In Rozwój kompetencji osobistych
http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-rozwoj-osobisty/zarzadzanie-finansami-w-projektach

Szkolenie Zarządzanie finansami w projektach

– przygotowanie i zarządzanie budżetem, planowanie i analiza kosztów, ocena opłacalności i rozliczanie projektów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które ma pomóc uczestnikom zrozumieć procesy finansowe zachodzące w zarządzaniu projektami i ich wpływ na powodzenie przedsięwzięć.

Podczas szkolenia przedstawimy Państwu cały proces zarządzania finansami w projekcie od przygotowania budżetu, przez zaplanowanie i analizę kosztów, po rozliczenie i zamknięcie projektu.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • Jak samodzielnie przygotowywać realny budżet i ocenić opłacalność projektu?
 • Jak planować i zarządzać kosztami i wydatki w projekcie?
 • Jak prawidłowo oceniać i interpretować kluczowe dane i wskaźniki finansowe w projekcie?
 • Jak zapewnić płynność finansową w projekcie?
 • Jak ocenić rentowność i opłacalność projektu?
 • Jak obliczyć i ocenić odchylenia od planu w realizacji projektu?
 • Jak minimalizować ryzyko podejmowania błędnych decyzji finansowych w projekcie?
 • Jak zarządzać zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie?
 • Jak prawidłowo rozliczyć budżet projektu?
PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do zarządzania projektami

• Modele zarządzania finansowego w projekcie
• Czynniki decyzyjne dla realizacji przedsięwzięć
• Przygotowanie sprawozdań pro forma
• Harmonogram rzeczowo-finansowy jako podstawa budowania modelu finansowania
• Źródła finansowania projektów

Finansowanie własne przedsięwzięcia
• Zewnętrzne źródła finansowania
• Efektywność struktury kapitału
• Kategoria kosztu kapitału
• Znaczenie WACC dla konstrukcji modelu
• Harmonogram realizacji projektu a zapotrzebowanie na kapitał
• Budżetowanie kosztów w projektach

Rodzaje, typy budżetów
• Metody budżetowania w projektach
• Zakres procedur: tworzenie, rozliczanie budżetu
• Projektowanie formularzy budżetowych
• Agregacja budżetów cząstkowych
• Zatwierdzenie budżetu
• Modele planowania kosztów
• Koszty w projekcie

Podziały kosztów i sposoby ich ewidencji
• Koszty zmienne i stałe w zarządzaniu projektami
• Istota kosztów bezpośrednich i pośrednich – techniki planowania
• Obieg dokumentów kosztowych w projekcie
• Prognozowanie płynności finansowej projektów

Rentowność a płynność finansowa projektu
• Struktura kapitału pracującego
• Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami w projekcie – modele efektywności gospodarowania zasobami
• Zarządzanie płynnością finansową projektu
• Prognozowanie wpływów i wydatków – zapotrzebowanie na kapitał pracujący
• Monitorowanie płynności finansowej
• Analiza przepływów pieniężnych w projekcie

Monitoring wpływów i wydatków w modelu bezpośrednim przepływów pieniężnych
• Kategoria korekt wyniku w modelu pośrednim
• Istota przepływów operacyjnych
• Znaczenie struktury kapitału pracującego dla generowania gotówki
• Modele oceny efektywności projektu
• Analizy odchyleń od realizacji

Monitoring realizacji projektu
• Analiza i interpretacja odchyleń przychodów i kosztów
• EVA – analiza wartości dodanej w projektach
• Odchylenia od kosztów a odchylenia od harmonogramu
• Analiza wrażliwości projektu
• Analiza scenariuszy

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Aleksandra Tarasek

Ekspert, trener i praktyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i zarządzania kapitałem finansowym. Uznany konsultant, doradca wielu polskich przedsiębiorstw w obszarze poprawy ich kondycji finansowej, analizy procesu inwestycyjnego.

Wspiera top managerów w wyborze właściwej i bezpiecznej ścieżki w zarządzaniu płynnością finansową firmy.

Jej zainteresowania finansowe sprowadzają się do wszelkich form analiz w postaci rozlicznych wskaźników, które okazują się kluczem do efektywnego biznesu. Wyznaje teorię, że osiąganie celów firmy prowadzi przez skuteczne wdrożenie technik planowania, zarządzania i kontroli finansowej.

 

Od kilkunastu lat wspiera firmy we wdrażaniu rozwiązań mających na celu optymalizację polityki finansowej oraz sprawne prowadzenie projektów inwestycyjnych, w tym z zastosowaniem środków unijnych. Posiada doświadczenie we współpracy firmami z wielu branż m.in.: finansowej, telekomunikacyjnej, informatycznej, przemysłu lekkiego. Na przestrzeni dekady przeprowadziła ok. 540 dni szkoleniowych w zakresie analizy wskaźników finansowych firm, budżetowania, czytania sprawozdań finansowych, badania finansowych elementów inwestycji, controllingu sprzedaży zarówno dla osób nie związanych z dziedziną finansów, jak i zawodowo zajmujących się prowadzeniem tych działów w firmach.

Jest współautorką projektów badawczych poświęconych rynkom finansowym w Polsce, autorką licznych publikacji naukowych z zakresu bankowości, usług finansowych i kontrolingu.

Długoletni pracownik naukowy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wykładowca Kolegium Zarządzania przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w obszarach związanych z prowadzeniem projektów inwestycyjnych oraz zarządzania finansami.

Warsztaty prowadzone z udziałem wykładowcy są oceniane najwyższymi notami przez doświadczonych dyrektorów finansowych i prezesów największych spółek w Polsce.

Obszary szkoleń:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • kluczowe wskaźniki finansowe
 • analiza efektywności projektów inwestycyjnych
 • kontroling finansowy i kontroling kosztów
 • kontroling sprzedaży
 • budżetowanie i planowanie finansowe
 • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • podstawy bankowości
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy.

W trakcie zajęć uczestnicy wspierani przez trenera, będą pogłębiać swoją wiedzę za pomocą ćwiczeń, symulacji, wymiany doświadczeń i dyskusji.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZEŃ

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.
    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.