http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/inteligencja-emocjonalna-goleman-trening-inteligencji-emocjonalnej-trening-inteligencji-emocjonalnej-ce-trening-inteligencji-emocjonalnej

Trening inteligencji emocjonalnej 3.0

– jak osiągać lepsze wyniki, budować pozytywne relacje i współpracę w zespole? 45 strategii doskonalenia inteligencji emocjonalnej w organizacji

Inteligencja emocjonalna

Jak duży wpływ na sukces organizacji ma Inteligencja Emocjonalna EQ pracowników i menedżerów?
Odpowiedź jest prosta: ogromny!

Biznes to ludzie i relacje.
Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozpoznania i zrozumienia emocji, jakie odczuwają ludzie, a także umiejętność wykorzystania tej świadomości do kierowania zachowaniem i relacjami z innymi ludźmi.
Inteligencja Emocjonalna ma pierwszorzędne znaczenie dla poprawy osiągnięć w pracy niemal we wszystkich zawodach i na wszystkich stanowiskach.

Dzięki naszym warsztatom rozwoju inteligencji emocjonalnej

 • sprawdzisz swój poziom EQ w teście Inteligencji Emocjonalnej 3.0
 • dowiesz się jak skutecznie zarządzać emocjami własnymi i innych osób w sytuacjach zawodowych
 • będziesz umiejętnie wpływać na poprawę atmosfery, budowanie zaangażowania i pozytywne relacje w biznesie
 • poznasz 45 efektywnych strategii na doskonalenie Inteligencji Emocjonalnej
 • dowiesz się jak doskonalenie Inteligencji Emocjonalnej wpływa na:
  – poprawę wyników w pracy i efektywność Twoją i ludzi z którymi współpracujesz
  – kształtowanie satysfakcjonujących relacji z klientami, współpracownikami
  – poprawę komunikacji w pracy, dowiesz się jak usuwać przeszkody na drodze do porozumienia (osoby o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej potrafią zapobiegać konfliktom, łagodzić nieporozumienia i szukać kompromisów)
  – prowadzenie negocjacji
  – kierowanie zespołem
  – umiejętność zarządzania czasem swoim i innych
  – podejście do zmian (w dobie wysokiej konkurencyjności, ludzie, którzy opanowali swoje emocje, potrafią nadążać za zmianami; nie wpadają w panikę, nie odrzucają zmian zanim poznają ich efekty)
  – radzenia sobie ze stresem
 • nauczysz się rozpoznawać ukryte emocje, symptomy kłamstwa u innych ludzi, oraz poznasz metody zarządzania nimi w efektywny sposób.
 • nauczysz się trafnie identyfikować własne emocje i radzić sobie z nimi w różnych sytuacjach zawodowych
 • zrozumiesz jak Twoje emocje wpływają na emocje innych – pracowników, klientów, kontrahentów
 • otrzymasz narzędzia do pracy z emocjami w trudnych sytuacjach, sprawdzisz się w sytuacjach potencjalnie konfliktowych oraz wypracujesz własne metody na komunikowanie swoich potrzeb i emocji
 • poznasz metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zarządzania konfliktem
 • poznasz siłę empatii – zrozumienia punktu widzenia innych – klientów i współpracowników

Otrzymasz kompletny plan działania, wiele narzędzi i rozwiązań, które pozwolą Ci wykorzystać IE w praktyce biznesowej. Uda Ci się podnieść poziom Inteligencji Emocjonalnej zarówno własny, jak i pracowników, z którymi współpracujesz, a nawet klientów.

Realizacja nawet kilku z zaproponowanych na szkoleniu działań wpłynie na poprawę wyników Twojej pracy.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:

Asertywność w pracy

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

szkolenie inteligencja emocjonalna w biznesie – korzyści:

 • Podwójna diagnoza. Przed szkoleniem oraz 6 miesięcy po szkoleniu otrzymasz dostęp do testu on line określającego Twój poziom Inteligencji Emocjonalnej. Test EQ 3,0. Dzięki temu będziesz mógł zmierzyć realne wyniki Twojej pracy nad EQ.
 • Zbudujesz swój Plan Działania (EQ Program Talent SMART), krok po kroku rozwijający Twoją Inteligencję Emocjonalną.
 • Nauczysz się świadomie sterować własnymi emocjami – zarówno tymi o znaku negatywnym, jak i pozytywnym.
 • Będziesz lepiej zarządzać konfliktami w swoim otoczeniu, zmniejszysz ich ilość.
 • Będziesz wpływać na poprawę atmosfery, budował zaangażowanie i pozytywne relacje w biznesie.
 • Nauczysz się samomotywacji, podejmowania efektywnych działań wspomagających Twój rozwój w biznesie.
 • Będziesz kreować pozytywne i konstruktywne działania innych ludzi, mających wpływ na wyniki pracy.
PROGRAM

Szkolenie inteligencja emocjonalna w biznesie – program:

Runda na start – Audyt emocjonalny. Ocena własnych kompetencji emocjonalnych.

Jakie są Twoje mocne i Słabe strony Inteligencji Emocjonalnej. Twój plan działania – rozwoju EQ.
W tej części szkolenia dowiesz się jakie są wymiary efektywności człowieka w biznesie.
Poznasz siłę Inteligencji Emocjonalnej. Zrozumiesz w jaki sposób emocje wpływają na nasze zachowanie.

 • Kryteria podejścia do człowieka w biznesie: IQ, EQ, Osobowość.
 • Dlaczego rozum w pracy nie wystarcza.
 • Czym jest Inteligencja Emocjonalna. EQ.
 • 4 Kluczowe Obszary EQ. Samoświadomość. Samokontrola. Świadomość Społeczna. Zarządzanie Relacjami.
 • EQ Program Talent SMART. Jak rozwijać i budować EQ. Analiza wyników testu w kontekście mocnych i słabych stron. Wyznaczenie obszarów do rozwoju. Wykorzystanie mocnych stron. Zbudowanie Planu Działania.

poziom samoświadomości (znajomość siebie, umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych) i świadomości społecznej (rozpoznawanie emocji innych – klientów, współpracowników)

Z badań prowadzonych nad emocjami wynika, że tylko 1/3 ludzi potrafi poprawnie identyfikować swoje emocje, gdy ich doświadcza. Większość niestety poddaje się emocjom i nie potrafi ich ani zidentyfikować, ani nimi zarządzać.
W tym bloku poznasz podstawę Inteligencji Emocjonalnej, nauczysz się rozpoznawania emocji, zrozumiesz jaki wpływ mają na nasze działania, decyzje, komunikację i relacje.
Poznasz na przykładach i doświadczysz jakie błędy popełniamy, gdy bezwiednie ulegamy emocjom i nauczysz się im zapobiegać. Dowiesz się jakie są Typy Emocjonalne ludzi i w jaki sposób działają.

 • Czym są emocje. Co je wyzwala. Jaki mają czas trwania.
 • Jakim błędom podlega nasz umysł, kiedy jest sterowany przez emocje i jak ich unikać.
 • Wpływ emocji na decyzje. Komunikacja pod wpływem emocji.
 • Rozpoznawanie emocji w relacjach międzyludzkich w życiu zawodowym.

Techniki mikroekspresji Paula Ekmana – rozpoznawanie emocji na podstawie mimiki i gestykulacji.
Typy emocjonalne (osobowość emocji).
Przyczyny występowania emocji. Analiza transakcyjna – transakcje i gry społeczne – relacje międzyludzkie jako źródło emocji.

Część praktyczna:
Negocjacje. Gra symulacyjna będąca praktycznym treningiem rozpoznawania emocji w trakcie negocjacji.
Dialog. Scenki sytuacyjne pozwalające poznać emocje w relacjach międzyludzkich.
Stany emocjonalne. Multimedialny warsztat doskonalący umiejętność rozpoznania Typów Emocjonalnych ludzi i ich pozycji emocjonalnych.

Poziom Samokontroli

Narzędzia i strategie poprawy samokontroli emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna często jest nazywana siłą napędową  XXI wieku. Ilość zadań, stres, szybkość, zmiany powodują, że nie wszyscy dobrze radzą sobie w złożonej rzeczywistości. Ciemna strona dzisiejszych czasów to stres, wypalenie zawodowe, depresja.
Warsztat poświęcony jest umiejętności kontroli / nabierania dystansu /  wzbudzania / radzenia sobie z różnymi emocjami. Tak, aby dobrze radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i umieć godzić złożoność rzeczywistości biznesowej.
Ćwiczenie emocji w ujęciu neuropsychologii, technik behawiorystycznych, NLP, psychologii humanistycznej.

 • Kontrola emocji o znaku negatywnym. Jak pokonywać barierę pomiędzy emocjami a rozsądkiem.
 • Jak radzić sobie z emocjami o znaku (-). Kontrola gniewu. Wciskanie hamulca i uważność.
 • Trójkąt dramatyczny Karpmana. Kim jesteś w relacjach? Ofiara. Prześladowca. Wybawiciel.
 • Jak tworzyć dystans do emocji. Mindfulness.
 • Wzbudzanie emocji o znaku +.

Część praktyczna: Seria praktycznych ćwiczeń obejmujących intelekt / zachowanie wpływających na stany emocjonalne. Wskazany swobodny strój – casual.

Inteligencja emocjonalna jako element przewagi organizacji. Inteligentne emocjonalnie zarządzanie relacjami w pracy.

Umacnianie sieci kontaktów, zdobywanie poparcia dla pomysłów, kreowanie zaangażowania, perswazja, rozwiązywanie konfliktów, bycie skutecznym to z pewnością wyznaczniki efektywnego biznesu.

Ten blok wprowadza w tajniki efektywnego działania w kontaktach interpersonalnych – kreowania i zarządzania relacjami biznesowymi sprzyjającymi osiąganiu celów i budowaniu otwartych, długoterminowych sojuszy.

 • Jak być interesującym dla innych? Podstawy budowania charyzmy. 8 zachowań i cech ludzi interesujących społecznie.
 • Poprawa kompetencji komunikacyjnych – budujemy porozumienie w relacjach zawodowych. Ludzie z wysokim poziomem IE są otwarci na informację zwrotną i uczenie się, również na błędach. Najskuteczniejsze strategie doskonalenia komunikacji i empatii w organizacji.
 • Emocje w konflikcie. Rozumiejąc własne i cudze emocje, lepiej radzimy sobie z konfliktami życia codziennego również w miejscu pracy. Jak rozpoznać rozwijający się konflikt. Jak okiełznać emocje? 
 • Manipulacje. Rozpoznanie i skuteczne formy obrony.
 • Autorytet w biznesie. Wpływ autorytetu na emocje otoczenia społecznego. Czynniki budujące autorytet. Dlaczego ulegamy ludziom z dużym autorytetem. Jak budować silny autorytet w biznesie.

Część praktyczna:
Lubimy Cię i Podziwiamy. Jesteś jak … Ćwiczenie kształtowania bycia interesującym.
Konflikt. Gra symulacyjna – rozwiązywanie konfliktów na poziomie grupowym.
Manipulator. Ćwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach manipulacji.
Koło autorytetu. Ćwiczenie coachingowe.

WYKŁADOWCA

Szkolenie trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu poprowadzi:

Olga Borgieł

Psycholog ze specjalnością psychologia biznesu. Należy do czołówki trenerów w Polsce, certyfikowany trener TTT University of Wales.

Od 1992 roku prowadzi treningi i warsztaty z elementami coachingu dla kadry zarządzającej i menedżerskiej z zakresu zarządzania zespołami poruszające zagadnienia skutecznego przywództwa, kierowania zespołem, komunikacją w zespole, rozwiązywaniem trudnych sytuacji w zarządzaniu zespołem, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju osobistego.

Łącznie przeprowadziła dla kadry zarządzającej i menedżerskiej około kilkuset projektów, w tym dla największych instytucji sektora bankowego m.in. BRE Bank SA, NBP, Kredyt Bank SA, PKO BP, PKO SA, organizacji rynkowych m. in. PGE SA, Polkomtel SA, Magna Polska, Star Foods Ltd., Netia SA, Air Products Polska Sp. z o.o.
Pełniła funkcję merytorycznego lidera projektu w zakresie zarządzania zespołem i rozwoju menedżerskiego, który obejmował ponad 5 tysięcy osób – kadry zarządzającej i kierowniczej.
Od 1998 roku zajmuje się projektami z zakresu Assessment Centre i Development Centre obejmującymi ocenę i rozwój kadry kierowniczej i zarządzającej w organizacjach. Obecnie jest trenerem, coachem i konsultantem.
Prowadzi projekty coachingowe dla kadry menedżerskiej opierające się na ideach socjo-kognitywistycznych (rozwój osobisty, samo-świadomość, motivation management) i konsultacyjne (komunikacja wewnętrzna w firmie).

Prowadziła projekty w obszarze HR dla kadry takich organizacji m.in. jak: PKO BP SA, Kredyt Bank SA, BRE Bank SA, CJ International, MPiPS, Formes sp. z o.o., PCP sp. z o.o., EC Zabrze SA, PKO BP SA we współpracy z Ernst&Young. Projekty z AC/DC prowadziła m.in. dla: PRInż Holding SA, Totalizator Sportowy, SOS Wioski Dziecięce, Huta Buczek SA, Kredyt Bank SA.

Jakość szkoleń potwierdzają uczestnicy – najwyższe oceny i zwiększenie sprawności i skuteczności w pracy.

Opinia Uczestnika:

Brałam dziś udział w drugiej (i niestety ostatniej) części szkolenia: „Menedżer doskonały – słuchaj, motywuj i zwiększ potencjał zespołu”. Szkolenie prowadziła Olga Borgieł – kobieta dynamit, kobieta, której nie da się nie słuchać. Łapałam się na tym, że najnormalniej w świecie przytakiwałam jej jak pacynka.

Niby wiedziałam, jak ważna jest komunikacja, jak prawidłowo komunikować. Ale to, co Olga przedstawiła i zobrazowała mi podczas dzisiejszego szkolenia, dało mi więcej niż 4 semestry studiów na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim (właśnie dlatego porzuciłam studiowanie, a raczej marnowanie czasu, energii i pieniędzy).

To, co tak naprawdę od pierwszej części szkolenia wdrożyłam do swojego zespołu, to komunikacja na podstawie faktów, bo niestety zdarzało mi się uruchamiać emocje i oceny podczas rozmów. I efekt był jaki był. Pewnie teraz też niejednokrotnie rzucę komunikatem nacechowanym emocjonalnie, ale robię to dużo bardziej świadomie. Drugim elementem, który funkcjonuje u mnie jest motywacyjne DNA, lepiej poznałam ludzi, z którymi pracuję, ich motywacje, ich potrzeby i dzięki temu współpraca z nimi jest bardziej efektywna.

To, co dzisiaj Olga mi uświadomiła, to jaki wpływ ma mój wygląd w pracy na to, jak postrzega mnie zespół. Obowiązuje u nas w firmie określony dress code, ale faktycznie ostatnio trochę od niego odeszłam, a na poziomie menedżera doskonałego, który chce wymagać od innych, zadaniem naczelnym jest przecież przestrzeganie zasad. Mam, powiedzmy, dość ekstrawagancką fryzurę, ale to jest ten element, który jest w 100% mój, mówi o mnie jako o osobie, a nie o mnie jako o stanowisku, na którym pracuję.
Ze szczególną uwagą będę pracować nad komunikatami stworzonymi w oparciu o (fakty-uczucia-konsekwencje-oczekiwania-zasady). To pozwala nie tylko na to, żeby komunikacja była oparta na faktach, ale także na to, żeby miała silny i kompletny przekaz. Intuicję zostawię w domu, do pracy zabiorę swój analityczny umysł.

Stoję teraz przed lekturą książki: „Po pierwsze: złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej?”.

Uwielbiam to poczucie, że uczę się czegoś, co naprawdę jest w moim życiu ważne, co mogę przełożyć na konkretne rzeczy, co może zrodzić soczyste i piękne owoce.
Taka nauka, to jest nauka!

METODY

Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu – metody szkolenia:

80% praktyki / 20% wykładu.

Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Metody wyszczególnione szkolenia Trudne sytuacje i konflikty w dziale produkcji i utrzymania ruchu:

dyskusja moderowana,
symulacje,
odgrywanie ról,
case study,
buzz,
handout,
pokazy audiowizualne,
testy,
ćwiczenia coachingowe,
techniki NLP.

ADRESACI

Szkolenie inteligencja emocjonalna w biznesie adresujemy do:

 • menedżerów, negocjatorów, ekspertów, specjalistów, wszystkich osób, którzy chcą rozwijać swój potencjał przywódczy,
 • osób, których efektywność w pracy jest ściśle powiązana z umiejętnościami społecznymi i interpersonalnymi,
 • osób, które chcą zwiększyć swój potencjał w biznesie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia inteligencja emocjonalna w biznesie:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
95%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
98%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja
  • "Szkolenie bardzo profesjonalne oraz rzetelnie przygotowane. Temat wyczerpujący w pełni. Na wszystkie pytania została udzielona wyczerpująca odpowiedź. Serdecznie polecam".

   Forbis Sp. z o.o. Krystyna

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.