In HR / Kadry, UR / Produkcja / BHP, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/czas-pracy-rownowazny-czas-pracy-zadaniowy-czas-pracy-elastyczny-czas-pracy

Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – przygotuj firmę do kontroli czasu pracy w oparciu o wytyczne na 2023 rok i najnowsze orzecznictwo

– jak przygotować się do kontroli czasu pracy w warunkach modyfikacji harmonogramów, zmian grafików, pracy zdalnej, stosowania elastycznego czasu pracy? Audyt czasu pracy i analiza skomplikowanych przypadków uczestników. 27 najciekawszych stanowisk Głównego Inspektora Pracy i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, które musisz znać i stosować

W 2023 roku przestrzeganie czasu pracy znajduje się na celowniku inspektorów PIP!
Dlaczego?
Ponad połowa skarg zgłoszonych do inspekcji wskazuje na poważne naruszenia przez pracodawców przepisów o czasie pracy, szczególnie po zmianach prawa wywołanych pandemią, koniecznymi postojami, pracą zdalną, wzmożonymi absencjami i pracą w nadgodzinach.

Jak przygotować się do kontroli czasu pracy i uniknąć negatywnych jej konsekwencji?
Jak eliminować najczęściej popełniane błędy przez pracodawców ujawniane podczas kontroli PIP?
Na co zwrócić szczególną uwagę by uniknąć dotkliwych kar?
Wykonaj audyt czasu pracy przed przyjściem inspektora!
Zweryfikuj wybrane harmonogramy czasu pracy w zakresie zgodności z przepisami.
Sprawdź stanowiska Głównego Inspektora Pracy, MPIPS/MRPiPS oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące czasu pracy.
Bądź na bieżąco z nowymi interpretacjami, dobrymi praktykami, eliminuj ryzyko popełnienia kosztownych błędów!
Wyeliminuj nieprawidłowości, uchybienia zanim znajdzie je inspektor PIP!

!!! Podczas szkolenia, wieloletni Ekspert PIP, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy oraz biegły sądowy z zakresu stosunku pracy omówi 27 najważniejszych stanowisk GIP i MPIPS/MRPiPS w obszarze czasu pracy, które musisz znać i stosować!

Podpowiemy:

 • Jak nie popełnić błędu przy tworzeniu grafików, prowadzeniu ewidencji i rozliczaniu czasu pracy?
 • Jak uniknąć ryzyka wystąpienia naruszeń związanych z przestrzeganiem norm czasu pracy wykonywanej zdalnie?
 • W jaki sposób przypisać poszczególnych pracowników do wybranych systemów, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych w aktach prawa zakładowego?
 • Z jakim wyprzedzeniem należy pracownika zawiadomić o zmianie grafiku?
 • Jak planować pracę, by zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany pory rozpoczynania pracy w dniu następnym (przejście na inną zmianę)?
 • Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy?
 • Jakie są konsekwencję nieudzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę?
 • O ile godzin może być wyższy zakładowy limit nadgodzin od limitu wynikającego z Kodeksu pracy?
 • Jak prawidłowo rekompensować godziny ponadwymiarowe?
 • Jakie nieprawidłowości najczęściej występują w praktyce przy stosowaniu ruchomego czasu pracy?
 • W jakich sytuacjach powstają godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy?
 • Jak prawidłowo wdrożyć i stosować system przerywanego czasu pracy?
 • W jaki sposób zaplanować przynajmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy?
 • Jak zapewnić przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużonych okresów rozliczeniowych?
 • Jak organizować pracę i rekompensować godziny nadliczbowe, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w tygodniu?
 • Czy można wprowadzić równoważny system czasu pracy podczas okresu rozliczeniowego?
 • Jakich zasad należy przestrzegać przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy?
 • Jak organizować pracę w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym?
 • Jak sklasyfikować pracę w tzw. czasowej „czarnej dziurze”?
 • Jak ustalić maksymalną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu zmiany wymiaru etatu? 

To tylko część zagadnień, które omówimy podczas szkolenia!

Weź udział w szkoleniu – wyjdziesz z pakietem rozwiązań do wykorzystania od zaraz!


uczestnicy szkolenia czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP wybrali również:

Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie ze zmienionymi przepisami kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy? – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – cele szkolenia:

PROGRAM

Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – program:

 1. Jak planować pracę, by zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany pory rozpoczynania pracy w dniu następnym (przejście na inną zmianę)?
 2. Jakie nieprawidłowości najczęściej występują w praktyce przy stosowaniu ruchomego czasu pracy?
 3. Jak prawidłowo wdrożyć i stosować system przerywanego czasu pracy?
 4. W jaki sposób zaplanować przynajmniej raz na 4 tygodnie niedzielę wolną od pracy?
 5. Jak zapewnić przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużonych okresów rozliczeniowych?
 6. Jak organizować pracę i rekompensować godziny nadliczbowe, aby nie przekroczyć limitu godzin nadliczbowych w tygodniu?
 7. Jakich zasad należy przestrzegać przy prowadzeniu ewidencji czasu pracy?
 8. Jak organizować pracę w granicach dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym?

     Stanowiska GIP (w tym Departamentu Prawnego i Komisji Prawnej) dotyczące następujących zagadnień:

     • W jaki sposób zorganizować pracę zmianową, aby jej wprowadzenie umożliwiło planowanie pracy w niedzielę i święta? (stanowisko ws. pojęcia systemu pracy zmianowej).
     • Jak zaplanować pracę, aby nie naruszyć doby pracowniczej? (stanowisko ws. sposobu ustalania doby pracowniczej i przypadków jej naruszenia).
     • Czy doba pracownicza zostaje naruszona wcześniejszym przyjściem do pracy po dniu wolnym? (stanowisko ws. naruszenia doby pracowniczej po dniu wolnym od pracy).
     • Z jakim wyprzedzeniem należy pracownika zawiadomić o zmianie grafiku? (stanowisko ws. tworzenia i zmiany harmonogramów czasu pracy).
     • Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy? (stanowisko ws. równoważenia odpoczynku).
     • W jaki sposób wyliczyć średniotygodniowe przekroczenie limitu nadgodzin? (stanowisko ws. maksymalnego średniotygodniowego czasu pracy).
     • O ile godzin może być wyższy zakładowy limit nadgodzin od limitu wynikającego z Kodeksu pracy? (stanowisko ws. ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzinach),
     • Do kiedy najpóźniej pracownik powinien złożyć wniosek o rekompensatę nadgodzin czasem wolnym od pracy? (stanowisko ws. terminu składania wniosku o czas wolny od pracy za pracę w nadgodzinach).
     • Jak prawidłowo zrekompensować pracę świadczoną w sobotę nieprzewidzianą w grafiku? (stanowisko ws. rekompensowania pracy w wolną sobotę).
     • Jakie są konsekwencję nieudzielenia dnia wolnego w zamian za pracę w wolną sobotę? (stanowisko ws. dnia wolnego w zamian za pracę w sobotę).
     • Czy pracownicy niepełnosprawni mogą odpracowywać wyjścia prywatne w innym dniu niż one nastąpiły? (stanowisko ws. wyjść prywatnych pracowników niepełnosprawnych).
     • Kiedy występują godziny nadliczbowe w weekendowym systemie czasu pracy? (stanowisko ws. nadgodzin w systemie weekendowym czasu pracy).
     • Jak wyznaczyć drugi dzień wolny od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przypadku nierównomiernego zapotrzebowania na pracę? (stanowisko ws. pojęcia dnia wolnego wynikającego z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).
     • Od którego momentu rozpoczyna się dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolną sobotę, święto lub niedzielę? (stanowisko ws. udzielania dni wolnych za pracę w niedzielę, święto lub dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).
     • Jak prawidłowo rekompensować godziny ponadwymiarowe? (stanowisko ws. możliwości udzielania czasu wolnego od pracy za godziny ponadwymiarowe).
     • Jakie składniki uwzględniamy w podstawie obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach).
     • Ile 100% dodatków należy wypłacić za pracę w niedzielę? (stanowisko ws. pieniężnej rekompensaty za pracy w niedzielę).
     • W jaki sposób ustalić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe).
     • Jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej na przełomie miesięcy? (stanowisko ws. obliczania dodatku za pracę w porze nocnej).
     • Jak prawidłowo zrekompensować dyżur pracowniczy (stanowisko ws. rekompensaty za dyżur pełniony poza domem pracownika).

     Stanowiska MPIPS/MRPiPS związane z czasem pracy

     • Jak sklasyfikować pracę w tzw. czasowej „czarnej dziurze”? (stanowisko ws. godzin nadliczbowych przypadających pomiędzy dwiema dobami pracowniczymi).
     • W jaki sposób rozliczyć pracę w czarnej dziurze w wymiarze przekraczającym 8 godzin? (stanowisko ws. rozliczania pracy w przestrzeniach międzydobowych trwającej powyżej 8 godzin).
     • W jakich sytuacjach powstają godziny nadliczbowe w ruchomym czasie pracy? (stanowisko ws. nadgodzin w ruchomym czasie pracy).
     • Czy choroba przypadająca w dzień rekompensaty pracy nadliczbowej wymaga ponownego wyznaczenia dnia wolnego od pracy? (stanowisko ws. wpływu choroby na odbiór dnia wolnego za pracę w sobotę lub czasu wolnego za nadgodziny).
     • Jak ustalić maksymalną liczbę godzin do przepracowania w miesiącu zmiany wymiaru etatu? (stanowisko ws. rozliczenia czasu pracy w przypadku zmiany etatu w trakcie okresu rozliczeniowego).
     • Kto posiada status osoby zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy, a kto kierownika wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na potrzeby rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. prokurenta jako osoby zarządzającej zakładem pracy).
     • W jakich przypadkach kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych mają prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? (stanowisko ws. nadgodzin kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych).
     WYKŁADOWCA

     Szkolenie Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP poprowadzi:

     Dr nauk prawnych, wieloletni pracownik PIP, charyzmatyczny wykładowca, uznany ekspert prawa pracy i autor licznych artykułów i komentarzy do kodeksu pracy. Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE SZELKI za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, przybliżanie czytelnikom najważniejszych kwestii dotyczących uprawnień i obowiązków pracowników oraz pracodawców, wnikliwe omówienie takich zagadnień, jak mobbing, wypadki w drodze do i z pracy, praca w porze nocnej, itd.
     Od lat w centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia odpowiedzialności kierujących pracownikami i menedżerów różnych szczebli za zapewnienie bezpieczeństwa pracy oraz sprawy o wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

     Publikuje na łamach takich czasopism, jak: „Prawo spółek”, „Rejent”, „Przegląd prawa handlowego”, „Monitor prawa pracy”, „Praca i zabezpieczenia społeczne”, „Prawo Europejskie w praktyce”, „Rzeczpospolita”.

     Autor publikacji na temat delegowania pracowników do pracy za granicę oraz wielu opracowań z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców:

     • Stosunek pracy z elementem zagranicznym,
     • Charakterystyka transgranicznego stosunku pracy na tle dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,
     • Czasowe delegowanie do innego państwa a zagraniczna podróż służbowa,
     • Zagadnienie stosowania prawa właściwego wobec pracowników delegowanych w świetle postanowień dyrektywy 97/71/WE,
     • Gdy Francuz pracuje nad Wisłą,
     • Ochrona interesu pracownika w stosunkach pracy z elementem obcym. Wybrane zagadnienia kolizyjno-prawne,
     • Projekt dyrektywy w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
     METODY

     Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP – metody szkolenia:

     Szkolenie Czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metod aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

     ADRESACI

     Szkolenie czas pracy w praktyce kontrolnej inspektorów PIP jest do:

     • Dyrektorów i Menedżerów HR
     • HR Biznes Partnerów
     • Specjalistów Działów Personalnych
     • Firm outsourcingowych prowadzących obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstw
     • Pracowników Agencji Zatrudnienia i Pośrednictwa Pracy

     Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Pracownik pod lupą, czyli jak zgodnie z prawem kontrolować i monitorować pracowników w miejscu pracy?

     POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
     95%
     ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
     98%
     UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
     96%

     MIEJSCE SZKOLENIA

     KARTA ZGŁOSZENIA

     OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

      KONSULTANT


      KINGA LALKO-SMOŁKA
      KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 150
      mobile: +48 662 297 689
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      AGNIESZKA WALAS
      SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

      tel: +48 32 33 55 153
      mobile: +48 608 577 231
      e-mail: effect@effect.edu.pl

      OPINIE KLIENTÓW


      • "Ciekawa formuła oraz bardzo wysoki poziom merytoryczny szkolenia prowadzonego przez Prowadzącego, zapewnia uzyskanie odpowiedzi na najbardziej problematyczne kwestie z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenie bez wątpienia zasługuje na organizację jego kolejnych edycji".

       Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach Monika
      • "Szkolenie prowadzone w interesujący sposób, wykładowca chętnie odpowiadał na zadawane przez uczestników pytania".

       KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Marta

      Newsletter


      BĄDŹ NA BIEŻĄCO

      z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

       Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

       Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.