Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

 In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-stres-menedzerski-wypalenie-zawodowe-stres-w-pracy-sposoby-na-stres

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

– jak nie stracić potencjału, świadomie kontrolować stres i zachować równowagę w pracy zawodowej? – trening mentalny z użyciem narzędzi wariograficznych

Trening mentalny Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera skierowany jest do Szefów, którzy każdego dnia są narażeni na silny stres z powodu odpowiedzialności za efekty pracy własnej, działu, firmy.

Ogromne tempo pracy, konkurencja i rywalizacja, problemy z delegowaniem odpowiedzialności, konieczność podejmowania trudnych decyzji, narastająca presja czasu – wszystko to sprzyja gromadzeniu się dużej ilości napięcia, niezadowolenia, frustracji i bezradności, może obniżyć efektywność osobistą i motywację do pracy oraz przyczynić się do powstawiania konfliktów interpersonalnych.

Jak radzić sobie ze stresem?

Niewielu menedżerów potrafi radzić sobie ze stresem, stosować techniki antystresowe, walczyć z bezsennością, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Jak pokonać stres?

Co zrobić, by w poniedziałek rano nie być niezadowolonym, udając się do pracy, w środę nie myśleć z tęsknotą o piątku, a w sobotę nie martwić się, że w niedzielę kończy się weekend?

Zapraszamy menedżerów do udziału w wyjątkowym treningu, który poświęcony jest tematyce budowania równowagi, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym i zarządzania emocjami w celu wykorzystania pełnego potencjału własnego w życiu zawodowym.

Trening jest całkowicie praktyczny, zawiera m.in. metodykę kształcenia emocjonalnego służb specjalnych, technikę  kontroli tętna, oddechu i poziomu stresu rosyjskiego SPECNAZ-u, opiera się na badaniach kolumbijskiej jednostki antyterrorystycznej BOA, elementach ćwiczeń z zakresu psychotraumatologii wojskowej oraz zastosowaniu treningu mentalnego menedżerów.

Diagnostyka stresu, czyli mapowanie stresu, odbywa się przy użyciu interaktywnej wersji Masek Mossadu. Wykorzystywany jest dźwięk, obraz, archetypowe mikrowyrażenia twarzy oraz archetypowe symbole.
Projekt zawiera moduł merytoryczny Służb Specjalnych, polegający na pracy z wariografem, który budzi wśród uczestników największe emocje i zainteresowanie.

To symulacja warunków stresowych poprzez publiczne (w obecności uczestników szkolenia) zadawanie  zaskakujących pytań sterujących przez zawodowego wariografistę, które mają na celu wywołanie u uczestników realnego stresu, napięcia, złości i dyskomfortu. Pytania dotyczą sfery osobistej, moralnej, trudnych relacji zawodowych, czyli obszarów budzących silne emocje w osobach poddawanych badaniu jak i pozostałych uczestnikach szkolenia.

Sposoby na stres?

Uczestnicy po badaniu uzyskują informacje zwrotne i korekty doskonalące, co pozwala wdrożyć w praktykę metody antystresowe, przyswojone podczas pierwszej części szkolenia.

Zadaniem uczestników treningu jest uzyskanie kontroli nad własnymi reakcjami fizjologicznymi w sytuacji stresu – zagrożenia (kontrola tętna, ciśnienia tętniczego, reakcji neuromięśniowych, rytmu oddechowego i reakcji skórno – galwanicznej). Następnie kształcone są kompetencje poznawcze, sprawność intelektualna i pamięć operacyjna w warunkach realnego stresu. 
W treningu wykorzystane są elementy szkolenia psychologicznego i fizjologicznego funkcjonariuszy operacyjnych służb bezpieczeństwa.


uczestnicy szkolenia Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera wybrali również

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

5-6 grudnia 2019r. – Hotel STOK****SKI&SPA
Wisła, ul. Jawornik 52A
www.hotelstok.pl

Hotel Stok****SKI&SPA to jeden z najbardziej komfortowych hoteli w Wiśle, położony w pięknej Dolinie Jawornika. Do dyspozycji Gości Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa), basen.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem wynosi 1950 zł brutto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1890 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł brutto.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, atrakcyjne zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – cele szkolenia:

 • Wzmocnienie systemu nerwowego uczestników, autokompetencji kontroli emocjonalnej i intelektualnej w warunkach stresorodnych
 • Wytworzenie umiejętności kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji
 • Umiejętność wyciszania się, gospodarowania energią i regenerowania sił w warunkach permanentnego stresu i nadmiaru obowiązków zawodowych
 • Umiejętność odreagowywania napięcia i budowania odporności na przeciążenia związane z wielozadaniowością i pracą pod presją czasu
 • Podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych
 • Nabycie umiejętności wygaszania napięcia w najistotniejszych rolach zadaniowych takich jak negocjacje, ekspozycja publiczna, konflikty międzyludzkie oraz zaskakujące, stresogenne sytuacje menedżerskie
 • Wzmocnienie odporności psychicznej, pewności siebie i wykształcenie nowego, efektywnego repertuaru kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej
 • Zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości zawodowej
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
PROGRAM

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – Program szkolenia:

1. Mentalizm w procesie wyższej efektywności osobistej Menedżera

Uzyskiwanie wysokiej efektywności mentalnej poprzez obejście procesów myślowych i emocjonalnych:

 • Określenie własnego profilu mapy hormonalnej i charakteru osobowości w celu przeciwdziałania stresowi permanentnemu,
 • Mentalizm kodu DNA, czyli przedstawienie działania ludzkiego umysłu na poziomie myśli i emocji.

Cel: Uczestnik przyswaja wiedzę ze sfery powstawania stresu na polu fizycznym, hormonalnym (indywidualna mapa hormonalna) oraz psychicznym, co stanowi moment wyzwolenia od niekontrolowanych czynników, które powodują stres permanentny.

2. Mapowanie stresu z użyciem Masek Mossadu w wersji interaktywnej

 • Diagnozujemy mapę stresu układu nerwowego każdego Uczestnika na poziomie fizycznym hormonalnym i psychicznym organizmu.

Cel: Podczas badania lokalizujemy główne obszary występowania stresu permanentnego u Uczestnika. Otrzymujemy kluczowe elementy mapy fizycznej i hormonalnej, a także psychicznej, na których skupiamy się podczas ćwiczeń z zakresu profilaktyki układu nerwowego i higieny snu.

3. Redukcja stresu permanentnego z użyciem technik stymulujących gruczoły dokrewno-hormonalne oraz harmonizujących układ nerwowy

Runda wstępu: (przygotowanie do aktywacji biopól ośrodków dokrewnych)

 • Metoda Dziewięciu Oczyszczających Oddechów: Ćwiczenie oczyszcza sferę mentalną i emocjonalną, jak również pamięć komórkową ciała, przynosząc spokój w sytuacjach stresowych.
 • Aktywacja głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych poprzez ćwiczenia ruchowe.

Runda otwarcia:

 • Trening oddechowy rosyjskich snajperów: Metoda kontroli tętna, oddechu i poziomu stresu rosyjskiego SPECNAZ-u (ćwiczenie polegające na kontroli części brzucha, którą oddychamy wraz z kontrolą czasu pobierania powietrza, a także kontrolą określonych partii ciała, jak obręcz barkowa – stymulowanie ośrodka poznawczego mózgu w sytuacji stresowej)

Runda presji:

 • Aktywacja dźwiękiem głównych ośrodków nerwowych i dokrewnych: Pracując z określonymi częstotliwościami dźwięku, stymulujemy gruczoły dokrewne i główne ośrodki nerwowe organizmu w celu harmonizacji układu nerwowego.
 • Wprowadzenie głównego rdzenia układu nerwowego organizmu w stan idealnej harmonii chemicznej: Skutkuje to maksymalnym zwiększeniem efektywności osobistej uczestnika oraz znacznym poprawieniem jego samopoczucia w sferze emocjonalnej (harmonizacja fal elektromagnetycznych mózgu).
 • Technika podnoszenia częstotliwości komórkowej energii elektromagnetycznej na cały organizm za pomocą odpowiednich oddechów i wizualizacji.

Runda zamknięcia (długofalowa harmonizacja układu nerwowego w perspektywie stałej):

 • Profilaktyka układu nerwowego przy pracy z mózgiem na poziomie 528 Hz i równoczesna stymulacja gruczołów dokrewnych poprzez wizualizację: Częstotliwość 528 Hz jako jedyna rezonuje z ludzkim DNA, wprowadzając je w harmonijne drgania. Jak wykazują badania, drgania te naprawiają strukturę nici DNA, a przez to komórki ludzkiego ciała, czego skutkiem jest poczucie lekkości fizycznej i brak napięć w sferze psychicznej. Jednocześnie każdy z uczestników usuwa bariery emocjonalne w obszarach wskazanych przez Prowadzącego.

Efektem powyższych metod są m.in.: niski poziom stresu, wysoka aktywność obszaru mózgu odpowiedzialnego za radość i euforię, długofalowe oraz stałe zredukowanie stresu do poziomu głębokiego komfortu. Uczestnik osiąga świadomą kontrolę stresu nawet w najbardziej skrajnych sytuacjach. Wpływ powyższych praktyk na obszary mózgu udokumentowane są licznymi badaniami, przeprowadzanymi m.in. przez Uniwersytet Harvarda czy Oxford.

4. Higiena snu menedżera – anihilacja głównych przyczyn bezsenności, których źródłem jest stres permanentny

Określenie najaktywniejszego i najmniej aktywnego obszaru mózgu odpowiedzialnego za sen przy użyciu analizy (nerwu wzrokowego) uczestnika oraz jego mowy ciała

 • Metody stymulacji mózgu w celu wprowadzenia go w sen regenerujący:

Spokojny sen: Praca z tarczycą pozwala na osiągnięcie szybkiego wchodzenia w sen oraz śnienia, podczas którego mózg tworzy niezwykle spokojne i barwne obrazy, jakie śniący z łatwością zapamiętuje

Metoda uzyskania Snu świadomego, który przynosi możliwość dowolnego kształtowania treści snu

Cel: Ustabilizowanie snu uczestnika i zlikwidowanie indywidualnych przyczyn zaburzeń snu.

5. Trening decyzji krytycznych w zawodzie menedżera:

 • Krok pierwszy: Nabycie umiejętności kontroli układu nerwowego w sytuacjach podejmowana ekstremalnych decyzji menedżerskich (w zakresie podejmowania decyzji obarczonych presją czasu i bagażem moralnym np. rezygnacja z planowanej inwestycji, cięcia budżetowe, zwolnienie pracownika, likwidacja działu, decyzja o nieplanowanej inwestycji (dyslokacja w planach finansowych i inwestycyjnych).
 • Krok drugi: Metody rosyjskiego SPECNAZ-u polegające na wprowadzeniu fal mózgowych w stan najwyższej harmonii
 • Krok trzeci: Poker KGB w zastosowaniu krytycznych decyzji menedżera
 • Krok czwarty: MI6 (Secret Intelligence Service) – anihilacja negatywnych stanów emocjonalnych w czasie podejmowania decyzji krytycznych wg brytyjskiego MI6
 • Zastosowanie powyższych metod w ujęciu branży/zawodu danego uczestnika
 • „Czytanie w myślach”, czyli rozkodowywanie informacji werbalnych i pozawerbalnych rozmówcy:
 • Rozpoznawanie typów osobowości rozmówców i nauka szkicowania „tabel korzyści” oraz „map psychologicznych” w celu maksymalizacji skuteczności własnej podczas rozmowy
 • Introwertycy i ekstrawertycy: Tabele korzyści, preferencje, metodyka perswazyjna
 • Sektory neurowzrokowe: Techniki pytań podprogowych z równoczesną obserwacją ruchu gałek ocznych rozmówcy w celu odszyfrowania ukrytych emocji i stanowiska rozmówcy.
 • Mikrowyrażenia twarzy i mowa ciała: Rozpoznawanie prawdziwego stanowiska
  i wewnętrznych emocji rozmówcy.
 • Introspekcja sytuacji zawodowych wywołujących stres permanentny w podejściu do każdego uczestnika: Trener dokonuje wraz z uczestnikiem wglądu we wszystkie sytuacje stresogenne w pracy i życiu uczestnika, aby następnie dedykować mu specjalne ćwiczenia, które zostają wdrożone jeszcze na szkoleniu w celu natychmiastowej redukcji stresu w sytuacjach krytycznych (indywidualne metody redukcji stresu w sytuacjach zawodowych)

Cel: Przyswojenie wiedzy z zakresu typów osobowości, a także rozpoznawania wewnętrznych motywatorów oraz ukrytych celów rozmówcy.

6. Neurolingwistyka, czyli werbalne i pozawerbalne techniki wywierania wpływu na menedżera:

 • Budowa zdań względem półkul mózgu rozmówcy i jego typu osobowości
 • Głoski rozziewne i nierozziewane: Prosty sposób na podniesienie tętna pozytywnego lub negatywnego u rozmówcy
 • Spójniki twarde i miękkie: Metoda podnoszenia tętna pozytywnego lub negatywnego za pomocą spójników – budowa konfliktu, podnoszenie tętna u rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Uspakajanie układu nerwowego rozmówcy przy użyciu spójników i głosek
 • Przestrzeń hormonalna: Przestrzeń rozmowy zależna od płci i mapy hormonalnej oparta na badaniach kolumbijskiej jednostki antyterrorystycznej BOA
 • Emisja głosu jako czynnik wpływający na ludzkie emocje i tętno

Cel: Zbudowanie skuteczności retorycznej menedżera pod kątem werbalnym i pozawerbalny z użyciem narzędzi wywierania wpływu.

7. Retoryka w ujęciu kierowania emocjami rozmówcy, techniki retoryczne w dialogu zawodowym (z pracownikami, innymi menedżerami, partnerami biznesowymi):

 • Wytwarzanie toru centralnego w jaźni rozmówcy: metoda wytwarzania sytuacji o lekkim podłożu hipnozy indukcyjnej, która służy do odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy
 • Guide unconscious muscular – mechanika emocjonalno-mięśniowa: rozpoznawanie wewnętrznego nastawienia rozmówcy poprzez analizę napięcia układu mięśniowego – ukryte motywatory
 • Rozmowy biznesowe oparte na modelu Buckleya: metody przesłuchań
  Buckleya w zastosowaniu do relacji interpersonalnych w pracy zawodowej
 • Strategie rozmów wg Służb Specjalnych: techniki gry na emocjach rozmówcy w celu odczytania wewnętrznego stanowiska rozmówcy oraz prawdy/fałszu.
 • Rozmowy biznesowe a dychotomia nastawienia
 • Technika warunkowania instrumentalnego wg Skinnera: łamanie nastawienia rozmówcy z użyciem metodyki behawioralnej
 • Technika z zastosowaniem koncepcji optimum stymulacji wg Leuba: określamy indywidualne cechy rozmówcy, które używamy do zmiany jego postaw i zachowań
 • Technika warunkowania heteropsychicznego: wypowiadamy komunikat, implikujący czynność do wykonania, co zostaje zaszczepione rozmówcy podczas rozmowy (system stworzony przez Laboratorium Behawioralne w Instytucie Allana, działające na zlecenie CIA)
 • Technika implantu dynamicznego: diagnozujemy słowa, wskazujące na system wartości rozmówcy oraz wzór jego kręgosłupa moralnego, a także stosowaną przez niego metodykę perswazyjną (karzącą lub nagradzającą), jak również stosowany przez niego język perswazji i mowę ciała – technika polega na wykorzystaniu systemu perswazyjnego rozmówcy przeciw niemu samemu
 • Technika „Trójkąta Karpmana” w podejściu potrzasku „ofiara-kat-wybawca”: stosujemy grę z rozmówcę, wchodząc w rolę wybawcy, a równocześnie wskazując na kata – w tym ujęciu nasz rozmówca jest ofiarą

Cel: Przyswojenie technik prowadzenia rozmów biznesowych z użyciem zaawansowanych narzędzi retorycznych, polegających na stosowaniu zabiegów słownych i „pułapek” lingwistycznych.

8. Moduł wariograficzny Służb Specjalnych – mapowanie stresu pod kątem reakcji galwanicznych skóry, poziomu częstoskurczu serca, częstotliwości oddechu górnego i dolnego, a także mikrodrgań mięśni:

Testy psychopresji i opomiarowane bio-feedbacku z użyciem wariografu w celu wywołania stresu permanentnego:

 • Test psychopresji: Mierzenie aktywności układu współczulnego przy sytuacji stresogennej
 • Testy opomiarowane pod kątem bio-feedbacku: Mierzenie reakcji neuro-mięśniowych, tętniczych i galwanicznych, aby uzyskać całościowy obraz sylwetki uczestnika pod kątem mapy hormonalnej oraz reaktywności układu nerwowego
 • Ewaluacja testów: Omówienie wyników i ewentualne korekty wniosków

Cel: Trener mapuje dodatkowe czynniki profilowe układu nerwowego każdego z uczestników, aby podczas rozmowy indywidualnej zlecić odpowiednie ćwiczenia poszkoleniowe, które mają za zadanie zharmonizować układ nerwowy uczestnika w perspektywie stałej i namacalnie podnieść jakość codziennego życia.

9. Syndrom wypalenia zawodowego managera w perspektywie psychicznej, fizycznej i hormonalnej:

 • Konfrontacja poznawcza: wskazanie na czynniki hormonalne i osobowościowe danego uczestnika w perspektywie zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 • Konfrontacja behawioralna: wskazanie na cechy patologiczne dla wykonywania danego zawodu lub funkcjonowania w określonej branży, połączone ze wskazaniem na cechy prawidłowe (nie wywołujące syndromu wypalenia zawodowego) wraz z ich wzmocnieniem.
 • Wdrożenie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu: Każdy z uczestników otrzymuje własną metodę przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu w ujęciu indywidualnych cech charakteru i układu nerwowego uczestnika.

Cel: Zdiagnozowanie patologicznych przyczyn ewentualnego lub już zaistniałego
u uczestnika syndromu wypalenia zawodowego, następnie usunięcie przyczyn patologicznych i wzmocnienie przyczyn pozytywnych, które chronią daną osobowość przed możliwością wystąpienia wypalenia zawodowego, a także redukują obecne objawy wypalenia.

10. Indywidualna rozmowa uczestnika z prowadzącym: KODEKS ANTYSTRESU dla każdego uczestnika.

WYKŁADOWCA

Trenerami Szkolenia Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera będą:

Najbardziej znany polski mentalista, doktor praniczny (specjalizacja biochemia dáojia). Prowadzi autorskie projekty szkoleniowe z dziedziny przeciwdziałania stresowi permanentnemu z użyciem mentalistycznych metod komunikacji interpersonalnej w ujęciu technik śledczych, a także metod aktywacji ludzkiego mózgu do częstotliwości 30-42 hz gamma w celu maksymalizacji efektywności mentalnej (projekty oparte na badaniach medycznych prof. Andrew Newberga z Uniwersytetu Pensylwanii). Podczas szkolenia prezentuje autorskie sposoby radzenia sobie ze stresem, dzieli się swoimi doświadczeniami w walce ze stresem.

Autor specjalistycznych publikacji z zakresu metod mentalistycznych, jak: „Mentalizm – Perswazja Służb Specjalnych” (bestseller) i „Manipulacja neuroperswazyjna – Wyższa Szkoła wpływu” (bestseller).

Jego domeną są medytacyjne formy pracy z ludzkim biopolem (pole wytwarzanym przez gruczoły dokrewne ludzkiego organizmu) w celu leczenia pacjentów z wszelkich dolegliwości psychicznych (lęk, depresja, nerwice, niepokój), jak również chorób fizycznych. Jako jedyny lekarz biopola ludzkiego w Polsce posiada medycznie potwierdzone wyniki swojej pracy.

Podejmowane podczas szkoleń prace z biopolem gruczołów dokrewnych uczestników (przy modułach przeciwdziałania stresowi permanentnemu), kończą się likwidacją dolegliwości fizycznych (m.in. migreny, bóle stawów, bóle zatok) jeszcze w dniu szkolenia.

Przeszkolił takie marki, jak Narodowy Bank Polski, PGE S.A., Whirlpool S.A., Nestle S.A., SunChemical Sp. z o.o., MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., MAN Trucks Sp. z o.o., LeasingTeam Sp. z o.o., COOPER STANDARD POLSKA Spółka z o.o., TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna, Raiffeisen Bank S.A., Noble Bank S.A., Getin Bank S.A., Millenium Bank S.A., LUKAS Bank S.A., ERGO HESTIA S.A., SKOK, IBM Polska, Polkomtel S.A., ING S.A., Generali Finanse Sp. z o.o., Generali Życie T.U. S.A., Generali PTE SA, MetLife Amplico, PZU Życie S.A., ALLIANZ S.A., HBO Sp. z.o.o, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Poczta Polska S.A., Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A., PKP S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Compensa Vienna Group, GBS Bank, Svenska, Ikea Polska Sp. z o.o., Animex S.A., Deichmann-Obuwie Sp. z o.o., KROSS S.A. i wiele innych.

Najbardziej ceniony polski wariografista (pomagał rozwikłać m.in. sprawę małej Madzi z Sosnowca).

Badaniami wariograficznymi oraz metodami wykrywania kłamstw zajmuje się od 2003 roku, kiedy to ukończył prestiżową szkołę dla poligraferów Morgan School of Polygraph Science w Stanach Zjednoczonych.

Absolwent LaGuardia Community College i Członek BEPA (British and European Polygraph Assn) oraz Polskiego Stowarzyszenia Poligraferów.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując przy boku amerykańskich ekspertów w dziedzinie wariografii i detekcji kłamstwa. Badania w Polsce prowadzi od 2008 roku.

Przeprowadził ponad dwa tysiące badań wariograficznych dla firm, instytucji publicznych jak i osób prywatnych.

Doświadczony praktyk z zakresu komunikacji interpersonalnej. Prowadził badania związane z rekrutacją pracowników, jak również badania lojalnościowe dla firm, audyty personalne, sprawy kryminalne jak również związane z kradzieżami, szpiegostwem gospodarczym i wieloma innymi działaniami na szkodę firm.

Jako jedyna osoba w Polsce posiada certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu prowadzenia badań poligraficznych z wykorzystaniem poligrafów CPS Pro.

Stale współpracuje jako ekspert z telewizją TVN wykonując badania i ekspertyzy. Doświadczenia zdobyte w ciągu lat pracy pozwoliły mu na opracowanie wielu autorskich metod służących detekcji kłamstwa oraz prowadzenia badań wariograficznych.

Prowadzi szkolenia z metodyki komercyjnych badań wariograficznych, jak również obsługi wariografu. Z jego wiedzy i doświadczenia korzystają także prywatne agencje detektywistyczne i firmy windykacyjne.

METODY

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera – metody szkolenia:

Trenerzy zarządzania stresem prowadzą zajęcia z uwzględnieniem metod maksymalizacji przyswajania wiedzy i nowych umiejętności, które angażują intelektualnie uczestników, a jednocześnie usuwają zmęczenie psychiczne.

Efektywność wykonywanych praktyk jest na bieżąco analizowana pod kątem indywidualnym za pomocą specjalistycznych matryc, aby przepracować wszelkie bariery emocjonalne i obszary występowania stresu u uczestnika na poziomie psychicznym oraz hormonalnym.

Testy prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: Sprzętu wariograficznego, Maski izraelskiego Mossadu, Matrycy Deep Hide, metod służb specjalnych jak Poker KGB, a także gadów w celu wywołania stresu permanentnego przy diagnostyce obszarów stresu.

ADRESACI

Szkolenie Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera adresowane jest do:

 • Członków Zarządu
 • Menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • Kierowników Projektów
 • Liderów Zespołów
 • Osób pełniących strategiczne role zawodowe w warunkach stresogennych, doświadczających napięć będących rezultatem często krytycznych relacji międzyludzkich (wewnątrz-korporacyjnych i zewnątrz-korporacyjnych).
 • Wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania stresem

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

5-6.12.2019 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1390 ZŁ (BRUTTO)
14-15.05.2020 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1390 ZŁ (BRUTTO)
19-20.11.2020 Wisła
Hotel Stok****Ski&Spa
1390 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

KONSULTANT


 • Kinga Lalko-Smołka
  Kinga Lalko-Smołka Koordynator Działu Szkoleń Otwartych

  tel: +48 32 33 55 150 mobile: +48 662 297 689 e-mail: effect@effect.edu.pl

OPINIE KLIENTÓW


 • "Znakomity prowadzący i fantastyczne podejście do tematu oparte na doświadczenia, a nie teorii. Potrzeba takich szkoleń rozwijających umiejętności miękkie i świadomość sensoryczną".  

  Gmina Krzeszowice Radosław
 • "Wybór szkolenia celowy - potrzeby organizacyjne firmy, wybór Ośrodka Szkoleń Effect nieprzypadkowy - korzystamy już z oferty, która wypada pozytywnie".  

  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Piotr
 • "Nowoczesne metody, praktyczna wiedza, na pewno wrócę".  

  ENVIO GROUP Sp. z o.o. Karol

Newsletter


BĄDŹ NA BIEŻĄCO

z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Recommended Posts