In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/trudne-rozmowy-z-pracownikami

Trudne rozmowy z pracownikami – praktyka kierowania zespołem – Menedżer w akcji

– komunikowanie trudnych decyzji, delegowanie nowych zadań, egzekwowanie obowiązków, złoty feedback, dyscyplinowanie i rozmowy o rozstaniu

Zarządzanie pracownikami w niestabilnych czasach wymaga od menedżerów dużej sprawności i odwagi, a przede wszystkim wyjątkowych umiejętności komunikacyjnych.
Menedżerowie muszą otwarcie komunikować niepopularne decyzje związane z pracą w nadgodzinach, przeciążaniem pracowników obowiązkami, odmową udzielenia urlopu, cięciem kosztów, obniżką wynagrodzeń i redukcją zatrudnienia.

Jak komunikować pracownikom trudne decyzje i nie stracić autorytetu?
Jak radzić sobie z obiekcjami pracownika i odmową wykonania zadań?
Jak delegować nowe zadania, egzekwować obowiązki i dyscyplinować zespół, gdy prośby i polecenia nie działają?
Jak przeprowadzać zwolnienia pracowników?
Jak zapanować nad emocjami, zmniejszyć niepokoje i stres w zespole po zwolnieniach?

Nadszedł czas na przećwiczenie trudnych rozmów z pracownikami!
100% praktyki – najskuteczniejsze techniki!

Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami to pigułka wiedzy dla menedżerów, którzy stoją przed nowym wyzwaniem – zarządzaniem zespołem w trudnych, niestabilnych czasach.


uczestnicy szkolenia Trudne rozmowy z pracownikami wybrali również:

Szkolenie Trudne negocjacje i renegocjacje – najskuteczniejsze taktyki w kryzysie – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami – cele i korzyści:

Nadszedł czas na poznanie i przećwiczenie trudnych rozmów z pracownikami!

Nauczysz się reagować na odmowę wykonania pracy przez pracownika.
Dowiesz się jak zatrzymać trudne zachowania.
Jak komunikować się z pracownikiem, który przekracza granice.

   

  PROGRAM

  Trudne rozmowy z pracownikami – program szkolenia:

  Jak przygotować zespół na trudne decyzje i zmiany? Jak je komunikować ludziom? Najskuteczniejsze techniki.

  Konsekwentna, jasna i otwarta komunikacja ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu zespołem.

  Jak przekazywać trudne informacje i budować własną wiarygodność i siłę autorytetu w trudnych sytuacjach.
  Jak prowadzić szczerą i otwartą dyskusję na trudne tematy dotyczące:

  • Sytuacji firmy. Sytuacji na rynku
  • Zmian w zakresie obowiązków, obciążenia pracą. Zmian stanowiskowych.
  • Zastępstw, nadgodzin, zmian czasu pracy.
  • Redukcji etatów. Zamknięcia działu. Zamknięcia zakładu.
  • Przyjmowania nowych zadań.

  Kształtowania poczucia odpowiedzialności o obowiązku w zespole.

  • Komunikowanie do zespołu celów, standardów, sytuacji.
  • Komunikowanie wartości, zasad pracy.
  • Poszukiwanie rozwiązań realizowania zadań w zespole.

  Część interaktywna: symulacja rozmowy z pracownikiem, prezentacje multimedialne, quizz, handouty.

  5 kroków skutecznego delegowania nowych zadań.

  • Co możemy delegować?
  • Jak delegować, żeby nie wróciło do nas?
  • Formułowanie komunikatów delegujących w sposób podnoszący zaangażowanie i inicjatywę pracowników.
  • Jak inspirować pracowników do podejmowania nowych zadań, wyzwań.
  • Jak wydawać polecenia w przypadku pracy zdalnej?
  • Jak egzekwować wykonywanie pracy w formie zdalnej?

  Kształtowanie dyscypliny pracy, poczucia odpowiedzialności i obowiązku.

  W tym bloku dowiesz się jak dyscyplinować zachowania, wzmacniać poczucie odpowiedzialności i obowiązku, tak, by przetrwać trudny czas i wyjść z niego mocniejszym.

  Narzędzie zwiększające poziom dyscypliny pracy.

  • Paczkowanie zadań. Optymalizacja i standaryzacja.
  • Co jest skuteczniejsze w trudnej rozmowie?
  • Uzgadnianie wykonania.
  • Rozmowa na temat porażek / opóźnień / problemów z wykonaniem.
  • Trójstopniowy model komunikacji w sytuacji niewykonywania obowiązków / niskiej jakości realizowanych zadań.

  Feedback – doskonalenie i modelowanie nieprawidłowych zachowań.
  Szybka informacja zwrotna. Fakty • Konsekwencje • Ustosunkowanie • Oczekiwania • Uczucia • Zasady • Sankcje

  • Zanim powiesz feedback. 5 WHY. Ocena realizacji zadania.
   FUO. RTD. Nowa kanapka menedżerska.
  • 8 modeli feedbacku menedżerskiego – praktyka stosowania.
  • Różnice w feedbacku dla młodych i doświadczonych pracowników.
  • Trójstopniowy feedback, czyli o tym jak skutecznie zmieniać zachowania ludzi.

  Mocne komunikaty zatrzymujące niewłaściwe zachowania. Jak komunikować się z pracownikiem, który odmawia wykonania pracy, łamie zasady i przekracza granice?

  Kiedy pracownik łamie zasady i przekracza granice ważna jest szybka i skuteczna komunikacja, która zatrzyma zachowanie i spowoduje, że nie będzie się ono pojawiało. Umiejętność budowania komunikatów w trudnych sytuacjach pozwala również na budowanie silnego autorytetu menedżera, szefa zespołu. Ludzie przekraczają granice, to jak menedżer komunikuje się w sytuacjach trudnych wpływa na pracownika, autorytet szefa i atmosferę pracy całego zespołu.

  • Jak skutecznie zatrzymywać trudne zachowania?
  • Jak reagować na odmowę wykonywania pracy przez pracowników?
  • Jak reagować na niepodjęcie pracy z powodu obawy o zdrowie i życie przez pracownika?
  • Najczęściej popełniane błędy przez menedżerów, które obniżają skuteczność komunikacji.
  • 5 obszarów MOCNYCH KOMUNIKATÓW.
  • Zbyt twardy lub zbyt miękki styl rozmowy – konsekwencje dla autorytetu menedżera.
  • Od bardzo proszę do realizacji sankcji.
  • Mocny feedback w sytuacjach trudnych – ocena, krytyka czy informacja zwrotna?
  • Jak egzekwować i dyscyplinować, gdy prośby i polecenia nie działają?
  • Zapowiedź i realizacja sankcji w przypadku uporczywego łamania zasad.
  • Trudne sytuacje związane z udzielaniem informacji zwrotnych (opór pracownika, zaprzeczanie, usprawiedliwianie się, agresja, kłamstwo).
  • FEKOZ – mocny komunikat bez naruszania granic.

  Część interaktywna: przykłady, hand outy, autotest Skuteczny Menedżer Kryzysowy.

  Trudne rozmowy o rozstaniu. Zwolnienie pracownika.

  Kwestia zwolnienia z pracy nie jest łatwa dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do pracodawcy i menedżera należy zadbanie, by proces ten przebiegał prawidłowo nie tylko pod względem formalnym, ale i personalnym. Z opinii osób, które zostały zwolnione wynika, iż najważniejsze dla nich było w jaki sposób dokonano zwolnienia i jak im to zakomunikowano. Dlatego właściwe przeprowadzenie tego procesu skutkuje zarówno naruszeniem poczucia wartości pracownika, jak i lepszym postrzeganiem przez zwolnionego pracownika byłego pracodawcy i zapobiega późniejszemu krytycznemu wypowiadaniu się o organizacji. Wpływa również znacząco na atmosferę w zespole, który pozostał i który powinien pracować ze stałym zaangażowaniem.

  • Jak profesjonalnie prowadzić rozmowę dotyczącą zwolnienia?
  • Etapy prowadzenia rozmowy ze zwalnianym pracownikiem.
  • Jakich tematów nigdy nie należy poruszać w rozmowach ze zwalnianym pracownikiem.
  • Trudne sytuacje przy zwalnianiu. Jak być w zgodzie z sobą i wyjść z twarzą z trudnych sytuacji.
  • Zwolnienie bez świadczenia pracy i ze świadczeniem pracy w okresie wypowiedzenia.
  • Pozostał zespół – jak pracować z zespołem po zwolnieniu?
  WYKŁADOWCA

  Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami poprowadzi:

  Olga Borgieł

  Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

  Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

  Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
  Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
  Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
  Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

  Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

  Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

  Opinia Uczestnika:

  Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

  Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

  To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

  To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
  Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

  Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

  Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
  Taka nauka, to jest nauka!

  METODY

  Trudne rozmowy z pracownikami – tylko praktyczne metody szkolenia:

  • 80% praktyki / 20% wykładu,
  • Case study,
  • modelowanie zachowań,
  • ćwiczenia indywidualne,
  • scenki sytuacyjne w małych grupach, dyskusja moderowana,
  • indywidualny feedback trenera połączony z sesją mentorską.
  ADRESACI

  Szkolenie Trudne rozmowy z pracownikami adresujemy do:

  • prezesów, dyrektorów zarządzających,
  • osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników,
  • menedżerów działów HR,
  • właścicieli firm.

  Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Trudne rozmowy z pracownikami:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  95%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  98%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
   • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

    Forbis Sp. z o.o. Krystyna

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.