http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/ryzyko-w-projekcie

Szkolenie Ryzyko w projekcie

– Jak zidentyfikować i zminimalizować ryzyko w projekcie?

Każdemu projektowi towarzyszy niepewność.
Im lepiej rozumiemy ryzyka i szanse projektu, tym bardziej świadome podejmujemy decyzje biznesowe.

Zacznij zarządzać ryzykiem w projektach.
Zwiększ szanse na powodzenie projektu, zyskaj przewagę na rynku, wyprzedź konkurencję.

Szkolenie ryzyko w projekcie odpowie na najczęściej zadawane pytania:

Jak zidentyfikować ryzyka i szanse w projekcie?
Jak redukować ryzyko porażki?

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania ryzykiem w projekcie:

 • zrozumienie zasad radzenia sobie z ryzykiem w projektach
 • poznanie modelowego podejścia oraz doświadczeń praktycznego stosowania narzędzi zarządzania ryzykiem
 • zdobycie umiejętności zastosowania twardych technik identyfikacji, opisu, analizy, oceny, planowania i nadzoru nad ryzykami w projekcie
 • uporządkowanie wiedzy na temat modeli, metodyk i technik radzenia sobie z ryzykiem w projekcie.

Program bazuje na ideach PMI/PMBOK®, PMI/Practice Standard for Project Risk Management, AXELOS/MoR®, DSDM®/AgilePM®, inspiracjach płynących z modeli dojrzałości organizacji AXELOS/P3M3, AXELOS/P2MM®, PMI/OPM3® oraz doświadczeniach praktycznych trenera.


uczestnicy szkolenia Ryzyko w projekcie wybrali również:

Lider zespołu projektowego. Leadership. Project team.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie certyfikowany project manager – cele i korzyści:

 • zrozumienie zasad radzenia sobie z ryzykiem w projektach
 • poznanie modelowego podejścia oraz doświadczeń praktycznego stosowania narzędzi
 • zdobycie umiejętności zastosowania twardych technik identyfikacji, opisu, analizy, oceny, planowania i nadzoru nad ryzykami w projekcie
 • uporządkowanie wiedzy na temat modeli, metodyk i technik radzenia sobie z ryzykiem w projekcie
PROGRAM

Szkolenie Ryzyko w projekcie – program:

Ryzyko niejedno ma imię

 • podstawowe pojęcia
 • proces zarządzania ryzykiem
 • świadome radzenie sobie z ryzykiem

dyskusja – analiza

 • intuicje i mity na temat ryzyka
 • czym różni się ryzyko od braku informacji
 • po co zarządzać ryzykiem?
 • czy ryzykiem da się zarządzać?

omówione techniki, praktyki

 • praktyczny proces zarządzania ryzykiem

kontekst projektu – podejście do ryzyka

 • cele projektu – od nich wszystko zależy
 • zewnętrzne otoczenie biznesowe
 • środowisko wewnętrzne
 • obszary projektu
 • interesariusze

studium przypadku

 • budowa wizji biznesowej
 • identyfikacja otoczenia biznesowego – źródła szans i zagrożeń
 • interesariusze w projekcie

omówione techniki, praktyki

 • cel projektu – język korzyści
 • SMART
 • PESTLE
 • analiza interesariuszy
 • ankiety ryzyk

identyfikacja 

 • poszukiwanie ryzyk – od przyczyny do skutków
 • opis ryzyka

studium przypadku

 • identyfikacja zagrożeń i szans
 • ryzyka strategiczne i operacyjne
 • poszukiwanie relacji i powiązań
 • budowa rejestru ryzyk

omówione techniki, praktyki

 • mapa ryzyk
 • strukturalny opis ryzyka
 • sygnały ostrzegawcze i wyzwalacze
 • bliskość ryzyka
 • rejestr ryzyk

Jakościowa ocena ryzyka

 • ocena wpływu ryzyka na cele projektu i zadania operacyjne
 • jedno ryzyko wiele skutków
 • ocena prawdopodobieństwa
 • pułapki i rekomendacje
 • kompleksowa ocena ryzyka w projekcie

studium przypadku

 • analiza ryzyk wg wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia
 • wstępna ocena ryzyka projektowego

dyskusja – analiza

 • zagrożenia ilościowego podejście do jakościowej oceny ryzyka

omówione techniki, praktyki

 • macierz ryzyka
 • skale ocen jakościowych
 • ranking ryzyk
 • tolerancja – czyli apetyt na ryzyko
 • SWOT
 • wzorce opisu

ilościowa ocena ryzyka

 • wybór ryzyk do oceny ilościowej
 • ocena finansowych skutków ryzyka
 • ilościowa ocena scenariuszy zagrożeń i szans
 • symulacje i modelowanie
 • pułapki oceny ilościowej

studium przypadku

 • ilościowa ocena ryzyk

dyskusja – analiza

 • możliwość praktycznego zastosowania ilościowej analizy ryzyk

omówione techniki, praktyki

 • oczekiwana wartość pieniężna [expected monetary value EMV]
 • drzewo decyzyjne
 • analiza wrażliwości tornado
 • symulacja Motecarlo – podstawowe informacje

planowanie reakcji na ryzyko

 • reakcje na zagrożenia
 • reakcje na szanse
 • bilansowanie reakcji – primum non nocere
 • ryzyko resztkowe [rezydualne]
 • ryzyko wtórne
 • bufory i rezerwy czasu i budżetu
 • zadania projektowe, role odpowiedzialności
 • budżet ryzyka
 • śledzenie i raportowanie ryzyk

dyskusja – analiza

 • czym różni się budżet ryzyka od buforów projektowych

studium przypadku

 • planowanie reakcji na wybrane ryzyka

omówione techniki, praktyki

 • typowe scenariusze reakcji
 • plan reakcji
 • wzorce raportowania
WYKŁADOWCA

Szkolenie Ryzyko w projekcie – Trener:

Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce wykładowców prezentujących standardy PMI®. Akredytowany trener metod zwinnych, metodyki PRINCE2 oraz standardów PMI®. Senior Konsultant PM Experts. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia projektów oraz wdrażania i doskonalenia kultury projektowej w firmach i organizacjach. Przeprowadził blisko 10 000 godzin szkoleń, warsztatów i doradztwa dla największych firm w Polsce.
Lead konsultant skupiony na obszarze rozwoju kompetencji kierowników projektów. Prowadzi coaching kierowników projektów i zespołów projektowych.
Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w pracy projektowej oraz w zakresie kierowania dużymi zespołami, pełniąc kierownicze funkcje i role w Comarch S.A., MOTOROLA Polska Software Center, eCentreS.A., ABG S.A. Prowadził duże projekty m.in. OFSA i IACS.
Członek PMI® Polska. W latach 2007-2008 Członek Zarządu ds. Edukacji krakowskiego oddziału PMI.
Certyfikat PMP® zdobył w 2003 roku. Certyfikowany PRINCE2® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki PRINCE2®. Certyfikowany AgilePM® Practitioner i akredytowany wykładowca metodyki Agile®.
Od 2013 roku certyfikowany DSDM/Atern Practitioner.

Wprowadza i stosuje metody formalne bazując na modelach SEI/CMMI®, PMI®/PMBOK®, PRINCE2® oraz technikach zwinnych Scrum i DSDM/Atern.

Wybrani Klienci:

Capgemini, Elektrobudowa SA, Alstom Konstal, Energetyka Dwory SA, Exatel SA, Grupa Żywiec, Hewlett-Packard Polska, IBM, Ernst & Young, ESSELTE POLSKA, Macrologic SA, Motorola Solutions Systems, Philip Morris Polska, Oracle Polska, Orange, Thomson Reuters, UniCredit, UBS Bank, Vattenfall Business Services, VECTRA SA, Vesuvius Polska SA, ZUS, BGIK, Ministerstwo Rolnictwa, POLPHARMA, Shell Polska, Swedspan Polska, Kongsberg Automotive, Michelin, NSK, Pilkington, Teknia, Bridgestone, Rockweel, STRABAG, ITTURI, Amway, PGE Systemy, PGNiG Energia, Politechnika Gdańska.

METODY

Szkolenie Ryzyko w projekcie – metody:

Nasze warsztaty są:

Praktyczne, ponieważ szkolimy ze standardów i procedur łatwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Warsztaty są konkretne, ponieważ skupiamy się na tym, co Uczestnikom szkoleń może przynieść największe korzyści w krótkim i średnim okresie.

Angażujące, ponieważ ćwiczenia angażują umysł i emocje Uczestników. Warsztaty służą rozwijaniu wiedzy i umiejętności oraz wzmacniają motywację.

Projektując szkolenia, stawiamy cztery założenia: prezentowana wiedza wynika z praktyki materiał służy inspirowaniu zmian materiał zapada w pamięć wiedza przekształcana jest w konkretne umiejętności

Wykorzystujemy następujące metody:   Sekwencja 3PZ – powiedz, pokaż, przećwicz, zastosuj. Formuła ZUUZ – zobacz, usłysz, ustosunkuj się, zapisz. Studium przypadku (case studies) – analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ADRESACI

Szkolenie ryzyko w projekcie – adresowane jest do:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego
 • zlecających projekty
 • pełniących kluczowe role

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
96%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Poprowadzone zostało świetnie. Szkolenie pomaga spojrzeć na obowiązki wykonywane w spółce z różnych stron. Duża inspiracja do dalszych działań. Możliwość poznania ciekawych osobowości zarówno prowadzącego, jak i uczestników".

   Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o. Adam
  • "Wykładowca bardzo dobrze przygotowany. Przejrzystość przekazywanych informacji. Dobra atmosfera na szkoleniu. Praktyczne przykłady".

   ista Shared Services Polska Sp. z o.o. Joanna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.