Szkolenia
Rozwój Osobisty

Szkolenia
Dla Menedżerów

http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/szkolenie-jak-radzic-sobie-ze-stresem-wypalenie-zawodowe

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe

– Jak radzić sobie ze stresem? – skuteczny trening zarządzania stresem

Szkolenie Stres w pracy, wypalenie zawodowe to skuteczny trening antystresowy dla osób pracujących w stresie i zagrożonych wypaleniem zawodowym.

Nadmiar obowiązków, presja czasu i oczekiwań przełożonych, chęć awansu, wzajemna rywalizacja, a także wciąż rosnące wymagania klientów – to najczęstsze przyczyny stresu w pracy, ale nie tylko!
Piętrzące się e-maile, telefony, wrzutki, pytania pracowników przeszkadzają w pracy i sprawiają, że czujesz się wiecznie wyczerpany i przytłoczony zaległościami.
Stres w pracy może doprowadzić do spadku efektywności, strat finansowych firmy oraz niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy.

Pracodawco, zadbaj o zdrowie swoje i pracowników!

Zainwestuj w trening radzenia sobie ze stresem!
Zadbaj o zdrowie swoje i pracowników, zanim pojawią się pierwsze L-4 z powodu stresu. 
Postaw na profilaktykę stresu w swojej firmie.
Dzięki szkoleniu Stres w pracy i wypalenie zawodowe zwiększysz wydajność pracy i satysfakcję pracowników.
Na koniec otrzymasz feedback rozwojowy – jak wzbudzić w sobie motywację do codziennej pracy.


Szkolenie, które może Cię zainteresować:
Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menedżera

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

stres w pracy i wypalenie zawodowe – cele szkolenia:

Celem szkolenia Stres w pracy i wypalenie zawodowe jest uświadomienie Uczestnikom czym jest stres i wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.
Poznanie:

 • metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżania poziomu stresu,
 • odnalezienie harmonii pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • nabycie umiejętności relaksacji w stresujących warunkach
 • odnalezienia inspiracji do rozwoju i odszukania w sobie pozytywnych emocji i motywacji.

Szkolenie ma charakter zajęć integracyjnych.
Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz poznają techniki zarządzania emocjami.
Trening ma charakter zajęć interaktywnych – ćwiczenia będą wykonywane indywidualnie, w parach i mniejszych grupach zadaniowych.

PROGRAM

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe – program:

Syndrom wypalenia zawodowego, jak odzyskać wewnętrzną energię i motywację

Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe.

 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Objawy wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia zawodowego
 • Formułowanie i planowanie wartościowych celów
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię, motywację
 • Organizacja czasu

Czym jest stres? Źródła stresu

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych. 

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres);
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron

Fizjologiczne i psychologiczne przejawy sytuacji stresogennej

Cel: uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Objawy stresu długotrwałego (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność)

„Jak stres wpływa na mnie?” – moja osobista mapa sytuacji stresowych (Autodiagnoza)

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem

Efektywność osobista a zarządzanie sobą w czasie

Cel: poznanie metod zarządzania sobą w czasie w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

 • Bariery utrudniające skuteczne zarzadzanie sobą w czasie, czyli które poglądy i nawyki powinniśmy zmienić
 • Codzienna rutyna – ile czasu przecieka nam przez palce?
 • Rozpraszacze czasu – analiza własna
 • Elementy zarządzania sobą w czasie – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 • Ustalenie priorytetów – matryca Eisenhowera, zasada ABC
 • Metoda planowania – planowanie dzienne i tygodniowe

Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych, techniki redukcji dużego stresu

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe – wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu – ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe – żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona
 • Techniki automotywacyjne

W poszukiwaniu równowagi życia – kształtowanie „antystresowej osobowości” na co dzień

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu.

 • FEEDBACK – jak wzbudzić motywację
 • Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
 • Odpoczynek i sen
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Energetyzująca dieta
 • Muzyka relaksacyjna
WYKŁADOWCA

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe poprowadzi:

Trener, konsultant, psycholog. Ekspert zarządzania stresem i profilaktyki stresu.
Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzaniem czasem i poprawą efektywności w pracy zawodowej, rozwojem kompetencji osobistych: zarządzanie stresem i kontrola emocji, obsługa klienta, komunikacja i asertywność, kreatywność i proaktywność, joga umysłu.

Posiada certyfikat I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Od 10 lat jest coachem (certyfikat Multi Level Coaching – studium coachingu obejmowało 540 godz.) – od 2004 roku prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla. 
Od 18 lat prowadzi szkolenia dla menedżerów średniego szczebla oraz specjalistów największych firm w Polsce.
Mistrz Praktyk NLP – w pracy wykorzystuje nowoczesne metody neurolingwistycznego programowania.

Trener technik szybkiego czytania w Akademii Nauki i mnemotechniki. Od 10 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe, business coachingu, manager coachingu, jak również life coachingu oraz personal coachingu.

Ekspert w zakresie psychologii zapraszany do udziału w znanych audycjach radiowych: m.in. „Dobranocka” dla Programu III Polskiego Radia.

Związana głównie z biznesem, prowadziła szkolenia dla: TAURON, Coca-Cola, KIRCHHOFF, Motorola, Nestle, Novartis, ORLEN SA, PKO SA, ABOVO, Alima Gerber, Allianz, Amway, Antalis, AUDIO SAT, BGŻ, Canal +, CMC, Demos Polska, Danfos, EMC, ERA – Polska Telefonia Cyfrowa, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw,  Gemalto, Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o., Jabil, Jean Louis David, Jones, KAPSCH , Krajowy Fundusz Inwestycyjny, Lu Polska S.A., Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Mazowiecka Izba Rzemieślnicza,  PFRON, Polkomtel, Polski Gaz, PricewaterhouseCooper, PZU SA, Se Bordnetze, Sygma – Bank, Torex, Zalko.
Posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej m.in. dla: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Miasta Poznania, Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiego Instytutu Dyplomacji, itd.

METODY

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe – metody:

Szkolenie Stres w pracy i wypalenie zawodowe zawiera 80% zajęć treningowych.
Są to praktyczne ćwiczenia gwarantujące opanowanie umiejętności w danym zakresie tematycznym.
20% to wykłady interaktywne wprowadzające poszczególne tematy.

Szkolenie Stres w pracy i wypalenie zawodowe prowadzone jest metodą warsztatową, w której wykorzystuje się: dyskusje moderowane, pracę w podgrupach, pracę indywidualną, mini wykłady, pogadanki, mapy myśli, demonstracje, metafory, kwestionariusze osobowe, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.

ADRESACI

Szkolenie stres w pracy i wypalenie zawodowe adresujemy do:

 • pracowników firmy narażonych na pracę w stresie i zagrożonych wypaleniem zawodowym,
 • wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętności niezbędne do zarządzania stresem,
 • pracodawcom zainteresowanym wdrożeniem profilaktyki stresu w firmie.

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia stres w pracy i wypalenie zawodowe:  

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
95%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
94%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • "Szczerze polecam szkolenie menedżerom, kierownikom firm oraz jednostek organizacyjnych, właścicielom firm. Wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwia zrozumienie kondycji finansowej firmy oraz wpływ komórek na tę kondycję".

   ANBUD Sabina Obwiosło-Budzyń Sabina
  • "Wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Ciekawe, dynamiczne zajęcia szkoleniowe. Sympatyczny opiekun grupy".

   Europe Distribution Group Sp. z o.o. Magdalena

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.