In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/inteligencja-emocjonalna-w-praktyce-trening-inteligencji-emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna menedżera EQ 4.0. – zbuduj emocjonalnie inteligentny zespół zdolny do podejmowania największych wyzwań

– jak kontrolować własne emocje, panować nad emocjami pracowników, trudnymi sytuacjami, budować zaufanie i wpółpracę w zespole

Puszczają Ci czasem nerwy w pracy?

Nie zawsze panujesz nad emocjami?

Zdarza Ci się powiedzieć o dwa słowa za dużo?

Co z Twoją inteligencją emocjonalną? Czy pracujesz nad nią? Czy ją rozwijasz?

Naucz się panować nad emocjami, buduj lepsze relacje z pracownikami, popraw komunikację z zespołem, pokonuj z sukcesem trudności, motywuj ludzi do skuteczniejszego działania, zarażaj entuzjazmem!

Aż 80% Twojego sukcesu w zarządzaniu zespołem zależy od wysokiej inteligencji emocjonalnej.

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pomaga menedżerom:

 • radzić sobie z trudnymi emocjami własnymi, współpracowników, kontrahentów,
 • właściwie odczytywać stany emocjonalne pracowników i zarządzać nimi,
 • wpływać na emocje innych, a nawet przewidywać ich zachowania,
 • poprawić komunikację w zespole, budować atmosferę wzajemnego zrozumienie i klimat zaufania,
 • zręcznie dawać i otrzymywać informacje zwrotne, nawet gdy emocje są wysokie po obu stronach,
 • radzić sobie ze stresującymi konfrontacjami i wyzwaniami,
 • lepiej zarządzać trudnymi sytuacjami,
 • rozwiązywać konflikty i radzić sobie w sytuacjach silnego stresu,
 • podejmować trafne decyzje w trudnych sytuacjach, pod presją i w obliczu ciągłych zmian,
 • budować motywację, zaangażowanie i pozytywne relacje w zespole,
 • stworzyć doskonałego ducha pracy zespołowej,
 • poprawić własną wydajność i pracowników,
 • zapobiegać wypaleniu zawodowemu u siebie i współpracowników,
 • poznać technikę job craftingu w wypaleniu zawodowym,
 • wykorzystać emocje do motywowania siebie i członków zespołu.

Podczas szkolenia poznasz swój poziom Inteligencji Emocjonalnej – Test EQ 4.0 – i  zbudujesz swój Plan Działania (EQ Development), krok po kroku rozwijający Twoją Inteligencję Emocjonalną.

Wykorzystaj inteligencję emocjonalną w codziennym działaniu!
Lepiej zarządzaj ludźmi i pracuj z nimi, szanując i rozumiejąc ich emocje!
Zbuduj emocjonalnie inteligentny zespół zdolny do podejmowania największych wyzwań!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:

Asertywność w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

25 października 2024r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Harmonogram godzinowy:

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:30.
8.30 – 9.00
Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

Cena szkolenia wynosi 790 zł netto.

Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z ćwiczeniami, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

szkolenie inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera – korzyści:

 • Stwórz pozytywną atmosferę pracy na wszystkich poziomach organizacji
 • Dowiedz się, jak pracować i komunikować się z bardzo różnymi typami osobowości
 • Z łatwością rozwiązuj konflikty i twórz sytuacje, w których wszyscy zyskują
 • Rozwijaj uczciwość i odpowiedzialność w swoich pracownikach
 • Popraw relacje między pracownikami i zainspiruj mentalność zespołu
 • Rozwijaj większe umiejętności samokontroli i podejmowania decyzji
 • Pozbądź się negatywnych emocji takich jak strach, lęk, gniew i zazdrość
 • Inspiruj pozytywne emocje
 • Dowiedz się, jak zarządzać swoim zachowaniem, zarządzając swoimi emocjami
 • Bądź w stanie poradzić sobie z wyzwaniami i trudnościami
PROGRAM

Szkolenie inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera – program:

Zacznij od siebie. Samoświadomość

– fundament inteligencji emocjonalnej menedżera. Znajomość własnych emocji. Dlaczego lider powinien wiedzieć co czuje?
Samoświadomość jest podstawowym budulcem inteligencji emocjonalnej. Ta cecha pozwala rozpoznać własne emocje, mocne i słabe strony oraz wartości i zrozumieć, jak wpływają one na innych.
Aby wydobyć to, co najlepsze z innych, musisz najpierw wydobyć to, co najlepsze z siebie, poprzez samoświadomość.

 1. Od IQ do EQ – poznaj znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności menedżera.
 2. Zrozumieć własne emocje – zacznij od siebie. Jak wysokie jest Twoje EQ?
  W tej części szkolenia poznasz zalety Inteligencji Emocjonalnej. Zrozumiesz w jaki sposób emocje wpływają na nasze zachowanie i zachowanie innych ludzi.
 3. Czym jest Inteligencja Emocjonalna. EQ.
 4. Cztery Kluczowe Obszary EQ.
  Samoświadomość. Samokontrola. Świadomość Społeczna. Zarządzanie Relacjami.
 5. EQ Program Development. Jak rozwijać i budować EQ.
  Jak reagujesz na emocje? Gwałtownie? Tłumisz i wypierasz emocje, czy świadomie kontrolujesz i panujesz nad swoimi emocjami.
  Pięć kroków do zarządzania swoimi emocjami.

Określisz jakie są Twoje mocne i Słabe strony Inteligencji Emocjonalnej i zbudujesz swój plan działania – rozwoju EQ. Zbudujesz EQ Program Development.

 EQ 2. Samokontrola.

Inteligencja emocjonalna często jest nazywana siłą napędową  XXI wieku. Ilość zadań, stres, szybkość, zmiany powodują, że nie wszyscy dobrze radzą sobie w złożonej rzeczywistości. Ciemna strona dzisiejszych czasów to stres, wypalenie zawodowe, depresja. Warsztat poświęcony jest umiejętności kontroli / nabierania dystansu /  wzbudzania / radzenia sobie z różnymi emocjami. Tak, aby dobrze radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i umieć godzić złożoność rzeczywistości biznesowej.

 1. Emocje. Żródło energii i siły.
 2. Kontrola emocji o znaku negatywnym.
  Jak pokonywać barierę pomiędzy emocjami a rozsądkiem.
  Jak radzić sobie z emocjami o znaku (-). Kontrola gniewu.
  Jak tworzyć dystans do emocji. Mindfulness w praktyce menedżera.
 3. Emocje jako źródło energii do działania. Jak porażka przekształca się w zwycięstwo.
  Jak tworzyć dystans do emocji. Mindfulness w praktyce menedżera.
 4. Psychologia pozytywna w życiu menedżera. Technika Job craftingu w wypaleniu zawodowym.
 5. Wzbudzanie emocji o znaku +. Jak odnajdywać sens, radość, szczęście i poczucie spełnienia.

Poznasz najnowsze ćwiczenia doskonalące kontrolę emocji w ujęciu neuropsychologii, technik behawiorystycznych, psychologii humanistycznej. Poznasz metody wzbudzania pozytywnych emocji i techniki pracy nad wypaleniem zawodowym.

EQ 3. Świadomość społeczna.

Nie istnieje sukces bez zaangażowanego zespołu. Empatia i współczucie to cechy, które przyczyniają się do świadomości społecznej. Świadomość społeczna sprzyja zaufaniu i stwarza otwartą komunikację wśród współpracowników.

 1. Empatia menedżera. Jak empatia wpływa na lepsze relacje, pomaga rozumieć motywację i emocje zespołu i wspiera rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 2. Narzędzia empatii w pracy menedżera z zespołem.
  Jak budować empatyczne porozumienie: zrozumienie i wsparcie.
  Używaj aktywnego słuchania: Pokaż, że słuchasz, używając form budujących porozumienie.
  Sposób, w jaki coś zostanie powiedziane, może być równie ważny jak to, co zostanie powiedziane.
  Bądź świadomy znaczenia sygnałów niewerbalnych swoich i pracownika.
 3. Ciemna strona empatii. Jak jej się wystrzegać w zarządzaniu zespołem.
  Trójkąt dramatyczny Karpmana. Kim jesteś w relacjach? Ofiarą, Prześladowcą, czy Wybawicielem.
  Empatyczni dla jednych, krzywdzący dla drugich. Jak uniknąć empatycznych katastrof.
  Dlaczego angażowanie się w trudne emocje innej osoby może tworzyć poczucie bezradności i być destrukcyjne dla zdrowia psychicznego osoby empatycznej. Jak stawiać granice.
  Dlaczego będąc zbyt empatycznymi możemy paść ofiarą manipulacji. Jak rozpoznawać i chronić się przed manipulacją będąc w zgodzie z samym sobą.

Poznasz ćwiczenia doskonalące empatię. Nauczysz się bronić przed manipulacją i wykorzystaniem.

EQ 4. Zarządzanie relacjami.

Zarządzanie relacjami pozwala budować i pielęgnować relacje w miejscu pracy, które przynoszą pozytywne rezultaty. Odnosi się do Twojej zdolności do komunikacji, wywierania wpływu, trenowania i mentorowania innych podczas skutecznego rozwiązywania konfliktów.

 1. Relacje pomiędzy Tobą, Twoim zespołem i przełożonym. Dbanie o interesy innych w miejscu pracy i wspieranie ich, tworzy pozytywne środowisko i pozwala włączyć twoje przywództwo w oparciu o inteligencję emocjonalną, aby poprowadzić zespół ludzi w pożądanym kierunku. Obserwacja emocji i energii zespołu. Kiedy jest dobrze, a kiedy są symptomy początku konfliktu.
 2. Słuchaj aktywnie: Skoncentruj się na innych, ogranicz rozpraszanie uwagi podczas rozmowy i rozważ wszystko, co zostanie powiedziane.
 3. Zadawaj pytania: To zachęci twój zespół do pracy zespołowej i innowacji w miejscu pracy. Poznasz stanowiska i emocje innych.
 4. Ustal jasne oczekiwania: od początku zidentyfikuj i wyjaśnij oczekiwania. Pomoże to uniknąć nieporozumień i konfliktów na dalszej drodze.
 5. Niewerbalne formy komunikacji, w tym mimika i gesty, to kolejna kluczowa forma skutecznej komunikacji. Świadomość własnych sygnałów niewerbalnych oraz sygnałów innych osób.
 6. Opracuj filtr: Liderzy muszą wiedzieć, jak wyrażać swoje myśli i uczucia otaczającym ich osobom. Ważne jest, aby wiedzieć, co należy powiedzieć lub zrobić w różnych sytuacjach w miejscu pracy. Język jest nośnikiem emocji. Używaj świadomie słów. Znaczenie emocjonalne słów. Jak jedno źle użyte słowo może zniszczyć cały twój wywód.

Ćwiczenie: Jak podejmować skuteczne decyzje w zarządzaniu relacjami. Ćwiczenia skutecznej komunikacji werbalnej. Słowa budujące konstruktywny kontekst emocjonalny. Czego należy unikać w formułowaniu przekazu werbalnego. Gesty pod kontrolą. Szybkie wprawki skutecznej komunikacji. Komunikacja w trudnych sytuacjach.

WYKŁADOWCA

Szkolenie inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera poprowadzi:

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera – metody szkolenia:

Inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera to unikalny program rozwojowy pozwalający uczestnikom na zwiększenie potencjału biznesowego i osiąganie sukcesu zawodowego.

ADRESACI

Szkolenie inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera adresujemy do:

menedżerów na każdym poziomie, w tym kadry kierowniczej, kierowników projektów i liderów zespołów, którzy starają się poprawić swoją efektywność zawodową i interpersonalną.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia inteligencja emocjonalna 4.0 w pracy menedżera:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

25.10.2024 Szkolenie online
790 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  JOANNA KUŚ
  Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  NATALIA TREFLER
  Specjalista ds. szkoleń otwartych

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.