In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/efektywna-organizacja-i-zarzadzanie-zespolem-2

efektywna organizacja i zarządzanie zespołem

– milowy krok do doskonałości organizacji  

Program warsztatów pozwala nabyć kluczowe umiejętności z zakresu efektywnego i skutecznego przewodzenia i zarządzania potencjałem ludzkim w celu osiągania zakładanych wyników. Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces. Projektując dla Państwa warsztat uwzględniliśmy zarówno aspekty komunikacji interpersonalnej jak i potrzebę rozwoju osobistego oraz radzenia sobie z demotywatorami.

Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem aspektów: asertywności, komunikacji, kształtowania własnej wartości i relacji interpersonalnych. Co takiego dzieje się w zespołach i jak wykorzystać swoje naturalne predyspozycje, aby twoje przywództwo było efektywne  i zespół pracował wydajnie? Jakie elementy muszą zaistnieć, abyś miał poczucie inspiracji do działania i zarażania pozytywnym nastawieniem do działania innych? Co mówi twój wizerunek innym, a co ty chcesz przekazać?  O tym dowiesz się podczas warsztatów.

Nowoczesne zarządzanie zespołami pracowniczymi to szeroka dziedzina i zbiór praktycznych umiejętności, dlatego umiejętne ich dostosowanie i sprawne wykorzystanie w praktyce gwarantują sukces w zarządzaniu pracownikami, a w efekcie wzrost wydajności w realizacji celów stawianych przez organizacje. Szkolenie nastawione jest na zdobycie praktycznych umiejętności budowania zespołu i poznania sposobów kreowania atmosfery efektywnej współpracy w zespole ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komunikacji wewnętrznej. Nasi trenerzy podkreślają, że umiejętność budowania zespołu opartego na wzajemnej współpracy jego członków jest podstawą skutecznego realizowania wyznaczonych zadań.


Uczestnicy szkolenia Efektywna organizacja i zarządzanie zespołem wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

efektywna organizacja i zarządzanie zespołem – cele szkolenia:

Korzyści dla organizacji:

 • Zwiększenie efektywności i produktywności organizacji
 • Zdobycie przez pracowników umiejętności zarządzania ograniczeniami
 • Świadome zarządzanie priorytetami i realne planowanie działań biznesowych
 • Możliwość precyzyjnego zastosowania nowych często niekonwencjonalnych strategii działania
 • Rozwinięcie umiejętności stawiania właściwych celów i podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych
 • Wzrost efektywności komunikacji i wzajemnego zrozumienia intencji.

Korzyści dla uczestników warsztatów: 

 • Poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem oraz narzędzi i technik skutecznej komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Dowiesz się jak przełożyć teorię zarządzania czasem na konkretne rozwiązania
 • Rozwinięcie umiejętności inspirowania do podejmowania wyzwań i zmian
 • Wzrost efektywności m.in poprzez skuteczniejsze delegowanie
 • Znalezienie harmonii między życiem osobistym i zawodowym
 • Umiejętność planowania w kontekście produktywności
 • Zdobędziesz nowe umiejętności podczas symulacji, dzięki czemu będziesz miał możliwość wprowadzenia widocznych usprawnień
 • Umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w odniesieniu do kolegów z zespołu
 • Odkrycie i wzmocnienie u siebie cech lidera
 • Nabycie umiejętności zapobiegania powstawaniu konfliktów oraz umiejętne rozwiązywanie tych, które już zaistniały
 • Zwiększenie własnej skuteczności we współpracy z innymi
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów, przy zachowaniu odpowiednich relacji z innymi
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian postaw
 • Przećwiczenie w sytuacji służbowej ustalania pierwszeństwa
 • Utwierdzenie przekonania, iż w nawet w trudnych sytuacjach służbowych można znaleźć dobre rozwiązanie zgodne z etykietą.

Dodatkowo uczestnicy będą wiedzieli:

 • W jaki sposób formułować jasny i precyzyjny komunikat zrozumiały dla odbiorcy
 • W jaki sposób identyfikować własne silne strony i obszary do rozwoju
 • Poznają korzyści, jakie odnoszą menedżerowie wykorzystujący przywództwo do zarządzania organizacją
 • Dowiedzą się dlaczego własne rozwiązania i decyzje choć słuszne, okazują się często nieskuteczne
 • Poznają skuteczne sposoby motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów
 • Dowiedzą się czym są blokady komunikacyjne i jak je pokonywać
 • Jak kształtować postawy optymistycznego podejścia do realizacji skomplikowanych zadań.
PROGRAM

efektywna organizacja i zarządzanie zespołem – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych:

• Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się
• Identyfikacja oczekiwań i doświadczeń uczestników
• Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
• Ćwiczenie zespołowe: „Co jest lepsze i dlaczego?”

Cele ćwiczenia: Pokonywanie blokad twórczych oraz odkrywanie ukrytych rzeczy oraz integracja zespołu.

Zarządzanie zespołem i komunikacją:

• Czym jest komunikacja w organizacji?
• Charakterystyka menedżera i określenie własnych predyspozycji kierowniczych uczestników
• Kompetencje i wyzwania skutecznego menedżera w XXI wieku
• Komunikowanie się lidera z zespołem
• Przegląd błędów komunikacyjnych w organizacji
• Ćwiczenie zespołowe: „KWADRATY W CZĘŚCIACH”.

Cele ćwiczenia: Zrozumienie, że praca zespołowa stanowi skuteczny sposób rozwiązywania problemów. Uświadomienie, że upór w pracy zespołowej stanowi przeszkodę. Nauczenie się, że głównym powodem by pracować zespołowo, jest osiągnięcie wspólnego celu a nie uzyskanie osobistych korzyści czy indywidualnego sukcesu.

Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu:

• Analiza transakcyjna w komunikacji
• Zasady udzielania informacji zwrotnej
• Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji
• Aktywne słuchanie
• Komunikacja jawna i ukryta.
• Ćwiczenie zespołowe: „ASERTYWNOŚĆ MA ZNACZENIE”.

Cele ćwiczenia: Identyfikacja i obrona własnego terytorium. Uświadomienie własnych potrzeb i asertywne zaspokajanie ich.

Kluczowe zagadnienia związane z budowaniem zespołu:

• Wyznaczanie celów i ich egzekwowanie
• Budowanie zespołów wysokiej skuteczności, wykorzystanie ról zespołowych
• Motywowanie i ocenianie członków zespołu projektowego
• Pozytywne podejście do współpracy
• Konstruktywne reakcje i postawy
• Budowanie autorytetu lidera
• Ćwiczenie symulacyjne: z postaw członków zespołu: „Nic mnie to nie obchodzi”.

Cele ćwiczenia: Pobudzenie uczestników do działania. Autodiagnoza roli zespołowej. Rozwijanie kreatywności.

Fazy rozwoju zespołu projektowego – gra symulacyjna „nasa” lub „statek kosmiczny”:

• Role zespołowe
• Faza orientacji i zależności
• Faza konfliktu i buntu
• Faza spójności i współpracy w grupie
• Faza celowej i świadomej aktywności grupy
• Faza końcowa.

Cele ćwiczenia: Pobudzenie uczestników do działania, Autodiagnoza roli zespołowej. Rozwijanie kreatywności i wychodzenie poza utarte schematy.

Jak zbudować efektywny zespół? – czyli kompendium wiedzy dla kierownika:

• Korzystne i kłopotliwe role w grupie
• Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu
• Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole
• Organizacja i prowadzenie spotkań z zespołem (prezentacja, prowadzenie spotkania – odwaga, pewność siebie)
• Funkcje Team Leader’a – z naciskiem na delegowanie (pozostałe zostają w rękach obecnego TL)
• Działania, które podnoszą skuteczność zespołu
• Organizacja, prowadzenie, koordynacja realizowanych w zespole calli z klientami, dbałość o ich właściwy przebieg
• Relacje między członkami zespołu
• Czynniki decydujące o sukcesie zespołu
• Grafiki pracy, plany urlopowe (z uwzględnieniem świąt w krajach klientów) – tworzenie, koordynacja
• Ćwiczenie zespołowe: „ LUWR”.

Cele ćwiczenia: Umiejętność nawiązania dyskusji o sposobach i zasadach interpretacji cudzych myśli lub o podobieństwach i różnicach między określonymi grupami.

Ustalanie celu i priorytetów:

• Model osiągania celów – wizja, test, elastyczność
• Zasady przywództwa sytuacyjnego Blancharda – czyli jak wykorzystać odpowiednio czas na realizację zadań
• Zyskiwanie czasu dzięki kasowaniu negatywnych nawyków – lista rzeczy, których nie należy robić
• Ćwiczenie zespołowe: „OBCY ”.

Cele ćwiczenia: Doświadczenie różnorodności i kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i postaw asertywnego zachowania.

Delegowanie i egzekwowanie zadań w obrębie zespołu:

• Kluczowe zasady wyznaczania celów
• Diagram podziału odpowiedzialności
• Monitorowanie i kontrola pracy zespołu
• Ćwiczenie zespołowe: „Pocztex”
• Ćwiczenie zespołowe: „Bajka – budowanie wirtualnego zespołu, współdziałanie, współpraca”.

Cel ćwiczenia: Wypracowanie efektu synergii we współdziałaniu (kiedy jedni się wypalają inni wspierają ich, inspirują do następnych pomysłów).

Skuteczne koordynowanie działań w zespole:

• Etapy i zasady prowadzenia spotkań zespołu z wykorzystaniem jego potencjału
• Mechanizmy grupowe w trakcie spotkania zespołu
• Aspekt wielowymiarowej komunikacji
• Opanowanie sztuki przekonywania – jak radzić sobie z nieczystymi chwytami w rozmowie?
• Sztuka zadawania właściwych pytań i udzielania precyzyjnych odpowiedzi
• Ćwiczenie zespołowe: „ MAPA ŚWIATA”.

Cel ćwiczenia: pokazanie uczestnikom, że ludzie w różny sposób postrzegają świat, sytuacje. Pokazanie uczestnikom, że czasami to co wydaje nam się trwałe i niezmienne, w oczach innych może być zupełnie inaczej postrzegane. Pobudzenie uczestników do dialogu i negocjacji.

Walka z pożeraczami czasu – zestaw praktycznych wskazówek:

• Najwięksi marnotrawcy czasu w organizacjach
• Techniki eliminowania marnotrawstwa czasu
• Główne dylematy w zarządzaniu czasem
• Teoria buforów, jako metoda walki ze stratami czasu
• Synteza problemów dotyczących zarządzania czasem menedżerów.

 System zwiększania efektywności osobistej:

• Proces zarządzania strumieniem zadań
• Budowa efektywnego modelu wpływających do nas zadań
• Sztuka bezstresowej efektywności, czyli jak krok po kroku zwiększać swoją wydajność
• Studium przypadku – wykorzystanie kalendarza Google i aplikacji Google w zarządzaniu zadaniami i wielozadaniowością.

Podsumowanie warsztatow i wnioski końcowe.

WYKŁADOWCA

Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
i zarządzania projektami.
Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

Opinie uczestników:

 • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
 • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
 • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
 • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
 • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
 • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
 • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
METODY

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie – metody szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu).

ADRESACI

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

 • kierownictwa firmy
 • szefów zespołów
 • specjalistów działów personalnych

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Efektywna organizacja i zarządzanie zespołem w firmie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.