In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zarzadzanie-ryzykiem

zarządzanie ryzykiem w biznesie

– zaawansowane techniki optymalizacji decyzji biznesowych i minimalizacja zagrożeń w biznesie

Szkolenie menedżerskie zarządzanie ryzykiem w biznesie

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wiedzy z zarządzania ryzykiem. Trener biznesowy będzie omawiał zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem koncentrując swoją uwagę nie tylko na samych technikach oceny konkretnych ryzyk, lecz również na takich parametrach jak bliskość oraz dotkliwość. 
W ramach interaktywnych ćwiczeń uczestnicy kompleksowo poznają cykl życia ryzyka oraz techniki ich wizualizacji wspomagające interpretację oraz proces podejmowania optymalnych decyzji.
Dzięki prezentacji, symulacji i inspirującym ćwiczeniom uczestnicy zyskują możliwość doskonalenia swych umiejętności w zakresie identyfikacji, oceny parametrów ryzyka: prawdopodobieństwa, bliskości, wpływu (dolegliwości) oraz możliwych reakcji na dane ryzyko.
Warsztaty szkoleniowe dają szansę na poznanie zaawansowanych technik dających możliwość optymalizacji własnych decyzji i skupieniu się minimalizacji wpływu zagrożeń oraz wykorzystania szans w projektach infrastrukturalnych. Bezpośrednie ich odniesienie do cyklu życia projektu i studiów przypadków umożliwi ich łatwą adaptacje we własnej organizacji m.in. poprzez analizę uwarunkowań organizacyjnych, finansowych i wykorzystaniu potencjału zespołu projektowego.


Uczestnicy szkolenia Zarządzanie ryzykiem w firmie wybrali również:

Szkolenie Komunikacja menedżerska – siła słów w rozmowach z pracownikami

CELE I KORZYŚCI

zarządzanie ryzykiem – cele szkolenia:

 • Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem
 • Dostarczenie wiedzy na temat określania strategii zarządzania ryzykiem, apetytu ryzyka organizacji oraz jej profilu ryzyka
 • Przygotowanie do samodzielnego określania polityki zarządzania ryzykiem
 • Poznanie kategorii i kryteriów ryzyka.
PROGRAM

zarządzanie ryzykiem – program szkolenia:

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych:
• Prezentacja trenera oraz identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników
• Omówienie głównych elementów warsztatów szkoleniowych.

Cele i główne elementy procesu zarządzania ryzykiem:
• Definiowanie pojęcia ryzyka
• Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli
• Elementy składowe zarządzania ryzykiem
• Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji
• Budowanie dojrzałości organizacji odnośnie zarządzania ryzykiem.

Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach:
• Właściwości „ryzyka”
• Elementy i czynniki ryzyka w kontroli
• Typy ryzyka
• Elementy składowe zarządzania ryzykiem a cykl życia projektu.

Pryncypia w zarządzaniu ryzykiem:
• Istota i cel zarządzania ryzykiem
• Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem na poziomie projektu, programu i portfela inicjatyw infrastrukturalnych
• Kategoryzacja ryzyka i ich konsekwencji w odniesieniu do celów projektu
• Monitorowanie ryzyka oraz właściwe podejście od interpretacji skuteczności podjętych działań.

Wykorzystanie standardów do zarządzania ryzykiem:
• Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem i możliwości ich wykorzystania w organizacji
• Standard zarządzania projektami PMBoK i obszar wiedzy z zarządzania ryzykiem
• Zasady wdrożenia standardu PMBoK w organizacji i zapewnienie efektywnego systemu monitorowania ryzyka na poziomie portfela inicjatyw infrastrukturalnych, programów i konkretnych projektów.

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem zgodnie ze standardem PMBoK i M_o_R.  
• Planowanie zarządzania ryzykiem
• Rozpoznawanie ryzyka
• Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka
• Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka
• Planowanie reakcji na ryzyka
• Kontrolowanie ryzyka
• Ćwiczenie grupowe opracowanie dokumentacji zarządzania ryzykiem w projekcie infrastrukturalnym.

Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka.
• Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne.

Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (fmea):

• Zapobieganie problemom – analiza przyczyn i skutków wad FMEA
• Techniki wspomagające tworzenie analizy FMEA
• Analiza ryzyka i dotkliwości jego wystąpienia (RPN – Risk Priority Number)
• Metodyka opracowania analizy FMEA.

Podsumowanie warsztatów:
• Dyskusja panelowa i podsumowanie szkolenia
• Wymiana doświadczeń oraz przegląd zrealizowanych celów
• Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.

WYKŁADOWCA

Szkolenie kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie poprowadzi:

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdycyplinarnymi.

Doktor Nauk Ekonomicznych w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.  Absolwent studiów podyplomowych MBA, Zarządzanie projektami, Zarządzanie jakością oraz Audyt i Kontrola Wewnętrzna.

Posiada ponad 10 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych
i zarządzania projektami.
Pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach w działaniach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności.

Posiada następujące certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MsP, MoP, M_o_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, Agile DSDM, ChM, Master Black Belt, Champion Six- Sigma, Audytor Wiodący systemów ISO 27001 oraz ISO 9001.   

Jako Menager Zarządzania Problemami/Audytor Wewnętrzny Biura Projektów Asseco Poland wdrażał normy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego ISO/IEC 27001:2007, stworzył system monitorowania postępów prac w projektach i zarządzał ryzykiem wykorzystując metodykę MoR oraz koncepcję kontroli wewnętrznej w projekcie IT w oparciu o procesy PRINCE2.

Jako Kierownik Wydziału/Kontroler Wewnętrzny w Telekomunikacji Polskiej audytował i kontrolował projekty inwestycyjne i rekomendował wdrażanie zmian w celu maksymalizacji zakładanego wyniku finansowego, uczestniczył w opracowaniu strategii usługowych oraz inicjatyw technologicznych, tworzył polityki jakościowe dla poszczególnych obszarów biznesowych firmy i odpowiadałem jako trener za ich wdrożenie.

Jako Kierownik Działu w  Departamencie Planowania i Wsparcia Operacyjnego w Telekomunikacji Polskiej odpowiadał za tworzenie analiz benchmarkingowych i rekomendację działań zwiększających potencjał sprzedażowy w Grupie Kapitałowej TP. Kierował projektem Six -Sigma i Lean, którego celem była maksymalizacja rentowności z zaangażowanego kapitału i minimalizacja nakładów inwestycyjnych.

Jako Specjalista ds. Analiz Rynkowych odpowiadał za tworzenie analiz efektywności poszczególnych kanałów sprzedażowych. Wykorzystywał metody scenariuszowe do planowania budżetu, opracowywał i wdrażał Regionalne Programy Poprawy Jakości obsługi Klientów.

Jako Koordynator Metodyki ITIL i Zarządzania Projektami Politechniki Gdańskiej zarządzał operacyjnie projektem transformacji procesów IT , koordynował działania związane z podniesieniem efektywności zespołów zaalokowanych do projektów, modelował procesy i wdrażał narzędzia wspomagające proces wytwórczy i utrzymania systemów IT.

Opinie uczestników:

 • Konkretne przygotowane szkolenie, z dużą dawką przydatnej wiedzy.
 • Wartościowe  szkolenie pogłębiające wiedzę o kontroli jakości.
 • Rzetelny wykładowca, wiedza przekazana w zrozumiały sposób.
 • Szczerze polecam szkolenia realizowane przez wykładowcę– wysoki poziom i kultura osobista.
 • Myślę, że przebyte szkolenie na pewno pokazało mi inne światło na poszczególne obszary audytowanego obszaru jak i zachowań ludzkich. Jest to wiedza, która na pewno pomoże mi w przyszłości odpowiednio podejść do audytu. Bardzo pokazowe przykłady obrazują nam to czego normalnie nie widzimy.
 • Wykładowca przedstawiał informacje w sposób ciekawy a co najważniejsze potrafił przytoczyć przykłady sytuacji mających miejsce również w naszej organizacji. Inspiruje do dalszego kształcenia.
 • Prowadzący w jasny i prosty sposób przekazał wiedzę. Na zajęciach panowała przyjemna atmosfera.
METODY

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie – metody szkolenia:

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy.
 • Mini wykład.
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między ćwiczeniami (80 % czasu) a formą wykładu (20% czasu).

ADRESACI

Kształtowanie wartości organizacyjnych w firmie adresujemy do:

wyższej i średniej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za kształtowanie kultury organizacyjnej wśród pracowników w szczególności:

 • kierownictwa firmy
 • szefów zespołów
 • specjalistów działów personalnych

oraz wszystkich osób pragnących pogłębić i rozwinąć swoją wiedzę w tym obszarze.

ORGANIZACJA

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia zarządzanie ryzykiem w biznesie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel STOK****SKI&SPA
6782532wieden2-kinowowellness2

Hotel STOK****SKI&SPA

ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

    ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
   • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

    Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.