In Akademia Menedżera, Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/finanse-menedzerskie

Szkolenie finanse dla menedżerów – co mówią liczby? Sprawdź kondycję finansową swojej firmy! Dowiedz się jakie informacje musisz analizować, by skutecznie zarządzać firmą i podejmować trafne decyzje? 

– zarządzanie finansami w czasie burzy. Analiza danych, kosztów, ocena płynności i sytuacji finansowej firmy.

Menedżerowie!
Warto wiedzieć dokąd zmierza Wasza firma!
Jaka jest jej kondycja finansowa!
Jak zachować czujność i uchwycić niepokojące symptomy!
Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych, szczególnie na niestabilnym rynku?

Uczymy menedżerów rozumienia procesów finansowych w firmie, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.
Mówimy o trudnych pojęciach finansowych ludzkim językiem.
Proponujemy spojrzenie na zarządzanie finansami, które sięga głębiej i wykracza poza pryzmat księgowości i sprawozdawczości finansowej!

Odpowiemy na ważne w dzisiejszych realiach pytania o finanse firmy:

 • Jakie informacje musisz analizować, by skutecznie zarządzać firmą?
 • Skąd czerpać dane finansowe?
 • Czy jak zadbasz o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku?
 • Jak krąży pieniądz w firmie?
 • Co generuje koszty?
 • Jak cash flow wpływa na firmę?
 • Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?
 • Co posiadamy, a co widzimy w papierach?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jak dalece można się zadłużać?
  i… wiele innych, na które musisz umieć znaleźć odpowiedź, by trzymać ręce na pulsie!

Podczas szkolenia finanse dla menedżerów:

 • poznasz kluczowe elementy finansów firmy, zasady interpretacji i wyciągania wniosków,
 • ocenisz kondycję spółki na podstawie sprawozdań finansowych,
 • zrozumiesz różne kategorie kosztów, by w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • zrozumiesz wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • ocenisz opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bądź strażnikiem finansów w czasie burzy i partnerem dla księgowej i służb finansowych!
Szkolenie finanse dla menedżerów prowadzi Ekspert, który w wyjątkowo przystępny sposób mówi o skomplikowanych procesach finansowych w firmie.


Uczestnicy szkolenia finanse dla menedżerów wybrali również:

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Finanse dla menedżerów – cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?
 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych?
 • Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
 • Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
 • W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
 • Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Co daj menedżerowi ocena płynności finansowej?
 • Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
 • Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
 • Jak ocenić opłacalność planowanych działań?
PROGRAM

Szkolenie Finanse dla menedżerów – program:

O co chodzi w biznesie. Podstawowe źródła informacji finansowej

 • cel prowadzenia działalności – dokąd zmierzamy? co w związku z tym powinniśmy wiedzieć? jakich informacji i gdzie szukać?
 • zyski – cel nadrzędny – czy na pewno?
 • zyski i pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • w jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet niezbędnych informacji finansowych?
 • czym jest sprawozdanie finansowe? jakich informacji należy szukać w sprawozdaniu?
 • księgowość a finanse – czyli jak znaleźć wspólny język z księgową? czy menedżer musi mieć wiedzę księgową?
 • na jakich danych opiera się wiedza o sytuacji finansowej Twojej firmy?
 • efektywne podejście do zarządzania finansami, czyli jak poukładać niezbędne informacje, by efektywnie zarządzać?

Zacznijmy od pieniądza

 • dlaczego pieniądz zmienia wartość? jaka jest skala zmian wartości pieniądza?
 • kilka słów o matematyce finansowej – procent prosty i składany
 • inflacja i siła nabywcza pieniądza
 • koszt kapitału – nic nie jest za darmo
 • co oznacza średni ważony koszt kapitału i gdzie ma zastosowanie?
 • co oznaczają CAPEX i OPEX?

Skąd się bierze wynik w firmie?

 • co oznacza wynik finansowy? czy firma, która ma zyski jest bogata? czy jak zadbamy o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku?
 • zacznijmy od zasad liczenia wyniku – czym są przychody a czym są koszty?
 • koszty – drugie dno i ukryte znaczenie podstawowych kategorii ekonomicznych
 • dlaczego koszty się klasyfikuje według różnych kryteriów i czemu taki podział służy?
 • zespół „4” i „5” – efektywna klasyfikacja kosztów – dwa warianty prezentacji kosztów
 • koszty stałe i zmienne – klucz do planowania i budżetowania
 • MPK – dlaczego wprowadzamy jeszcze jeden podział kosztów?
 • czym jest EBIT i jaka jest jego rola w zarządzaniu?
 • firma powinna być rentowna – analiza rentowności
 • zjawisko dźwigni operacyjnej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje

Controlling w firmie, planowanie i budżetowanie

 • klasyfikacji kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej – wróćmy do MPK
 • czym jest controlling i jakich zmian w firmie wymaga?
 • centra kosztów w firmie
 • bez planu się nie obejdzie
 • znajomość klasyfikacji kosztów umożliwia skuteczne budżetowanie
 • jednostkowy koszt zmienny – co się na ten koszt składa?
 • elementy zarządzania projektami
 • koszty stałe wcale nie są stałe…
 • marża a opłacalność podejmowanych decyzji 

   Zarządzanie zasobami

   • majątek w firmie – czy każda firma musi posiadać majątek? co oznacza posiadanie sprzętu? czym się różni posiadanie od użytkowania w informacjach sprawozdawczych?
   • wróćmy do CAPEX – jak efektywnie sfinansować zakupy inwestycyjne?
   • kredyt a leasing – warto znać różnice
   • specyfika kapitałów podstawowych firmy w kontekście ryzyka właściciela
   • jak dalece firma może się zadłużać?
   • polityka kapitału pracującego – zasoby krótkoterminowe i ich wpływ na wynik firmy
   • zapasy w firmie – dlaczego zapasy są określane jako „zamrażalnik gotówki”? jakie jest przełożenie zapasów na koszty? skąd biorą się wartości zapasów? czym jest koszty wytworzenia? jak zarządzać zapasami? czym jest model ABC, a czym XYZ?
   • należności od odbiorców – polityka kredytowania klienta

   Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

   Zbiorcza ocena wskaźnikowa w firmie – które wskaźniki są najważniejsze?

   Elementy czytania sprawozdania finansowego

   • zacznijmy od analizy rentowności – wskaźniki ROS, ROA i ROE
   • analiza produktywności majątku – czyli efektywność zasobów, którymi spółka dysponuje
   • jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
   • jak dokonać oceny płynności?
   • kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki – wskaźniki rotacji w dniach obrotu
   • analiza sprawności gospodarowania czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cyklu konwersji?
   • Model DuPonta, Altmana i modele dyskryminacyjne – pełne spektrum wskaźnikowe
   • spryt firmy – na co zwrócić uwagę czytając sprawozdanie? jakie są możliwości oddziaływania na wyniki firmy?

   Cash flow – najlepsze źródło informacji o pieniądzach w firmie

   • zysk i kasa – jak zestawić matematycznie te dwie kategorie?
   • czym jest EBITDA? uproszczone modele CF
   • kapitał pracujący w cash flow – polityka płynności i polityka rentowności w jednym dokumencie
   • wpływy i wydatki inwestycyjne i finansowe – pełny o0braz ruchów kasy w firmie
   • jak ocenić działalność firmy na bazie cash flow?

   Wstęp do badania efektywności inwestycji w firmie

   • zacznijmy od sposobów sfinansowania projektu i określmy koszt kapitału
   • wykorzystajmy wiedzę i zmianie wartości pieniądza
   • zaplanujmy przychody i koszty według poznanych metod
   • zastosujmy najlepsze metody analizy efektywności projektu – NPV i IRR – kłopotliwe i najprostsze modele
    WYKŁADOWCA

    Szkolenie Finanse dla menedżerów poprowadzi:

    Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

    Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

    Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

    Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

    Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

    Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

    Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

    Obszary szkoleń:

    • analiza finansowa przedsiębiorstwa
    • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
    • kluczowe wskaźniki finansowe
    • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
    • kontroling finansowy i kontroling kosztów
    • kontroling sprzedaży
    • budżetowanie i planowanie finansowe
    • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
    • podstawy bankowości
    METODY

    Szkolenie Finanse dla menedżerów – metody:

    Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

    W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

    ADRESACI

    Finanse dla menedżerów – kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu:

    • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
    • Kadrę kierowniczą i menedżerską, odpowiedzialną za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
    • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
    • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
    • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych

    Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Finanse dla menedżerów i niefinansistów:

    POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
    98%
    ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
    95%
    UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
    98%

    MIEJSCE SZKOLENIA

    KARTA ZGŁOSZENIA

    OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

     KONSULTANT


     KINGA LALKO-SMOŁKA
     KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 150
     mobile: +48 662 297 689
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     AGNIESZKA WALAS
     SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

     tel: +48 32 33 55 153
     mobile: +48 608 577 231
     e-mail: effect@effect.edu.pl

     OPINIE KLIENTÓW


     • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

      ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
     • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

      Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

     Newsletter


     BĄDŹ NA BIEŻĄCO

     z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

      Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.