In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/nvc-komunikacja

Język żyrafy czy język szakala? – poznaj receptę na poprawę komunikacji w biznesie i budowanie porozumienia w zespole

– praktyka komunikacji NVC w codziennej pracy i w trudnych sytuacjach zawodowych

Zdarza Ci się usłyszeć język szakala w swoim zespole?
Sam często posługujesz się mową szakala?
Popraw jakość rozmów i relacji w zespole, oczyść atmosferę!
Postaraj się przezwyciężyć blokady komunikacyjne i zbudować porozumienie między pracownikami!

Zapobiegaj konfliktom!

Zburz mury i zacznij budować mosty. Popraw współpracę i relacje między pracownikami!

Postaw na komunikację opartą na potrzebach i uczuciach.

Naucz się stosować komunikaty wspierające codzienną współpracę zespołu (NVC – NonViolent Communication)  
NVC to proste i wyjątkowo skuteczne narzędzie doskonalące umiejętności komunikacyjne, które czyni cuda w budowaniu porozumienia między ludźmi, w codziennej pracy i w trudnych sytuacjach zawodowych!

Sprawdź jak działa komunikacja bez przeMocy.

Poznaj moc komunikacji bez atakowania rozmówcy, osądzania, robienia wyrzutów, udzielania rad, przedstawiania żądań, krytykowania, snucia domysłów.

Gwarantujemy – unikniesz konfliktów i frustracji w zespole!

Zarządzaj emocjami swoimi i pracowników w sposób, który służy budowaniu porozumienia i współpracy.

Poznaj siłę empatycznego słuchania!

Zacznij komunikować się w przejrzysty sposób, dążąc do wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Weź udział w szkoleniu i wprowadź swój zespół na najwyższy poziom komunikacji!

Otwarta komunikacja to mniej nieporozumień, mniej frustracji i więcej konstruktywnych rozwiązań w pracy.

Wartość dodana dla uczestników szkolenia z komunikacji NVC

Zaprosimy Cię do udziału w interaktywnej grze on-line, podczas której doświadczysz ograniczeń związanych z komunikacją.
Ćwiczenie pozwoli zrozumieć jak istotne jest uwspólnianie języka, aktywne słuchanie oraz dostrzeganie różnic pomiędzy komunikatem a interpretacją. 

  uczestnicy szkolenia Komunikacja NVC – wybrali również:

  Szkolenie stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  CELE I KORZYŚCI

  komunikacja NVC – cele i korzyści z udziału w szkoleniu:

  • Poznanie zasad komunikacji konstruktywnej (opartej o nurt NonViolent Communication – NVC- opracowaną przez Marshalla Rosenberga).
  • Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w warunkach codziennej pracy, jak i w trudnych sytuacjach zawodowych
  • Wzmocnienie odwagi działania i umiejętności postępowania w perspektywie emocjonalnych reakcji (np. odmowa, złość, stres, frustracja, negatywna informacja zwrotna).
  • Pogłębienie umiejętności budowania autentycznych relacji z innym i atmosfery wspierającej efektywność pracy.
  • Wypracowanie sobie nawyku skupienia się na połączeniu z drugą stroną poprzez empatyczne słyszenie raczej niż „posiadanie racji” czy „dostanie tego, co się chce”.
  • Nauczenie się obserwować, co widzimy, słyszymy, odczuwamy zmysłami i mieć świadomość, co w związku z tym sobie wyobrażam, jakie przekonania, myśli mi się pojawiają.
  • Rozwinięcie umiejętności nazywania, rozpoznawania swoich emocji i uczuć.
  • Dowiedzenie się jak rozpoznawać swoje potrzeby, które gdy niezaspokojone budzą wiele trudnych uczuć oraz zrozumienie stąd bierze się mnóstwo konfliktów i nieporozumień.
  • Otrzymanie wskazówek jak minimalizować konflikty w komunikacji poprzez trzymanie się faktów, czyli, to co się naprawdę zdarzyło a nie, to co sobie myślę co mi się wydaje.

   

  PROGRAM

  Komunikacja NVC – program szkolenia:

  NVC co to jest?

  Wpływ języka na naszą codzienność biznesową: dwa style komunikacji – język szakala i język żyrafy – baza komunikacji NVC.

  • Jakim językiem posługujesz się na co dzień: żyrafy czy szakala? A może jednym i drugim? Jak dominujesz nad innymi używając języka?
  • Szakal w akcji – język dominacji, blokujący empatię i prowokujący konflikty. Szakal odbiera słowa innych jako atak, wyrzut, krytykę, ocenę, osąd.
   Jak szakal działa w warunkach biznesowych?
   Jak wpływa na efektywność i współpracę w zespole?
  • Jak komunikuje się żyrafa? – komunikacja bez przemocy, bez atakowania rozmówcy, słownej agresji.
   Dlaczego dobrze mieć osoby mówiące językiem żyrafy w zespole?
  • Zastosowanie komunikacji NVC w codziennej pracy.
   Rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych zwiększających szanse na dochodzenie do porozumienia.

  Ćwiczenia: analiza case studies, praca na realnych przykładach. Interaktywna praca w grupach.

  Anatomia żyrafy – istotne aspekty komunikacji NVC

  • Umiejscowienie języka żyrafy w procesie komunikacji. Podejście nastawione na dialog i zrozumienie.
  • Struktura mózgu – jak ją wykorzystać na rzecz komunikacji bez przemocy (emocje, logiczne myślenie, nawyki i etykiety).
  • Długa szyja – uważność, obserwacja, szerokie spojrzenie ich wpływ na budowanie relacji i proces komunikowania się.
  • Oczy – praktyczne narzędzia budowania kontaktu z rozmówcą.
  • Uszy – autentyczne słuchanie w komunikacji NVC i jej waga w efektywnej współpracy.
  • Serce – empatia i jej praktyczny wymiar w codzienności biznesowej czy pracy projektowej.
  • Szkielet – asertywność jako szkielet efektywnej współpracy, znaczące różnice pomiędzy komunikat „Ja” a komunikat „Ty”; Profil osoby asertywnej – asertywnie, czyli jak?
  • Każde omawiane zagadnienie uzupełnione zostanie o praktyczne zwroty wspierające komunikację bez przemocy.
  • Jak „żyrafa” rozmawia z „szakalem”?

  Czas na zmiany – komunikacja NVC w sytuacjach zawodowych

  W jaki sposób w czterech krokach budować porozumienie między ludźmi?

  • Co sprawia, że ludzie chcą ze sobą rozmawiać i zależy im na współpracy?
  • Obserwacja bez oceniania a interpretacja rzeczywistości.
  • Identyfikacja i nazywanie emocji.
  • Potrzeby a strategie ich zaspokojenia
  • Prośba a żądanie
  • Metoda 4 kroków w nadawaniu i odbieraniu komunikatów.

  Ćwiczenia i praca na własnych przykładach: praktyczne zastosowanie metody 4 kroków.

  Komunikacja NVC w trudnych sytuacjach zawodowych

  • Nie walcz, tylko powiedz, czego potrzebujesz!
  • Rola emocji w trudnych sytuacjach i trudnych rozmowach.
  • Jak mówić „nie” z szacunkiem dla siebie i innych? Jak przyjmować odmowę?
  • Jak krytykować konstruktywnie, nie raniąc innych? Jak przyjmować krytykę i reagować na nią?
  • Struktura dialogu, która sprawdza się w konflikcie
  • Kryteria próśb motywujących do działania
  • Jak dotrzeć do prawdziwego źródła konfliktu – do niezaspokojonych potrzeb ludzi?
  • Transformacja konfliktu – od posiadania racji do budowania relacji.
  • Komunikacja NVC w szukaniu rozwiązań sytuacji konfliktowych i zaspokajaniu potrzeb uczestników konfliktu.

  Rozmowy z życia wzięte

  • Podsumowanie poznanych zagadnień, umiejscowienie ich w rzeczywistości organizacji i w swojej codziennej komunikacji.
  • Wypracowanie zasad wzajemnej współpracy, które zostaną na zawsze
  • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania wspierających wdrożenie wybranych narzędzi.
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie komunikacja NVC poprowadzi:

  Certyfikowany trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, akredytowany executive coach, ekspert inteligencji emocjonalnej i kompetencji psychospołecznych.
  Certyfikowany Trener narzędzia psychometrycznego FRIS® style myślenia i działania.
  Diagnosta talentów i mocnych stron CliftonStrengths™ (Instytut Gallupa). Facylitator Konstelacji.

  Wspiera świat biznesu w zakresie inteligencji emocjonalnej, odporności psychicznej, zarządzania stresem i interwencjami w kryzysie.
  Wykładowca na uczelniach wyższych (publicznych i prywatnych) w Polsce i za granicą (Rosja, Włochy).
  Aktualnie pracuje z Peregrine Leadership Institute w zakresie rozwoju organizacji i zespołów w obszarach zarządzania własną energią i budowania odporności psychicznej.
  Posiada trzy tytuły magisterskie w zakresie zarządzania biznesem (MBA), zarządzania zasobami ludzkimi oraz socjologii.
  Zdobywała wiedzę na temat rozwoju kompetencji liderskich i psychospołecznych w Haas Business School na Uniwersytecie w Kaliforni (USA).
  Zbierane przez lata doświadczenia w świecie korporacji, w sporcie, we własnych działalnościach gospodarczych i w centrach badawczych owocują kreatywnymi i holistycznymi programami szkoleniowo-rozwojowymi.

  Obszary specjalizacji:

  • Integracja i konsolidacja zespołów
  • Komunikacja międzykulturowa i budowanie kompetencji międzykulturowych
  • Inteligencja emocjonalna w biznesie
  • Siła i odporność psychiczna lidera
  • Zarządzanie własną energią mentalną, fizyczną, emocjonalną i duchową
  • Coaching liderski
  • Budowanie zespołów i relacji w oparciu o rozwój talentów i mocnych stron (CliftonStrengths™)
  • Budowanie zespołów i relacji w oparciu o różnorodność stylów myślenia (FRIS®)
  • Komunikacja Transformująca – Transforming Communication™ wg Richarda Bolstada

  Pracuje na narzędziach psychometrycznych i rozwojowych:

  EQ-i 2.0 oraz EQ-i 360 – badanie preferencji z zakresu inteligencji emocjonalnej
  CliftonStrengths ™ – rozwój talentów i mocnych stron
  FRIS ® – badanie preferencji poznawczych z zakresu stylów myślenia i działania
  AssessFirst SHAPE – rozpoznanie preferencji osobowościowych

  Oferuje wsparcie w takich obszarach biznesowych jak:

  • niemoc, trudna dynamika grupy, niechciane zachowania, „polityka” i trudne emocje
  • wsparcie dojrzewania emocjonalnego osób indywidualnych, zespołów i organizacji
  • rozwój, wskazanie rozwiązań, diagnoza i tworzenie planu działań
  • coaching systemowy i ustawienia systemowe w organizacjach

  Wybrani klienci:

  NASA, IBM, Wrocławskie Centrum Rozwoju EIT+, Venture Incubator, Opera, BZ WBK, Viessmann, Delphi,
  Business Centre Club, Izby Handlowe, Hewlett-Packard, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Microsoft, Novo Nordisk, KGHM, MKS Juvenia, KS Kings, Electrolux, CBRE, 3M, ARIMR, SHELL, WSB Wrocław, WSB Gdańsk, Wyższa Szkoła Handlowa, Uniwersytet Plekhanov Moskwa, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław, Fresenius, Hoist Finance, McCain, RBT House, TESTRONIC, Worko, US Pharmacia.

  Pracuje w językach:

  polski
  angielski
  włoski
  hiszpański

  METODY

  Szkolenie komunikacja NVC – metody:

  • 80% praktyki / 20% wykładu,
  • case study
  • modelowanie zachowań
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe
  • trening komunikacji NVC w kluczowych sytuacjach managerskich
  • scenki sytuacyjne, dyskusja moderowana
  • gra edukacyjna
  • feedback trenera
  ADRESACI

  Szkolenie komunikacja NVC – adresaci:

  Szkolenie przeznaczone jest dla liderów i całych zespołów, które chcą się komunikować efektywniej i doskonalić kompetencje komunikacyjne w praktyce.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia komunikacja NVC:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.