane z obustronną satysfakcją mogą teraz okazać się ciężarem nie do udźwignięcia i wymagać trudnych rozmów i renegocjacji. Sprawdź, które szkolenia z naszej oferty będą szczególnie przydatne w czasie kryzysu...
koronawirus a prawo pracy
 
HR / Kadry
W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę określaną jako COVID-19 uchwalono ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W mediach ów akt prawny zyskał miano koronaustawy.
spoleczna-inspekcja-pracy-zadania
 
Akademia Menedżera
Często boimy się współpracy ludzi w różnym wieku, nie wiedząc, że różnorodność w zespole procentuje. Od ludzi w każdym wieku możemy się czegoś nauczyć. W biznesie nie tylko młodsi mogą się uczyć od starszych, często jest odwrotnie. W dużej mierze to starsi korzystają z umiejętności młodszych kolegów z pracy, chociażby w zakresie nowości technologicznych. Również warto wzorować się na otwartości młodych ludzi oraz na tym, że nie boją się oni próbować, nie myślą o strachu przed popełnieniem błędu. Od ludzi starszych możemy czerpać wiedzę z ich doświadczenia oraz uczyć się poszanowania pracy i trudu w nią włożonego. Każdy wnosi do organizacji „coś swojego”, co może być wartością dla innych i tym samym tworzyć wartość firmy – na tym polega siła współpracy pokoleń!
zwolnienie-lekarskie-2020
 
HR / Kadry
Jak już pisałam w poprzednim artykule, absencja chorobowa stanowi duże obciążenie dla pracodawców. Dlatego większość firm poszukuje skutecznych narzędzi i rozwiązań zmniejszających liczbę nieplanowanych nieobecności. Firmy stosują różne rozwiązania systemowe.
radzenie sobie ze stresem w pracy
 
Akademia MenedżeraHR / Kadry
Jesteś szefem, menedżerem, ponosisz odpowiedzialność, otoczenie stawia Ci wyzwania, żyjesz w stresie, nawet nieuświadamianym. Wczesnym rankiem budzi cię budzik, a Ty przestawiasz go na drzemkę. Co kilka minut i przeciągasz wstanie z łóżka mimo, że nie jesteś już w stanie zasnąć i tylko rośnie twoje wewnętrzne napięcie. Każdy krok i ruch zajmuje ci niesamowicie dużo czasu, jakby ktoś celowo spowolniał taśmę filmu, w którym czujesz, że grasz, bo to przecież nie twoje życie. Przynajmniej nie takie jakbyś sobie je wyobrażał. W pracy odkładasz zadania na kolejne dni, przez co piętrzą się zaległości a Twoja niechęć do nowych zadań rośnie z dnia na dzień. Coraz częściej popełniasz błędy i nie masz ochoty nawet wypić kawy ze swoimi współpracownikami. Jeśli taki stan jest ci bliski, to może znaczyć, że brakuje ci Ikigai.
swiadectwo-pracy-wzor
 
HR / Kadry
Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że świadectwo pracy ulegnie zniszczeniu lub zostanie przez pracownika zagubione. Co robić w takich sytuacjach?W takich przypadkach trzeba zwrócić się do pracodawcy o wydanie odpisu.
delegowanie-pracownikow-za-granice
 
HR / Kadry
W dniu 30 lipca 2020 r. wejdzie w życie kilka istotnych zmian w zakresie delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług. W tym dniu wszystkie państwa członkowskie UE wdrożą przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957/UE z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE z 2018 r., L 173/16).
spoleczna-inspekcja-pracy-zadania
 
Związki zawodowe
Społeczna inspekcja pracy sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy w Polsce.W Polsce funkcjonuje stereotyp, że społeczna inspekcja pracy to relikt przeszłości. To nieprawda - struktury SIP funkcjonują z powodzeniem w całej Europie. Istnieje nawet Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategia poprawy warunków pracy w Europie. (2013/2112(INI)).
absencja pracownicza ZUS
 
HR / Kadry
Absencja rujnuje budżety firmowe. Z roku na rok zwiększają się wydatki ponoszone przez pracodawców na wypłatę nadgodzin pracowników przyjmujących zastępstwo lub dodatkowo zatrudnianych na czas nieobecności. W czasach gdy liczy się każda para rąk do pracy, nadmierna skłonność do korzystania ze zwolnień lekarskich przez pracowników musi zostać skutecznie ograniczona. Menedżerowie i działy HR stoją przed koniecznością wypracowania skutecznych rozwiązań ograniczających nieplanowaną absencję pracowników.
urlop wypoczynkowy 2019
 
HR / Kadry
W dniu 25 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).
placa-minimalna-2019
 
HR / Kadry
Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) nakłada obowiązek zapewnienia pracownikowi w każdym miesiącu wynagrodzenia co najmniej na poziomie aktualnie obowiązującej płacy minimalnej. Przy czym, spełnienie tego obowiązku nie musi nastąpić wyłącznie w oparciu o samo tylko wynagrodzenie zasadnicze.
dokumentacja-powypadkowa-bhp
 
HR / Kadry
W dniu 25 czerwca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1071).
szkolenia-bhp-rozporzadzenia
 
HR / Kadry
W dniu 28 czerwca 2019 r. uległo zmianie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r., poz. 1860 ze zm.).
posilki-regeneracyjne-dla-pracownikow
 
HR / Kadry
Na podstawie art. 232 KP pracodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednich posiłków i napojów, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.
przedawnienie-roszczen-pracowniczych
 
HR / Kadry
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 292 KP: „Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia jest nieważne”.Taki sposób sformułowania przepisu nie pozwalał jednoznacznie rozstrzygnąć zagadnienia:czy fakt upływu okresu przedawnienia może być uwzględniony z urzędu przez sąd rozstrzygający daną sprawę, czy też wymaga podniesienia odpowiedniego zarzutu przez uczestnika postępowania.
organizacja-czasu-pracy
 
Akademia Menedżera
Nie od dziś wiadomo, że dobra organizacja pracy poprawia naszą skuteczność i szybkość działania.  „Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?”
7-nawykow-skutecznego-dzialania-stephen-r.-covey
 
Akademia Menedżera
„7 nawyków skutecznego działania” to popularna na świecie książka zwana biblią współczesnego człowieka, autorstwa mówcy motywacyjnego, Stephena Covey’a. Książka jest poświęcona zarządzaniu czasem, budowaniu relacji z innymi i delegowaniu zadań.
badanie-alkomatem-w-pracy-2019
 
HR / Kadry
Urząd Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku (pismo z 27 czerwca br.), że badanie alkomatem w pracy nie jest zgodne z prawem. Zgodnie z interpretacją UODO, informacje o nietrzeźwości są danymi o stanie zdrowia a te podlegają ochronie.Interpretacja opublikowana na stronie internetowej UODO, wprowadziła konsternację w środowisku pracodawców. Szczególnie w firmach, w których do tej pory prewencyjne badania trzeźwości było standardową procedurą, zapisaną w regulaminie pracy, od której zależało bezpieczeństwo pracowników.
ustawa-o-zakazie-handlu-2018
 
HR / Kadry
Co dalej z nowelizacją ustawy o zakazie handlu? Obowiązująca od początku marca 2018 r. ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 r., poz. 466) wzbudza niesłabnące emocje. Szerokim echem odbiły się praktyki polegające na obchodzeniu przepisów ustawy m.in. przez otwarcie „fikcyjnych” punktów pocztowych w placówkach handlowych, czy też „sztucznym” wprowadzaniu do oferty sprzedażowej asortymentów wymienionych w wykazie.
oferta-pracy-warszawa
 
HR / Kadry
Posłowie biorą pod lupę oferty pracy publikowane przez pracodawców. Czy będą zmiany w Kodeksie pracy dotyczące sposobu formułowania ofert pracy? W Sejmie wciąż procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 2830). Zakłada on wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów przewidujących obowiązek podawania w publikowanych ofertach zatrudnienia wysokości wynagrodzenia, które ma być zaproponowane aplikującym na dane stanowisko kandydatom do pracy.
wymiar-urlopu-2019
 
HR / Kadry
W obrocie prawnym obowiązuje parę regulacji zawartych w innych niż Kodeks pracy ustawach, które przyznają uprawnionym na ich podstawie pracownikom prawo do wyższego wymiaru urlopu bądź zwiększają wymiar przewidziany w Kodeksie pracy. Kto może liczyć na dodatkowy urlop wypoczynkowy w 2019? Sprawdź może znajdujesz się w uprzywilejowanej grupie pracowników? 
przechowywanie-dokumentacji-pracowniczej-2019-przykład
 
HR / Kadry
O okresie przechowywania dokumentacji nie informujemy każdego pracownika. Jakie są odstępstwa od tego obowiązku wyjaśniało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na łamach literatury fachowej. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na wiele pytań dotyczących obowiązku przechowywania dokumentacji pracowniczej zgodnie ze zmianami w 2019 roku.
kontrola-zwolnien-lekarskich-2019
 
HR / Kadry
Z początkiem 2019 r. miała miejsce dość istotna zmiana przepisów, o której wydają się nie wiedzieć wszyscy pracownicy korzystający ze zwolnień lekarskich. A mianowicie, obecnie pracownik jest zobowiązany podać wystawiającemu zaświadczenie lekarskie adres swego pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli po pierwsze zamierza w tym czasie przebywać w innym miejscu niż adres udostępniony na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie i po drugie adres znajdujący się w jego dokumentacji medycznej różni się od adresu planowanego pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy. Do czego jeszcze nowe przepisy zobowiązują pracowników?
ochrona-wynagrodzenia-za-prace-2019
 
HR / Kadry
W art. 87 i 871 KP uregulowane zostały zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę należnego pracownikom. Pierwszy z tych przepisów ustanawia m.in. kolejność dokonywania potrąceń w zależności od rodzaju potrącanej wierzytelności. Określa on również granice wysokości wynagrodzenia, poniżej których dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia jest zabronione. Natomiast na mocy art. 871 KP ustanowiona została kwota wolna od potrąceń.  
swiadectwo-pracy-2019
 
HR / Kadry
Na krótko przed wakacjami, w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 18.06.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1197), został opublikowany nowy wzór świadectwa pracy. Uwzględnia on zmiany przepisów kodeksu pracy wprowadzone na mocy ustawy z dnia 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
zmiany-w-prawie-pracy-2019
 
HR / Kadry
Na mocy ustawy z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 ze zm.), która weszła w życie 2.01.2016 r., rozszerzono krąg osób uprawnionych do korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Powiększono go o pracowników posiadających status „członka najbliższej rodziny” małego dziecka, niebędącym jego naturalnym ani przybranym rodzicem. Przepisy kodeksu nie precyzują, kogo należy zaliczyć do tego grona. Przeczytaj artykuł, żeby się dowiedzieć jak to rozstrzygnąć...
dni-wolne-od-pracy-2019
 
HR / Kadry
Czy przybędzie nam dni wolnych od pracy? W Parlamencie procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy. Zakłada on rozszerzenie katalogu dni wolnych od pracy zawartego w ustawie z dnia 18.01.1952 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 90 ze zm.) o dwa dodatkowe dni. Wielki Piątek oraz w Wigilię Bożego Narodzenia. Dodanie dwóch nowych świątecznych dni wolnych od pracy spowodowałoby, że Polska stałaby się pod tym względem niekwestionowanym liderem w Europie. Projekt ustawy wzbudza kontrowersje.
swiadectwo-pracy-2019
 
HR / Kadry
Zmiany w Prawie Pracy, które zaczną obowiązywać jesienią br. obejmują również kwestie związane z wydawaniem i prostowania świadectw pracy. Zmianie ulegają również kary dla pracodawców za niewydanie świadectwa pracownikowi lub jego wydanie z opóźnieniem. Przygotuj się do nowych przepisów już teraz, bądź na bieżąco z prawem, wystrzegaj się błędów.
dyskryminacja-w-zatrudnieniu-przykłady
 
HR / Kadry
Ustawa z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1043) - dalej: „Nowela”, wprowadza kilka zmian do przepisów Kodeksu pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się zmianom w zakresie regulacji dotyczącej problematyki dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu. zawartym w art. 113 KP oraz art. 183a § 1 KP.
mobbing kodeks pracy
 
HR / Kadry
Z dniem 7 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Z 2019 r., poz. 1043) - dalej: „Nowela”, które przewidują m.in. zmianę kodeksowej regulacji dotyczącej mobbingu art. 943 KP. Co zmiany w praktyce oznaczają dla pracodawców? Pracownik będzie mógł między innymi w drodze sądowej uzyskać odszkodowanie nie rozwiązując stosunku pracy (do tej pory wystąpienie do sądu musiało być poprzedzone rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika).
ustawa-o-zwiazkach-zawodowych-2019
 
HR / Kadry
W niniejszym artykule przedstawimy praktyczne problemy związane z wdrażaniem zmian Ustawy o związkach zawodowych, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku. Konsekwencją zmian jest rosnąca ilość sporów zbiorowych. Dlaczego nowe przepisy budzą tyle kontrowersji? Jakie są najczęściej popełniane błędy przez pracodawców i stronę związkową?
organizacja-czasu-pracy-szkolenie
 
Akademia Menedżera
Nie od dziś wiadomo, że wydajność człowieka podlega zmianom w ciągu doby, które dokonują się w naturalnym rytmie. Da się go przewidzieć poprzez obserwowanie własnego organizmu.Niektórzy z nas uwielbiają pracować rano są tzw. skowronkami, z kolei jest grono osób, które szczyt swojej koncentracji osiągają w nocy, są to tzw. sowy. Sprawdź jak ważna rolę w organizacji czasu pracy odgrywa dobowa krzywa koncentracji i wydajności.
akta-pracownicze-2019-rozporzadzenie
 
HR / Kadry
Przekazanie raportów informacyjnych pozwala na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony. Przy czym należy podkreślić, że zabieg ten jest możliwy wyłącznie w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w okresie pomiędzy 1.01.1999 r. a 31.12.2018 r.
uprawnienia-pracownika-zwiazane-z-rodzicielstwem-kodek-pracy
 
HR / Kadry
W połowie kwietnia 2019 r. Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (2017/0085 (COD)).Wdrożenie przepisów Dyrektywy spowoduje konieczność zmiany niektórych kodeksowych regulacji w szczególności dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem.
monitoring-w-srodowisku-pracy
 
HR / Kadry
Z artykułu dowiesz się co zmieniło się w monitorowaniu pracowników w 2019 roku. Omówimy nowe przepisy dotyczące monitorowania w miejscu pracy, wskażemy miejsca, które mogą być monitorowane oraz te dla których wymagane jest pozyskanie zgody przez pracodawcę.
badanie satysfakcji klienta ankieta
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Dobre badanie satysfakcji klienta przede wszystkim na bieżąco informuje o poziomie zadowolenia oraz lojalności klientów. Po drugie odpowiada na znaczące pytanie: co sprawia, że zadowolenie klienta rośnie lub maleje. Po trzecie daje możliwość reakcji na negatywne opinie. A po czwarte i piąte: jest krótkie i kierowane do różnych osób w okresie minimum jednego kwartału.
effect-dokumentacja-ochrony-danych-osobowych-Rodo-2018
 
HR / Kadry
W niniejszym artykule przedstawimy zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące zakresu pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i przetwarzania danych osobowych pracowników, które mogą zrodzić wiele pytań i wątpliwości wśród pracodawców. W dniu 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) (Dz.Urz. UE L 2016.119.1).
badanie satysfakcji klienta ankieta
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Budowanie odpowiedniej relacji z klientem, dbanie o standardy obsługi klienta oraz profesjonalna obsługa klienta to długotrwały i rozwijający się proces, który jest niczym innym jak transakcją wzajemnych korzyści. Satysfakcję klientów nieustannie należy badać pod kątem zadowolenia i lojalności. Wszelkie działania i metody budują cenną pigułkę wiedzy o klientach i firmie.
reklamacja-rekojmia-towaru
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
W obsłudze klienta najsłabszą stroną pozostają kwestie konfliktowe. Jak podaje badanie Interactice Intelligence, w momencie zgłoszenia skargi czy reklamacji, firmy zaczynają traktować klientów jak intruzów. Pozostaje przyjęta przez przedsiębiorstwa strategia oblężonej twierdzy, a przecież ukłon w stronę klienta może zaowocować kredytem zaufania oraz długofalową współpracą.
przechowywanie akt osobowych pracownikow
 
HR / Kadry
Obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. art. 946 kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do wydawania pracownikowi wraz ze świadectwem pracy papierowej lub elektronicznej in-formacji, w której należy wskazać: 1) okres przechowywania dotyczącej pracownika dokumentacji; 2) możliwość jej odbioru do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie ustawowego okresu przechowywania; 3) zastrzeżenie, że w przypadku jej nieodebrania dokumentacji w ww. terminie ulegnie ona zniszczeniu. Przepis ten budzi wątpliwości co do zakresu podmiotowego pracowników, wobec których pracodawca powinien zrealizować zawarty w nim obowiązek.
akta-osobowe-2019-wzor
 
HR / Kadry
Pracodawcy mają obowiązek założenie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, nawet w przypadku zatrudniania jednego pracownika. Konieczne jest również ich zabezpieczenie i przechowywanie po ustaniu zatrudnienia. Do tej pory obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 r okres ten może zostać skrócony do 10 lat.
rozmowy oceniajace pracownikow
 
Akademia Menedżera
Po raz kolejny postanowiłyśmy z naszym trenerem szkoleń menedżerskich Olgą Borgieł zajrzeć do słownika pojęć chętnie używanych w zarządzaniu. I na co trafiłyśmy? Dziś zainteresowało nas powszechnie goszczące w "języku menedżerów" pojęcie rozmowa oceniająca. I cóż znalazłyśmy w Słowniku Języka Polskiego?
wewnetrzna-polityka-antymobbingowa
 
Akademia Menedżera
Jednym z najbardziej transparentnych i uznawanych w orzecznictwie sposobów przeciwdziałania mobbbingowi jest wprowadzenie Wewnętrznej Polityki Antymobbignowej, która przewiduje powołanie Komisji Antymobbingowej. Zadaniem Komisji Antymobbingowej jest rozpatrywanie zasadności złożonej skargi na mobbing. Wprowadzenie polityki antymobbingowej traktowane jest jako wypełnienie nałożonego na pracodawcę w art. 94 K.p. obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Powiedz zdecydowanie STOP MOBBINGOWI!
telefoniczna-obsluga-trudnego-klienta
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
"Stawiamy klienta ponad wszystkim innym (...). Jeśli nie obsługujesz klienta lub nie pomagasz tym, którzy to robią, nie potrzebujemy cię" – Sam Walton. W dzisiejszych czasach biznes ściśle skoncentrowany jest na kliencie, jego potrzebach, priorytetach i preferencjach oraz na zasadniczym pytaniu, z czego te potrzeby wynikają?
4-typy-osobowosci Florence Littauer
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Florence Littauer w swojej książce „Osobowość plus” wyróżnia cztery podstawowe typy osobowości i daje prostą instrukcję postępowania z nimi. Znajomość cech charakterystycznych dla każdego z nich pomoże w codziennej pracy i zrozumieniu potrzeb i zachowań współpracowników, szefa, klientów. Umiejętność rozpoznawania komunikatów, które wysyłają nam inni ludzie, pozwala ustrzec się wielu błędów, problemów, poprawić relacje, wygładzić stosunki między nami. Powiesz, przesada, zwykłe upraszczanie, przyklejanie etykietek. Ludzie są znacznie bardziej skomplikowani i nie sposób ich w tak prosty sposób zaszufladkować. To prawda, każdy z nas ma inny charakter, ale po bliższej obserwacji dojdziesz do wniosku, że pewne cechy mamy wspólne, a to wynika z posiadania przez każdego z nas jednego z czterech temperamentów zdefiniowanych już przez Hipokratesa, a przypomnianych i zabawnie przedstawionych przez Florence Littauer.
techniki-aktywnego-sluchania
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Techniki aktywnego słuchania stanowią efektywne metody prowadzenia rozmów, w których istotne jest pokazanie zainteresowania, czy przekonanie rozmówcy do naszych racji. Jednak warto pamiętać, że należy je stosować z dużym wyczuciem. Należy uzmysłowić sobie, że po drugiej stronie znajduje się człowiek, nie maszyna, który ma uczucia, targają nim różnorodne emocje oraz posiada swoje potrzeby. Zatem umiejętnie słuchajmy słów płynących z ust Klienta, łapmy je jak motyle w siatkę oraz zauważajmy każdy niewerbalny sygnał, by wykorzystać wszystko jak najlepiej w biznesowej relacji opartej na zaufaniu, zainteresowaniu i obustronnej satysfakcji.
zarzadzanie-menedzer
 
Akademia Menedżera
Byłam wielokrotnie świadkiem, gdy menedżerowie znanych firm, które inwestują w szkolenia biznesowe, psycholodzy biznesu, a nawet coache dla określenia współpracownika używają słowa PODWŁADNY. Na pewno również spotkaliście się z tym terminem, a być może sami sięgacie po to słowo dla określenia ludzi, z którymi współpracujecie!
obsluga trudnego klienta
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Obsługa trudnego klienta to krwawe w emocje pole walki. To pole bogate w grymasy na twarzy, podniesiony głos, a wylewające się z każdego słowa frustracja i irytacja tylko wzmagają negatywne emocje oraz potęgują stres i złość.
twi-szkolenie-instruktaz-stanowiskowy-szkolenie
 
UR / Produkcja / BHP
TWI jako instruktaż w przemyśle od dawna odnosi sukcesy w środowiskach przemysłowych i usługowych. System szkoleń pracowników wg TWI został wykorzystany po raz pierwszy w USA podczas II wojny światowej po raz pierwszy w USA podczas II wojny światowej. W 1951 r. TWI wdrożyła Toyota. Od tego momentu TWI stał się kluczowym elementem systemu produkcyjnego i tak pozostało do dzisiaj. Około 2000 roku TWI zostało ponownie odkryte jako "Sekret Toyoty" lub "Ludzka strona Lean" i od tego czasu po raz kolejny zademonstrowało swoją wartość w przemyśle i usługach, we wszystkich środowiskach, w których ważne jest bezpieczeństwo, jakość, stabilność i wydajność.
profesjonalna-obsluga-trudnego-klienta
 
Obsługa klienta / obsługa reklamacji
Profesjonalna obsługa klienta to sztuka stawiania klienta na pierwszym miejscu. Nie od dziś wiadomo, że słowa, a niekiedy slogany wielu firm: „klient nasz pan”, „frontem do klienta” albo „klient jest najważniejszy” rządzą światem sprzedaży i marketingu.
stres-w pracy
 
Akademia Menedżera
Zaangażowanie pracowników to szczególnie dzisiaj na rynku pracownika jedno z kluczowych zagadnień dla firm i menedżerów. Tutaj tkwi bowiem potencjał dla wyników, konkurencyjności i rozwoju organizacji. Menedżerowie nie mogą jednak podchodzić do tematu w sposób uproszczony i schematycznie. Powinni pomyśleć, jak wytworzyć w swoich zespołach wystarczająco silne napięcie, przekładające się zarówno na długofalowe wyniki zespołu, jak i na poczucie satysfakcji pracownika.
incoterms-2010-fca
 
Prawo Celne / Obrót Międzynarodowy
Transakcje międzynarodowe obarczone są dużym ryzykiem. Ryzyko zawierania umów międzynarodowych może wiązać się z wieloma czynnikami. Po pierwsze z nieznajomością języka kontrahenta, co w znacznym stopniu utrudnia współpracę. Po drugie z brakiem wiedzy na temat zwyczajów handlowych obowiązujących kraju partnera biznesowego. Po trzecie i najważniejsze z nieznajomością przepisów prawa drugiej strony kontraktu. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość wykorzystania przez partnera zagranicznego luk w prawie. Znacznie lepsza znajomość własnego prawie, stawia go bowiem w uprzywilejowanej pozycji, a dla strony przeciwnej wiąże się z reguły z bolesnymi konsekwencjami finansowymi. Na ratunek przychodzą reguły Incoterms...
techniki relaksacyjne w walce ze stresem
 
Rozwój kompetencji osobistych
Stres jest niewidzialnym zabójcą. Wielu z nas przez całe lata żyje w stresie. Układ immunologiczny słabnie. Źle się odżywiamy, stosujemy używki, mało śpimy, nie ruszamy się. Co robić gdy dopadnie nas stres? Jak radzić sobie ze stresem? Oto kilka propozycji, które pomogą ci w walce ze stresem.
metody-radzenia-sobie-ze-stresem-w-pracy
 
Rozwój kompetencji osobistych
Stres skraca życie! To fakt, z którym nie ma co dyskutować. Najwyższy czas nauczyć się nad nim panować. Na pomoc przychodzą skuteczne i proste techniki relaksacyjne, które mogą zdziałać cuda - ważna jest konsekwencja i powtarzalność. Poznaj ćwiczenia na stres i ćwiczenia uspokajające. Wycisz się i pracuj bez stresu.
stres w miejscu pracy
 
Akademia Menedżera
Stres w pracy nie zawsze jest zły. Trochę stresu może pomóc ci pozostać skupionym, energicznym i zdolnym do sprostania nowym wyzwaniom w pracy. Ale w dzisiejszym gorączkowym świecie, miejsce pracy zbyt często jest jak emocjonalny rollercoaster. Długie godziny, napięte terminy i wciąż rosnące wymagania mogą sprawić, że czujesz się wyczerpany i przytłoczony. Większość z nas jest bombardowana w ciągu dnia przez e-maile, telefony, wrzutki, pytania pracowników. Pracownicy i menedżerowie są narażeni na ciągłe rozpraszacze bardziej, niż kiedykolwiek. To wszystko sprawia, że jesteśmy coraz mniej skupieni na zadaniach i coraz bardziej zestresowani z powodu braku ich realizacji.
stres-w-srodowisku-pracy
 
Rozwój kompetencji osobistych
Szacuje się, że około 20% pracowników w firmach cierpi na stres zawodowy spowodowany złym zaplanowaniem stanowiska pracy, nieprzystawalnością kompetencji, konfliktem ról, niedookreśleniem roli, nieodpowiednim zakresem obowiązków lub przeciążeniem. Wielu z nich odczuwa jednocześnie zmniejszenie zaangażowania w pracę i spadek motywacji; czują się niedostatecznie wspierani czy wy­nagradzani i źle zarządzani w wykonywanej pracy.
reguly-incoterms
 
Prawo Celne / Obrót międzynarodowy
Eksperci Incoterms oceniają, że nawet 70% handlowców i kupców na świecie (Polska nie jest tu wyjątkiem), nie zna reguł Incoterms, nie potrafi się nimi posługiwać albo ma o nich mgliste pojęcie. Co gorsza beztrosko wpisując niewinne trzy litery, np. cif incoterms, cip incoterms, cpt incoterms, fca incoterms, fob incoterms włączają konkretne zapisy do swojego kontraktu dotyczące warunków dostawy, podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między kupującego i sprzedawcę.
depresja-pourlopowa-effect
 
Rozwój kompetencji osobistych
Po wakacjach wracamy z artykułem dotyczącym urlopów a właściwie stresu po urlopie. Tak nie pomyliłam się! Po urlopie często dopada nas stres. Jak to możliwe?
efektywnosc w pracy
 
Rozwój kompetencji osobistych
Jeżeli istnieje jakaś jedna cecha, której menedżerowie pragną dla siebie i dla swoich pracowników, to jest nią WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ, utrzymująca się nawet w warunkach narastającego napięcia i gwałtownych zmian. Do ciągłej pracy nad realizacją kolejnych strategii, licznych celów potrzeba bystrego umysłu, a prócz tego siły fizycznej i emocjonalnej. To oczywiste, tylko skąd je brać?
typy-osobowosci-test
 
Rozwój kompetencji osobistych
Co tak właściwie oznacza pojęcie „osobowość typu A”? Ludzi o osobowości typu A wyróżnia robienie kilku rzeczy na raz i do tego w ciągłym pośpiechu, nieustanne rozmyślanie o kolejnych punktach na liście „do zrobienia”, brak aprobaty dla nawet najmniejszych opóźnień i niepunktualności. Charakterystyczną cechą jest również dążenie do perfekcji, pełnego ideału, nadmierna ambicja, wysokie wymagania wobec siebie i innych, zamiłowanie do rywalizacji. Jednym z głównych wyznaczników osobowości typu „A” jest również wrogość, agresja i niechęć wobec otoczenia, co przekłada się na brak zdrowych i stabilnych relacji z innymi ludźmi.
platformy-zakupowe-redukcja-kosztow zakupow
 
Zakupy / Logistyka
Zalety wykorzystania platform cyfrowych w zakupach nie ograniczają się jedynie do samej realizacji zakupu czy wspomagania przepływu informacji. Kolejnymi zaletami, w szczególności tego rodzaju platform wyposażonych w systemy są: Przyspieszenie transmisji informacji w łańcuchu dostaw. Lepsze dopasowanie zakupów do indywidualnych potrzeb klientów.
redukcja-kosztow-zakupow w firmie
 
Zakupy / Logistyka
Obecnie firmy coraz częściej dostrzegają konieczność znacznej redukcji kosztów. Klienci wymuszają stosowanie rabatów, nie chcą kupować produktów w cenach katalogowych twierdząc, że są zbyt drogie. Przy tym oferty składane przez konkurencję na przetargach okazują się dużo niższe. Nadchodzi chwila refleksji, po której dotychczas stosowane uzasadnienia „przegranej”, że zawinił minister finansów, kurs złotego, giełda nieetyczne praktyki konkurentów itd., już nie wystarczają. Rozpoczyna się poszukiwanie miejsc, w których można skutecznie „ciąć koszty”. Takim miejscem, jak uczy praktyka, są przede wszystkim zakupy. Możemy redukować cenę zakupu poprzez np. znalezienie nowych źródeł dostaw albo „ciąć” koszty zakupu dzięki znalezieniu tańszych przewoźników. No, dobrze, robimy już to od kilku ostatnich lat, czego moglibyśmy się dowiedzieć nowego z tego artykułu?
planowanie projektu etapy
 
Rozwój kompetencji osobistych
Planowanie projektu rozpoczyna się sesją startową. W ramach tej sesji wykonana jest analiza wykonalności projektu. Doświadczenie wykazuje, iż jest to jedno z bardziej „kulejących” zagadnień w polskich przedsiębiorstwach. Analiza ta poza zagadnieniami czysto finansowymi (analizy rentowności projektu, stopy zwrotu z zainwestowanych w projekt środków) powinna także uzasadnić jakościowo, istotność projektu dla firmy oraz potrzebę jego realizacji. Na tym etapie powinny zostać wyeliminowane wszystkie projekty dotyczące np. rozbudowy nikomu nie potrzebnej infrastruktury przedsiębiorstwa itp.
zarzadzanie-projektami-w-firmie-metodyki
 
Rozwój kompetencji osobistych
Określenie Zarządzanie projektem pojawia się coraz częściej w mediach m.in. w kontekście rozbudowy sieci autostrad lub realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z źródeł europejskich. Pozostaje jednak pytanie, po co przedsiębiorstwu zarządzanie projektem – czy jest to zbędny balast, czy też wręcz odwrotnie „silnik” napędzającym nawet małą lub średnią firmę.
konflikt w pracy jak rozwiązać
 
Akademia Menedżera
Konflikty we współczesnych organizacjach są jednym ze zjawisk życia organizacyjnego. Nie można ich ocenić jako bezwzględnie złych czy dobrych. Konstruktywny lub destrukcyjny charakter konfliktu zależy głównie od sposobu jego rozwiązywania. Negowanie konfliktów, aby uniknąć kłopotów lub zminimalizować niezgodę często prowadzi do negatywnych skutków.
inteligencja-emocjonalna-w-praktyce-cwiczenia
 
Akademia Menedżera
Inteligencja emocjonalna wpływa znacząco na sukces w pracy. Kompetencje emocjonalne w porównaniu z wiedzą techniczną i ilorazem inteligencji są one dwa razy ważniejsze. Dotyczy to wszystkich rodzajów stanowisk w różnych organizacjach. Gdy porównano pod względem kompetencji pracowników wybitnych z przeciętnymi, okazało się, iż ponad 80% ogólnych kompetencji, które różnią obie grupy, to kompetencje emocjonalne.
inteligencja-emocjonalna-golemana
 
Akademia Menedżera
Pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało wprowadzone w 1995 r. dzięki książce Daniela Golemana o tym samym tytule. Twórca tego pojęcia, badając losy absolwentów Uniwersytetu Harvarda, zauważył, że nie zawsze wybitne wyniki w szkole i skrajnie wysoki poziom inteligencji racjonalnej (IQ) przekładają się na sukcesy w pracy i życiu. Wyciągnął zatem słuszny wniosek, że wiedza formalna nie jest wystarczającym czynnikiem determinującym sukces w życiu. Stworzył teorię uwzględniającą te obserwacje, dzięki której można lepiej zrozumieć umiejętności współżycia z innymi i wywierania na nich wpływu.
feedback-w-pracy
 
Akademia Menedżera
Feedback czyli informacja zwrotna to sprzężenie zwrotne między tobą a innymi ludźmi, to reakcja jednej strony na działania i słowa drugiej, pozwalająca uświadomić sobie, jaki wywierają wpływ. Informacja zwrotna to omówienie wykonanej pracy tuż po tym, kiedy została wykonana. Są menedżerowie, którzy udzielają informacji zwrotnej wyłącznie do wyrażenia oceny, gdy zadanie nie zostało wykonane poprawnie. Zakładają, że jeśli praca jest wykonywana dobrze, to pracownik o tym wie i nie trzeba mu tego mówić.
role-w-grupie-belbin
 
Akademia Menedżera
W firmie, dziale czy zespole zadaniowym najistotniejszą rolę odgrywają dobrze dobrani pracownicy. By zespół był efektywny w swoim działaniu, poszczególni członkowie powinni odgrywać w nim określone role, z których każda jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Teoria ról zespołowych stworzona przez R. M. Belbina, określa w jaki sposób zorganizować zgrany zespół, bazując na umiejętnościach i predyspozycjach jego poszczególnych członków.
asertywna-odmowa-przyklady
 
Rozwój kompetencji osobistych
Jak odmawiać? Najczęstszym powodem, dla którego ludzie robią coś, na co nie mają ochoty, są kłopoty z odmawianiem. Nie lubimy odmawiać, bo nie chcemy narazić się na gniew, utracić sympatii, a także dlatego, że słowo „NIE” kojarzone jest z niepokojem i poczuciem winy. Nie wiemy jak odmawiać Jeśli nie mówisz „nie”, kiedy chcesz to zrobić, to znaczy, że uznajesz cudze potrzeby za ważniejsze od swoich własnych. Trudno Ci wytyczać granice.
ewaluacja-projektu-przyklad
 
Rozwój kompetencji osobistych
Każdy projekt musi bezwzględnie zakończyć się podsumowaniem, oceną i wyciągnięciem wniosków na przyszłość. Ewaluacji projektu szef dokonuje najpierw sam (by dobrze przygotować się do spotkania), a następnie z całym zespołem. Wnioski powinny zostać zapisane i przekazane jednostce nadrzędnej/ bezpośredniemu przełożonemu itd.
zarządzanie-zespołem-projektowym-harmonogram-projektu
 
Rozwój kompetencji osobistych
Każdy projekt, niezależnie od jego charakteru, powinien zakończyć się sukcesem, a więc osiągnięciem zakładanych przed jego realizacją celów. Projekt jest w zasadzie typem organizacji, którą powołuje się do realizacji określonego, jednostkowego zadania. W wyniku działania tak powstałego zespołu projektowego w określonym czasie i przy wykorzystaniu określonych środków powstać powinien produkt lub usługa o unikatowych cechach. W obrębie zespołu projektowego odnajdziemy jego poszczególnych członków odpowiadających za realizację konkretnych zadań, zaś na jego czele project managera, czyli kierownika projektu.
zarządzanie projektami szkolenie
 
Rozwój kompetencji osobistych
Definicji projektu jest wiele i w różnych kręgach mogą się od siebie różnić. Projekt często przeciwstawiany jest, z punktu widzenia nauki o zarządzaniu, procesom związanym z utrzymaniem produkcji lub zapewnieniem usług. Projekt to „zadanie lub grupa zadań realizowanych w określonym czasie oraz w ramach określonego budżetu w celu osiągnięcia konkretnych korzyści”.
komunikacja-niewerbalna-werbalna
 
Rozwój kompetencji osobistych
Jakość naszego życia zależy od jakości naszego komunikowania się, te mądre słowa wypowiedział John Steward. Negocjatorzy nastawieni na osiągniecie własnego celu, zapominają o wsłuchiwaniu się w argumenty drugiej strony. Taka postawa spowalnia proces negocjacji, a osiągniecie porozumienia oddala się. Strony skupiają się tylko na argumentach własnych jako jedynych, które mogą doprowadzić do porozumienia, ale niekoniecznie korzystnych dla obu stron. Podstawą sukcesu w negocjacjach jest aktywne słuchanie drugiej strony, podążanie za słowami rozmówcy.
komunikacja-interpersonalna-negocjacje
 
Rozwój kompetencji osobistych
Tylko 7% wszystkich informacji w procesie komunikowania uzyskujemy ze słów, 38% czerpiemy z tonu głosu, a 55% - z mowy ciała. Komunikacja niewerbalna ma istotne znaczenie w procesie negocjacji. Dzięki mowie ciała możesz odkryć prawdziwe intencje partnera negocjacji. Każde nasze uczucie, postawa (na przykład sympatia, pewność siebie czy napięcie) znajduje odzwierciedlenie w naszym zachowaniu, gestach, mimice, czyli mowie niewerbalnej. Dobry negocjator panuje nad mową ciała, stara się ukryć swoje prawdziwe intencje, jeżeli może to przyczynić się do zwycięstwa w negocjacjach.
cechy-dobrego-negocjatora-style-negocjacji
 
Rozwój kompetencji osobistych
Wiele osób przychodząc na szkolenie z negocjacji, zadaje pytanie jakie są cechy dobrego negocjatora? W tym artykule postanowiłam przedstawić kilka typów negocjatorów z ich cechami charakterystycznymi i sposobem postępowania podczas negocjacji. Na końcu w podsumowaniu znajdziesz nie tylko cechy dobrego negocjatora, ale również cechy złego negocjatora. Czy odnajdujesz siebie w przedstawionych typach negocjatorów? Czy masz wszystkie cechy dobrego negocjatora?
techniki manipulacyjne w negocjcacjach
 
Rozwój kompetencji osobistych
W negocjacjach pozycyjnych wszystkie chwyty są dozwolone. Możemy wykorzystywać błędne dane, groźby, jak i stwarzać sytuacje stresujące, a wszystko w jednym celu - wynegocjowanie naszego stanowiska. Nie dbamy o przyszłość, czyli możliwość spotkania przy następnych rozmowach - koncentrujemy się na teraźniejszości.
negocjacje pozycyjne konfrontacyjne
 
Rozwój kompetencji osobistych
W negocjacjach pozycyjnych wszystkie chwyty są dozwolone. Możemy wykorzystywać błędne dane, groźby, jak i stwarzać sytuacje stresujące, a wszystko w jednym celu - wynegocjowanie naszego stanowiska. Nie dbamy o przyszłość, czyli możliwość spotkania przy następnych rozmowach - koncentrujemy się na teraźniejszości.
zasady-negocjacji - negocjacje o interesy
 
Rozwój kompetencji osobistych
Główna zaleta negocjacji o interesy polega na tym, że prowadzą one do efektywnych rozwiązań. Nie niszczy się stosunków międzyludzkich, możliwości dalszych spotkań, przyszłego zadowalającego negocjowania. Ponadto każda ze stron musi dołożyć starań, aby porozumienie raz zawarte było respektowane przez wszystkich zainteresowanych.
strategie-negocjacyjne-zasady-negocjacji
 
Rozwój kompetencji osobistych
W negocjacjach zawsze żądaj więcej, niż spodziewasz się uzyskać. Jest to jedna z podstawowych reguł udanych negocjacji. Można wyróżnić pięć powodów, dla których warto mierzyć wyżej od oczekiwań: po pierwsze możemy to otrzymać; po drugie stwarzamy sobie pole do ustępstw; zwiększamy atrakcyjność naszej propozycji według zasady „dobre, bo drogie”; mając przestrzeń do ustępstw, ograniczamy ryzyko impasów negocjacjach; ustępując, dajemy partnerom poczucie wygranej.
negocjacje jak negocjować w biznesie
 
Rozwój kompetencji osobistych
Negocjacje są procesem dynamicznym, dlatego trudno przewidzieć jaki będzie ich przebieg i ostateczny rezultat. Dlatego postaw na dobre przygotowanie i zasiadając do negocjacyjnego stołu, miej sprytny plan, przemyślany scenariusz negocjacji i najlepszą strategię. Po pierwsze zastanów się, dlaczego chcesz lub musisz negocjować. Jakie są twoje interesy, co musisz osiągnąć?
zarządzanie różnorodnością w zespole
 
Akademia Menedżera
Na rynku pracy spotykamy się dzisiaj z czterema pokoleniami BB, X, Y, Z. Podane poniżej opisy stanowią statystykę dotyczącą większości danej generacji, poszczególne jednostki mogą wyróżniać się cechami różnymi od cech charakterystycznych dla danej generacji.
zarządzanie zespołem różnice pokoleniowe
 
Akademia Menedżera
Na rynku pracy spotykamy się dzisiaj z czterema pokoleniami BB, X, Y, Z. Podane poniżej opisy stanowią statystykę dotyczącą większości danej generacji, poszczególne jednostki mogą wyróżniać się cechami różnymi od cech charakterystycznych dla danej generacji.
zarządzanie wiekiem w organizacji
 
Akademia Menedżera
Zarządzanie wiekiem jest elementem polityki zarządzania różnorodnością (diversity management) w organizacji. Koncepcja zarządzania różnorodnością powstała w latach 60-tych w USA w związku z barierami integracyjnymi na rynku pracy (mniejszości etniczne, wzrost reprezentacji kobiet w strukturze zatrudnienia, wzrost różnic międzypokoleniowych, przemiany obyczajowe).
asertywność-w-pracy-menedżera
 
Rozwój kompetencji osobistych
Asertywność w pracy oznacza umiejętność stosowanie w praktyce asertywnych zachowań zarówno w stosunku do pracowników, współpracowników, ale i szefów. Obecnie asertywność jest jedną z bardziej uniwersalnych i pożądanych umiejętności w pracy. Bo przecież na co dzień jesteśmy zmuszeni oceniać ludzi i ich pracę, dawać informację zwrotną, odrzucać prośby współpracowników, klientów, a nawet kierowników, jednym słowem reagować w sposób asertywny. W wielu sytuacjach zawodowych musimy komuś odmówić.
asertywna-komunikacja-byc-asertywnym
 
Rozwój kompetencji osobistych
Dobrze rozwinięta postawa asertywna nie tylko umożliwia człowiekowi bycie bardziej stanowczym i bezpośrednim w dążeniu do zaspokojenia swoich potrzeb, ale może także odgrywać niezwykle ważną rolę chroniąc nasze poczucie własnej wartości i pewności siebie.
co to jest asertywność trening
 
Rozwój kompetencji osobistych
Czy zastanawiałeś się kiedyś ile razy zamiast otwarcie wyrazić swoje zdanie, wybierałeś drogę na skróty, mówiłeś to, czego oczekują inni? Jak często zdarzało Ci się dostrajać do rozmówcy, nawet, jeśli nie zgadzałeś się z jego opinią, dla świętego spokoju, dla dobra wzajemnych relacji? Ile razy unikając bezpośredniej konfrontacji, rezygnując z obrony własnych interesów, ulegałeś presji otoczenia, bo takie były oczekiwania, rodziców, nauczycieli, partnera szefa? Dzięki treningom asertywności możesz to zmienić!
szkolenie-zarzadzanie-lancuchem-dostaw-
 
Zakupy / Logistyka
W tym artykule odpowiadamy na pytania dotyczące kosztów budowy lub rozbudowy magazynu w firmie. Rozpoczynamy od podjęcia decyzji na temat wyboru formy magazynu przez koszty budowy aż po koszty eksploatacji i przepustowość. Przeanalizujemy stałe i zmienne koszty magazynowania by wskazać optymalne rozwiązania dotyczące organizacji magazynu.
szkolenie-lean-w-magazynie-gospodarka magazynowa
 
Zakupy / Logistyka
W niniejszym artykule przedstawimy model Zarządzania Zapasami przez dostawcę typu VMI, który stanowi alternatywę dla klasycznych rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Ponadto przedstawimy bariery, korzyści oraz metodykę wdrożenia modelu VMI w działania logistyki magazynowej i zaopatrzenia. Na koniec prezentujemy plusy i minusy dotyczące składu / magazynu konsygnacyjnego w aspektach zarządczych VMI.
effect-szkolenie-lean-manufacturing-min-lean managenent
 
Zakupy / Logistyka
Coraz częściej pracownicy działu zaopatrzenia mają do czynienia z monopolem lub quasimonopolem po stronie dostawców. Stan ten jest zwykle skutkiem postępującej koncentracji zakładów jednej branży lub, co paradoksalne, jest on efektem braku informacji o sytuacji na rynku zakupów. Od czego należy zacząć, aby skutecznie wyeliminować uzależnienie od dostawcy monopolisty?
szkolenie-effect-orodek-szkole-i-informacji-roznice-kulturowe-w-biznesie-badz partnerem dla chinczyka
 
Rozwój kompetencji osobistych
Chińczycy szanują tych, których warto szanować, więc dąż do tego, aby zasłużyć na szacunek dla siebie, a nie tylko dla Twoich pieniędzy. Każdy punkt, który nie zostanie doprecyzowany podczas negocjacji może stać się punktem spornym. Dotyczy to: jakości produktu, jakości opakowań, sposobów płatności, czasu dostawy, itp.
szkolenie-effect-roznice-kulturowe-w-biznesie-komunikacja z chinczykami
 
Rozwój Kompetencji Osobistych
W Chinach bardzo ważna jest dbałość o precyzję komunikacji. Językiem biznesu jest angielski, będący językiem obcym dla obu stron. Dlatego też na etapie negocjacji należy pytać o wszystko, ujednolicać nazewnictwo, precyzować szczegóły oraz potwierdzać ustalenia. Zamiast długich opisów w języku angielskim można zastosować pismo obrazkowe – wysłanie zdjęcia, na którym zaznaczamy swoje wymagania oraz inne informacje. Obraz w wielu przypadkach będzie bardziej zrozumiały dla obu stron.
szkolenia-effect-roznice-kulturowe-min-chiny
 
Rozwój Kompetencji Osobistych
Indywidualizm jest cechą kultur zachodnich, zaś Chińczycy przedkładają dobro grupy nad dobro jednostki i decyzje również podejmują grupowo. Oznacza to, że nie spotkacie się z odpowiedzialnością indywidualną, ale w przypadku sytuacji spornej (na przykład reklamacji jakości towaru) odpowiedzialność będzie "rozmyta".
kryteria i metody-kwalifikacji-dostawców i audyt
 
Zakupy / Logistyka
Przegląd dostawców, czyli ich ocena w obszarze niezawodności, terminowości, stabilności cen pozwala wyeliminować niekorzystną dla firmy współpracę i jest jednym ze sposobów na optymalizację kosztów zakupów.
effect-szkolenie-metody-wyboru-dostawcow i audyt-min
 
Zakupy / Logistyka
Wybór dostawcy jest jedną z najtrudniejszych, ale i najważniejszych decyzji, które musi podjąć dział zakupów. Twoi dostawcy zaopatrują firmę w niezbędne komponenty i materiały, których używasz na własnej linii produkcyjnej, oraz we wszystko, co potrzebne jest do efektywnego funkcjonowania firmy. Nic więc dziwnego, że wybierając dostawcę, wybierasz profesjonalnego partnera dla swojej firmy, wierząc, że współpraca z nim przyniesie zakładane zyski. Poznaj 12 podstawowych kryteriów wyboru dostawców
effect-szkolenia-lean-manufacturing-kanban-5s
 
UR / Produkcja / BHP
Sposób zarządzania zasobami przedsiębiorstwa i samym przedsiębiorstwem uległ głębokiej przemianie od czasu wdrożenia przez japońskie koncerny motoryzacyjne nowego rodzaju zarządzania, ściśle powiązanego z dynamiką zamówień i dostosowaną do niej kontrolą procesu produkcyjnego. Ten typ zarządzania jest dziś coraz powszechniej stosowany na całym świecie i nosi miano Lean manufacturing. Przypomnijmy w skrócie na czym polega.
effect-szkolenie-ocena-dostawcow-kryteria-oceny--kopia-min-audyt dostawcy
 
Zakupy / Logistyka
Stworzenie efektywnie funkcjonującego powiązania z dostawcą zawsze wymaga podjęcia odpowiedniej decyzji. W polskich przedsiębiorstwach obserwujemy dwa skrajne i przeciwstawne sobie podejścia do tego problemu. Pierwsze z nich zakłada, iż nie wiążemy się z żadnym stałym dostawcą a każde zamówienie uruchamia całą procedurę związaną z pozyskaniem i oceną dostawcy[1]. W drugim przypadku przedsiębiorstwo łączy się z określonymi dostawcami na bardzo długi okres czasu tworząc pewne i trwałe więzi. Wybór jakiegokolwiek modelu kształtowania więzi z dostawcą będzie w każdym jednak wypadku warunkował poziom zapasu, który musi utrzymać przedsiębiorstwo zabezpieczającego proces produkcji a także rodzaj środka transportu i sposób zakupu, te wszystkie elementy implikują w konsekwencji koszty zakupu.
effect-dokumentacja-ochrony-danych-osobowych-Rodo-2018
 
Ochrona danych osobowych
W firmach mamy trzy typy danych osobowych - dane pracowników, dane klientów i dane kontrahentów. Dane przetwarzają wszyscy przedsiębiorcy, którzy zbierają informacje o tych podmiotach lub pracują z ich wykorzystaniem. Szczególnie ważne działy firm, w których przetwarza się dane osobowe to dział kadr, dział HR, dział marketingu oraz dział IT. Co podlega ochronie danych osobowych?
effect-kpi-czyli-kluczowe wskaźniki efektywności
 
Akademia Menedżera
Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości, powinno mierzyć i analizować własną działalność tak, by lepiej osiągnąć zamierzone cele. Pod pojęciem tej działalności rozumiemy tu jednak nie tylko rozwój samej organizacji, jej wyniki finansowe czy wydajnościowe, ale również przebieg i skuteczność procesów decyzyjnych, liczbę zgłoszonych i zrealizowanych reklamacji