http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/umowa-agencyjna-i-dystrybucyjna-w-obrocie-miedzynarodowym

Szkolenie Umowa agencyjna i dystrybucyjna w obrocie międzynarodowym

– zawieranie umów i analiza klauzul kontraktowych

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości wchodzenia na zagraniczne rynki za pomocą agenta lub dystrybutora lub występowania w roli agenta albo dystrybutora.

Omówienie aktualnych przepisów (zwłaszcza tych o charakterze imperatywnym) obowiązujących w krajach UE i niektórych innych państwach a odnoszących się do agentów i dystrybutorów.

Omówienie i analiza klauzul kontraktowych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji” oraz „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji” (opracowanych przez zespół ekspertów Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu), które stanowią zrównoważone a jednocześnie elastyczne wzorce i są znakomitym punktem wyjścia do formułowania różnorodnych, indywidualnych umów agencyjnych lub dystrybucyjnych.

CELE I KORZYŚCI

CELE I KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

Uczestnik szkolenia uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego zawarcia umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w krajach UE i niektórych państwach pozaeuropejskich. Będzie miał również świadomość, że przed zawarciem umowy agencyjnej lub dystrybucyjnej, należy dokładnie sprawdzić, czy klauzule umowne nie naruszają obligatoryjnych przepisów w kraju siedziby agenta lub dystrybutora – a w przypadku dystrybutora w krajach UE – także przepisów antymonopolowych. Nabyta wiedza przyda się również uczestnikom w sytuacji, kiedy sami otrzymają propozycję występowania w charakterze agenta lub dystrybutora.

PROGRAM

PROGRAM SZKOLENIA:

I. AGENT

1. Terminologia i definicje (agent, umowa agencyjna etc.),
Przepisy UE dotyczące przedstawicielstwa handlowego (m.in. dotyczące świadczenia wyrównawczego za przysporzenie renomy),
Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące agentów.
2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”:
Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej agencji”

 • Strony umowy (Zleceniodawca i Agent),
 • Obszar i Produkty,
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie,
 • Funkcje Agenta,
 • Przyjmowanie zamówień przez Zleceniodawcę,
 • Zobowiązanie do niekonkurowania,
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi, Internet,
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel,
 • Subagenci,
 • Odpowiedzialność finansowa,
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy,
 • Skargi od klientów,
 • Wyłączność,
 • Prowizja Agenta,
 • Sposób obliczania prowizji i jej płatność,
 • Czas trwania umowy,
 • Niezakończone transakcje,
 • Wcześniejsze rozwiązanie,
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy,
 • Zwrot dokumentów i próbek,
 • Prawo właściwe,
 • Zakaz cesji,
 • Tekst oryginalny,
 • Załączniki (I-VII)

3. Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi)

II. DYSTRYBUTOR

1. Terminologia i definicje (dystrybutor, umowa dystrybucyjna etc.),

 • Przepisy antymonopolowe UE i niektórych innych państw, które mogą mieć wpływ na treść i zakres międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji,
 • Państwa, które posiadają obligatoryjne przepisy dotyczące dystrybutorów.

2. Analiza i omówienie klauzul umownych „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”:

 • Ogólny komentarz do „Jednolitego modelowego formularza międzynarodowej umowy wyłącznej dystrybucji”,
 • Strony umowy (Dostawca i Dystrybutor),
 • Obszar i Produkty,
 • Dobra wiara i uczciwe postępowanie,
 • Funkcje Dystrybutora,
 • Zobowiązanie do niekonkurowania,
 • Organizacja sprzedaży, reklama i targi,
 • Warunki dostawy – ceny,
 • Zakładane wielkości sprzedaży – Gwarantowany Minimalny Cel,
 • Poddystrybutorzy lub agenci,
 • Ceny odsprzedaży,
 • Sprzedaże poza Obszar,
 • Znaki towarowe i symbole Zleceniodawcy,
 • Poufna informacja,
 • Zapas Produktów i części zamiennych – serwis posprzedażny,
 • Wyłączna dystrybucja,
 • Bezpośrednie sprzedaże,
 • Czas trwania umowy,
 • Niezakończone transakcje,
 • Wcześniejsze rozwiązanie,
 • Świadczenie wyrównawcze za przysporzenie renomy,
 • Zwrot dokumentów i Produktów na składzie,
 • Rozstrzyganie sporów,
 • Prawo właściwe,
 • Tekst oryginalny,
 • Załączniki (I-XI)

3.  Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

WYKŁADOWCA

WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE:

Jarosław Hermanowski

Jedyny w Polsce trener Incoterms 2010 akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu.

Członek Polskiego Narodowego Komitetu Międzynarodowej Izby Handlowej, konsultant Krajowej Izby Gospodarczej,

Specjalista w dziedzinie umów kupna-sprzedaży w handlu zagranicznym, autor wielu publikacji poświęconych tych zagadnieniom, m.in. oficjalnego tłumaczenia reguł Incoterms 2000.

Jego dotychczasowy dorobek to książki i publikacje z zakresu handlu zagranicznego:

 • „Poradnik samodzielnego importera”
 • „Przedstawicielstwo, agent, komisant, dystrybutor w obrocie międzynarodowym”
 • „Poradnik importera”
 • „Handel Zagraniczny”
 • „Konwencja NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz”
 • „Umowy sprzedaży i dostawy w obrocie międzynarodowym”
 • „Incoterms 2000″ (polski przekład)
 • „Incoterms 2000 – Komentarz”
 • „Umowa Modelowa MIH międzynarodowej sprzedaży”  (tłumaczenie)
 • „Umowa modelowa MIH międzynarodowej agencji handlowej” (tłumaczenie)
 • „Umowa modelowa MIH międzynarodowej dystrybucji” ((tłumaczenie)
 • „Incoterms 2010” (tłumaczenie)
 • oraz liczne publikacje w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Publikuje również w prasie fachowej m.in: „Rynki Zagraniczne”, „Handel Zagraniczny”, „Prawo Przedsiębiorcy”, „Poznański Magazyn Targowy” i inne.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorstw z różnych branż.

METODY

METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW:

Szkolenie będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. Zagadnienia poruszane podczas szkolenia wzbogacone będą przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej wykładowcy, analiza case’ów uczestników.

ADRESACI

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu,
 • dyrektorów i handlowców zajmujących się obsługą transakcji handlowych z krajami trzecimi,
 • specjalistów działów zakupów i logistyki odpowiedzialnych za transakcje międzynarodowe,
 • specjalistów ds. celnych,
 • głównych księgowych,
 • dyrektorów i właścicieli firm handlujących z podmiotami zagranicznymi.
ORGANIZACJA

OCENY UCZESTNIKÓW WCZEŚNIEJSZEJ EDYCJI SZKOLENIA:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

Park Inn by Radisson Katowice ****
suite-roomrestauracjaimg_5685a

Park Inn by Radisson Katowice ****

ZAPYTAJ O TERMIN

  TERMIN:
  MIEJSCE:
  HOTEL:

  CENA: ZŁ (BRUTTO)

  KARTA ZGŁOSZENIA

  OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

   KONSULTANT


   KINGA LALKO-SMOŁKA
   KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 150
   mobile: +48 662 297 689
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   AGNIESZKA WALAS
   SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

   tel: +48 32 33 55 153
   mobile: +48 608 577 231
   e-mail: effect@effect.edu.pl

   OPINIE KLIENTÓW


   • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

   • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

   • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

    Konfucjusz
   • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

    Nazwa firmy Jan Kowalski
   • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

    Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

   Newsletter


   BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

    Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.