In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/inteligencja-emocjonalna-w-praktyce-trening-inteligencji-emocjonalnej

Szkolenie Inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera

– 45 strategii doskonalenia inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu zespołem

Inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera
to nasza propozycja dla menedżerów, którzy chcą osiągnąć szczyty umiejętności w zarządzaniu zespołem w oparciu o wiedzę dotyczącą EQ.

Sukces zawodowy menedżera w 80% zależy od jego inteligencji emocjonalnej, a tylko w 20% od posiadanego ilorazu inteligencji IQ, wykształcenia, czy umiejętności technicznych.

Wysoki poziom inteligencji emocjonalnej pomaga menedżerom:

 • radzić sobie z emocjami własnymi i współpracowników,
 • właściwie odczytywać ich stany emocjonalne i zarządzać nimi,
 • podejmować trafne decyzje w trudnych sytuacjach i w obliczu zmian.

Wpływa na poprawę komunikacji w zespole, wzajemne zrozumienie i rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w sytuacjach silnego stresu.
Buduje klimat zaufania w organizacji i co najważniejsze przyczynia się do zwiększania produktywności i poprawy wydajności menedżera i pracowników.

Chcesz:

 • rozwinąć umiejętności skuteczniejszego komunikowania się, aktywnego słuchania, radzenia z konfliktami w zespole i zarządzania stresem
 • dowiedzieć się jak pracować i komunikować się z bardzo różnymi typami osobowości
 • nauczyć się zręcznie dawać i otrzymywać informacje zwrotne, nawet gdy czujesz, że emocje są wysokie po obu stronach
 • umieć radzić sobie ze stresującymi konfrontacjami i wyzwaniami oraz umieć działać skutecznie pod presją
 • poznać swój poziom Inteligencji Emocjonalnej i zbudować swój Plan Działania (EQ Program Talent SMART)
 • nauczyć się kierować swoimi stanami emocjonalnymi i wyrażania ich w społecznie akceptowalny sposób
 • czytać i wpływać na emocje innych, a nawet przewidywać ich zachowania
 • umieć wpływać na poprawę atmosfery, budować motywację, zaangażowanie i pozytywne relacje w zespole
 • stworzyć doskonałego ducha pracy zespołowej

weź udział w treningu Inteligencji emocjonalnej dla menedżerów.
Inteligencję emocjonalną można rozwijać!

Dzięki naszym warsztatom rozwoju inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera:

 • wykonasz test inteligencji emocjonalnej, określisz swój poziom Inteligencji Emocjonalnej – Test EQ 3,0 – a następnie zbudujesz swój Plan Działania (EQ Program Talent SMART), krok po kroku rozwijający Twoją Inteligencję Emocjonalną.
 • nauczysz się świadomie kontrolować swoje emocje by były sprzymierzeńcem w codziennej pracy i w podejmowaniu decyzji
 • nauczysz się rozpoznawać ukryte emocje, symptomy kłamstwa u innych ludzi, oraz poznasz metody zarządzania nimi w efektywny sposób
 • będziesz umiał lepiej zarządzać konfliktami w swoim otoczeniu i zmniejszysz ich ilość,
 • zwiększysz swoją i pracowników odporność na stres
 • nauczysz się samomotywacji, podejmowania efektywnych działań wspomagających Twój rozwój w biznesie
 • będziesz potrafił kreować pozytywne i konstruktywne działania innych ludzi, mających wpływ na wyniki pracy
 • poznasz 45 efektywnych strategii na doskonalenie Inteligencji Emocjonalnej.

Wykorzystaj inteligencję emocjonalną w codziennym działaniu!
Lepiej zarządzaj ludźmi i pracuj z nimi, szanując i rozumiejąc ich emocje!
Zbuduj emocjonalnie inteligentny zespół zdolny do podejmowania wyzwań i zwiększania wydajności!


Szkolenie, które może Cię zainteresować:

Asertywność w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

szkolenie inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera – korzyści:

 • Stwórz pozytywną atmosferę pracy na wszystkich poziomach organizacji
 • Dowiedz się, jak pracować i komunikować się z bardzo różnymi typami osobowości
 • Z łatwością rozwiązuj konflikty i twórz sytuacje, w których wszyscy zyskują
 • Rozwijaj uczciwość i odpowiedzialność w swoich pracownikach
 • Popraw relacje między pracownikami i zainspiruj mentalność zespołu
 • Rozwijaj większe umiejętności samokontroli i podejmowania decyzji
 • Pozbądź się negatywnych emocji takich jak strach, lęk, gniew i zazdrość
 • Inspiruj pozytywne emocje
 • Dowiedz się, jak zarządzać swoim zachowaniem, zarządzając swoimi emocjami
 • Bądź w stanie poradzić sobie z wyzwaniami i trudnościami
PROGRAM

Szkolenie inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera – program:

Dlaczego Inteligencja emocjonalna jest kluczową kompetencją w pracy menedżera?

1. Od IQ do EQ – poznaj znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności menedżera.

2. Zrozumieć własne emocje – zacznij od siebie. Jak wysokie jest Twoje EQ?
W tej części szkolenia Poznasz zalety Inteligencji Emocjonalnej. Zrozumiesz w jaki sposób emocje wpływają na nasze zachowanie i zachowanie innych ludzi.
Określisz jakie są Twoje mocne i Słabe strony Inteligencji Emocjonalnej i zbudujesz swój plan działania – rozwoju EQ.

3. Kryteria podejścia do człowieka w biznesie: IQ, EQ, Osobowość. Łączenie emocji i rozumu w zarządzaniu oraz tworzenie kultury o wysokiej wydajności.

4. Czym jest Inteligencja Emocjonalna. EQ.

5. Cztery Kluczowe Obszary EQ.
Samoświadomość. Samokontrola. Świadomość Społeczna. Zarządzanie Relacjami.

6. EQ Program Talent SMART. Jak rozwijać i budować EQ.
Jak reagujesz na
emocje? Gwałtownie? Tłumisz i wypierasz emocje, czy świadomie kontrolujesz i panujesz nad swoimi emocjami.
Pięć kroków do zarządzania swoimi emocjami.

Analiza wyników testu w kontekście mocnych i słabych stron. Wyznaczenie obszarów do rozwoju. Zbudowanie Planu Działania.

Poziom samoświadomości i świadomości społecznej menedżera

Naucz się pozytywnie wykorzystywać emocje i zarządzać nimi …
Z badań prowadzonych nad emocjami wynika, że tylko 1/3 ludzi potrafi poprawnie identyfikować swoje emocje, gdy ich doświadcza. Większość niestety poddaje się emocjom i nie potrafi ich ani zidentyfikować, ani tym bardziej nimi zarządzać. W tym bloku poznasz podstawę Inteligencji Emocjonalnej , nauczysz się rozpoznawania emocji, zrozumiesz jaki wpływ ma ją na komunikację, relacje, decyzje i działanie. Poznasz na przykładach i doświadczysz jakie błędy popełniamy, gdy bezwiednie ulegamy emocjom i nauczysz się im zapobiegać. Dowiesz się jakie są Typy Emocjonalne ludzi, w jaki sposób działają i co wyznacza ich motywację i zaangażowanie.

1. Czym są emocje. Co je wyzwala. Jaki mają czas trwania.

2. Jakim błędom podlega nasz umysł, kiedy jest sterowany poprzez emocje i jak ich unikać.

3. Rozpoznawanie emocji w relacjach międzyludzkich w życiu zawodowym.

4. Techniki mikroekspresji Paula Ekmana.
Rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki i gestykulacji.
Typy emocjonalne (osobowość emocji).
Przyczyny występowania emocji.
Analiza transakcyjna – transakcje i gry społeczne – relacje międzyludzkie jako źródło emocji.

5. Wpływ emocji na zarządzanie zespołem i podejmowanie właściwych decyzji.
Jak wyzwalać emocje sprzyjające określonym działaniom. Sztuka podejmowania właściwych decyzji.

6. Komunikacja emocjami.
Kongruencja. Wyzwalacze emocji. Utrwalacze emocji. Skalowanie emocji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Zespół. Gra symulacyjna będąca praktycznym treningiem rozpoznawania emocji w trakcie kierowania zespołem.

Dialog. Scenki sytuacyjne pozwalające poznać emocje w relacjach w zespole.

Stany emocjonalne. Multimedialny warsztat doskonalący umiejętność rozpoznania Typów Emocjonalnych ludzi i ich pozycji emocjonalnych w zespole.

Poziom samokontroli emocjonalnej menedżera

Inteligencja emocjonalna często jest nazywana siłą napędową  XXI wieku. Ilość zadań, stres, szybkość, zmiany powodują, że nie wszyscy dobrze radzą sobie w złożonej rzeczywistości. Ciemna strona dzisiejszych czasów to stres, wypalenie zawodowe, depresja. Warsztat poświęcony jest umiejętności kontroli / nabierania dystansu /  wzbudzania / radzenia sobie z różnymi emocjami. Tak, aby dobrze radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i umieć godzić złożoność rzeczywistości biznesowej. Ćwiczenie emocji w ujęciu neuropsychologii, technik behawiorystycznych, NLP, psychologii humanistycznej.

1. Kontrola emocji o znaku negatywnym.
Jak pokonywać barierę pomiędzy emocjami a rozsądkiem.

2. Jak radzić sobie z emocjami o znaku (-). Kontrola gniewu.

3. Trójkąt dramatyczny Karpmana. Kim jesteś w relacjach? Ofiara. Prześladowca. Wybawiciel.

4. Jak tworzyć dystans do emocji. Mindfulness.

5. Wzbudzanie emocji o znaku +.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Seria praktycznych ćwiczeń obejmujących intelekt / zachowanie wpływających na stany emocjonalne.
Wskazany swobodny strój – casual.

Inteligentne emocjonalnie zarządzanie relacjami w zespole i w firmie

Umacnianie sieci kontaktów, zdobywanie poparcia dla pomysłów, kreowanie zaangażowania, perswazja, rozwiązywanie konfliktów, bycie skutecznym to z pewnością wyznaczniki efektywnego biznesu. Ten blok wprowadza w tajniki efektywnego działania w kontaktach interpersonalnych – kreowania i zarządzania relacjami biznesowymi sprzyjającymi osiąganiu celów i budowaniu otwartych, długoterminowych sojuszy.

1. Jak być interesującym w biznesie? Podstawy budowania charyzmy menedżera.
8 zachowań i cech ludzi interesujących społecznie w biznesie.

2. Empatia – wrażliwość na innych
Zdolność postrzegania emocji innych i rozumienia sytuacji.

3. Zespół. Emocje w konflikcie.
Jak rozpoznać rozwijający się konflikt w zespole. Emblematy emocjonalne poszczególnych faz. Pożądane zachowania i poprawne komunikaty – czyli jak okiełznać emocje. Kiedy i jakie rozwiązania stosować, aby skutecznie zapobiegać eskalacji konfliktu w zespole.

4. Manipulacje. Jak ustrzec się bycia manipulowanym.

Rodzaje manipulacji. Rozpoznanie i skuteczne formy obrony przed manipulacjami.

5. Inteligencja emocjonalna jako element budowania autorytetu menedżera.

Wpływ autorytetu menedżera na emocje zespołu. Czynniki budujące autorytet emocjonalny menedżera. Dlaczego ulegamy ludziom z dużym autorytetem. Jak budować silny autorytet menedżera.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

Lubmy Cię i Podziwiamy. Ćwiczenie kształtowania bycia interesującym.

Konflikt. Gra symulacyjna – rozwiązywanie konfliktów na poziomie zespołu.

Manipulator. Ćwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach manipulacji.

Koło autorytetu. Ćwiczenie coachingowe.

WYKŁADOWCA

Szkolenie inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera poprowadzi:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera – metody szkolenia:

Inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera to unikalny, oparty na najnowszych osiągnięciach psychologii sportu, psychologii humanistycznej i neuropsychologii program rozwojowy pozwalający uczestnikom na zwiększenie potencjału biznesowego i osiąganie sukcesu zawodowego.

ADRESACI

Szkolenie inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera adresujemy do:

menedżerów na każdym poziomie, w tym kadry kierowniczej, kierowników projektów i liderów zespołów, którzy starają się poprawić swoją efektywność zawodową i interpersonalną.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia inteligencja emocjonalna 3.0 w pracy menedżera:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.