In Zakupy / logistyka
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-dzialu-zakupow/kurs-transport-i-spedycja-zmiany-w-prawie-transportowym-czas-pracy-kierowcow-unijny-pakiet-drogowy

Szkolenie Zmiany w prawie transportowym – nowa sytuacja prawna

– jak nie stracić uprawnień przewozowych po zmianach prawa?

Zarządzasz firmą transportową?
Wykonujesz przewozy na potrzeby własne?
Prowadzisz działalność pośrednictwa w przewozie rzeczy?
Jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy spedycyjnej?
Jesteś kierownikiem działu transportu, spedycji, logistyki?
Zarządzasz kierowcami i rozliczasz czas pracy kierowców?

Weź udział w szkoleniu na temat rewolucyjnych zmian w prawie transportowym oraz w rozliczaniu czasu pracy kierowców.
Bądź na bieżąco z nowymi wymogami prawnymi obowiązującymi od 3 września 2018 roku.
Sprawdź, co się zmieniło w kontroli ruchu drogowego.
Nie pozwól zaskoczyć się nowymi karami i sankcjami, które mogą kosztować Twoją firmę utratę licencji.
Dowiedz się jakie zmiany planuje Unia Europejska w „unijnym pakiecie drogowym”.

Szkolenie zmiany w prawie transportowym oraz w rozliczaniu czasu pracy kierowców – dlaczego warto?

Celem szkolenia Zmiany w prawie transportowym jest więc zaznajomienie uczestników z nowymi regulacjami prawnymi, które weszły w życie w ostatnim okresie i przybliżenie tej części wiedzy dotyczącej działalności przewozowej, która służyć ma bezpiecznemu w kontekście wymogów formalnych wykonywaniu działalności. Posiadanie tej wiedzy prowadzić ma do uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi graczami rynkowymi.

Nasz Ekspert, konsultant wielu firm transportowych:

 • omówi na praktycznych przykładach wszystkie zmiany w prawie,
 • zapozna uczestników z nowymi interpretacjami,
 • wskaże najczęściej popełniane błędy, które mogą skutkować dotkliwymi karami,
 • odpowie na pytania i wątpliwości dotyczące nowelizacji czasu pracy kierowców.

Na szkoleniu poznasz przykłady skutecznych  odwołań od decyzji organów kontrolnych polskich i europejskich oraz skarg do sądów administracyjnych. 


uczestnicy szkolenia Zmiany w transporcie drogowym wybrali również:

Szkolenie reklamacje i dochodzenie roszczeń w spedycji i przewozach krajowych i międzynarodowych – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zmiany w prawie transportowym – cele szkolenia:

Celem szkolenia Zmiany w transporcie drogowym jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędów, które mogą sparaliżować lub uniemożliwić prowadzenie działalności przewozowej (utrata licencji, dotkliwe kary pieniężne).

Korzyści dla uczestników szkolenia Zmiany w transporcie drogowym

Przyswojenie w przystępnej formie zasobu wiedzy prawnej o zasadniczym znaczeniu dla wykonywanej działalności, dającej zarówno pewność w działaniu jak i brak obaw „przed nieznanym”.

Opanowanie sposobów unikania zagrożeń związanych z nieświadomością prawną.
Zyskanie argumentów w kontaktach z kontrahentami, kierowcami i innymi uczestnikami transportu drogowego.

PROGRAM

Zmiany w prawie transportowym – program szkolenia: 

Lawina zmian w prawie transportowym – nowa sytuacja prawna na polskich drogach od  3 września 2018r. omówienie i interpretacja nowości w prawie

Dostęp do rynku transportowego

 • możliwość utraty posiadanych uprawnień przewozowych w świetle nowych regulacji,
 • podział naruszeń prawa na poważne, bardzo poważne i najpoważniejsze oraz następstwa stosowania owej klasyfikacji,
 • resocjalizacja w transporcie – objaśnienie terminu.

Nowe taryfikatory i nowe kary

 • omówienie zasad karania firm transportowych i wykonujących przewozy na potrzeby własne na gruncie obowiązującego prawa
 • analiza obecnych sankcji nakładanych na kierowców w oraz krótkie przybliżenie procedury wykroczeniowej (mandat, nieprzyjęcie mandatu i jego konsekwencje),
 • wskazanie kar najczęściej stosowanych wobec kierowców,
 • przybliżenie obecnych (po zmianie) sankcji stosowanych wobec firm wykonujących przewozy oraz krótkie omówienie zasad odpowiedzialności administracyjnej,
 • nowe zasady karania zarządzających transportem, czyli jak nie stracić certyfikatu kompetencji zawodowych.

Naruszenia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców

 • kary po 3 września 2018r, szczegółowe omówienie sankcji za przekroczenie tygodniowego czasu pracy
 • czy bać się pracy w godzinach nocnych? – szczegółowe omówienie przepisów materialnych, uprawnień kontrolnych poszczególnych organów i praktyki ich działania,
 • czas pracy także pod lupą inspektorów,
 • normy dotyczące czasu pracy kierowców, obowiązkowe przerwy, odpoczynki – przypomnienie,
 • Rozporządzenie Rady 561/2006 i AETR oraz sankcje za naruszenie tych norm,
 • czas pracy jako najczęstsze pole konfliktów pomiędzy kierowcami i zarządzającymi firmą.
 • Od września pojawiają się między innymi kary za brak wpisu w tachografie nazwy kraju, w którym kierowca rozpoczął i zakończył pracę (100 zł za każdy dzień) oraz za przekroczenie 10 godzin czasu pracy w porze nocnej.

Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym w kontekście przejazdów pojazdami nienormatywnymi

 • nowe przepisy materialne,
 • szczególne wymogi przy przewozie kontenerów,
 • zasady karania i podmioty nimi objęte (nadawcy, załadowcy, odbiorcy),
 • jak nie stracić licencji, czyli omówienie tych sytuacji, które mogą skutkować wszczęciem postępowania zmierzającego do utraty uprawnień.

Zmiany rozporządzeń wykonawczych

 • regulacje dotyczące przewozu i mocowania ładunków,
 • wieziemy odpady po nowemu,
 • stan techniczny pojazdów jako najpoważniejsze naruszenie prawa – nowa treść rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Nad czym pracują organy unijne?

Omówienie założeń tzw. „pakietu drogowego” – delegowanie, zmiana zasad kabotażu, odpoczynki w kabinie pojazdu itp.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zmiany w prawie transportowym poprowadzi:

Maciej Wyrzykowski

Wybitny Ekspert planowania i rozliczania usług transportowych, konsultant wielu firm transportowych i spedycyjnych, od 20 lat związany z transportem i logistyką międzynarodową, doświadczony trener-praktyk. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym.
Na co dzień wspiera firmy w sprawach o odszkodowania, specjalizuje się w redagowaniu odwołań od decyzji organów kontrolnych zarówno polskich jak i europejskich, przygotowuje wzorcową dokumentację dla logistyków i spedytorów. Prawdopodobnie jako pierwszy Ekspert w kraju, na kanwie skargi do sądu przygotowanej dla Klienta doprowadził do wyraźnego potwierdzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, braku możliwości karania za przekroczenie nacisku osi wielokrotnej (sygnatura wyroku: II SA/Po 368/14).
Doświadczenie zdobywał pracując jako Inspektor a następnie Naczelnik Wydziału Inspekcji w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego, gdzie przeszedł gruntowne szkolenia prowadzone przez przedstawicieli organów kontrolnych z kilku krajów Europy tzn: Niemcy (ADR), Francja (czas pracy) Polska (uprawnienia transportowe, przewóz zwierząt, przewóz ładunków szybko psujących ATP).

Pracował też z sukcesami na stanowiskach wykonawczych w firmach transportowych (kierowca, spedytor), jak i kierowniczych (menedżer floty, kierownik transportu).
Od kilkunastu lat dzieli się swoich doświadczeniem na szkoleniach dla logistyków, spedytorów i przewoźników uzyskując najwyższe noty i opinie. Wykładowca akademicki na studiach w zakresie transportu i logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

Tematyka prowadzonych szkoleń:

 • uprawnienia transportowe europejskie i krajowe,
 • czas prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy i odpoczynki dla kierowców,
 • ewidencja czasu pracy kierowców, dla osób zajmujących się niniejszym zagadnieniem w firmach  transportowych i produkcyjnych,
 • przewóz ładunków nienormatywnych dla przedsiębiorców i kierowców,
 • prawo o ruchu drogowym dla kierowców,
 • przewóz drogowy towarów szybko psujących ATP,
 • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR,
 • kwalifikacje kierowców,
 • odpowiedzialność prawna uczestników przewozu drogowego w rożnych aspektach (cywilna, administracyjna, karna itd.),
 • prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego dla przedsiębiorców i kierowców w świetle przepisów krajowych,
 • umowy występujące w transporcie i spedycji,
 • postanowienia konwencji CMR,
 • prawo przewozowe.
METODY

Zmiany w transporcie drogowym – metody szkolenia:

Szkolenie Zmiany w transporcie drogowym będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

Szkolenie Zmiany w prawie transportowym adresujemy do:

 • wszystkich uczestników ruchu drogowego,
 • właścicieli i menedżerów firm przewozowych i spedycyjnych,
 • kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za transport i spedycję w firmach produkcyjnych i handlowych,
 • menedżerów i specjalistów działu logistyki i transportu,
 • osób odpowiedzialnych za wysyłkę i odbiór towaru, transport, spedycję i logistykę w firmie,
 • koordynatorów i specjalistów działów zakupów, logistyki,
 • osób zarządzających kierowcami i rozliczających czas pracy kierowców,
 • kierowników i pracowników działów HR.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Zmiany w prawie transportowym:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.