http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/finanse-menedzerskie

Szkolenie finanse dla menedżerów

– zarządzanie finansami w czasie burzy – co mówią liczby? Analiza danych, kosztów, ocena płynności i sytuacji finansowej firmy.

Menedżerowie!
Warto wiedzieć dokąd zmierza Wasza firma!
Jaka jest jej kondycja finansowa!
Jak uchwycić niepokojące symptomy! 

Uczymy menedżerów rozumienia procesów finansowych w firmie, które mają bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.
Proponujemy spojrzenie na zarządzanie finansami, które sięga głębiej i wykracza poza pryzmat księgowości i sprawozdawczości finansowej!

Odpowiemy na ważne w dzisiejszych realiach pytania o finanse firmy:

 • Jakie informacje musisz analizować, by skutecznie zarządzać firmą?
 • Skąd czerpać dane finansowe?
 • Czy jak zadbasz o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku?
 • Jak krąży pieniądz w firmie?
 • Co generuje koszty?
 • Jak cash flow wpływa na firmę?
 • Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?
 • Co posiadamy, a co widzimy w papierach?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jak dalece można się zadłużać?
  i… wiele innych, na które musisz umieć znaleźć odpowiedź!

Podczas szkolenia finanse dla menedżerów:

 • poznasz kluczowe elementy finansów firmy, zasady interpretacji i wyciągania wniosków,
 • ocenisz kondycję spółki na podstawie sprawozdań finansowych,
 • zrozumiesz różne kategorie kosztów, by w konsekwencji świadomie nimi zarządzać,
 • zrozumiesz wpływ podejmowanych decyzji na wyniki przedsiębiorstwa,
 • ocenisz opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bądź strażnikiem finansów w czasie burzy i partnerem dla księgowej i służb finansowych!
Szkolenie finanse dla menedżerów prowadzi Ekspert, który w wyjątkowo przystępny sposób mówi o skomplikowanych procesach finansowych w firmie.
 


Uczestnicy szkolenia finanse dla menedżerów wybrali również:

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Finanse dla menedżerów – cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie wskaźniki i dane stanowią ważną informację o finansach, na podstawie których można oprzeć decyzje menedżerskie?
 • Jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych?
 • Czego możemy dowiedzieć się o firmie patrząc na dane finansowe?
 • Jak trafnie ocenić kondycję spółki własnej lub kontrahenta?
 • Jak ocenić działalność firmy na bazie sprawozdań finansowych?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • Jakie są proste metody oceny wiarygodności kontrahenta i kondycji własnej spółki?
 • W jaki sposób koszty wpływają na wynik finansowy?
 • Na które pozycje kosztowe należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Co daj menedżerowi ocena płynności finansowej?
 • Jak ocenić opłacalność podejmowanych decyzji?
 • Jaka jest wrażliwość przedsiębiorstwa na zwiększanie zobowiązań i wynik gospodarczy?
 • Jak ocenić opłacalność planowanych działań?
PROGRAM

Szkolenie Finanse dla menedżerów – program:

O co chodzi w biznesie?

 • Jakie informacje są niezbędne, by skutecznie zarządzać? Skąd czerpać dane finansowe?
 • Formy prawne prowadzenia działalności. Czy forma prawna wpływa na model zarządzania i dostępność informacji finansowych?
 • Zyski i pieniądze… Tożsamość czy odrębność?
 • Dlaczego współczesne modele zarządzania tyle uwagi poświęcają wynikom?
  Czy skupienie na wyniku gwarantuje bezpieczeństwo finansowe?
  Czy jak zadamy o wyniki, to pieniądze na pewno będą na rachunku?
  A co się stać się może w sytuacji kryzysowej i jak na zasobność gotówkową może wpłynąć na przykład spowolnienie gospodarcze?

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • Skąd wziąć środki na finansowanie biznesu?
 • Jak ocenić poziom zadłużenia spółki? Jak dalece można się zadłużać?
 • Leasing a kredyt – skutki dla zarządzania wynikami
 • Struktura majątku firmy – co posiadamy, a co widzimy w papierach?
 • Swoje czy pożyczone czyli jak budować strukturę finansowania majątku
 • Krótkoterminowe zasoby – elementy istotne z punktu widzenia oceny firmy
 • Czym jest kapitał pracujący w firmie? Jak pracować z wykorzystaniem zasobów krótkoterminowych?
 • Czy zobowiązania wobec kontrahentów mają finansować naszą produkcję? Jak sprawnie spiąć konwersję należności i zobowiązań? Jak prawidłowo wprowadzić konwersję gotówki?

Ukryte znaczenia kategorii finansowych czyli wszyscy rozmawiamy o tym samym?

 • Kiedy w firmie powstają przychody, a kiedy koszty?
 • Jak klasyfikować koszty czyli co musimy wiedzieć, a co nam ułatwia zarządzanie?
 • Koszty – struktura, podziały, wpływ na wynik czyli skąd się biorą koszty w firmie i czy każde zakupy wiążą się z kosztami?
 • Controlling – potrzebny czy nie? Jak wdrożyć tak poważny model zarządzania? Jak przekonać zespół do zalet tego rozwiązania? Co możemy uzyskać? Jak zdobyć i wykorzystać informacje?
 • Inwentaryzacja umów ułatwia życie… Miejmy porządek, a nie tylko ogólną orientację. Porządek z kolei pomoże zbudować model controllingowy.

Zarządzanie finansami czyli od czego zacząć?

 • Kluczem do podejmowania decyzji jest wiedza o zmienności parametrów. Jak mierzyć zmienność i które informacje są istotne?
 • Wzrost zysku jako cel strategiczny – teza prawdziwa czy nie?
 • Nie zawsze więcej znaczy więcej – jak sterować przychodami i kosztami, by realizować cele?
 • Dźwignia operacyjna i EBIT – czy każdy podmiot musi w zarządzaniu uwzględniać te miary?

Polityka ceny sprzedaży czyli jak się ma cena sprzedaży do wdrożonego controllingu. Finanse na usługach sprzedaży…

 • Zysk a marża – tożsamość czy odrębność?
 • Jak prawidłowo klasyfikować koszty, żeby wykorzystać informacje do zarządzania marżą?

Controllingowa katorga czyli magia liczb, a ciężka praca…

 • Controlling wymaga wdrożenia planowania. Czy każda firma planuje czy zarządza wynikiem „na wyczucie”? Świetnie jest mieć nosa do biznesu, ale czy zawsze ten model zarządzania się sprawdzi? Modele planowania kosztów na własne potrzeby firmy
 • Skoro czujemy potrzebę postrzegania kosztów odrębnie niż na potrzeby sprawozdawczości określmy grupy kosztów na potrzeby zarządzania: według przyczyn powstawania, czasu wpływania na koszty i wpływania na efekty
 • W jaki sposób prowadzić budżetowanie?
 • Baza wskaźnikowa – nasze własne KPI – czy na pewno są konieczne? Czy nie komplikujemy nadmiernie zarządzania?
  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia Finanse dla menedżerów i niefinansistów będzie:

  Aleksandra Tarasek

  Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

  Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

  Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

  Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

  Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

  Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

  Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

  Obszary szkoleń:

  • analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • kluczowe wskaźniki finansowe
  • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
  • kontroling finansowy i kontroling kosztów
  • kontroling sprzedaży
  • budżetowanie i planowanie finansowe
  • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • podstawy bankowości
  METODY

  Szkolenie Finanse dla menedżerów – metody:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

  ADRESACI

  Finanse dla menedżerów – kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu:

  • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadry zarządzającej od najwyższego do operacyjnego szczebla
  • Kadrę kierowniczą i menedżerską, odpowiedzialną za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
  • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
  • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
  • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Finanse dla menedżerów i niefinansistów:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.