In Akademia Menedżera, UR / Produkcja / BHP
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/szkolenie-menedzerskie-skuteczny-lider-zespolu-kierownik-produkcji-brygadzista-team-leader?date=67274

Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur

– wyznaczanie i egzekwowanie zadań w działach technicznych, rozmowy dyscyplinujące, rozwiązywanie konfliktów, Gemba Coaching, niezbędnik Prawa Pracy w sytuacjach trudnych

Wysokie tempo pracy, nieskuteczna komunikacja, konflikty w zespole, stres, brak motywacji i zaangażowania pracowników w realizację zadań produkcyjnych lub niezrozumienie celów, utrata autorytetu lidera to najczęstsze problemy, przed którymi stoją zarządzający zespołami produkcyjnymi i UR, a które przekładają się na niskie wyniki, błędy, nieterminowość zadań, wypadki przy pracy.

Szkolenie Skuteczny lider produkcji i UR prowadzone przez charyzmatycznego psychologa oraz wieloletniego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, stanowi wyjątkowe połączenie wiedzy psychologicznej z niezbędnikiem Prawa Pracy dla kierujących działami technicznymi.

Szkolenie Skuteczny lider produkcji i UR  przygotowaliśmy dla brygadzistów, team leaderów, mistrzów, kierowników, którzy dowiedzą się:

 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na halach produkcyjnych i w działach UR?
 • Jak zbudować i utrzymać autorytet w oczach pracowników?
 • Jak efektywnie wyznaczać, delegować i egzekwować zadania w działach technicznych?
 • Jak wpływać na pracowników, aby sami zauważali błędy i wady w produkcji, a co więcej, sami szukali ich przyczyn i próbowali je usuwać?
 • Jak motywować i dyscyplinować zespół? Jak komunikować trudne informacje? Jak w porę zauważyć i zapobiec spadkowi wydajności?
 • Jak wykryć potencjalne konflikty i zminimalizować lub zapobiec wybuchowi konfliktu?
 • Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?
 • W jaki sposób można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Najczęściej popełniane błędy przy polecaniu pracy nadliczbowej.
 • Jakie są granice kontroli pracownika? Kontrola stanu trzeźwości, kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 • Przesuwanie i odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – kiedy, zgodnie z prawem, możemy to zrobić?

Nasz trening interpersonalny Skuteczny lider produkcji i UR wzmocni Twój autorytet i poprawi skuteczność w zarządzaniu zespołem technicznym.

Weź udział w symulacji zarządzania zespołem, po szkoleniu wyjdziesz z pakietem rozwiązań!


Uczestnicy szkolenia skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur wybrali również:

Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych – Sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

25-26 maja 2023r. – Hotel Olympic**** Wellness&SPA
Ustroń, ul. Grażyńskiego 10
www.hotelolympic.pl

Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA – najlepiej oceniany czterogwiazdkowy hotel w Ustroniu z przepięknym nowo otwartym Centrum Wellness (basen, jacuzzy, sauny, siłownia). Luksusowy, urokliwie położony nad rzeką Wisłą, w samym centrum uzdrowiska.  Wyróżnia wyśmienitą kuchnią, która zadowoli najbardziej wymagających Gości.

Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 19:00 – 21:00.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00.
Cena szkolenia wynosi 1499 zł netto i zawiera:
udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, dwa lunche, przerwy kawowe, opłatę parkingową.
Cena szkolenia z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia) wynosi 2199 zł netto.
Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena z zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym (z innym uczestnikiem szkolenia) wynosi 2149 zł netto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 400 zł netto (za dwa noclegi).
Do podanych kwot zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (dwa noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness, parkingu hotelowego.

CELE I KORZYŚCI

skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – cele szkolenia:

Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i UR koncentruje się na najważniejszych narzędziach lidera usprawniających proces zarządzania zespołami produkcyjnymi i wspomagających osiąganie wysokiej wydajności, optymalne wykorzystanie zasobów, poprawę terminowości, zachowanie ciągłości produkcji oraz utrzymanie niskiej absencji pracowników.

Integralną częścią szkolenia jest panel poprowadzony przez wieloletniego Sędziego Sądu Pracy, który wyjaśni wszystkie wątpliwości w zakresie stosowania przepisów Kodeksu pracy w codziennych sytuacjach na hali produkcyjnej.

Ekspert Prawa Pracy przedstawi efektywne rozwiązania, które dyscyplinują pracowników a jednocześnie są zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

Część psychologiczną poprowadzi charyzmatyczny psycholog, autorka wielu szkoleń menedżerskich dla menedżerów produkcji i projektów doradczych skierowanych do menedżerów działów technicznych.

PROGRAM

Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – program szkolenia:

I CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

Lider zespołu produkcyjnego i ur

Szef, który nie jest prawdziwym liderem, demotywuje cały zespół. Ekipa jest nieefektywna, apatyczna i może mieć duże problemy z realizacją planów produkcyjnych.

W tym bloku odpowiemy na pytania:

Jak skutecznie przewodzić zespołowi produkcyjnemu?
Szef kolega czy „twarda ręka”?
Jakie relacje kierownik powinien utrzymywać z pracownikami?
Czy przyznanie się do błędu szkodzi autorytetowi szefa?
Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na halach produkcyjnych i w działach UR?
Co zrobić gdy w zespole pojawi się lider nieformalny?

 1. Kierownik / Team Lider / Brygadzisty / Mistrz
 2. Jak zbudować i utrzymać autorytet w oczach pracowników?
 3. Elementy budujące zaufanie do Szefa – 10 zasad, których musisz się trzymać.
 • Jak pociągnąć innych za własnym pomysłem?
 • Jak przekonująco argumentować decyzje?
 • Jak przekonać przełożonych do własnej koncepcji?
 • Jak sprawić, aby inni nam zaufali?
 1. Różni pracownicy: wiek – doświadczenie – umiejętności – ambicje, a budowanie i utrzymanie autorytetu szefa.

Planowanie i organizowanie pracy w działach produkcji i ur

Jak efektywnie wyznaczać, delegować i egzekwować zadania w działach technicznych?

Podczas tego bloku uczestnicy nauczą się wykorzystać potencjał tkwiący w zespole.   Zdobędą wiedzę jak prawidłowo ustalać normy i cele produkcyjne, aby były ambitne, a jednocześnie osiągalne dla wszystkich pracowników.

Jak rozpoznać predyspozycje członków zespołu, prawidłowo dobierać zadania członkom zespołu, by były wykonane skutecznie i sprawnie?
Jak komunikować sukces i porażkę w realizacji zadania pracownikowi?
Jak nauczyć się przewidywania konsekwencji i ryzyka w przekazywanych zadaniach, aby zapobiegać błędom pracowników?
Jak monitorować i sprawdzać powierzone zadania, aby w porę wykryć nieprawidłowości i wyeliminować ryzyko niezrealizowania planu?
Jak wpływać na pracowników, aby sami zauważali błędy i wady w produkcji, a co więcej, sami szukali ich przyczyn i próbowali je usuwać?
Jak trzymać emocje na wodzy podczas rozmowy z podwładnym, który otwarcie kwestionuje nasze polecenie, odzywa się lekceważąco, wprost odmawia wykonania zadania?

 1. Proces delegowania zadań. Inteligentnie ustawione cele. 4 kroki w delegowaniu zadań.
 2. Przekazywanie zadań odpowiednio do zakresu kompetencji podwładnych.
 3. Ustalanie kolejności zadań prowadzących do celu.
 4. Elementy blokujące delegowanie zadań.
 5. Techniki egzekwowania wymagań i realizacji zadań,
 6. Monitorowanie i ocena wykonania zadania przez pracowników.

Gemba coaching. Komunikacja i motywacja w zespole produkcyjnym

Jedną z najważniejszych zadań lidera jest komunikowanie się i motywowanie zespołu do realizacji wyznaczonych zadań. Z naszych doświadczeń wynika, że liderzy produkcji mają problemy z prowadzeniem efektywnych rozmów oceniających i dyscyplinujących.

Jasna komunikacja w zakresie uświadamiania i ustalania celów, rozliczania zadań, konstruktywnej krytyki i motywowania pozwala wykorzystać potencjał podwładnych i skupić się na długofalowej skuteczności, a nie wyłącznie na doraźnym usuwaniu problemów.

Jak motywować i dyscyplinować zespół? Jak komunikować trudne informacje?
Które z objawów demotywacji pojawiają się na hali najczęściej, w jaki sposób wpływają one na kondycję zespołu? Jak w porę zauważyć i zapobiec spadkowi wydajności?
Jak zbudować atmosferę zaangażowania w zespole produkcyjnym, żeby pracownicy utożsamiali się z firmą i potrafili ze sobą współpracować?

 1. Techniki sprawnej komunikacji w zespole produkcyjnym. Co zrobić, aby pracownicy nas słuchali?
 2. Zasady konstruktywnej krytyki i pochwały.
 3. Czynniki i wartości motywujące zespół produkcyjny do lepszej pracy.
 4. Umiejętność udzielania motywujących informacji zwrotnych.

Konflikt w zespole produkcyjnym. Jak go rozwiązać?

Większość liderów produkcji wskazuje, iż 1/3 każdego dnia pracy trzeba poświęcić na łagodzenie sporów, czy konfliktów. Jakie są kulisy konfliktów typowych dla branży produkcyjnej i jak należy minimalizować ich występowanie oraz reagować na nieporozumienia, aby nie zagrażały efektywnej pracy na hali. Najbardziej skuteczne metody radzenia sobie z konfliktami dla liderów.

Jak wykryć potencjalne konflikty i zminimalizować lub zapobiec wybuchowi konfliktu?
Jakie są główne przyczyny najczęstszych konfliktów na hali produkcyjnej?
Jakie strategie przyjmować w rozwiązywaniu konfliktów: od jawnej wrogości pracowników do nieposkromionych emocji w zespole?

 1. Spór na hali produkcyjnej. 12 przyczyn najczęstszych konfliktów – jak je rozwiązywać?
 2. Przekazywanie negatywnych informacji w tym m.in. o zmianie systemu premiowego, likwidacji stanowiska czy obowiązkowych nadgodzinach, w sposób minimalizujący emocje i konflikty.
 3. Typowe zachowania ludzi w sytuacji konfliktu: wycofywanie się, uleganie, rywalizacja, kompromis, współpraca. Manipulacja, lekceważenie poleceń, bunt, podkopywanie dołków.
 4. Jak rozwiązywać konflikty?
 5. Jak utrzymać autorytet w sytuacji konfliktu?

Najważniejsze narzędzia lidera: tłumienie konfliktu, dokonanie rozstrzygnięcia, reorganizacja, walka, dążenie do rozwiązania. Radzenie sobie z kłamstwem i manipulacją.

II część niezbędnik prawa pracy – wieloletni inspektor PIP
Realizacja uprawnień kierowniczych w środowiskach technicznych

Polecenie służbowe

 1. Jakie są granice prawne wydawania poleceń służbowych?
 2. Czego może dotyczyć polecenie?
 3. W jakiej formie może być wydane polecenie służbowe?
 4. Kiedy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego?
 5. Jak dokumentować odmowę wykonania polecenia?
 6. Jakie konsekwencje grożą pracownikowi bezpodstawnie odmawiającemu wykonania polecenia służbowego?

Kontrola i nadzór nad pracownikami i ich wykonywanie przez osoby pełniące funkcje kierownicze

 1. Kontrola pracownika w świetle przepisów prawa – na czym polegają kryteria celowości, jawności, proporcjonalności i poszanowania dóbr osobistych pracownika warunkujące legalność kontroli?
 2. Jakie aspekty pracy i zachowań pracownika mogą podlegać kontroli?
 3. Na czym polegają obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy ( 94 pkt 9KP).?
 4. Rodzaje kontroli – podstawy prawne
  – bieżąca kontrola procesu pracy,
  – monitoring pracownika,
  – kontrola stanu trzeźwości, kontrola pracownika ze względu na stosowanie środków odurzających lub  substancji psychotropowych,
  – kontrola przestrzegania czasu pracy,
  – kontrola stanu zdrowia, w tym aspekty związane z COVID-19
 5. Obowiązki pracownika i ich znaczenia dla procesu kierowania pracownikami.
 6. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy. Jak oceniać z punktu widzenia przepisów prawa spełnianie przez pracownika tych kryteriów, co w sytuacji, gdy pracownik ich nie spełnia, jakie środki może zastosować pracodawca/przełożony?

Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, ochrony mienia
na czym polegają te obowiązki w praktyce? Możliwe reakcje ze strony pracodawcy/ przełożonego, gdy pracownik ich nie wypełnia. Szkoda wyrządzona pracodawcy i odpowiedzialność materialna pracownika.
Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego – jakie jest jego znaczenie dla osoby kierującej pracownikiem? Jakie jest jego znaczenie dla pracownika? Jakie są możliwe reakcje pracodawcy/ przełożonego za naruszenie tego obowiązku przez pracownika?
Obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp – skutki naruszenia tego obowiązku dla pracownika, pracodawcy i osób kierujących pracownikami?

Kary porządkowe

 1. Jakie są ich rodzaje?
 2. Za co można je stosować?
 3. Jaka jest procedura ich stosowania?

Czas pracy i praktyczne aspekty stosowania przepisów o czasie pracy

 1. Co to jest czas pracy?
 2. Co to znaczy, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy?
 3. Od jakiego momentu liczymy czas pracy?
 4. Wymiar i norma czasu pracy
 5. Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego – kiedy możemy je skrócić zgodnie z prawem?
 6. Planowanie czasu pracy – zasady prawidłowego sporządzania harmonogramu czasu pracy; czy możemy dokonywać zmian harmonogramu? Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu czasu pracy.
 7. Praca w godzinach nadliczbowych – dopuszczalność pracy nadliczbowej i jej ograniczenia.
 8. W jaki sposób można wydać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych? Najczęściej popełniane błędy przy polecaniu pracy nadliczbowej.
 9. Praca w tzw. ”wolne soboty” i sposoby jej rekompensowania.
 10. Praca w niedziele i święta.

Urlopy wypoczynkowe

 1. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych.
 2. Przesuwanie i odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego – kiedy, zgodnie z prawem, możemy to zrobić?
 3. Urlop na żądanie – czy można takiego urlopu odmówić? Kiedy pracownik powinien zgłosić taki urlop?

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 1. Jak w praktyce wygląda kontrola? Dlaczego inspektor pracy pojawił się z zakładzie?
 2. Jak ułożyć sobie współpracę z inspektorem podczas kontroli? – optymalne zachowania kadry kierowniczej i pracowników. Co mówić? Czego na pewno nie mówić?
 3. Inspektor zapowiedział kontrolę – jak się przygotować? Co mogę zrobić, żeby wynik kontroli był pozytywny?
 4. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – za co i kogo może ukarać PIP?
 5. Jakie kary może zastosować inspektor pracy? Jaki jest tryb ich nakładania?
 6. Inspektor pracy zarzuca popełnienie wykroczenia – co robić, żeby kara była możliwie jak najniższa?
 7. Jakie są zasady ustawowego wymiaru kary i jak sprawca wykroczenia może je wykorzystać dla swojej obrony?
  WYKŁADOWCA

  Trenerami Szkolenia Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur będą:

  CZĘŚĆ PSYCHOLOGICZNA

  Psycholog, konsultant wielu firm produkcyjnych.
  Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales. W swojej karierze trenerskiej przeszkoliła ok. 2000 menedżerów działów technicznych: dyrektorów produkcji i utrzymania ruchu, brygadzistów, team liderów, mistrzów. Zna specyfikę pracy środowisk technicznych. Posiada autorskie narzędzia do zarządzania zespołami technicznymi, z którymi dzieli się podczas szkolenia.

  Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

  Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
  Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
  Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
  Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

  Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

  Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

  Opinia Uczestnika:

  Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

  Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

  To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

  To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
  Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

  Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”. Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
  Taka nauka, to jest nauka!


  CZEŚĆ PRAWNA

  Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, kierownik Sekcji Nadzoru i Kontroli.
  Członek kapituły corocznego konkursu Głównego Inspektora Pracy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, prowadził kontrole audytowe w zakresie prawnej ochrony pracy największych pracodawców, biorących udział w konkursie.
  Nadzorował realizację kontroli tematycznych – przeprowadzanych przez inspektorów PIP – z zakresu czasu pracy oraz outsourcingu pracowniczego. Samodzielnie przeprowadził kilkaset kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy. Przewodniczył zespołowi tematycznemu czasu pracy i wynagrodzeń, działającemu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.
  Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Instytucie Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, dla zróżnicowanej grupy odbiorców – od kadry menedżerskiej i kierowniczej do pracowników służby bhp.
  Równolegle prowadzi szkolenia z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy dla dużych zakładów produkcyjnych: Cooper Standard Automotive, Żywiec Zdrój S.A., instytucji ZUS, Prokuratura, Urzędy Wojewódzkie oraz ogólnopolskich organizacji związkowych.
  Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
  Na zlecenie pracodawców prowadzi wewnętrzne audyty w zakresie przestrzegania prawa pracy i optymalizacji rozwiązań prawno-organizacyjnych.
  Specjalizuje się w problematyce czasu pracy, w tym czasu pracy, problematyce tworzenia i kształtowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, dokumentacji pracowniczej oraz ochrony danych osobowych w stosunkach pracy, a także prawnych uwarunkowań działania związków zawodowych i prawnych aspektów postępowania kontrolnego i administracyjnego organów Państwowej Inspekcji Pracy.

  Prowadzi projekty doradcze w obszarze:

  • opracowywania projektów regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
  • zawierania i rozwiązywania wszelkich umów,
  • dokumentacji w zatrudnieniu,
  • rozwiązań w zakresie stosowania systemów i rozkładów czasu pracy,
  • współpracy z organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy oraz radami pracowników,
  • procedur przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.
  METODY

  Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – metody szkolenia:

  Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

  Metody wyszczególnione:
  dyskusja moderowana,
  symulacje,
  odgrywanie ról,
  case study,
  buzz,
  handout,
  pokazy audiowizualne,
  testy,
  ćwiczenia coachingowe,
  techniki NLP.

  ADRESACI

  Szkolenie Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – kogo zapraszamy?:

  • Szefów Produkcji
  • Szefów Utrzymania Ruchu
  • Team liderów
  • Brygadzistów
  • Mistrzów

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  96%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  100%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  96%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA
  e277c057c87670291ca5a540542001e9b2096f8988597727

  Hotel OLYMPIC****Wellness&SPA

  25-26.05.2023 Ustroń
  Hotel Olympic****Wellness&SPA
  1499 ZŁ (NETTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Jedno z najlepszych szkoleń na jakich byłam. Bardzo interesujące, praktyczne, rewelacyjne prowadzone. Trenerka jest nieoceniona, wprowadza fantastyczna atmosferę sprzyjająca nauce. Cała oprawa szkolenia na najwyższym poziomie, dobór miejsca szkolenia to strzał w 10-tkę. Polecam wszystkim, którzy chcą zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie w wyjątkowym miejscu".

    Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. Karolina
   • "Szkolenie prowadzone bardzo ciekawie przez obie panie. Wykładowcy z bardzo dużą wiedzą przekazywaną w zrozumiały sposób. Dyskusja na obu szkoleniach na wysokim poziomie, co bardziej przyswaja przekazywaną wiedzę".

    Coty Polska Sp. z o.o. Wioletta

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.