In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/efektywna-komunikacja-i-wspolpraca-w-zespole

Szkolenie Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

– dwa monologi nie tworzą dialogu – czyli jak budować mosty, skutecznie komunikować się i rozwijać współpracę w zespole i między zespołami?    

 • Opanowanie stosowania technik skutecznej komunikacji
 • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi
 • Efektywna interpretacja i kontrolowanie własnych zachowań niewerbalnych w relacji ze współpracownikami
 • Opanowanie metod podnoszących zdolności komunikacyjne na poziomie werbalnym
 • Sprawne przekazywanie i odbieranie informacji
 • Umiejętność wykorzystania komunikacji werbalnej i niewerbalnej do budowy poprawnych relacji interpersonalnych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenie trudnych rozmów w sposób asertywny
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole
 • Określenie kierunku dalszej pracy nad rozwojem umiejętności komunikacyjnych uczestników
CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

 • Utrzymywanie pozytywnych relacji ze współpracownikami
 • Wykorzystanie mowy ciała
 • Sprawne przekazywanie i odbieranie informacji
 • Komunikowanie się przez telefon i drogą mailową
 • Rozpoznawanie własnego stylu komunikowania się i dostosowywanie do odbiorcy
PROGRAM

PROGRAM:

Komunikacja w firmie

 • kodowanie i odbiór przekazu
 • rodzaje komunikacji
 • warunki skutecznej komunikacji
 • komunikacja ustna a pisemna

Proces komunikacji ze współpracownikami.

Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej – co zostało powiedziane?

Techniki i narzędzia skutecznego porozumiewania się. 

Zasady skutecznej komunikacji

Budowanie relacji.

Dopasowanie stylu komunikowania do danego typu rozmówcy.

Błędy w komunikacji.

Bariery komunikacyjne.

Komunikacja mailowa i telefoniczna.

Podstawowe reguły i zasady komunikacji werbalnej i  niewerbalnej. Wykorzystanie znaczenia komunikacji niewerbalnej

Manipulowanie i zafałszowywanie mowy ciała. Interpretacja „mowy ciała”.

Aranżowanie przestrzeni i dystansu w komunikacji niewerbalnej.

Określanie i respektowanie stref dystansu społecznego.

 • pojęcie terytorium
 • wykorzystanie dystansu psychologicznego w różnych sytuacjach interpersonalnych
 • zarządzanie przestrzenią
 • efekt pierwszego wrażenia
 • trafność kodowania i dekodowania zachowań niewerbalnych
 • spójność komunikacji na jej dwóch poziomach
 • rola pantomimiki oraz mimiki w komunikacji niewerbalnej.

Praca w grupach: studia przypadków, ćwiczenia wraz z  analizą zebranego materiału z wnioskami dla poszczególnych uczestników ze strony trenera oraz uczestników wobec siebie.

Czynniki sukcesu w komunikacji.

Analiza czynników ułatwiających efektywną komunikację i racjonalne wywieranie wpływu

 • „Przekład” na język odbiorcy
 • Taktyki stosowane w  modelu perswazyjnym
 • Zjawisko wywierania wpływu, kompromisu i synergii w efektywnej pracy zespołowej
 • Uwzględnienie dotychczasowych poglądów odbiorcy
 • Argumenty racjonalne i emocjonalne
 • Indywidualny styl wywierania wpływu
 • Sieci informacyjne i ich efektywność
 • Wpływ rywalizacji i współpracy na efektywność komunikacji
 • Zjawisko synergii w pracy zespołu

Efektywne prowadzenie rozmów w różnych sytuacjach.

Kształtowanie własnego wizerunku w roli nadawcy i odbiorcy komunikatu.

Aktywne słuchanie, jako narzędzie skutecznej komunikacji.

Sztuka zadawania pytań. Parafraza, odzwierciedlenie, zasada podobieństwa.

Rola dykcji i intonacji. operowanie melodyką głosu i tempem mówienia, dostosowanie się do rozmówcy.

Podsumowanie i ocena.

Feedback jako kluczowa sprawność interpersonalna 

 • Jak efektywnie dawać informację zwrotną?
 • Test Analiza własnego stylu komunikacyjnego
 • Budowanie kultury otwartej komunikacji przez konstruktywną informację zwrotną
 • Jak korygować zachowania współpracowników nie uderzając w ich motywację i nie niszcząc relacji – doskonalenie umiejętności
 • Jak przygotować się do rozmowy, żeby sprawnie kontrolować jej przebieg?

Scenki w podgrupach

Asertywność w pracy

Mini-wykład, dyskusja – przygotowanie do warsztatu

Asertywna droga wyrażania emocji

Asertywne wyrażanie i przyjmowanie krytyki.

Obrona własnego stanowiska.

Asertywne techniki:

 • Zdarta płyta
 • Zamglenie
 • Technika słonia

Case’y, warsztat w podgrupach, feedback grupy i trenera.

Test –  Mapa asertywności. 

Trudne sytuacje w komunikacji

 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami
 • Osłabianie emocji
 • Co zrobić by „nie dać wejść sobie na głowę” czyli asertywna obrona
 • „Stanowczo, bez lęku” – podstawowe zasady kształtujące asertywną postawę i komunikację
 • Świadome zarządzanie własnymi emocjami na poziomie sygnałów fizycznych i emocjonalnych
 • Komunikat “Ja”
 • Technika FUO (fakty, ustosunkowanie, oczekiwania)
 • Zamiana ocen na opinie
 • Uprzedzanie krytyki
 • Odpowiadanie na krytykę

Rozwiązywanie konfliktów w zespołach

 • Najczęstsze przyczyny powstawania konfliktów w zespołach i pomiędzy zespołami
 • Zjawisko eskalacji konfliktu
 • Style rozwiązywania konfliktu
 • Komunikacja w sytuacji konfliktowej
 • Przełamywanie oporu i indywidualnych barier
 • Wypracowanie wsparcia i zaufania
 • Wytworzenie poczucia więzi w ramach całej organizacji
 • Zrozumienie znaczenia budowania wspólnej tożsamości wszystkich działów w firmie.

Scenki wypracowujące skuteczne i nie inwazyjne sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zaproponowanych przez uczestników (sytuacje własne z życia zawodowego uczestników).

Case study

Wypracowanie skutecznych rozwiązań komunikowania się wewnątrz zespołu, sposoby implementacji wypracowanych rozwiązań  w organizacji.

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Joanna Cisek-Dąbrowska

Znalezione obrazy dla zapytania joanna cisek dąbrowska psycholog zdjęcia

Psycholog, doświadczony trener z bogatą praktyką rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacja trenera I i II stopnia PTP (licencja trenera nr 170). Doradca biznesowy, coach, inspirator rozwoju osobistego menedżerów polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Pełni funkcję menedżera ds. szkoleń w Katowickiej Strefie Ekonomicznej S.A. Swoją karierę trenerską zaczynała na początku lat 90-tych prowadząc treningi i seminaria z asertywności pod okiem doświadczonych superwizorów PTP. Należała do grona osób zaangażowanych w poszukiwanie zastosowania metodologii treningu asertywności w biznesie w ramach prac Stowarzyszenia Trenerów Asertywności.

Wykładowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (studia podyplomowe: „Psychologia menedżerska”, „Trener i menedżer szkoleń”), Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki (studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem”).

Specjalizuje się w obszarze zarządzania i rozwoju potencjału kadry menedżerskiej ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych.

Ukończyła prestiżową szkołę coachów prowadzoną przez Erickson College International „The Art and Science of Coaching”, aktualnie w trakcie certyfikacji ICF.

Swoją przygodę z coachingiem rozpoczęła się w 2004 roku w trakcie współpracy trenerskiej z  Pionem Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A.  Przez kilka lat prowadziła  executive coaching dla dyrektorów placówek (7 projektów rocznych) zgodnie z modelem GROW sir Johna Whitemoore’a.

Realizuje usługi doradcze oraz przygotowuje innowacyjne projekty szkoleniowe z zakresu:

 • rozwoju umiejętności menedżerskich – komunikacji interpersonalnej, efektywności indywidualnej, zarządzania czasem, budowania zespołu, zarządzania zespołem projektowym, asertywności, coaching’u.

Posiada praktykę w projektowaniu szkoleń pomocnych w rozwiązaniu konkretnych problemów organizacyjnych i rozwojowych oraz coachingu.

Przygotowała i realizowała projekty dla znanych firm doradczych Ernst & Young, ISO Swedish-Managment Group Poland, SLG International Training Centre.

Uczestniczyła w 2-letnim projekcie szkoleniowym dla konsultantów „Firma 2000” organizowanym przez ActiVoca oraz PriceWaterhouseCoopers.

W swojej bogatej karierze trenerskiej przeszkoliła między innymi kilkuset menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz pracowników liniowych wielu firm produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz banków z całej Polski m.in.:
Makro Cash & Carry Polska S.A.
Lear Corporation Sp. z o.o.
Delphi Polska Automotive System Sp. z o.o.
Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Multibank BRE Bank S.A.
Lentex S.A.
BOC Polska Sp. z o.o.
PZU Życie S.A.
Grupa Fiat Auto Poland

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jej udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

 

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie zawiera ponad 85% zajęć treningowych. Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem: gier i scenek symulacyjnych, case studies, pracy w podgrupach, zadań indywidualnych dla uczestników.

Podczas szkolenia uczestnicy uczą się i pracują na własnych sytuacjach, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

szkolenie skierowane jest do członków zespołów

ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.