In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-rownowazny-czas-pracy-zadaniowy-czas-pracy-elastyczny-czas-pracy

Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2024 rok i najnowsze orzecznictwo

– jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników. 27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

W 2024 roku przestrzeganie czasu pracy znajduje się na celowniku inspektorów PIP!
Dlaczego?
Ponad połowa skarg zgłoszonych do inspekcji wskazuje na poważne naruszenia przez pracodawców przepisów o czasie pracy, które najczęściej związane są ze wzmożonymi absencjami pracowników i koniecznością zlecania pracy w nadgodzinach.

Podpowiemy:

 • Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak uniknąć ryzyka wystąpienia naruszeń związanych z przestrzeganiem norm czasu pracy wykonywanej zdalnie?
 • W jaki sposób przypisać poszczególnych pracowników do wybranych systemów, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych w aktach prawa zakładowego?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy pracownika zawiadomić o zmianie grafiku?
 • Jak planować pracę, by zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany pory rozpoczynania pracy w dniu następnym (przejście na inną zmianę)?
 • Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy?
 • Jakie są konsekwencję nieudzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę?
 • O ile godzin może być wyższy zakładowy limit nadgodzin od limitu wynikającego z Kodeksu pracy?
 • Jak prawidłowo rekompensować godziny ponadwymiarowe?
 • Jakie nieprawidłowości najczęściej występują w praktyce przy stosowaniu ruchomego czasu pracy?
 • W jakich sytuacjach powstają godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy?
 • Jak prawidłowo wdrożyć i stosować system przerywanego czasu pracy?
 • W jaki sposób zaplanować przynajmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy?
 • Jak zapewnić przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużonych okresów rozliczeniowych?
 • Jak organizować pracę i rekompensować godziny nadliczbowe, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w tygodniu?
 • Czy można wprowadzić równoważny system czasu pracy podczas okresu rozliczeniowego?
 • Jakich zasad należy przestrzegać przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy?
 • Jak organizować pracę w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym?
 • Jak sklasyfikować pracę w tzw. czasowej „czarnej dziurze”?
 • Jak ustalić maksymalną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu zmiany wymiaru etatu? 

Ale to nie wszystko!

Wieloletni Ekspert PIP, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy oraz biegły sądowy z zakresu stosunku pracy doradzi:

Jak przygotować się do kontroli czasu pracy i uniknąć negatywnych jej konsekwencji?
Jak eliminować najczęściej popełniane błędy przez pracodawców ujawniane podczas kontroli PIP?
Na co zwrócić szczególną uwagę by uniknąć dotkliwych kar?
Omówi 27 najważniejszych stanowisk GIP i MPIPS/MRPiPS w obszarze czasu pracy, które musisz znać i stosować!

Wykonaj audyt czasu pracy przed przyjściem inspektora!
Zweryfikuj wybrane harmonogramy czasu pracy w zakresie zgodności z przepisami.
Sprawdź stanowiska Głównego Inspektora Pracy, MPIPS/MRPiPS oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące czasu pracy.
Bądź na bieżąco z nowymi interpretacjami, dobrymi praktykami, eliminuj ryzyko popełnienia kosztownych błędów!
Wyeliminuj nieprawidłowości, uchybienia zanim znajdzie je inspektor PIP!

  Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!


  uczestnicy szkolenia czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP wybrali również:

  Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – sprawdź

  ORGANIZACJA

  Wybierz termin szkolenia:

  Przydatne informacje organizacyjne:

  27 listopada 2024r. – szkolenie online

  Wymagania sprzętowe:

  • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem.
  • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
  • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
  • Nasze szkolenie umożliwia interakcję i zadawanie pytań na każdym etapie prowadzanie. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącym bez konieczności zadawania pytań na czacie.

  Zaplanuj czas w godzinach 9:00-14:00.

  8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

  Cena szkolenia wynosi 690 zł netto.
  Do podanej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.

  Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Aby uzyskać taką fakturę należy przesłać do nas oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych.

  Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

  OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

  CELE I KORZYŚCI

  Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – cele szkolenia:

  PROGRAM

  Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – program:

  1. Jak planować pracę, by zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany pory rozpoczynania pracy w dniu następnym (przejście na inną zmianę)?
  2. Jakie nieprawidłowości najczęściej występują w praktyce przy stosowaniu ruchomego czasu pracy?
  3. Jak prawidłowo wdrożyć i stosować system przerywanego czasu pracy?
  4. W jaki sposób zaplanować przynajmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy?
  5. Jak zapewnić przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużonych okresów rozliczeniowych?
  6. Jak organizować pracę i rekompensować godziny nadliczbowe, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w tygodniu?
  7. Jakich zasad należy przestrzegać przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy?
  8. Jak organizować pracę w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym?

      Stanowiska GIP (w tym Departamentu Prawnego i Komisji Prawnej) dotyczące następujących zagadnień:

      • W jaki sposób zorganizować pracę zmianową, aby jej wprowadzenie umożliwiło planowanie pracy w niedzielę i święta? (stanowisko ws. pojęcia systemu pracy zmianowej).
      • Jak zaplanować pracę, aby nie naruszyć doby pracowniczej? (stanowisko ws. sposobu ustalania doby pracowniczej i przypadków jej naruszenia).
      • Czy doba pracownicza zostaje naruszona wcześniejszym przyjściem do pracy po dniu wolnym? (stanowisko ws. naruszenia doby pracowniczej po dniu wolnym od pracy).
      • Z jakim wyprzedzeniem należy pracownika zawiadomić o zmianie grafiku? (stanowisko ws. tworzenia i zmiany harmonogramów czasu pracy).
      • Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy? (stanowisko ws. równoważenia odpoczynku).
      • W jaki sposób wyliczyć średniotygodniowe przekroczenie limitu nadgodzin? (stanowisko ws. maksymalnego średniotygodniowego czasu pracy).
      • O ile godzin może być wyższy zakładowy limit nadgodzin od limitu wynikającego z Kodeksu pracy? (stanowisko ws. ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzinach),
      • Do kiedy najpóźniej pracownik powinien złożyć wniosek o rekompensatę nadgodzin czasem wolnym od pracy? (stanowisko ws. terminu składania wniosku o czas wolny od pracy za pracę w nadgodzinach).
      • Jak prawidłowo zrekompensować pracę świadczoną w sobotę nieprzewidzianą w grafiku? (stanowisko ws. rekompensowania pracy w wolną sobotę).
      • Jakie są konsekwencję nieudzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę? (stanowisko ws. dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę).
      • Czy pracownicy niepełnosprawni mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu niż one nastąpiły? (stanowisko ws. wyjść prywatnych pracowników niepełnosprawnych).
      • Kiedy występują godziny nadliczbowe w weekendowym systemie czasu pracy? (stanowisko ws. nadgodzin w systemie weekendowym czasu pracy).
      • Jak wyznaczyć drugi dzień wolny od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przypadku nierównomiernego zapotrzebowania na pracę? (stanowisko ws. pojęcia dnia wolnego wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).
      • Od którego momentu rozpoczyna się dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolną sobotę, święto lub niedzielę? (stanowisko ws. udzielania dni wolnych za pracę w niedzielę, święto lub dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).
      • Jak prawidłowo rekompensować godziny ponadwymiarowe? (stanowisko ws. możliwości udzielania czasu wolnego od pracy za godziny ponadwymiarowe).
      • Jakie składniki uwzględniamy w podstawie obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach).
      • Ile 100% dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę? (stanowisko ws. pieniężnej rekompensaty za pracy w niedzielę).
      • W jaki sposób ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe).
      • Jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy? (stanowisko ws. obliczania dodatku za pracę w porze nocnej).
      • Jak prawidłowo zrekompensować dyżur pracowniczy (stanowisko ws. rekompensaty za dyżur pełniony poza domem pracownika).

      Stanowiska MPIPS/MRPiPS związane z czasem pracy

      • Jak sklasyfikować pracę w tzw. czasowej „czarnej dziurze”? (stanowisko ws. godzin nadliczbowych przypadających pomiędzy dwiema dobami pracowniczymi).
      • W jaki sposób rozliczyć pracę w czarnej dziurze w wymiarze przekraczającym 8 godzin? (stanowisko ws. rozliczania pracy w przestrzeniach międzydobowych trwającej powyżej 8 godzin).
      • W jakich sytuacjach powstają godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy? (stanowisko ws. nadgodzin w ruchomym czasie pracy).
      • Czy choroba przypadająca w dzień rekompensaty pracy nadliczbowej wymaga ponownego wyznaczenia dnia wolnego od pracy? (stanowisko ws. wpływu choroby na odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę lub czasu wolnego za nadgodziny).
      • Jak ustalić maksymalną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu zmiany wymiaru etatu? (stanowisko ws. rozliczenia czasu pracy w przypadku zmiany etatu w trakcie okresu rozliczeniowego).
      • Kto posiada status osoby zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a kto kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na potrzeby rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. prokurenta jako osoby zarządzającej zakładem pracy).
      • W jakich przypadkach kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych mają prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. nadgodzin kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych).
      WYKŁADOWCA

      Szkolenie Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP poprowadzi:

      Dr nauk prawnych, wieloletni pracownik PIP, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert prawa pracy i autor licznych artykułów i komentarzy do kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
      Od lat w centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia odpowiedzialności kierujących pracownikami i menedżerów różnych szczebli za zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz sprawy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

      Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

      Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

      • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
      • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
      • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
      • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
      • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
      • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
      • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
      METODY

      Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – metody szkolenia:

      Szkolenie Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metod aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

      ADRESACI

      Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP jest do:

      • Dyrektorów i Menedżerów HR
      • HR Biznes Partnerów
      • Specjalistów Działów Personalnych
      • Firm outsourcingowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw
      • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

      Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

      POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
      95%
      ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
      98%
      UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
      96%

      MIEJSCE SZKOLENIA

      Hotel Focus*** Łódź

      Hotel Focus*** Łódź

      27.11.2024 Szkolenie online
      690 ZŁ (NETTO)

      KARTA ZGŁOSZENIA

      OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

       KONSULTANT


       KINGA LALKO-SMOŁKA
       KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 150
       mobile: +48 662 297 689
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       AGNIESZKA WALAS
       SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

       tel: +48 32 33 55 153
       mobile: +48 608 577 231
       e-mail: effect@effect.edu.pl

       OPINIE KLIENTÓW


       • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

        Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
       • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

        KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

       Newsletter


       BĄDŹ NA BIEŻĄCO

       z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

        Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.