http://144.76.189.48/pdf-new.php?url=https://effect.edu.pl/szkolenia-sprzedazowe-szkolenia-marketing/zasady-prowadzenia-inwentaryzacji

Szkolenie inwentaryzacja – symulacja spisu z natury

– jak przeprowadzić inwentaryzację w firmie – warsztaty umiejętności

Koniec roku zbliża się dużymi krokami, a wraz z nim dodatkowe prace związane z inwentaryzacją składników majątkowych m.in: zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową, opakowań, a także towarów będących własnością firmy, których w dniu dokonywania spisu fizycznie nie ma w zakładzie oraz towarów obcych, które w zakładzie się znajdują.

ustawa o rachunkowości inwentaryzacja

Ustawa określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji.
Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

Co zyskasz na udziale w szkoleniu?

 • Dowiesz się jak przeprowadzić inwentaryzację. Do czego służy i w czym pomaga instrukcja inwentaryzacyjna 
 • Poznasz dokumenty niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji i druki inwentaryzacje
 • Poznasz zasady inwentaryzacji środków trwałych i zapasów
 • Dowiesz się jak rozliczać różnice inwentaryzacyjne
 • Wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania spisu z natury

Szkolenie może zostać wykorzystane jako szkolenie przedinwentaryzacyjne.


uczestnicy szkolenia inwentaryzacja – symulacja spisu z natury wybrali również:

Szkolenie kupiec doskonały – sprawdź

 

ORGANIZACJA

Wybierz termin szkolenia:

CELE I KORZYŚCI

Inwentaryzacja – symulacja spisu z natury – cele szkolenia:

Szkolenie Inwentaryzacja – symulacja spisu z natury ma na celu zapoznanie uczestników z powszechnie stosowanymi w praktyce zasadami sporządzania spisów z natury i minimalizację ryzyka popełnienia błędów.

Cele szczegółowe szkolenia:

 • Poznanie zasad inwentaryzacji
 • Poznanie struktury organizacyjnej inwentaryzacji oraz obowiązków poszczególnych jej organów
 • Poznanie typów inwentaryzacji
 • Zapoznanie się z uwarunkowaniami związanymi z zastosowaniem poszczególnych typów inwentaryzacji
 • Poznanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Poznanie dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi inwentaryzację
 • Zapoznanie się z odpowiedzialnością materialną pracowników
 • Zapoznanie się z zasadami inwentaryzacji środków trwałych i zapasów
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Eliminacja najczęściej popełnianych błędów podczas przeprowadzania spisu z natury
PROGRAM

Inwentaryzacja – symulacja spisu z natury – program szkolenia:

Istota i cel inwentaryzacji

 • Znaczenie inwentaryzacji dla przedsiębiorstwa, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Tryb inwentaryzacji
 • Skutki inwentaryzacji
 • Ramowy przebieg inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Powiązanie instrukcji inwentaryzacyjnej z innymi dokumentami przedsiębiorstwa

Rodzaje inwentaryzacji

 • Organizacja inwentaryzacji
 • Metody inwentaryzacji
 • Zasady inwentaryzacji (zasada terminowości i częstotliwości, zasada podwójnej kontroli, zasada tzw. „zamkniętych drzwi”, zasada „rzetelnego obrazu”, zasada kompletności i kompleksowości, zasada kolejnych czynności, zasada uczestnictwa w spisie osoby materialnie odpowiedzialnej, zasada komisyjności, zasada fachowości komisji spisowej)
 • Inwentaryzacja okresowa
 • Inwentaryzacja jednorazowa (inwentaryzacja doraźna, okolicznościowa, zdawczo – odbiorcza, nadzwyczajna)
 • Inwentaryzacja ciągła, inwentaryzacja uproszczona

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji

 • Przygotowanie inwentaryzacji okresowej
 • Harmonogram inwentaryzacji okresowej
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury zapasu wyrobów gotowych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie półproduktów
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie opakowań
 • Sporządzenie nieoficjalnej inwentaryzacji przygotowawczej w magazynie
 • Przeprowadzenie spisu z natury
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządzenie raportu z przebiegu inwentaryzacji

Dokumentacja magazynowa a inwentaryzacja

 • Dokumenty przychodu materiałowego
 • Dokumenty rozchodu materiałowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów a inwentaryzacja
 • Instrukcja magazynowa a inwentaryzacja

Dokumentacja inwentaryzacyjna. Dokumenty stosowane w inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna – zakres i zawartość
 • Zarządzenie dyrektora jednostki (przedsiębiorstwa) – zawartość
 • Harmonogram inwentaryzacji na polach spisowych
 • Arkusze powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
 • Arkusze powołania członków zespołów spisowych
 • Arkusz spisu z natury. Rodzaje arkuszy spisu z natury
 • Inwentaryzacja przy pomocy kodów kreskowych i kodów 2D (QR)
 • Protokół inwentaryzacyjny – protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji
 • Inne druki inwentaryzacyjne i dokumenty stosowane w inwentaryzacji

Zadania komisji inwentaryzacyjnej

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie grup spisowych
 • Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej

Oznaczenie środków trwałych i identyfikacja automatyczna w inwentaryzacji

 • Zasady oznaczania zapasów
 • Zasady obmiaru zapasów – liczba, waga
 • Inwentaryzacja zapasu poprzez ważenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet w inwentaryzacji
 • Wykorzystanie RFID
 • Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji a instrukcja inwentaryzacyjna

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności materialnej pracowników

Spis z natury – organizacja

 • Nadanie pola spisowego
 • Przygotowanie do inwentaryzacji pola spisowego
 • Uporządkowanie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałowego
 • Obowiązki pracowników na polu spisowym w trakcie inwentaryzacji
 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych surowców
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja zawartości opakowań zbiorczych
 • Sposób inwentaryzacji produkcji w toku
 • Inwentaryzacja magazynu

Case:  spis z natury – symulacja procesu

WYKŁADOWCA

Szkolenie inwentaryzacja – symulacja spisu z natury poprowadzi:

Ekspert zarządzania zapasami, gospodarki magazynowej i materiałowej.

Doktor zarządzania w Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

METODY

Inwentaryzacja – symulacja spisu z natury – metody prowadzenia szkolenia:

Poza częścią merytoryczną prowadzoną w postaci warsztatów, w trakcie szkolenia wykorzystuje się symulację spisu z natury.

Każdy z podpunktów szkolenia jest ilustrowany stosownym casem (przypadkiem).

Uczestnicy na tej podstawie mogą, pod kontrolą prowadzącego szkolenie, przeprowadzić symulację rozwiązania określonego problemu związanego z zasadami inwentaryzacji.

Wszystkie zagadnienia są wzbogacone przykładami z rzeczywistych polskich firm.

ADRESACI

Szkolenie inwentaryzacja – symulacja spisu z natury adresowane jest do:

 • pracowników działu księgowości rozliczający inwentaryzację,
 • członków zakładowych komisji inwentaryzacyjnych,
 • członków komisji spisowych,
 • osób materialnie odpowiedzialnych za magazyny,
 • osób nadzorujących przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

Oceny uczestników wcześniejszej edycji szkolenia inwentaryzacja – symulacja spisu z natury:

POZIOM PRZYGOTOWANIA WYKŁADOWCY DO ZAJĘĆ:
98%
ZAANGAŻOWANIE WYKŁADOWCY W PROWADZENIE SZKOLENIA
98%
UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY PRZEZ WYKŁADOWCĘ:
99%

MIEJSCE SZKOLENIA

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIE ZW. Z VAT

  KONSULTANT


  KINGA LALKO-SMOŁKA
  KOORDYNATOR DZIAŁU SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 150
  mobile: +48 662 297 689
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  AGNIESZKA WALAS
  SPECJALISTA DS. SZKOLEŃ OTWARTYCH

  tel: +48 32 33 55 153
  mobile: +48 608 577 231
  e-mail: effect@effect.edu.pl

  OPINIE KLIENTÓW


  • Rozwijamy się każdego dnia, by gwarantować korzyści Twojej firmie.

  • Zostań kolejnym zadowolonym klientem i zyskaj przewagę dzięki nabytym umiejętnościom.

  • Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem.

   Konfucjusz
  • "Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [...] Chcielibyśmy zrekomendować Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować."

   Nazwa firmy Jan Kowalski
  • "Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wysoki poziom wiedzy wykładowcy oraz odpowiednia jakość merytoryczna otrzymanych materiałów dydaktycznych. Myślę, że zdobyta wiedza będzie wykorzystywana w mojej pracy".

   Powiatowy Urząd Pracy Patrycja

  Newsletter


  BĄDŹ NA BIEŻĄCO

  z informacjami o naszych projektach rozwojowych, spotkaniach, ofertach specjalnych.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres [...] poczty elektronicznej informacji handlowych od OSiI EFFECT z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137D, zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

   Administratorem podanych w formularzu danych osobowych [...] jest OSiI EFFECT. Dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług przez OSiI EFFECT. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.