In Akademia Menedżera
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-dla-menedzerow/zarzadzanie-zmiana

Szkolenie Zarządzanie zmianą

– jak wykształcić w pracownikach pozytywny stosunek do zmian, radzić sobie z ich obawami i oporem?

Zmiana towarzyszy rozwojowi każdego biznesu, jest nieunikniona i nieuchronna. Tempo zmian, rozwój produktów, technologii, zmieniający się rynek wymuszają zmiany w ludziach i organizacjach

Jak przekonać siebie i ludzi do konieczności wprowadzania zmian?
Jak rozwinąć przekonanie, że zmiana choć wymaga wiele wysiłku związanego ze starymi nawykami, może przyczynić się do podniesienia efektywności własnej i skuteczności w realizowaniu codziennych zadań i obowiązków?
Jak pokonać opór ludzi wobec zmian?
Jak umiejętnie reagować w trudnych i konfliktowych sytuacjach dotyczących zmiany.

Jak zwiększyć efektywność w uczeniu się nowych sprawności?
Jak poradzić sobie z niechęcią do współpracy z nowymi ludźmi?
Jak poradzić sobie z nieufnością wobec nowych narzędzi pracy?

Podczas szkolenia Zarządzanie zmianą dowiesz się jak krok po kroku przełamywać w sobie ograniczenia i opór ludzi wobec zmian.
Dowiesz się jakich błędów należy się wystrzegać podczas wprowadzaniem w życie nowych narzędzi lub procedur firmowych.
Nauczysz się komunikować zmianę i przećwiczysz komunikowania trudnych decyzji pracownikom.

Cele szczegółowe szkolenia Zarządzanie zmianą:

 • Wykształcenie u uczestników pozytywnego stosunku do zmian, lepszego rozumienie istoty zmiany jako zjawiska pożądanego, dzięki któremu firma może rozwijać się w wielu płaszczyznach.
 • Zbudowanie przekonania, że zmiana jest nieustannym procesem i szansą do rozwoju.
 • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne komunikowanie się z wykorzystaniem konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie zmian.
 • Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania i współpracy w zespole.
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z obawami i oporem podczas wdrażania zmian.
 • Rozwijanie umiejętności menedżerskich wdrażania i komunikowania zmian podwładnym
  i zespołom.
 • Rozwijanie umiejętności wspierania pracowników w procesie zmian uwzględniając specyfikę każdego z etapu wrażania zmian.

uczestnicy szkolenia Zarządzanie zmianą wybrali również:

Szkolenie skuteczny lider zespołu produkcyjnego i ur – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Zarządzanie zmianą – cele i korzyści:

 • Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z oporem psychologicznym – własnym
  i innych ludzi – w zmianie.
 • Uświadomienie liderom potrzeby rozwijania umiejętności efektywnego wspierania pracowników procesie zmian.
 • Poznanie technik wywierania wpływu, jakie można etycznie stosować zarządzając zmianą
 • Kształtowanie postaw otwartości i gotowości na zmiany.

  PROGRAM

  Szkolenie Zarządzanie zmianą – program:

  Istota zmiany i zarządzania zmianą

  • Czym jest zmiana? – cele i istota zmian wprowadzanych w firmie.
  • Zarządzanie zmianą jako stały proces funkcjonowania firmy.
  • Zjawisko nawyków w codziennej pracy jako ograniczenia w zmianach.
  • Praktyczne podejście do procesu zmiany wg Kurta Lewina
  • Faza rozmrożenia
  • Faza zmiany
  • Faza zamrożenia
  • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą.

  Zmiana – szansa czy zagrożenie dla firmy?

  • Powody wdrażania zmiany w organizacjach.
  • Korzyści dla firmy, pracowników, klientów.
  • Punkty krytyczne w procesach wdrażania zmian.
  • Zmiana jako proces konieczny i pożądany.
  • Zmiana – nowa jakość pracy identyfikacja etapów zmian w organizacji.
  • Analiza czynników ułatwiających i utrudniających wdrożenie zmian.

  Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany

  • Dlaczego ludzie obawiają się zmian w firmie?
  • Postawy wobec zmian – reakcje na zmiany i ich uwarunkowania.
  • Rodzaje i źródła oporu wobec zmian. Rozpoznawanie symptomów oporu i metody jego przełamywania.
  • Moja gotowość na zmianę – co mi daje zmiana?
  • Jak zmiana wpłynie na mnie i na moich współpracowników?
  • Czego potrzebuję by wdrożyć zmiany – narzędzia miękkie i twarde?
  • Co może mi pomóc by proces wdrażania zmian nie został zakłócony przez codzienne operacyjne zadania?
  • Kreatywność pracownika jako źródło wprowadzania zmian.
  • Narzędzia rozwijające kreatywne podejście do szukania nowych rozwiązań.

  Jak wzmacniać własne zaangażowanie w sytuacji zmiany?

  • Wzmacnianie własnego zaangażowania w oparciu o osobiste korzyści.
  • Jak wykorzystać wartości i doświadczenia z życia firmy w budowaniu i wzmacnianiu swojego nastawienia do zmiany.
  • Indywidualne wartości i ich hierarchia w procesie angażowania.
  • Własne bariery utrudniające zaangażowanie w proces zmiany.

  Komunikacja wewnętrzna w firmie w czasie wdrażania zmian

  • Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian.
  • Metody skutecznej komunikacji – czyli o sztuce argumentowania i prezentacji.
  • Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie.
  • Rola komunikacji we wdrażaniu zmian.
  • Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi w procesie zmian.
  • Najważniejsze narzędzia komunikacji.
  • Informacja zwrotna, cele i zasady udzielania.
  • Skuteczne komunikowanie zmiany.
  • Motywująca komunikacja w procesie zmiany.

  Zadania dla menedżerów.
  Jak komunikować zmianę?
  W jaki sposób wspierać pracowników w poszczególnych fazach zmian?

  • Faza1 – przygotowanie fundamentów.
   Zastosuj rozmrożenie. Przekaż wstępna informacja o zmianie i odpowiedz na pytanie – DLACZEGO?
   Co i jak komunikować na tym etapie:
   – zbudowanie w firmie przeświadczenia, że zmiana jest konieczna i nieunikniona.
   – podanie jak największej ilości faktów. Przedstawienie przyczyn zmian.
   – terminy przekazania dalszych szczegółowych informacji.
  • Faza 2 – planowanie.
   Przekaż szczegóły planów, odpowiedz na pytanie – CO?
   Co i jak komunikować na tym etapie:
   – fakty podawane w odniesieniu do poszczególnych grup pracowników, jak komunikat z góry dopasować go do specyfiki swojego zespołu.
   – stworzenie pracownikom możliwości wypowiedzenia się.
   – spotkania, wszelkiego rodzaju fora dyskusyjne w intranecie, a także badania opinii są w tym kontekście najlepszymi rozwiązaniami.
   – wciągnięcie pracowników we współtworzenie zmian.
  • Faza 3 – wdrażanie.
   Przekaż szczegóły planów – odpowiedz na pytanie JAK?
   Co i jak komunikować na tym etapie:
  • Pokazywanie sukcesów. Motywacji i energii do działania dodaje obserwowanie tego, co już się udało jeśli chodzi o projekt zmian.
  • Uczenie nowych zachowań. Zmiany często wiążą się z koniecznością nabycia nowych kompetencji i nauczenia się nowych zachowań przez pracowników.
  • Faza 4 – zamrożenie efektów.
   Zastosuj zamrażanie, odpowiedz na pytanie – Co i jak można ulepszyć?
   Co i jak komunikować na tym etapie:
  • Wskazywanie działań niepożądanych. O ile w poprzedniej fazie najważniejsze jest pokazywanie sukcesów, tak pod koniec procesu zmian komunikacja powinna się skupiać bardziej na wskazywaniu, co jeszcze należy zmienić.

  Podsumowanie kluczowych treści szkolenia.
  Wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce.

  WYKŁADOWCA

  Trenerem szkolenia Zarządzanie zmianą będzie:

  Trener Biznesu, Coach, Interim Menedżer z 20-letnim doświadczeniem menedżerskim i sprzedażowym, praktyk NLP. Specjalizuje w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami, zarządzania zmianą, specjalista w prowadzeniu coachingu metodą Coaching On The Job.

  Jako menedżer wyznaje zasadę, że najważniejszym zadaniem każdego szefa jest rozwój kompetencji swoich podwładnych.


  .

   

  Jest autorem kilku publikacji prasowych na temat sprzedaży relacyjnej i obsługi klienta w procesie reklamacji w pismach branżowych: Business&Coaching Magazin, Handel, Fresh&Cool.

  Autor poradnika dla handlowców: „Merchandising w praktyce”.

  Autor publikacji na temat wykorzystania metody OJT – dla magazynu Business & Coaching oraz rozwoju kompetencji menedżerskich (Zarządzanie Zespołem Sprzedażowym w oparciu o program Zarządzanie przez Cele MBO).

  Twórca standardów pracy dla Przedstawicieli Handlowych i Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

  Posiada 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi (do 120 osób) od Kierownika Regionalnego po Dyrektora Sprzedaży (obroty roczne – ponad 200 mln zł.) w takich firmach, jak: Coca–Cola, Nestle Polska, Unilever SA, Kompania Piwowarska SA (zdobył tytuł Menedżera Roku 2001, spośród 150 kandydatów).

  W karierze menedżerskiej przeprowadził ponad 400 dni coachingu rynkowego z przedstawicielami handlowymi  i ponad 150 dni coachingu menedżerskiego.

  Absolwent studium podyplomowego Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Wyższej Szkoły Bankowej.

  Zrealizował szkolenia m.in. dla menedżerów największych firm w Polsce:
  Grupa Żywiec S.A, Bank Pocztowy S.A, Makro, Maspex S.A, Lewiatan, PZU SA, Carlsberg Polska S.A, BZ WBK, Amica, Media Expert, Poczta Polska, Bosch, Polkomtel SA, Skok, Samsung, Kolporter, Energa, Sygnity Technology, ROYAL UNIBREW S.A, PZU Życie, ING Życie S.A, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, AMICA, SYGNITY Technology S.A, Hiestand Polska sp. z o.o, ARM SA, OSM Sierpc, RABAT Pomorze, WUP Olsztyn, Marwit Sp. z o.o, Zelmer SA, PPG Deco Polska Sp. z o.o. — DECORAL, Japan Tobacco International, Kompania Piwowarska S.A, BAT Sp. z o.o, C-Konsult Sp. z o.o., Media–Expert Sp. z o.o.

  METODY

  Zarządzanie zmianą w organizacji – metody szkolenia:

  Uczestnicy treningu biorą aktywny udział w symulacjach, grach, dzięki którym uczą się nowych umiejętności.

  • ćwiczenia praktyczne: trudne rozmowy z pracownikami o zmianie,
  • rozmowy z oponentami – jak sobie radzić?
  • analiza przypadków (konkretnych sytuacji)
  • mini wykłady
  • rozwiązywanie problemów.

  ADRESACI

  Szkolenie Zarządzanie zmianą adresujemy do:

  menedżerów wyższego i niższego szczebla odpowiedzialnych za wdrażanie zmian w organizacji

  OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

  POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
  98%
  ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
  98%
  UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
  99%

  MIEJSCE SZKOLENIA

  ZAPYTAJ O TERMIN SZKOLENIA

   KARTA ZGŁOSZENIA

   OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

    KONSULTANT


    KINGA LALKO-SMOŁKA
    KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 150
    mobile: +48 662 297 689
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    AGNIESZKA WALAS
    SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

    tel: +48 32 33 55 153
    mobile: +48 608 577 231
    e-mail: effect@effect.edu.pl

    OPINIE KLIENTÓW


    • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

     Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
    • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

     Forbis Sp. z o.o. Krystyna

    Newsletter


    BĄDŹ NA BIEŻĄCO

    z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

     Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

     Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.