In HR / Kadry, Związki zawodowe
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-kursy-hr-kadry/umowy-cywilnoprawne-rozliczenia-skladkowo-podatkowe-oraz-korekty

Szkolenie Umowy cywilnoprawne. Rozliczenia składkowo – podatkowe oraz korekty

– eliminacja błędów – warsztaty praktyczne

Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to:

 • wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej stawki godzinowej i związany z tym szereg konsekwencji dla zleceniodawcy
 • zmiana zasad opodatkowania umów zlecenia w zależności od kwoty umowy.

Ponadto umowy cywilnoprawne od dłuższego czasu są wnikliwie sprawdzane podczas kontroli PIP i ZUS, dlatego tak ważna dla pracodawców jest znajomość aktualnego orzecznictwa w obszarze ustalania istnienia stosunku pracy jak i stanowiska ZUS w sprawie wyłączania umów o dzieło z obowiązku ubezpieczania.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które poprowadzi autor popularnego poradnika „Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło – problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej”, który na praktycznych przykładach omówi konsekwencje zmian, przeanalizuje skomplikowane sytuacje, z którymi na co dzień spotykają się służby finansowo-kadrowe i zaproponuje optymalne do zastosowania rozwiązania.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Zaproszony Ekspert omówi m.in.

 • konsekwencje wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług,
 • zasady podlegania ubezpieczeniom – kiedy i w jakiej sytuacji dane składki są obowiązkowe lub dobrowolne, a kiedy nie należy ich opłacać,
 • zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP,
 • zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy,
 • jak rozliczać umowy stanowiące jedyny tytuł do ubezpieczeń,
 • jakie zasady stosować przy zbiegu różnych tytułów do ubezpieczeń, zawarciu kilku umów,
 • jak należy sporządzić korekty w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia,
 • co zrobić w sytuacji, gdy dana umowa zlecenie, o dzieło zostanie uznana za umowę o pracę.

Ekspert wskaże jak skorygować dokumenty, składki, podatek jeżeli ZUS zakwestionował np. umowę  o dzieło i uznał ją za zlecenie.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

Minimalna stawka godzinowa – zmiany od 1 stycznia 2017 r.

1. Zleceniobiorca i osoba świadcząca usługi oraz samozatrudnieni

 • minimalna stawka godzinowa dla przyjmujących zlecenie i samozatrudnionych
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a objęcie minimalną stawką godzinową
 • zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy osobami fizycznymi
 • umowy wyłączone spod minimalnej stawki godzinowej
 • bezwzględne zachowanie warunków wyłączających umowy spod regulacji minimalnej stawki godzinowej
 • uwzględnianie minimalnej stawki w zawartych umowach o świadczenie usług
 • wynagrodzenie ryczałtowe, prowizyjne, akordowe w odniesieniu do stawki godzinowej
 • wykonywanie umowy przez kilka osób a gwarancja minimalnej stawki
 • umowy zawierane na okres dłuższy niż 1 miesiąc a obowiązek wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki
 • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 • w jakiej formie powinna nastąpić przekazanie ewidencji czasu przepracowanego
 • obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin pracowników tymczasowych
  – obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy
  – kara grzywny za niestosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia

2. Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

 • kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości minimalnej
 • nałożenie obowiązku wypłaty minimalnej stawki godzinowej

II. Rozliczenie składkowo – podatkowe umów zlecenia stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń

1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom
2. Umowa zlecenia i umowa o dzieło zawarta w jednym podmiocie
3. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i jego ograniczenie
4. Roczna podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych
5. Umowa zlecenia zawarta z osobą przebywającą na urlopie bezpłatnym i wychowawczym
6. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracownikiem
7. Umowa cywilna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
8. Umowa cywilna wykonywana przez ucznia lub studenta
9. Nadpłata i niedopłata składek w wyniku błędnie złożonych dokumentów
10. Nieodpłatne wykonywanie umowy zlecenia a podleganie ubezpieczeniom

III. Rozliczenie składkowo – podatkowe w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń

1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych
2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń w przypadku zawarcia kilku umów zlecenia u tego samego zleceniodawcy
3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń na podstawie kilku zawartych umów zlecenia

 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w różnych terminach
 • rozpoczęcie wykonywania kilku umów zlecenia w tym samym dniu
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek przy stawce godzinowej, akordowej, prowizyjnej
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następnym
 • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek w przypadku wypłaty wynagrodzenia po zakończeniu zlecenia
 • brak wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym
 • zmiana schematu podlegania ubezpieczeniom na wniosek zleceniobiorcy
 • objęcie ubezpieczeniami społecznymi w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca kalendarzowego
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy stałej stawce wynagrodzenia
 • niezdolność do pracy w trakcie wykonywania kilku umów zlecenia przy zmiennych stawkach wynagrodzenia

4. Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych: umowa o pracę i umowa zlecenia

 • umowa o pracę i jedna umowa zlecenia
 • umowa o pracę i kilka umów zlecenia
 • umowa o pracę z niepełnoetatowcem i umowa zlecenia bądź kilka umów
 • stawka godzinowa z umowy o pracę a objęcie ubezpieczeniami umowy zlecenia

IV. Korekta składek i podatku dochodowego

1. Korekta składek i podatku w związku z błędnym ustaleniem podstawy wymiaru
2. Zakwalifikowanie umowy o dzieło jako umowy zlecenia
3. Zapłata zaległych składek za zleceniobiorcę
4. Zwrot przez zleceniobiorcę zapłaconych przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenia

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Ekspert z zakresu ubezpieczeń i podatków z wieloletnią praktyką zawodową.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy oraz aktualnych stanowisk, interpretacji, orzecznictwa.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat rozliczania wynagrodzeń, osób pracujących w działach płacowych i kadrowych jak i doświadczonych praktyków naliczania płac, w szczególności:

 • Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr
 • Głównych Księgowych
 • Osób pracujących w działach kadrowo-płacowych
 • Pracowników biur rachunkowych
 • Pracowników zajmujących się obsługą kadrową firm na zasadzie outsourcingu personalnego
ORGANIZACJA

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:

20 września 2017r. – BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice****
Katowice, ul. Bytkowska 1a
www.bestwesternkatowice.pl

BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice **** pierwszy w Aglomeracji Śląskiej obiekt, reprezentujący największą na świecie sieć hotelarką BEST WESTERN. Hotel zlokalizowany jest w pobliżu Parku Chorzowskiego i Międzynarodowych Targów Katowickich.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o godzinie 16.00.
Cena szkolenia wynosi 499 zł brutto.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch w restauracji Kuchnia Otwarta, dania serwowane przez kucharzy „prosto z patelni”. Parking hotelowy w cenie szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegów. Podczas rezerwowania miejsca w hotelu prosimy o powołanie się na „Effect” – organizatora szkolenia. Dzięki temu korzystacie Państwo z wynegocjowanych dla naszych Gości stawek hotelowych.

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenia z tym wykładowcą są zawsze bogate w praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy. Wyjeżdżam z nich zawsze "bogatsza" o nowe zagadnienia, które pomagają mi potem w wykonywaniu codziennych obowiązków w miejscu pracy. Sposób w jaki jest ono prowadzone jak najbardziej mi odpowiada. Prawo podane w przystępny i rzetelny sposób, tak, że chce się wracać".  

   Pitney Bowes Polska Sp. z o.o. Anna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.