In Akademia Menedżera, Księgowość / finanse
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/planowanie-i-budzetowanie

Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – naucz się budżetować i przewidywać wyniki, nie daj się zaskoczyć i bądź przygotowany na zmiany!

– niezbędnik dla dyrektorów, menedżerów, kierowników działów, których zadaniem jest przygotowanie rzetelnego budżetu i prognozy kosztów i wyników firmy

Szalejąca inflacja, podwyżki cen, zmiany w prawie podatkowym, skumulowane zapasy, niespływające w terminie należności – masz obawy o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy w niepewnych czasach?

Czujesz, że musisz mieć budżet pod kontrolą?
Zacznij zarządzać finansami z ołówkiem w ręku i z wyprzedzeniem!
Nie daj się zaskoczyć liczbom.
Panuj nad sytuacją.
Przygotuj scenariusze wydarzeń, z którymi możesz się zderzyć.
Pracuj na rzecz wyników, które będą sprzyjać Twojej sytuacji finansowej.
Zapanuj nad gotówką w firmie.
Naucz się budżetować i przewidywać wyniki, a nie dasz się zaskoczyć i będziesz przygotowany na zmiany.

Uporządkuj swoją wiedzę o zdarzeniach, które mają wpływ na Twoją sytuację finansową. Pogrupuj koszty i nakłady tak, by z łatwością precyzyjnie prognozować.
Zbuduj scenariusze potencjalnych zdarzeń.
Przyjrzyj się procesom, które są źródłem obciążeń i kosztów i zacznij je optymalizować!
Świadomie dobieraj źródła finansowania.
Weź pod lupę koszty w firmie. Naucz się je właściwie grupować tak, by skutecznie i dokładnie planować.

Uczymy w praktyce menedżerów:

 • od czego zacząć proces planowania i budżetowania?
 • jak planować i budżetować nakłady?
 • jak prognozować przychody w firmie? Jaka jest rola przychodów w prognozach?
 • jak przewidzieć zyski?
 • jak optymalnie finansować zakupy?
 • na których KPI się skoncentrować i które warto monitorować?
 • jak kontrolować finanse i sprawdzić czy zmierzamy w stronę zaplanowanych wyników?
 • jak reagować na odchylenia od planu?
 • czy zawsze należy się sztywno trzymać prognozy i planu?
 • jak sklasyfikować koszty i budżety, by elastycznie dopasowywać się do zmieniających się warunków?
 • jaka jest tolerancja wyników dla zmian w otoczeniu, dla zmian w założeniach?
 • czym są scenariusze prognoz? Jak je tworzyć? Które czynniki są najistotniejsze?
 • czym jest zapotrzebowanie na kapitał pracujący?
 • jak uchronić się przed niedoborem gotówki? jak wdrażać limity gospodarowania zasobami?

Dobrze zaplanowane przychody i koszty według najlepszych metod pozwolą przewidzieć zyski, a wtedy zapanujesz też nad płynnością.
Poznasz kluczowe KPI, które stosujemy w prognozowaniu, by najbardziej precyzyjnie określić zapotrzebowanie na kapitał pracujący.
Dobra prognoza pozwoli optymalizować procesy i panować nad liczbami.
Dzięki świadomemu prognozowaniu będziesz podejmować optymalne decyzje.
Szkolenie prowadzi Finansista, który w przystępny sposób mówi o finansach firmowych i podpowiada praktyczne rozwiązania do zastosowania od zaraz!


 • Uczestnicy szkolenia planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów wybrali również:

Cash flow, czyli skuteczne zarządzanie gotówką w firmie

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – cele i korzyści:

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Na czym polegają procesy planowania, budżetowania, prognozowania; czy coś je różni; na czym polega specyfika tych kategorii ekonomicznych?
 • Co jest celem organizacji? Jak wdrożyć techniki planowania ze względu na cel organizacji? W jaki sposób cel organizacji w danych okolicznościach determinuje metody planowania i istotne cechy prognoz?
 • Co oznaczają koszty w firmie? Jak planować i budżetować nakłady? Jakimi metodami się posługiwać dla prawidłowego budżetowania? Czy musimy się znać na kosztach firmy?
 • Jak inwentaryzować umowy? Jak przygotowywać projekcję umów ze względu na ich skutki finansowe? Jak porządkować dane finansowe?
 • Jakimi zasobami dysponuje firma? Nieruchomości, ruchomości, kredyty, leasingi, kapitały własne – wyjaśnimy kategorie. Jak podejść do prognozowania i budżetowania w obrębie zarządzania zasobami? Czym są CAPEX a czym OPEX?
 • Co oznaczają stosowane w firmie skróty? KPI, MDR, piątki, czwórki… Zbudujmy wspólny język porozumienia ze służbami finansowymi w firmie
 • Jakie wskaźniki stosuje się do oceny efektywności pracy? Czym są KPI w planowaniu finansowym?
 • Jak określić zapotrzebowanie na kapitał pracujący? Jaka jest rola wskaźników rotacji w planowaniu finansowym?
PROGRAM

Szkolenie Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – program:

Specyfika informacji finansowej czyli co mówią liczby? Decyzje oparte o dane finansowe

 • informacje sprawozdawcze a cele strategiczne i taktyczne firmy czyli o co chodzi w biznesie?
 • zyski a pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • w jaki sposób określenie celu nadrzędnego determinuje metody i kształt prognoz?
 • jaki jest związek budżetowania ze strategią firmy?
 • jak wykorzystywać dane ze sprawozdania do dalszych prac? jakie dane musimy poznać, by móc swobodnie planować?
 • analiza wskaźnikowa czyli które wskaźniki są podstawą oceny sytuacji finansowej podmiotu? czym są KPI i jaka jest ich rola w planowaniu?
 • czy jest związek pomiędzy strukturą organizacyjną jednostki a modelem prognozowania?
 • na czym polega zarządzania controllingowe? co jest istotą takiego modelu zarządzania?

Polityka kosztów w firmie czyli co należy wiedzieć o kosztach, by móc swobodnie prognozować?

 • kiedy w firmie powstają koszty? czy fakt posiadania faktury oznacza zaistnienie kosztu?
 • różnica między kosztem a wydatkiem
 • koszty w analityce, czyli co chcemy wiedzieć, a na co pozwalają reguły ustawowe?
 • klasyfikacja kosztów zespołu „4” i „5” – czy ustawowa klasyfikacja kosztów ułatwia pracę?
 • czym są MPK i kiedy wykorzystujemy tę klasyfikację w firmie?
 • koszty stałe i zmienne – umiejętna klasyfikacja jest istotą planowania

Planowanie i budżetowanie kosztów stałych i zmiennych

  • specyfika ujęcia kosztów zmiennych – struktura kosztów zmiennych ze względu na branżę; polityka marży jako podstawa prognozowania
  • specyfika kosztów bezpośrednich i pośrednich; normatywne metody prognozowania
  • koszty stałe w ujęciu wielowątkowym – model podziału na koszty stałe w dłuższej i krótszej perspektywie; skokowe zmiany kosztów stałych w dłuższym czasie; czynniki wpływające na zmiany kosztów stałych – baza do budowy scenariuszy prognoz
  • budżety zadaniowe w kosztach stałych
  • inwentaryzacja umów, czyli co nam ułatwi życie
  • obszary działań firmy obejmowane budżetami zadaniowymi
  • jakie budżety dotyczą kierowników działów? co szef działu musi wiedzieć o kosztach? na jakich modelach pracujemy w swoich działach?

  Techniki planowania i budżetowania kosztów

  • zasady budżetowania przy podstawie zerowej
  • planowanie wskaźnikowe – jak budować i wykorzystać wskaźniki efektywnościowe do planowania finansowego
  • budżety zadaniowe – obszary objęte budżetami zadaniowymi; model organizacji a budżety zadaniowe; ośrodki kosztów w organizacji
  • model zarządzania controllingowego

  Modele prognozowania sprzedaży

  • co musimy wiedzieć, by dobrze planować? Jak dalece dobra prognoza przychodów jest uzależniona od znajomości rynku?
  • polityka ceny w firmie; zasady kształtowania ceny; założenia polityki marży
  • struktura sprzedaży, oferta asortymentowa a planowanie sprzedaży

  Polityka płynności a prognozowanie finansowe

  • zapewnienie bezpieczeństwa gotówkowego jest celem zarządzania firmą
  • jak prognozować zapotrzebowanie na gotówkę? co należy wiedzieć?
  • źródła finansowania organizacji czyli skąd firma może czerpać pieniądze?
  • czym jest cykl obrotowy? jaka jest rola zasobów krótkoterminowych w zarządzaniu płynnością?
  • jak zaplanować zapasy, należności i długi wobec dostawców?
  • czy wystarczy nam obecny limit kredytu w rachunku bieżącym?
  • KPI w polityce płynności – wykorzystanie wskaźników rotacji do budowania prognoz
  • kategoria zapotrzebowania na kapitał pracujący
  • bilans i cash flow w prognozie

   

  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów będzie:

  Ekspert, trener i praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

  Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

  Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

  Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

  Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

  Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

  Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

  Obszary szkoleń:

  • analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • kluczowe wskaźniki finansowe
  • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
  • kontroling finansowy i kontroling kosztów
  • kontroling sprzedaży
  • budżetowanie i planowanie finansowe
  • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • podstawy bankowości
  METODY

  Szkolenie Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – metody:

  Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

  W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

  ADRESACI

  Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów – kogo zapraszamy do udziału w szkoleniu?:

  • Prezesów, Właścicieli Firm, Członków Zarządów, kadrę zarządzającą od najwyższego do operacyjnego szczebla
  • Kadrę kierowniczą i menedżerską, która odpowiedzialna jest za zarządzanie kosztami i samodzielne decyzje dot. firmy, działu (obszary sprzedaży, logistyki, produkcji, inwestycji)
  • Specjalistów odpowiedzialnych za przygotowanie danych dla menedżerów koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
  • Dyrektorów Finansowych, Dyrektorów Controllingu, Głównych Księgowych, Analityków Kosztów, Pracowników Działów Controllingu i Księgowości
  • Wszystkie osoby współpracujące z księgowymi, specjalistami działów finansowych

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Planowanie i budżetowanie finansowe dla menedżerów

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.