In Akademia Menedżera, HR / Kadry

Szkolenia i Kursy
HR / Kadry

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/rekrutacja-onboarding-proces-rekrutacji

Szkolenie Rekrutacja pracowników w 2021 roku. Jak zgodnie z prawem przeprowadzić proces rekrutacji?

– wytyczne dla HR i rekruterów

Rekrutacja jest wyzwaniem nie tylko dla kandydata, ale także dla rekrutera.

Rozproszenie przepisów regulujących proces rekrutacji, brak jednoznacznych interpretacji, wyzwania związane z rekrutacją on-line i nowe wyjaśnienia UODO dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników, powodują, że łatwo popełnić błędy, które mogą narazić pracodawcę na poważne konsekwencje prawne.
Poznaj wymagania prawne i dobre praktyki stawiane rekruterom!
Działaj w zgodzie z przepisami, ustrzeż się kosztowych błędów, wyeliminuj ryzyko zarzutów ze strony kandydatów i pracowników!
Weź udział w szkoleniu, które poprowadzi doświadczony Ekspert prawa pracy i psychologii pracy!

Dzięki szkoleniu Prawne aspekty rekrutacji w 2021 roku poznasz regulacje zawarte w Kodeksie pracy w kontekście zatrudnienia, zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy, dowiesz się:

Jak zgodnie z prawem przygotować i przeprowadzić proces rekrutacji?
Jak zdalnie rekrutować i nie złamać prawa? W jaki sposób kontaktować się z kandydatem, jak domagać się przekazania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy? 
Jak formułować ogłoszenia rekrutacyjne?
Jakie są klauzule zakazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych – przykłady z branży.
Czy sprawdzanie kandydatów na portalach społecznościowych, potwierdzanie wykształcenia na uczelni, szukanie rekomendacji u wcześniejszych pracodawców jest dozwolone?
Czy rozmowę rekrutacyjną prowadzoną on-line można nagrywać?
W jakich sytuacjach kandydat może domagać się odszkodowania od niedoszłego pracodawcy?
Na co uważać podczas rozmowy rekrutacyjnej, jakich pytań nie można zadawać?
Co w sytuacji gdy pracodawca zada zakazane pytanie?
Czy możliwe jest nagrywanie rozmowy z kandydatem?
Jakie dane przekazywane przez kandydata w trybie zdalnym wymagają szyfrowania?
Jak informować kandydatów o wynagrodzeniu, warunkach zatrudnienia, systemie premiowania, benefitach, nagrodach?
Na przetwarzanie jakich danych kandydat do pracy i pracownik może nie wyrazić zgody?
Jak unikać ryzyka dyskryminacji w zatrudnieniu?
Jakie roszczenia może mieć kandydat w sytuacji odmowy zatrudnienia?


uczestnicy szkolenia Prawne aspekty rekrutacji wybrali również:

Szkolenie 60 kazusów prawa pracy dla menedżerów – sprawdź

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

Przydatne informacje organizacyjne:

16 listopada 2021r. – szkolenie online

Wymagania sprzętowe:

 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Zaplanuj czas na szkolenie w godzinach 9:00-15:00.
8:30-9:00 logowanie do platformy.

Cena szkolenia wynosi 590 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.

OSiI Effect
nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

CELE I KORZYŚCI

Szkolenie Prawne aspekty rekrutacji – cele i korzyści:

 

PROGRAM

Prawne aspekty rekrutacji – program szkolenia on-line:

Proces rekrutacyjny – od formułowania ogłoszenia, organizacji naboru, po rozmowę kwalifikacyjną.

Ogłoszenia rekrutacyjne – jak formułować ogłoszenia rekrutacyjne?
Jakie informacje nie mogą pojawić się w ogłoszeniu o naborze i dlaczego?
Przykłady naruszeń i omówienie standardów treści związanych z nazwą stanowiska pracy (kryterium płci),
doświadczeniem zawodowym (kryterium wieku) oraz innych.
Rekrutacja zdalna – w jaki sposób kontaktować się z kandydatem, jak domagać się przekazania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy?
Rekrutacja w dobie epidemii COVID-19. Czy w ogłoszeniu należy informować kandydata o zdalnej organizacji pracy?
Czy należy informować o systemie czasu pracy?
Czy należy podawać informacje o rodzaju umowy o pracę? – omówienie przykładów i wzorów ogłoszeń rekrutacyjnych
Klauzule zakazane w ogłoszeniach rekrutacyjnych – przykłady
Jak realizować zasady przetwarzania danych zgodnie z prawem w przypadku rekrutacji zdalnej?
W jaki sposób kontaktować się z kandydatem, jak domagać się przekazania danych niezbędnych do nawiązania stosunku pracy?
Dlaczego wymagania stawiane kandydatowi powinny być obiektywne i mierzalne? – ocena prawna kwantyfikatorów i uogólnień typu: odporność na stres, dyspozycyjność itp. w ogłoszeniach.

Rozmowa rekrutacyjna.

Omówienie katalogu pytań niedozwolonych.
Czy każde pytania dotyczące sfery życia prywatnego jest niedozwolone?
Zasady ustalenia związków pytań i ich znaczenia dla zatrudnienia pracownika.
Szczegółowe zastosowanie i ocena skutków prawnych naruszenia art. 23 Kodeksu cywilnego w trakcie rozmów kwalifikacyjnych – kryterium zdrowia, ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa, wizerunku itp. 
Czy wobec pracownika można wyciągnąć konsekwencje w przypadku, gdy złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań, a nie posiada faktycznych predyspozycji i umiejętności do wykonywania pracy? Związek wymagań na stanowisku pracy w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a niespełnienie wymagań w trakcie zatrudnienia. 
Ocena psychologiczna predyspozycji kandydata do pracy  – testy psychometryczne i tzw. biznesowe – różnice w zastosowaniu w kontekście regulacji RODO.
Czy badania osobowościowe kandydatów do pracy oznaczają przetwarzanie tzw. szczególnych kategorii danych? – omówienie zasad weryfikacji predyspozycji w kontekście stanowiska GIODO – trudności w interpretacji i zastosowaniu art. 22 (1b) par. 1 Kodeksu pracy w przypadku stosowania narzędzi psychologicznych i biznesowych do oceny kandydatów. 
Kolizje między badaniami psychologicznymi dotyczącymi tzw. zawodów regulowanych, związanych z przepisami Ustawy o służbie medycyny pracy i rozporządzeń wykonawczych a badaniem własnym, dokonywanym przez osoby rekrutujące i działy HR – ocena ryzyka i przykłady kolizji. 
Przekazanie kandydatowi informacji o warunkach zatrudnienia: rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, informacja o pracy zmianowej, informacja na temat wymiaru urlopu.
Jak informować kandydatów o wynagrodzeniu?
Informowanie o dodatkowych elementach wynagrodzenia – system premii, nagród, benefitów.
Informowanie o normach pracy (w przypadku zastosowania) – art. 83 K.p.

Przetwarzanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych – na jakich zasadach jest dopuszczalne?

 • zakres danych, których bezwzględnie nie można żądać od kandydata – przykłady i omówienie orzecznictwa
 • zakaz przetwarzania danych w celu zabezpieczenia się przed roszczeniami,
 • przechowywanie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji – zakazy i dopuszczenia,
 • wymagane klauzule zgód w dokumentach aplikacyjnych
 • jak skutecznie realizować tzw. zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych związanych z zatrudnieniem i nawiązaniem umowy o pracę – omówienie przykładów

Czy podanie danych dobrowolnie przez kandydata umożliwia ich przetwarzanie? – omówienie stanowiska Prezesa UODO
Czy można odmówić zatrudnienia w przypadku niepodania danych?
Rekrutacje „ślepe” i „ukryte” – omówienie stanowiska Prezesa UODO
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy i pracownika – omówienie wzoru zgodnego z katalogiem danych wymaganych, o którym mowa w art. 22 (1) K.p. – kolizje w interpretacjach
Jak należy rozumieć „żądanie danych, które kandydat/pracownik przekazuje”?, omówienie szczegółowej interpretacji i zastosowania zapisu zawartego w art. 22 (1a) par. 3 K.p. w kontekście stanu epidemii,
Wykorzystanie danych w kontakcie incydentalnym – na jakich warunkach „deregulacji” RODO w stanie epidemii/zagrożenia epidemicznego można przetwarzać dane, które nie zostały przekazane?
Na przetwarzanie jakich danych kandydat do pracy i pracownik może nie wyrazić zgody?
Do jakich danych należy zastosować klauzule zgody?
Jakie są skutki prawne przetwarzania danych osobowych bez zgody?
Jakie dane przekazywane przez kandydata w trybie zdalnym wymagają szyfrowania?
W jaki sposób pracownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, czy wymaga ono spełnienia rygoru pisemności? – omówienie warunków wyrażania zgody w sposób elektroniczny, przykładów formularzy i tzw. check-box umieszczonych na stronach internetowych firmy
Zakaz przetwarzania danych o nałogach w kontekście kryteriów potencjalnie dyskryminujących.
Jak unikać ryzyka dyskryminacji przedzatrudnieniowej?
Jakie roszczenia może mieć kandydat w sytuacji odmowy zatrudnienia?
Kiedy kandydat może żądać usunięcia swoich danych osobowych i na jakich zasadach?
Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych – omówienie i obszary zastosowania
Przetwarzanie wizerunku pracownika – omówienie warunków, tzw. szczególne potrzeby pracodawcy – czy mają zastosowanie w przypadku kandydatów?
Rekrutacja przez firmę zewnętrzną – czy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych? – zasady informowania o administratorze danych osobowych.
Dokumentacja niezbędna do zatrudnienia – omówienie katalogu – możliwość zdalnego przekazania – ocena ryzyka nieważności czynności prawnej lub jej skutków, zastosowanie zasad prawa cywilnego w rekrutacji

Zawarcie umowy o pracę „na odległość” i tryb przekazania danych niezbędnych do zatrudnienia

 • jak ustalić termin rozpoczęcia pracy
 • jakie dokumenty od poprzedniego pracodawcy zachowują swoją ważność
 • praca zgodna z kwalifikacjami – orzecznictwo SN, dlaczego kwalifikacje wymagane od kandydata muszą mieć częściowe zastosowanie w trakcie zatrudnienia 

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

WYKŁADOWCA

Szkolenie Prawne aspekty rekrutacji poprowadzi:

Wybitny Ekspert psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki.  Posiada znajomość procedur i systemów HR m.in. Cubiks, HCM, tomHRM, HRsys – prowadzi audyty zgodności stosowanych opisów stanowisk, pracy, ocen okresowych, wartościowania pracy oraz mapingu z normami prawa pracy. Realizuje audyty w obszarze HR Compliance i analizuje ryzyko w obszarze stosowania procedur i systemów HR w kontekście norm prawa pracy, ochrony danych osobowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy.
Opracowuje programy zarządzania absencją w przedsiębiorstwach. Tworzy regulaminy wewnątrzzakładowe, w tym politykę antymobbingową, którą skutecznie wprowadził w kilkuset firmach. 
Jest stałym ekspertem zewnętrznym kilkunastu komisji antymobbingowych. Wprowadza i audytuje regulaminy wynagradzania, premiowania, pracy, w tym regulaminy pracy zdalnej oraz funduszu socjalnego.
Jest negocjatorem w sporach zbiorowych prowadzonych w strategicznych przedsiębiorstwach w kraju. Uczestniczył m.in. w przejęciu pracowników Real przez Auchan, w sporach zbiorowych prowadzonych w Amazon, Jeronimo Martins oraz zwolnieniach grupowych m.in. w Carrefour Polska.
Wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, a od kilkunastu lat stały trener Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Kilkukrotnie wyróżniany przez Głównego Inspektora Pracy.
Specjalizuje się w głównie szkoleniach i doradztwie dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania mobbingowi, uprawnień związków zawodowych, prawa pracy, szczególnie zbiorowego oraz systemów HR. W ramach działalności szkoleniowej przeprowadził ponad 5 tysięcy szkoleń dla kluczowych firm z różnych branż.

Pomysłodawca wielu zmian w Kodeksie pracy m.in. w zakresie implementacji ochrony przed stresem, autor licznych propozycji w zakresie optymalizacji warunków pracy w sektorze handlu i banków – uczestnik prac komisji sejmowych.

Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w wielu kluczowych przedsiębiorstwach w Polsce oraz prowadzi audyty zgodności stosowanych procedur w zakresie ochrony danych osobowych w obszarze kadrowym.

Autor licznych wywiadów w krajowych mediach (głównie w Dzienniku Gazeta Prawna, TVN 24 BiS oraz Polsat News) poświęconych warunkom świadczenia pracy.
Wywiady publikuje także w serwisie branżowym www.portalbhp.pl.
W swoim dorobku naukowym ma prawie 100 krajowych i wydanych za granicą artykułów, książek i praktycznych poradników dedykowanych dla pracodawców, pracowników oraz organizacji związkowych. Branżowe artykuły publikowała na łamach Promotor BHP, Atest oraz miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy – Inspektor Pracy.

METODY

Zarządzanie absencją pracowników – metody on-line szkolenia:

 • miniwykłady,
 • case study,
 • elementy Prawa Pracy,
 • modelowanie zachowań,
 • dyskusja moderowana,
 • indywidualny feedback trenera.
ADRESACI

Szkolenie prawne aspekty rekrutacji adresujemy do:

 • Dyrektorów i Menedżerów ds. Rekrutacji
 • HR Menedżerów
 • Specjalistów ds. Rekrutacji
 • HR Biznes Partnerów
 • Headhunterów
 • Osób zajmujących się rekrutacją bez względu na stanowisko, jakie zajmują

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia Prawne aspekty rekrutacji:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Focus*** Łódź

Hotel Focus*** Łódź

16.11.2021 Szkolenie online
590 ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.