In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/sila-i-odpornosc-psychiczna-lidera-test-mtq48-zarzadzanie-emocjami-redukcja-stresu-2

Siła i odporność lidera. Radzenie sobie ze stresem, panowanie nad emocjami. Zarządzania zespołami w warunkach zmiany, stresu, pod presją.

– jak budować, rozwijać i wzmacniać siłę lidera i jego zespołu? Jak kształtować motywację do wyzwań i zaangażowanie w realizację zadań u siebie i pracowników?

na

Weź udział w intensywnym treningu dla menedżerów – Siła i odporność psychiczna lidera!

Sprawdzisz czy jesteś odporny psychicznie.
Poznasz swoje zasoby i dowiesz się jak wykorzystać swoje silne strony w trudnych sytuacjach.
Dowiesz się jak wzmacniać słabsze obszary swojej odporności psychicznej.
Poznasz metody wzmacnia w sobie i zespole ducha motywacji i siły.
Dowiesz się jak sprostać wyzwaniom, radzić sobie z presją i stresem? – poznasz techniki błyskawicznego obniżania napięcia.
Dowiesz się jak sprawnie zarządzać zespołem w zmiennych warunkach, przy pracy zdalnej, nadmiarze zleceń, niedoborach kadrowych. Jak motywować, budować zaangażowanie?
Dowiesz się jak rozpoznać emocje i poziom odporności psychicznej w zespole?
Dowiesz się jak zadbać o siłę i energię pracowników. Jak być dla nich oparciem w stresie, motywować do działania w świecie dużych wyzwań i ciągłych zmian!

Szkolenie poprowadzi Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną (odporność na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania i zmianę).

Na naszym szkoleniu menedżerskim Siła i odporność psychiczna lidera nauczysz się:

 • wzmacniać w sobie i zespole odporność psychiczną i budować siłę do realizacji zadań (celów),
 • angażować, kiedy sam odczuwasz stres,
 • zachować spokój i dać ludziom poczcie bezpieczeństwa,
 • zwiększać poczucie wpływu i radzić sobie z emocjami swoimi i zespołu,
 • bronić przed atakiem i agresją innych,
 • budować pozytywne nastawienie skierowane na rozwiązania,
 • budować zaangażowanie swoje i pracowników, kiedy okoliczności „nie sprzyjają”,

Nie jesteś przekonany do udziału w szkoleniu Siła i odporność psychiczna lidera?

Nasz Trener jest autorem wyjątkowego poradnika WZMOCNIJ SIEBIE.
Uczestnicy otrzymują w cenie szkolenia dostęp do poradnika!

Od tej chwili będziesz mógł w dowolnej chwili i miejscu czerpać z inspirujących podpowiedzi, wskazówek i rozwiązań przygotowanych specjalnie dla Ciebie!
Definitywnie zamkniesz etap samodzielnego poszukiwania rozwiązywań problemów i zyskasz nieocenione źródło wskazówek i narzędzi dotyczących radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych oraz wzmacniania odporności psychicznej na co dzień!

Poradnik składa się z czterech części:

 • Część 1. Jak radzić sobie ze stresem?
 • Część 2. Praktyki uważności w radzeniu sobie ze stresem i wzmacnianiu odporności psychicznej
 • Część 3. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Część 4. Cztery obszary odporności psychicznej

uczestnicy szkolenia Siła i odporność psychiczna lidera wybrali również:

Szkolenie menedżer doskonały – advanced management 3.0 – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Siła i odporność psychiczna lidera – cele szkolenia:

 • nauczysz się jak zwiększać poczucie wpływu i radzić sobie z emocjami swoimi i zespołu
 • dowiesz się jak budować pozytywne nastawienie skierowane na rozwiązania
 • dowiesz się jak odzyskiwać poczucie kontroli po trudnych sytuacjach z zespołem, którym zarządzasz
 • nauczysz się budować zaangażowanie swoje i pracowników, kiedy okoliczności „nie sprzyjają”
 • pogłębisz świadomość swoich mocnych stron związanych z budowaniem odporności psychicznej
 • poznasz strategię rozwijania odporności oraz narzędzia, które możesz stosować na co dzień
 • poznasz MTQ48, pierwsze na świecie narzędzie do mierzenia siły i odporności psychicznej
PROGRAM

Siła i odporność psychiczna lidera – program szkolenia:

1. Lider w świecie Vuca. Jak zachować siłę i spokój w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości?  Jak przetrwać i nie oszaleć? Wzmocnienie odporności psychicznej liderów.

 • Zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność – lider w świecie Vuca.
 • Na co mam wpływ, na co nie mam wpływu
 • Ja w zmianie – jak reagować na zmiany, presję, trudności, wyzwania, stres i jak budować pewność siebie, jak kontrolować emocje, jak wyznaczać cele?
 • Jak przejść „od starego” do „nowego”?
 • Dlaczego czasami boimy się zmian?
 • Rezylientny lider – umiejętność adaptacji i twardość psychiczna. Jak zbudować swoje fundamenty siły?
  Elastyczność i adaptacja do zmian jako jeden z obszarów odporności psychicznej
 • Rola lidera w zmianach.
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników wobec zmian?

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia związane z zarządzaniem zmianą:
mapa zaangażowania pozwalająca określić nastawienie osób w zespole do zmiany,
algorytm rozmowy mającej na celu przekazanie trudnej decyzji.
Świadomość posiadania odpowiednich rozwiązań praktycznych wpłynie na pewność siebie liderów i większe poczucie spokoju w obecnym czasie, pełnym niewiadomych i zmian.

2. Stres, lęk, niepewność – codzienność zawodowa menedżera. Stres jako czynnik wpływający na odporność psychiczną menedżera

 • Jak nie dać się wciągnąć w lawinę stresu?
 • Jak zachować kontrolę i nie ulegać frustracji?
 • Moje stresory – jak je opanować?
 • Mierzenie się z własnymi emocjami i rozpoznawanie ich.
 • Gniew i złość – zarządzanie emocjami, dystans psychiczny.
 • Układ „zimny” i „gorący” – poznaj go i odzyskaj kontrolę.
 • Skuteczne strategie pracy z emocjami i stresem.

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz zestaw praktycznych narzędzi wspierających konstruktywne radzenie sobie ze stresem:
dziennik stresu i emocji,
model TPS – podstawowe narzędzie do zarządzania emocjami i stresem o działaniu długoterminowym,
mapę diagnostyczną, dzięki której ocenisz przewlekłe czynniki stresujące,
poznasz praktyczne ćwiczenia do pracy z ciałem, umożliwiające szybką redukcję napięcia i stresu.

3. Lider odporny psychicznie. Filary odporności.
Jak mierzyć i wzmacniać odporność psychiczną?
MTQ48 (Mental Toughness – innowacyjne narzędzie do badania odporności psychicznej (odporności na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania i zmianę).

 • Kim jest i jak się zachowuje lider odporny psychicznie? Jak wzmacniać w sobie odporność psychiczną w świecie ciągłych zmian i wyzwań.
 • Rozpoznanie swoich zasobów – moje słabe i mocne strony w budowaniu odporności psychicznej.
 • Mity na temat odporności psychicznej.
 • Wysoka odporność/wysoka wrażliwość – co to oznacza i dlaczego nie ma złych wyników?
 • Cztery filary odporności psychicznej – Model 4C:
  – Kontrola – poczucie wpływu i kontroli w sytuacji kryzysowej, zachowanie spokoju, trzymanie emocji na wodzy w „gorących” sytuacjach.
  – Zaangażowanie – wytrwałość w realizacji zadań, wyznaczanie celów, planowanie działań, osiąganie rezultatów.
  – Wyzwania – postrzeganie wyzwania i zmiany jako szansy.
  – Pewność siebie – wiara w swoje możliwości. Pewność siebie w relacjach interpersonalnych – asertywność w relacjach, umiejętność obrony własnego zdania, skuteczne mierzenie się z krytyką.
 • Dlatego lider powinien znać swoją odporność psychiczną i wiedzieć który z obszarów 4C musi wzmocnić?
 • Rezyliencja, czyli zdolność szybkiego powrotu do równowagi po wystąpieniu zmiany, komplikacji, trudności.
 • I TY możesz być sprężysty. 
 • Błędy, porażki – jak do nich podchodzimy i co z tego wynika?
 • Kwestionariusz MTQ 48 jako narzędzie pomiaru odporności menedżera i jego zespołu.
  Sprawdź poziom swojej odporności psychicznej (kwestionariusz MTQ48), która odpowiada za 25% różnic w efektywności działania. Osiągnij przewagę w biznesie.

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia pozwalające określić siebie we wszystkich czterech obszarach odporności psychicznej. Stworzysz mapę korzyści dla siebie – swój Indywidualny Program Rozwoju Odporności Psychicznej.

4. Kontrola i zaangażowanie w pracy lidera

 • Jak zwiększyć poczucie wpływu i kontroli?
 • Wysokie poczucie kontroli to wada czy zaleta?
 • Jak wzmacniać poczucie kontroli u siebie i pracowników? – praktyczne narzędzia dla menedżera.
 • Cele biznesowe, zespołowe, osobiste – jak je wyznaczać i konsekwentnie realizować?
 • Zaangażowanie jako sztuka dotrzymywania obietnic sobie i innym.
 • Prokrastynacja a wyuczona bezradność, czyli dlaczego czasami odkładamy zadania na później?

Narzędzia dla menedżera:

Otrzymasz narzędzia podnoszące poziom wpływu/kontroli oraz zaangażowania, czyli wytrwałość.
Ćwiczenia indywidulane i grupowe pozwolą na adaptację do własnych potrzeb takich narzędzi jak: modele wyznaczania celu, pytania kartezjańskie, pracę z wyobraźnią, praktyczne zastosowanie koła wpływu. 

5. Wyzwania, porażki i trudności w pracy lidera.
Jak kształtować motywację do wyzwań u siebie i pracowników – sprawne dowodzenie zespołem

 • Wzmacnianie ducha motywacji u lidera. Doskonalenie umiejętności wpływania na poziom odporności psychicznej w zespole.
 • Jak nie poddawać się w obliczu przeszkód i trudności – pokonywanie blokad i wewnętrznych oporów.
 • Jak budować wiarę we własne możliwości. 
 • Analiza preferencji związanych z podejściem do wyzwań w zespole.
 • Jak budować zaufanie w sytuacji presji, trudnych zadań? Jak lider może wzmacniać autorytet w trudnych sytuacjach?
 • Moja reakcja na niepowodzenia – co mogę zmienić, aby budować swoją odporność?
 • Perfekcjonizm – pułapka czy przekleństwo?

6. Resilient team. Lider buduje i wzmacnia siłę i odporność psychiczną w zespole.

 • Lider odporny psychicznie zna swój zespół i dostrzega osoby wrażliwe. Jak zarządzać pracownikami o wysokiej wrażliwości? Jak pracować z osobami o wysokiej odporności?
 • Lider odporny psychicznie potrafi komunikować się z osobami o różnym poziomie wrażliwości i różnym stylu osobowości.
 • Lider odporny psychicznie pomaga zespołowi osiągać cele.
 • Lider odporny psychicznie potrafi udzielać informacji zwrotnej w duchu szacunku i empatii.
 • Lider odporny psychicznie inspiruje do zmian i motywuje do aktywności w zmianie.
 • Lider odporny psychicznie pomaga zespołowi w pokonaniu trudności.

7. Motywacja w kryzysie, czyli jak budować pozytywne nastawienie w obliczu trudności – katalog narzędzi dla lidera i zespołu

 • 6 koków błyskawicznej motywacji Pantalona. Jak zmotywować siebie i innych do natychmiastowego działania?
 • Koncepcja Marilee Adams – wpływ podejścia i myślenia na rozwiązywanie trudnych sytuacji. Poznasz dwie ścieżki: drogę „Uczącego się” i „Wyrokującego”. Dowiesz się jak myślenie pytaniami może zmieniać spojrzenie na trudną sytuację i poznasz konkretne pytania pomagające przełączać sposób myślenia.
 • Carol S. Dweck o nastawieniu na trwałość i rozwój, czyli o psychologii pozytywnej w ujęciu praktycznym.

Narzędzia dla menedżera:

Motywacja Błyskawiczna to szybka i efektywna technika, która sprawia, że ludzie podejmują działanie, chociaż wstępnie byli sceptyczni. Polega ona na zadaniu sześciu prostych pytań, które inspirują adresata do sięgnięcia w głąb siebie i uświadomienia sobie, dlaczego chce podjąć się jakiegoś zadania: rzucenia palenia, przychodzenia punktualnie do pracy, oddawania kwartalnych sprawozdań na czas, i innych zadań ważnych dla organizacji.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Siła i odporność psychiczna lidera poprowadzi:

Licencjonowany konsultant Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną (odporność na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania i zmianę). Zafascynowana badaniem i rozwijaniem Mental Toughness – siły i odporności psychicznej. Wspiera menedżerów w skutecznym zarządzaniu zespołami działającymi w warunkach zmiany, stresu i pod presją. 
Trenerka z jedenastoletnim doświadczeniem w pracy warsztatowej, coach, certyfikowana konsultantka DISC D3.
Posiada 12 letnią praktykę w zarządzaniu zespołami.
Autorka doskonałego narzędzia wspierającego menedżerów – pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji – PORADNIK MŁODEGO MENEDŻERA, zawierającej schematy postepowania w codziennych sytuacjach menedżerskich.

Autorka artykułów z obszaru rozwoju kompetencji miękkich w biznesie.
Prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry zarządzającej w obszarach związanych z rozwojem takich kompetencji jak: zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, motywowanie oraz zwiększanie efektywności osobistej, odporność psychiczna.

Specjalizacja koncentruje się wokół kompetencji menedżerskich, wsparcia menedżerów w pełnieniu ich roli oraz realizacji celów. Pracuje w oparciu o nowoczesne gry szkoleniowe. W pracy z menedżerami aktywnie wykorzystuje metody coachingowe.

W swojej roli trenerskiej, podczas pracy z grupami kieruje się praktyczną wiedzą zdobytą w czasie pracy w międzynarodowych korporacjach. Jej misją w uprawianiu trenerstwa jest łączenie praktyki z wiedzą merytoryczną i umieszczanie jej w konkretnych sytuacjach biznesowych.

Do projektowania procesów rozwojowych stosuje DISC D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES), trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie analizę stylu komunikacji, odporności na stres oraz preferowane role w zespole i wartości w miejscu pracy. Uczestnicy programów rozwojowych mogą dzięki temu pracować nad swoim rozwojem według zasady : „Otrzymuję to, czego potrzebuję, w taki sposób, jaki jest dla mnie najbardziej odpowiedni”.

Trenerka prowadzi autorski program Menedżer Pro, w telewizji internetowej Słodki Live. Dzieli się w nim wiedzą, motywuje, inspiruje, porusza tematy ważne dla współczesnych menedżerów. Poprowadziła  programy z udziałem gości takich jak: Marek Kamiński, Jacek Santorski, Maciej Orłoś, prof. Blikle. Głównym obszarem zainteresowania jest budowanie zaangażowania w obliczu zmian pokoleniowych.

Przeszkoliła między innymi:

 • ALIOR
 • AKZO NOBEL CAR REFINISHES POLSKA SP. Z O.O.
 • ALPHABET POLSKA
 • AMPLUS
 • ASTER SP. Z O.O.
 • ASTOR
 • AVIKO SP. Z O.O.
 • BRICO MARCHE
 • BYSTRONIC
 • BP INSTAL
 • COLEP
 • EMag
 • ENERGA
 • EKO CYKL
 • FAWOR
 • FROSTA
 • GEMALTO
 • GEDEON
 • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
 • ING
 • INNOGY
 • INTERIA
 • INTERRISK
 • KREDYT LEASE S.A.
 • LASY PAŃSTWOWE
 • LAVA GROUP S.C.
 • LIDEX SP. Z O.O.
 • METPOL
 • MON
 • MOORE STEPHENS POLSKA
 • NEPTIS
 • METPOL
 • NIKON
 • NBP
 • PANDA
 • PARADYŻ
 • POLPHARMA
 • PROFBUD
 • PGNIG
 • PNO
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 • POLFA WARSZAWA S.A.
 • PWN S.A.
 • RABEN POLSKA
 • REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O
 • REHAU POLSKA
 • ROSTI
 • SĄD REJONOWY
 • SELVITA
 • SKOK
 • TAXPRESS
 • TRAVEL EXPRESS SP. Z O.O.
 • YORK
 • UDT
 • WYDAWNICTWO C.H. BECK
 • ZETKAMA S.A.
 • ZUS
METODY

Siła i odporność psychiczna lidera – metody szkolenia:

Szkolenie Siła i odporność psychiczna lidera prowadzone jest z zastosowaniem licznych, ciekawych ćwiczeń.
Będziemy pracować w oparciu o nowoczesną koncepcję odporności psychicznej, która stała się synonimem sukcesów w sporcie oraz biznesie.

ADRESACI

Siła i odporność psychiczna lidera – do kogo adresujemy szkolenie?

Program polecamy kadrze kierowniczej: menedżerom, którzy w swojej pracy spotykają się z potrzebą wdrażania nowych rozwiązań, technologii, produktów lub pracują w firmach dynamicznie przeobrażających się i podlegających restrukturyzacjom.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Awans na Szefa:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.