http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/szkolenie-reklamacje-i-dochodzenie-roszczen-w-spedycji-i-przewozach-krajowych-i-miedzynarodowych-2

Szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa

– Incoterms 2020, Konwencja CMR, Prawo przewozowe – prawa, obowiązki, reklamacje.

Weź udział w szkoleniu Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa, podczas którego:

 • uzyskasz odpowiedź na temat zmian Incoterms 2020 i ich wpływu na podziału obowiązków, kosztów i ryzyk związanych z dostawą towaru między sprzedającym i kupującym
 • dowiesz się jaka jest odpowiedzialność spedytora, a jaka przewoźnika?
 • podpowiemy dlaczego weryfikowanie uprawnień przewoźnika jest tak istotne?
 • wyjaśnimy jakie są różnice między umową spedycji, a umową przewozu?
 • nauczysz się skutecznie zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze
 • przedstawimy odpowiedzialność spedytora i zasady dochodzenia reklamacji z tytułu umowy spedycji
 • omówimy kto odpowiada za załadunek i rozładunek?
 • wyjaśnimy kto jest uprawniony do składania reklamacji do spedytora i przewoźnika?
 • podpowiemy dlaczego FOB nie należy używać do kontenerów?
 • wskażemy kary za podawanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym
 • poinstruujemy jak rozszerzyć odpowiedzialność poza przewoźnika na nadawcę i spedytora
 • przedstawimy wzory dokumentów przewozowych i spedycyjnych oraz rozwiniemy umiejętności poprawnego wypełniania dokumentów występujących w procesach spedycyjnych i transportowych.

Dodatkowo omówimy proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym istotne dla nadawców, spedytorów, logistyków, w tym kary, który suma podczas jednej kontroli może wynieść nawet 1 000 000zł.


uczestnicy szkolenia Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa wybrali również:

Szkolenie Dokumentacja, procedury, przydatne klauzule i niedozwolone praktyki w reklamacjach – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

transport i spedycja krajowa i międzynarodowa – cele szkolenia:

Celem szkolenia Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.

PROGRAM

Szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa – program szkolenia:

Ryzyko w dostawach – warunki handlowe INCOTERMS® 2020

 • obowiązki kupującego i sprzedającego
 • ryzyko kupującego i sprzedającego
 • koszt kupującego i sprzedającego
 • formuły dla wszystkich rodzajów transportu:
  EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP i DDP
 • formuły morskie i wodne śródlądowe:
  FAS, FOB, CFR i CIF
 • szkody w transporcie morskim i ubezpieczenia morskie:
  koszty transportu morskiego
 • obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM – Verified Gross Mass) –  aktualny stan przepisów:
  kogo dotyczą nowe obowiązki a kto jest zwolniony,
  – metoda ważenia całych kontenerów
  – ważenie ładunku i dodanie tary kontenera (tylko zarejestrowany załadowca)
  – rejestracja i certyfikacja załadowców
 • TOP 10, czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu formuł INCOTERMS®
 • Warunki Handlowe INCOTERMS® 2020

Ubezpieczenia

 • ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika co do wysokości odszkodowania w przewozach międzynarodowych
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie przewozu międzynarodowego
 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek
 • tzw. „ciche klauzule” – można mieć rację ale nie mieć pieniędzy
 • zakres ubezpieczenia CARGO
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 • najczęstsze powody odmowy zakładu ubezpieczeń i jak tego unikać

Przyczyny szkód w transporcie towarów oraz opóźnienia w dostawie

 • nieprawidłowy wybór środka transportu, rodzaju pojazdu lub naczepy
 • niewłaściwy stan techniczny pojazdu, naczepy (łyse opony, brudna plandeka, obce zapachy…)
 • niewłaściwy załadunek i rozmieszczenie towaru na pojeździe
 • niewłaściwe opakowanie
 • i wiele innych

Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu
 • przewoźnik używający podwykonawcy to nie spedycja!
 • zakres odpowiedzialności spedytora
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem
 • fałszywy przewoźnik, fałszywy podwykonawca
 • zasady bezpiecznego korzystania z giełd transportowych
 • czego masz prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi?
 • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora

Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – Konwencja CMR i Prawo przewozowe

 • podstawy prawne
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie mają mocy prawnej
 • kto ma obowiązek załadować, rozładować towar?
 • kto ma mocować towar na pojeździe? – podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie)
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy
 • nadawca odpowiada za wystawienie listu przewozowego – (który przepis to reguluje?)
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych (i wysokie kary za braki lub dane niezgodnie z rzeczywistością)
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie – co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor)?

Omówienie proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym istotne dla nadawców, spedytorów, logistyków

 • zakaz zlecania przewozu krajowego, międzynarodowego, kabotażowego podmiotom nieposiadającym zezwolenia/licencji na takie przewozy
 • spedytor, nadawca, podwykonawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnień przewoźnika i posiadania u siebie kopi stosownych zezwoleń, uprawnień, licencji przewoźnika (okres przechowania 5 lat)
 • obowiązek przekazania przewoźnikowi (musi nim dysponować kierowca) potwierdzenia zlecenia transportowego, aby organy kontrolne mogły ustalić kto zlecił transport
 • wysokie kary
  – za zlecenie przewozu podmiotowi nieuprawnionemu 200 000 zł
  – za brak przekazania przewoźnikowi „potwierdzenia zlecenie transportowego” 1500 zł
  – za brak archiwizacji dokumentów 100 000 zł
  – suma kar podczas jednej kontroli 1 000 000 zł
WYKŁADOWCA

Szkolenie transport i spedycja krajowa i międzynarodowa poprowadzi:

Wybitny Ekspert-praktyk w zakresie transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej, prawa przewozowego, konwencji CMR, konsultant największych firm w Polsce i trener TSL.  Od 30 lat związany z transportem, spedycją i logistyką międzynarodową. Doskonały znawca warunków dostaw INCOTERMS, specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń i reklamacjach z tytułu umowy sprzedaży międzynarodowej oraz spedycji i transportu. Konsultant wielu firm spedycyjnych i transportowych w sprawach o odszkodowanie, przygotowuje wzorcową dokumentację dla logistyków i spedytorów. Od kilkunastu lat dzieli się swoich doświadczeniem na szkoleniach dla kupców i logistyków, spedytorów i przewoźników, uzyskując najwyższe noty i opinie. Stały wykładowca Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.
Autor wielu publikacji na tematy związane z handlem zagranicznym i transportem międzynarodowym oraz ulubionego podręcznika logistyków „Transport i spedycja międzynarodowa w handlu zagranicznym”.
Karierę zawodową zaczynał w Zarządzie Portu Gdynia, potem pracował w C. Hartwig Warszawa i zagranicznych firmach logistycznych LEP International i GeoLogistics Corp.

Szkolił największych polskich przewoźników, oraz firmy Unilever, DSV, RABEN, GEFCO, ArcelorMittal, Kanlux S.A., GÓRKA CEMENT Sp. z o.o., GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o., Re Alloys Sp. z o.o., PACKPROFIL Sp. z o.o., Graal S.A., APERAM STAINLESS SERVICE SOLUTION POLAND Sp. z o.o. i wiele innych.

METODY

Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa – metody szkolenia:

Szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

Szkolenie Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa adresowane jest do:

 • kadry kierowniczej oraz pracowników odpowiadających za dostawy, eksport lub import towaru, z wykorzystaniem transportu i spedycji,
 • menedżerów i specjalistów działu handlowego,
 • osób odpowiedzialnych za wysyłkę i odbiór towaru, transport, spedycję i logistykę w firmie,
 • koordynatorów i specjalistów działów zakupów, logistyki i planowania produkcji,
 • firm przewozowych i spedycyjnych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia transport i spedycja krajowa i międzynarodowa:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
92%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.