In Akademia Menedżera, HR / Kadry
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/skuteczne-zarzadzanie-zespolem-trudne-sytuacje-trudne-decyzje

Skuteczne zarządzanie zespołem. Trudne sytuacje – trudne decyzje.

– warsztaty opracowane i prowadzone przez charyzmatycznego Trenera Tomasza Sidewicza – Eksperta zarządzania, wywierania wpływu i kreowania autorytetu

„Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana”
Peter Drucker

Zmiana nieodłącznie towarzyszy rozwojowi organizacji, jest nieuchronna i nieunikniona. Zmienia się otoczenie, zmienia się rynek, zmieniają się produkty, technologie i MUSZĄ zmieniać się ludzie.

Każdego dnia organizacje na całym świecie podejmują decyzje o wprowadzeniu zmian. Niezależnie od ich skali 50 do 70% tych prób kończy się niepowodzeniem, które rujnuje organizację osłabia skuteczność i zaangażowanie zespołu.

Wprowadzanie zmian nie jest łatwe. Wymaga zaangażowania, silnego przywództwa i gotowości do zmierzenia się z oporem.

Zmiana wymaga od Lidera dobrego planu, przygotowania, odwagi i kreatywności. Wiąże się z wątpliwościami, niepewnością, łamaniem bezpiecznych rozwiązań, stresem i emocjami, walką z oporem, niechęcią, a nawet buntem.

Szkolenie skierowane jest do Menedżerów mających odwagę w planowaniu i wprowadzaniu zmian zarówno na poziomie organizacji jak i zespołu, świadomych biznesowo, którzy chcą rozwinąć swoją skuteczność w osiąganiu celów biznesowych.

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym – cele i korzyści:

Nasz trening zarządzanie zespołem pracowniczym ma na celu sprawdzenie charakteru (postawy) menedżera, rozwinięcie jego pewności siebie, asertywności, umiejętności wpływania na innych, komunikowania swojego stanowiska i perswadowania, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, emocjami i stresem itp.

Szkolenie z zarządzania zespołem pracowniczym – pytania i odpowiedzi:

 • Co oznacza zmiana dla organizacji i dla Ciebie Menedżerze?
 • Czy jesteś gotowy na działanie przeciw wszystkim i wszystkiemu?
 • Czy jesteś gotowy w imię realizacji własnej wizji i celów biznesowych łamać utarte schematy, przekraczać dotychczasowe granice?
 • Dlaczego zmiana wymaga dojrzałości, przywództwa i autorytetu, zerwania z dupochronieniem?
 • Jak komunikować zmiany?
 • Jak przekonać ludzi do zmiany?
 • Jak inspirować i porywać ludzi do działania?
 • Jak twórczo wykorzystać kryzys?
 • Jak sobie radzić z konfliktami?
 • Jak przejść z sukcesem do końca?

Udział w warsztatach wymaga od uczestników opuszczenia swojej strefy komfortu, a to powoduje nabycie nowych, skutecznych umiejętności zarządzania.

 

PROGRAM

Zarządzanie zespołem pracowniczym – program szkolenia:

Menedżer w procesie zmiany. Spójrz w lustro – czy jesteś przygotowany na zmianę?

Jakim jesteś Liderem na czas zmian?
Czy jesteś gotowy na działanie przeciw wszystkim i wszystkiemu?
Porażki – wyzwania – frustracja – poczucie szczęścia – czy jesteś przygotowany na wyzwanie?
Samoocena i samoświadomość – czy wiesz co jest twoją kluczową kompetencją? auto diagnoza/ćwiczenie – praca na zasobach uczestników.
Moja rola w obliczu zmian – Jak porwać ludzi za sobą? Jak pozyskać ludzi do swoich planów?
Inteligencja emocjonalna w obliczu zmiany.
Czy twoje kompetencje mogą być przeszkodą we wprowadzaniu zmiany?
Jakie kluczowe kompetencje wpływają na efektywność wprowadzania zmian?
Dlaczego musisz mieć autorytet, żeby móc zarządzać innymi?
Jak budować swój autorytet i wiarygodność w procesie zmiany?
Stres i emocje menedżera w obliczu zmiany – co z nimi robisz i jak bardzo się oszukujesz, że umiesz nimi zarządzać?
Różne osobowości – różne odreagowywanie stresu – czego musisz unikać!

Plan działania menedżera w obliczu zmiany – ewolucja czy twórcze burzenie?

Wykreowanie wizji i wypracowanie strategii wdrażania zmiany.
Niepewność co do planu i trybu wprowadzania zmiany.
Plan działania – czego nigdy nie przewidzisz?
Zmiany planowane i nieplanowane.
Analiza opłacalności zmian – kiedy się nie opłaca?
Zbierz informację, żebyś się nie oszukał.
Moje cele, moje zwycięstwa i moje porażki.
Kierowanie, delegowanie, wzmacnianie, rozliczanie.
Czujesz, że jesteś naciskany – co mówi Twoja intuicja?  – analiza video case.

Trudne decyzje. Trudne sytuacje w zarządzaniu zmianą.

Wątpliwości, niepewność, opór ludzi wobec zmian, niechęć, bunt, konflikt, chaos, spadek efektywności – naturalne otoczenie zmiany.
Co jest niezbędne do podejmowanie trafnych decyzji?
Najczęstsze błędy zarządzających zmianą – czy można ich uniknąć?
Dojrzałość emocjonalna a dupochronienie i spychologia na innych.
Dlaczego zwlekamy z podejmowaniem decyzji?
Dlaczego niepodjęcie decyzji jest podjęciem decyzji  – analiza video case.
Emocje pozytywne oraz negatywne i ich wpływ na podejmowanie decyzji  – analiza video case.
Mętlik w głowie – jak się ogarnąć?

Precyzyjna komunikacja w obliczu zmiany.

Siła wizji, entuzjazm i budowanie zaangażowanie zespołu we wdrażanie zmian.
Twoje interakcje z innymi – jak sobą zarządzać, żeby osiągnąć postawione cele i nie wchodzić innym w drogę (albo w tyłek)  – analiza video case.
Emocje pozytywne oraz negatywne i ich wpływ na komunikację interpersonalną  – analiza video case.
Mówisz, że umiesz się komunikować? Jak komunikować zmiany?
Właściwa kolejność: komunikacja – zmiana, czy odwrotnie?
Rozmowy menedżera.
Komunikowanie zmian.
Wywieranie wpływu.
Czy komunikacja to wywieranie wpływu? – spojrzenie na komunikację interpersonalną nie tylko jako formę wymiany informacji ale przede wszystkim jako formę wywoływania określonych reakcji. Proste ćwiczenie pokazuje, że każda forma komunikacji to forma wywierania wpływu!
Skąd się bierze siła przekonywania?
Argumentowanie i perswazja – dlaczego czasami to nie działa?
Asertywna komunikacja. Angażowanie zespołu w zmianę.
Budowa zaufania w grupie objętej sytuacją kryzysową, sytuacją zmiany.

Mój zespół w procesie zmiany. Zmiana – wyzwanie dla całego zespołu.

Dlaczego ludzie zawodzą pomimo dobrego planu?
Kto zabija zmianę? Blokery zmian. Opór, niechęć, konflikt, agresja, brak kreatywności, bierność.
Zmiana a konflikt interesów – kiedy emocje biorą górę i w ruch idą argumenty siły.
Konflikt i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole.

Już po zmianie – i co dalej?

Wracamy do starego?
Co robisz z nagromadzonym stresem?
Przygotowanie do następnej zmiany?
Trener zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności programu ze względu na dynamikę prowadzonego szkolenia. Szkolenie nie jest szkoleniem liniowym. Na przebieg szkolenia mają wpływ zadania oraz uczestnicy szkolenia.

WYKŁADOWCA

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym – trener:

Trener biznesu, ekspert w dziedzinie zarządzania, perswazji, wywierania wpływu i negocjacji. Specjalizuje się w szkoleniach menedżerskich, treningach interpersonalnych.
22 lata życia zawodowego, w tym 20 lat pracy na własny rachunek wykształciły w nim przekonanie, że sztuka zarządzania nie sprowadza się do wydawania rozkazów i grożenia palcem. Sukces w zarządzaniu wymaga znajomości ludzi, ich motywacji, predyspozycji i kompetencji. Bez znajomości ludzkiej natury nie ma mowy o sukcesie w zarządzaniu. Specjalizuje się w podnoszeniu efektywności menedżerów. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem z pracownikami, którzy widzą potrzebę rozwoju swoich kompetencji.

Wspiera polskie i zagraniczne firmy, właścicieli firm, topowych menedżerów w zarządzaniu oraz negocjowaniu wielomilionowych kontraktów (największa transakcja przekraczała 1.400.000.000 PLN).
Posiada dyplom Uniwersytetu w Michigan, z zakresu znajomości języka angielskiego jako drugiego języka.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm potwierdzone są licznymi referencjami od klientów, udziałem w medialnych przedsięwzięciach oraz współpracą ze światem biznesu, ośrodkami naukowymi  i mediami.

Autor licznych artykułów dla pism branżowych, takich jak Essence Magazine, Businessman Magazine, Puls Biznesu, Rzeczpospolita oraz KrymiGraf z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, wywierania wpływu, analizy pisma oraz analizy lingwistycznej wykorzystywanych w biznesie. Wydawca oraz Redaktor naczelnym czasopisma internatowego „Wiedza to Władza”.

Wybrane pozycje:

Pajacowanie – związkowiec musi wyjść – Rzeczpospolita, 24.02.2015
Jak się negocjuje: Rząd kontra lobby zawodowe – Gazeta Prawna, 7 luty 2015
Negocjacje – level hard. Takich technik używali Bartosz Arłukowicz i Porozumienie Zielonogórskie – Dziennik.pl, Styczeń 2015
Badanie pisma i jego wykorzystanie w biznesie – Krymigraf nr 17, styczeń 2014
Badanie pisma w biznesie – J.D. Rockefeller – Krymigraf nr 16, wrzesień, 2013
Sukces na talerzu – Rzeczpospolita, 23 Styczeń 2012
Jak skutecznie negocjować? – Magazyn Businessman.pl, Czerwiec 2009
Automanipulator – Essence – Magazyn Ludzi Sukcesu, Maj 2009

METODY

Zarządzanie zespołem pracowniczym – metody szkolenia:

Szkolenie składa się z 3 modułów:

 • Teoretycznego, który pozwala ugruntować swoją wiedzę i zrozumieć interdyscyplinarność własnej natury (20% czasu szkolenia)
 • Analitycznego, którego celem jest analiza wybranych case study przedstawiających w 100% naturalne sytuacje zarejestrowane na materiale VIDEO (40% czasu szkolenia)
 • Praktycznego, związanego z prawdziwym treningiem poza strefą własnego komfortu.
  Trening jest tak prowadzony przez trenera aby sprawdzić przede wszystkim charakter (postawa), pewność siebie, asertywność, podatność na wpływ ze strony innych i umiejętność wpływania na innych, komunikowania swoich stanowisk i perswadowania, zarządzania emocjami, itp.
 • W trakcie treningu stworzone są naturalne warunki do działań zmierzających do naturalnych (nie scenkowych) zachowań uczestników, po to aby móc dać każdemu obiektywną informację zwrotną.
 • Emocje oraz postawy uczestników wpływają na innych w trakcie treningu. Zaletą treningu jest jego naturalność, ponieważ to uczestnicy tworzą jego zasady.
 • Zaangażowanie w trening gwarantuje uzyskanie obiektywnej odpowiedzi dotyczącej dalszych obszarów rozwoju i pracy nad sobą.
ADRESACI

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym – adresaci:

Program polecamy kadrze kierowniczej: menedżerom, którzy w swojej pracy spotykają się z potrzebą wdrażania nowych rozwiązań, technologii, produktów lub pracują w firmach dynamicznie przeobrażających się i podlegających restrukturyzacjom.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
96%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
100%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
96%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Trener bardzo merytoryczny, dobrze znający temat, potrafiący świetnie przekazać swoją wiedzę oraz doświadczenia".  

   KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Krzysztof
  • "Szkolenia przygotowane przez firmę Effect jak zwykle nie zawiodły moich oczekiwań. Pełen profesjonalizm przy organizacji szkolenia, a także przy doborze tematów, ćwiczeń i prowadzących".  

   ArcelorMittal Poland S.A. Agnieszka

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.