http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/zarzadzanie-projektami-szkolenia/szkolenie-lider-zespolu-projektowego-zarzadzanie-zespolem-projektowym

Szkolenie Lider zespołu projektowego. Leadership. Project team.

– sprawdzone metody i narzędzia w zarządzaniu zespołami projektowymi

Przewaga szkolenia Lider zespołu projektowego. Leadership. Project Team nad tradycyjnym treningiem polega na interaktywnej, angażującej formule gry szkoleniowej wzbogaconej dodatkowo o bloki tematyczne dotyczące budowania autorytetu, współpracy zespołowej i komunikacji. Menedżerowie projektu mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności opartych na doświadczeniach najlepszych szefów zespołów projektowych w zakresie skutecznego zarządzania ludźmi, motywowania i w efekcie osiągania założonych celów projektów.

Dwudniowa formuła szkolenia pozwala na przeprowadzenie pełnego procesu zarządzania ludźmi w projekcie. Kierownicy projektu prowadzą symulowany projekt i doskonalą kompetencje budowania i rozwoju zespołu projektowego nakierowanego na realizację celów. Wspólnie, razem z trenerem koordynatorzy projektu analizują silne i słabe strony zarządzania i wdrażają modelowe procesy zarządcze. Dzięki temu natychmiast doświadczają efekty swoich działań zdobywając unikalną wiedzę i umiejętności zarządzania zespołem projektowym.


uczestnicy szkolenia Lider zespołu projektowego. Leadership. Project Team wybrali również:

Szkolenie skuteczne zarządzanie zespołem – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

21-22 listopada 2024r. – Hotel Olympic**** Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1599 zł netto i zawiera:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2299 zł netto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena z zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia z tej samej firmy) wynosi 2249 zł netto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł netto (za dwa noclegi).
Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie lider zespołu projektowego – cele i korzyści:

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Budowanie autorytetu Project Managera
 • Komunikacja Współpraca
 • Negocjacje i zależności
 • Role w zespole
 • Cykl życia zespołu
 • Delegowanie zadań
 • Raportowanie pracy
 • Motywowanie i wywieranie wpływu na zespół
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 • Zarządzanie emocjami członków zespołu
 • Skuteczność i kreatywność Lidera i całego zespołu projektowego
PROGRAM

Szkolenie lider zespołu projektowego – program:

I. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI.

Metodyki zwinne i kaskadowe – porównawcze omówienie podejść.

Zawsze zwinnie – dobieraj metodykę do projektu.

Zachowaj zwinność – dobre praktyki pracy zespołów projektowych.

II. PRZYWÓDZTWO NA PIERWSZEJ LINII. Jak uzyskać poczucie pewności i zbudować autorytet w zespole projektowym?

Model skutecznego zarządzania zespołem projektowym. Krótko, szybko i efektywnie.

Interdyscyplinarność w zespole projektowym – członkowie wyżsi rangą w strukturze organizacji, talenty. duże indywidualności. Jak budować porozumienie w walce o wpływy przy realizacji projektu?

Zespół projektowy – fazy rozwoju zespołu projektowego i styl kierowania zespołem w określonej fazie – w którym momencie co się może zdarzyć i jak unikać najgorszego?

Tworzenie zespołu projektowego przez pryzmat ról członków zespołu projektowego.
Jak rozpoznać i wykorzystać potencjał poszczególnych członków zespołu projektowego?

Jak tworzyć silny, efektywny zespół projektowy, który realizuje postawione cele?

Oczekiwania od szefa projektu.

Rozwój wykonawstwa zespołu i pozyskiwanie efektywnego zaangażowanie wszystkich członków

 • tworzenie więzi między ludźmi w zespole
 • wpływ na innych w celu zbudowania zorganizowanego działania
 • kierowanie zmianami i zachęcanie do innowacji
 • wyższy poziom emocji

PR Zespołu Projektowego. W poszukiwaniu wsparcia na zewnątrz

 • budowanie wizerunku zespołu
 • sposób prezentacji prac zespołu na zewnątrz
 • budowanie wsparcia dla pracy zespołu

 Ćwiczenie: Idealny Lider. Team Roles Capsule.

III. TWORZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO, CZYLI JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT – KOMUNIKACJA W ZESPOLE.

Otwarcie projektu. Expose szefa projektu. Kotwiczenie celu, efektywności, zaangażowania i zasad. Wyznaczanie priorytetów.

 • pierwsze spotkanie
 • jak poprowadzić pierwsze spotkanie, aby w zaangażować i zmotywować zespół do efektywnej pracy?
 • prezentacja

Plan komunikacji w projekcie. Kanały komunikacji i błędy komunikacyjne.

 • kick off meeting
 • role i odpowiedzialności
 • spotkania dotyczące raportowania postępu/statusu i ich częstotliwość, prowadzenie narad i zebrań
 • uzgodnione kanały/narzędzia komunikacji ? e-mail, czat, tele/videokonferencja, the Hub
 • zdefiniowanie poziomu szczegółowości dostosowanego do szczebla hierarchii odbiorców
 • zdefiniowanie standardów komunikacji

Umiejętności komunikacji interpersonalnej szefa i członków zespołu.

 • jak mówić, żeby nas słuchano?
 • przezwyciężanie barier komunikacyjnych
 • wymiana informacji w zespole
 • wydawanie poleceń
 • przekazywanie informacji zwrotnej
 • chwalenie, zachęcanie, korygowanie, wyrażanie uznania
 • technika krytykowania
 • rozwiązywanie bieżących problemów w zespole.

Dojrzała komunikacja szefa zespołu – gwarancja sprawnej pracy zespołu.

Fakty. Opinie. Oceny

 • formułowanie oczekiwań do członków zespołu
 • jak udzielać feedbacku członkom zespołu
 • łamanie zasad i przekraczanie norm 
 • komunikacja trójstopniowa i mocne komunikaty FEKOZ.

Ćwiczenie: Kometa Halleya. Kick off.

IV. PRACA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO – REALIZACJA ZADAŃ – MOTYWACJA. Jak umiejętnie motywować ludzi i wywierać wpływ na zespół?

Zespół projektowy w akcji – utrzymania zdolności bojowej, czyli motywowanie pozapłacowe jako warunek wzmacniający zaangażowanie. Budowanie nastawienia na ?wspólną pracę drużynową?

Tylko wydaje Ci się, że nie masz narzędzi – czynniki kształtowania motywacji i zaangażowania ważne dla członków zespołu.

 • kreatywność w zespole projektowym
 • atmosfera
 • styl kierowania
 • komunikacja
 • więzi
 • odpowiedzialność i rozwój

Indywidualne struktury motywacji wewnętrznej członków zespołu. Jak wypływać na stały poziom motywacji zespołu? Jak zbudować samomotywujący się zespół?

Motywacyjne DNA – czyli jak rozpoznawać i dopasowywać narzędzia motywacyjne do indywidualnego kodu motywacyjnego DNA członków zespołu.

Rodzaje motywacji zewnętrznej – czyli narzędzia kierownika projektu do angażowania pracowników.

Co zrobić, gdy w zespole szerzy się demotywacja?

 • po co to wszystko?
 • nic nam nie wychodzi
 • brak przywództwa, grupowe podejmowanie decyzji
 • wyścig szczurów
 • on i tak nic nie wie
 • on tego nie potrafi
 • a co mnie to obchodzi
 • niskie standardy
 • nieefektywne zebrania zespołu
 • ja jestem ważniejszy od Ciebie
 • niespełnione obietnice

 Ćwiczenie: Give&Take. MindMap. Brainstorming.

V. BURZA W SZKLANCE WODY – KONFLIKT W ZESPOLE PROJEKTOWYM. Jak zarządzać konfliktem, aby stanowił energię dla zespołu?

Źródła konfliktów w zespole projektowym. Zapalone głowy.

Pozytywne i negatywne strony zjawiska konfliktu w zespole.

Fazy konfliktu.

Ile można trwać w fazie rozpoznania i jaki to ma wpływ na projekt?

Kiedy reagować, a kiedy pozostawić konflikt do samodzielnego rozstrzygnięcia?

Trzymanie ręki na pulsie.

Menedżer w akcji – sposoby rozwiązywania konfliktów.

Analiza sytuacji. Kluczowe pytania i odpowiedzi.

 • co się stało, że konflikt istnieje?
 • dlaczego konflikt nadal trwa?
 • kto jest zaangażowany w konflikt?
 • jakie stworzyły się koalicje?
 • co/kto jest fundamentem konfliktu?
 • jak obecnie przedstawia się sytuacja?
 • co utrudnia znalezienie sensownego rozwiązania?

Rola szefa projektu w sytuacji konfliktów w zespole.
Jak budować autorytet i wiarygodność w konflikcie?

 • wyznacz zasady
 • porozmawiaj ze stronami konfliktu
 • przedstaw akceptowalny cel
 • informuj strony konfliktu
 • podsumuj wyniki rozmów
 • zastosuj działania zaradcze

Ćwiczenie: Przeciek. Pilot. Crash meeting.

VI. ZAMKNIĘCIE PROJEKTU. LESSON LEARNT.

Przygotowanie zespołu i projektu do zamknięcia.

Określenie działań następczych.

Prezentacja wyników oraz nie podjętych działań w obawie przed naruszeniem wymagań kontraktowych lub na wprowadzenie których nie pozwolił czas i budżet.

Organizacja ucząca się.

Upowszechnianie doświadczeń z procesu realizacji projektu wśród członków zespołu i w organizacji.

Ćwiczenia: Lesson learnt. Knowledge.

WYKŁADOWCA

Szkolenie lider zespołu projektowego – trener:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Szkolenie lider zespołu projektowego – metody:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione:
dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
ćwiczenia coachingowe,
techniki NLP.

 

ADRESACI

Szkolenie lider zespołu projektowego – adresaci:

 • kierowników projektów,
 • projekt menedżerów,
 • koordynatorów projektów,
 • profesjonalistów ze wszystkich szczebli kierowania w organizacjach chcących doskonalić umiejętności współpracy w zespołach projektowych.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Lider zespołu projektowego. Leadership. Project team:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

21-22.11.2024 Ustroń
Hotel Olympic****Wellness&SPA
1599 ZŁ (NETTO)

KARTA ZGŁOSZEŃ

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Zdecydowanie polecam szkolenie "Lider Zespołu Projektowego" firmy Effect, przede wszystkim polecam trenera Panią Olgę Borgieł. Trener z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i olbrzymią wiedzą. Materiał przekazany konkretnie, uzyskałam odpowiedzi na wiele pytań".

   Huhtamaki Foodservice Poland          Sp. z o.o. Maria
  • "Jeśli chcesz poszerzyć swoje horyzonty musisz koniecznie przyjechać na szkolenie, bo wiedzę łatwiej się przyswaja, kiedy zajęcia prowadzi tak profesjonalny trener. Dziękuję Ci/Wam za wskazanie kierunku".

   CARPOL Sp. z o.o. Dariusz

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.