In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/asertywny-szef-3-2-2?date=69374

Szkolenie asertywny szef

– trening asertywności i rozwoju wysokich kompetencji menedżerskich. Budowanie zaawansowanych technik komunikacji z zespołem

Szkolenie Asertywny Szef uczy asertywnych technik, za pomocą których menedżerowie wzmocnią swoją pozycję oraz poczucie pewności siebie i swoich działań w biznesie, tak potrzebne w niestabilnych czasach!

Asertywny Szef jest zdecydowany, sprawnie przekazuje zadania, stawia granice i nie czeka aż pracownicy się ich domyślą, skutecznie motywuje pracowników i egzekwuje wykonanie zadań.

Asertywny Szef jest MISTRZEM INFORMACJI ZWROTNEJ, śmiało udziela pracownikowi feedbacku o wynikach i o zachowaniach, ale nie krytykuje w złości, umie odmawiać bez manipulowania i posługiwania się poczuciem winy.

Asertywny Szef umie wyrażać własne zdanie i budować autorytet w relacjach z podwładnymi, przełożonymi, współpracownikami podczas narad, spotkań zespołowych, spotkań kadry kierowniczej, a nawet dyskusji nieformalnych na tematy drażliwe.

Asertywny Szef  doskonale radzi sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami, wie jak postępować z gwiazdami w zespole oraz wiecznymi malkontentami, krytykantami i wycofanymi introwertykami.

Podczas szkolenia Asertywny Szef przeanalizujemy techniki skutecznej komunikacji i nauczymy Cię, jak być asertywnym w pracy.
Pokażemy jak panować nad emocjami – samokontrola jest niezbędną umiejętnością do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy – ze współpracownikami.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Asertywność w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Jak być asertywnym – cele szkolenia:

 • Budowanie asertywnej postawy sprzyjającej wywieraniu wpływu w relacjach z pracownikami
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności w kontaktach z pracownikami, przełożonymi
 • Nabycie i/lub rozwijanie umiejętności:
  – jasnego i motywującego wyrażania poleceń
  – wzmacniania i chwalenia pracowników
  – stawiania granic oraz asertywnej odmowy
  – wyważonego formułowania swojego zdania i argumentowania swoich racji
  – udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, korygowania zachowań pracowników i współpracowników
  – odbierania krytyki ze strony pracownika z dystansem do emocji
  – skutecznego radzenia sobie z presją psychologiczną, straszeniem, agresją i gniewem pracowników
 • Poznanie efektywnych sposobów radzenia sobie z najczęściej spotykanymi postawami i reakcjami tzw. trudnych pracowników
 • Rozwijanie umiejętności stosowania odpowiednich technik asertywności i obrony przed manipulacjami

Asertywna komunikacja sprawdź…

PROGRAM

Asertywny Szef – program szkolenia:

Czy jestem asertywnym Szefem? Dlaczego warto być asertywnym Szefem? Diagnoza własnego poziomu asertywności

 • Korzyści wynikające z bycia asertywnym Szefem
 • Partnerski a niepartnerski styl prowadzenia rozmowy i budowania relacji z podwładnym
 • Pakiet testów diagnozujących asertywność – moja „Mapa Asertywności” – autoanaliza obecnego poziomu asertywności Uczestników

Siła autorytetu Szefa – jakim jestem Szefem, moje prawa jako Szefa?

 • Czynniki budujące autorytet Szefa:
  – autorytet funkcji
  – autorytet doświadczenia i kompetencji
  – autorytet osobowości
  – autorytet w oparciu o wartości
 • Prawa Szefa podstawą jego asertywnej postawy („Jako Szef mam prawo do?”)
 • Awans w zespole – problem czy szansa dla Szefa?
 • Umiejętność kontrolowania dystansu w relacjach z podwładnymi
 • Asertywna mowa ciała – czy asertywność widać „gołym okiem”?

Ćwiczenia komunikacji niewerbalnej Szefa – scenki z nagraniem kamerą VHS (co widzą pracownicy patrząc na Ciebie? – co można wyczytać z postawy ciała, gesty budujące i obniżające autorytet, mimika twarzy…)

 • Techniki asertywne w codziennej praktyce Szefa
 • Zasady motywującego przekazywania swoich oczekiwań i wydawania poleceń pracownikom
 • Algorytm motywującego polecenia
 • Techniki komunikowania szefowskich decyzji i ich obrony
 • Podstawowy model skutecznego szefowskiego: „NIE”
 • Przykłady rozmów w oparciu o szefowskie „NIE”
 • Inne techniki odmowy pracownikom
 • Modele chwalenia i nagradzania
 • Asertywne zasady prowadzenia rozmów doceniających z pracownikami
 • Asertywne udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
  – komunikaty „JA”
  – techniki konstruktywne krytyki: FUKOZ, FUPR, „kanapka” i inne
 • Zachowania werbalne (zdania) budujące poczucie mocy Szefa w konfliktowych sytuacjach z pracownikami

Trudna sytuacja bycia krytykowanym Szefem – gdy pracownik nas krytykuje…

 • Zdrowe podejście do krytyki – „to tylko jedna z wielu możliwych opinii…”
 • Chwila prawdy o krytyce ? zastrzeżenia uzasadnione i nieuzasadnione
 • Wzory zachowań skutecznych w radzeniu sobie z uzasadnioną i nieuzasadnioną krytyką ze strony  pracownika
 • Reagowanie na krytykę personalną lub firmy
 • Krytyka nie jedno ma imię:
  – radzenie sobie z krytyką nadmiernie uzasadnioną
  – demaskowanie krytyki aluzyjnej
  – reakcja na krytykę agresywną
  – reakcja na krytykę zaskakującą
 • Poszukiwanie i uprzedzanie krytyki
 • „Odtruwanie pracownika” – jak reagować na narzekanie podwładnych?

Asertywne sposoby na trudnych pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie robią tego, co powinni?
 • Efektywność w pracy a piramida Maslowa i dwuczynnikowa koncepcja Herzberga
 • Narzędzia szefowskie w relacjach z pracownikami o cechach:
  – doświadczonego i kompetentnego, ale niesolidnego
  – nadwrażliwego malkontenta
  – „nałogowego krytykanta”
  – gwiazdy w zespole
  – wycofanego introwertyka
  -…itd.

Inteligencja emocjonalna menedżera

 • Uczucia i emocje w relacjach zawodowych – czym są i czy można je  stłumić?
 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji i emocji innych ludzi
 • Trudna emocja: gniew
  – zrozumieć swój gniew – rola informacyjna i energetyczna gniewu
  – fizjologia i dynamika uczucia gniewu
  – asertywny, bezpieczny sposób wyrażania gniewu
  – jak reagować na gniew pracownika?
  – jak radzić sobie, kiedy to nas opanował gniew?
  – co dalej po wybuchu?
  – jak postępować ze „starym” gniewem? (zaszłości, dawne wpadki)
 • Trudne emocje: strach i wstyd
  – jak zachować spokój w trudnej sytuacji, jak świadomie sterować swoimi emocjami w biznesie?
  – jak wykorzystywać  strach do poprawy relacji z innymi ludźmi?
  – intuicja w pracy – czym jest i czy warto się nią kierować w relacjach biznesowych?
 • Emocje w pracy – jak wykorzystywać ich siłę? Przykłady uczestników szkolenia ich omówienie i opracowanie strategii poradzenia sobie z nimi

Profilaktyka spadku motywacji do pracy Szefa

 • Przyczyny obniżającego się poziomu motywacji – jak zapobiec tej sytuacji?
 • Źródła stresu –  indywidualne, organizacyjne, specyficzne dla stanowiska
 • Autodiagnoza stresu zawodowego
 • Zjawisko sumowania się stresu – źródła stresu w sytuacjach życiowych
 • Typ osobowości A – osobowość, która generuje stres
 • Techniki relaksacji i pokonywania stresu
WYKŁADOWCA

Trenerem Szkolenia Asertywny Szef będzie:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęcia

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.
Specjalizuje się w treningach asertywności,
asertywność w pracy, jak być asertywnym, asertywność na co dzień, asertywna komunikacja, asertywny kupiec, asertywność menedżera.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Szkolenie Asertywny Szef – metody:

Szkolenie zawiera ponad 85% zajęć treningowych. Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

ADRESACI

Szkolenie jak być asertywnym adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych, a w szczególności do:

 • kierowników działów
 • szefów zespołów
 • kierowników i specjalistów Zarządzających Personelem

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją komunikację w zespole

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Asertywny Szef – jak być asertywnym?

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

20-21.06.2024 Szczyrk
Hotel Elbrus***Wellness&Spa
1599 ZŁ (NETTO)
17-18.10.2024 Szczyrk
Hotel Elbrus***Wellness&Spa
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.