http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/nowe-prawo-reklamacyjne-w-branzy-automotive

Reklamacje w branży automotive

– jak rozpatrywać reklamacje w branży samochodowej zgodnie z nowymi przepisami? –  warsztaty prowadzi Ekspert zaangażowany w prace nad nowelizacją

Zapraszamy producentów samochodów, sprzedawców samochodów nowych i używanych, sprzedawców części zamiennych, przedstawicieli warsztatów samochodowych, Autoryzowanych Serwisów Obsługi (ASO) do udziału w szkoleniu, którego celem jest wskazanie wpływu zmian w prawie reklamacyjnym na rozpatrywanie reklamacji w branży automotive, wsparcie uczestników szkolenia w opracowaniu wzorów użytecznych pism, stosowanych klauzul umownych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Celem szkolenia jest wszechstronne przedstawienie prawnych problemów, z którymi stykają się osoby w branży samochodowej przy reklamacjach ze strony klientów i wskazania sposobów ich rozwiązania.

Prowadzący skupia się na przypadkach występujących w sektorze samochodowym, podaje przykłady z praktyki, bardzo często odwołuje się do orzecznictwa sądowego. Pokazuje typowe kwestie sporne między sprzedawcą/usługodawcą a klientem, wyjaśnia gdzie przebiega granica między prawem klienta, a nadużyciem tego prawa przez klienta, próbuje wskazać sposoby rozwiązania problemów. Tam, gdzie to prawnie dopuszczalne, daje wskazówki jak zabezpieczyć interesy sprzedawcy/usługodawcy.

Wykładowca posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla firm z branży samochodowej. Tylko w 2015 roku przeszkoliła przeszło 200 przedstawicieli producentów i dystrybutorów samochodów.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

KWESTIE WSTĘPNE

 • na czym polega rękojmia a na czym gwarancja?
 • czym różni się rękojmia od gwarancji?
 • czy klient ma swobodę wyboru między rękojmią a gwarancją?
 • czy zawsze sprzedawca odpowiada z rękojmi?
 • kiedy można rękojmię ograniczyć, kiedy wyłączyć?
 • czy sprzedawca odpowiada z gwarancji?
 • czy wykonanie naprawy też jest objęte rękojmią lub gwarancją?

ZA CO ODPOWIADA SPRZEDAWCA?

 • co to jest wada fizyczna?
 • jak wady samochodów definiują sądy (analiza orzeczeń „z branży”)?
 • czy dla ustalenia wady ma znaczenie, że samochód był używany?
 • czy ma znaczenie podział na wady jawne i ukryte?
 • do kogo należy dowód i ocena czy rzecz ma wadę?
 • co to jest wada prawna?
 • wady prawne w orzecznictwie sądów
 • jak traktowane jest cofnięcie licznika, przebicie numerów, braki w dokumentach pojazdu?

CZEGO MOŻE ŻĄDAĆ KLIENT?

 • jakie żądania wynikają wprost z rękojmi?
 • kiedy należy się zwrot gotówki?
 • jak ustalić bonifikatę?
 • co w sytuacji gdy klient żąda naprawy lub wymiany?
 • dodatkowe żądania wynikające z rękojmi: koszty dowozu, demontażu, dodatkowe wydatki (np. na ubezpieczenie, rejestrację, garażowanie)
 • czy klient ma prawo do rekompensaty za stracony czas i szkody moralne?
 • czy klient może żądać odszkodowanie za inne doznane szkody ?
 • czy klient może żądać auta zastępczego?
 • czego może żądać klient w razie wadliwej odpłatnej naprawy?

ROZPATRZENIE REKLAMACJI

 • co należy zamieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym?
 • czy klient powinien zbadać rzecz (znaczenie jazdy próbnej, możliwości oględzin samochodu „na kanale” itp.) – przykłady z orzecznictwa
 • jaki jest termin na rozpatrzenie reklamacji?
 • kto ma udowodnić wadę? czy trzeba powołać biegłego?
 • co w razie odrzucenia reklamacji – czy trzeba przyjąć odwołanie?

TERMINY W REKLAMACJACH

 • ile trwa rękojmia?
 • w jakim czasie od zakupu trzeba zbadać rzecz?
 • w jakim czasie od zakupu można zgłosić wadę?
 • w jakim czasie od wykrycia trzeba zgłosić wadę?
 • znaczenie ‘terminu ważności” na produkcie

GWARANCJA

 • co można zapisać w gwarancji?
 • jakie klauzule są zakazane w gwarancji? (stanowisko UOKiK)
 • jakie znaczenie ma regulacja kodeksu cywilnego?
WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Monika Jagielska

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Większość zagadnień poruszanych podczas szkolenia wzbogacona będzie przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

Dyskusja, konsultacje indywidualne z wykładowcą.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • Sprzedawców samochodów nowych
 • Sprzedawców samochodów używanych, także komisów samochodowych
 • Sprzedawców części zamiennych
 • Autoryzowanych Serwisów Obsługi (ASO)
 • „Warsztatów” samochodowych
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

TERMIN:
MIEJSCE:
HOTEL:

CENA: ZŁ (BRUTTO)

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.